Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Acte necesare documente arhiva

Acest articol a fost editat în februarie 18th, 2022 la 01:04 pm

       Pentru obținerea de copii xerox după actele/documentele aflate în depozitul de arhivă din Primăria Comunei Moșnița  Nouă, sau alte documente,  solicitantul în drept,  trebuie să depună la registratura primăriei direct sau pe adresa de e-mail office@mosnita.ro următoarele :

  • Cerere tip de solicitare copii xerox (certificate, extrase etc.) de pe documentele din depozitul de arhivă  al primăriei ;
  • copie privind dovada plății taxei de 36 lei/document de căutare  şi eliberare din arhivă ;
  • copie  C.I./ B.I./pașaport, solicitant în drept, şi/ sau împuternicit sau mandatar, după caz ;
  • copii de pe actele care dovedesc calitatea de persoană îndreptățită a solicita copiile de  pe documente ( contract vânzare-cumpărare,  Certificat de moştenitor, CF actualizat nu mai vechi de 30 zile, împuternicire, mandatare  etc., după caz); 
  • pentru  ridicarea copiilor xerox după documentele solicitate, cu notă de plată primită de la arhivă, se va plăti contravaloarea copiilor xerox , iar la ridicarea acestora solicitantul va semna confirmarea de primire ( care este ataşată în partea de jos a cererii).

 

      Pentru anul 2022,

   Conform cu Hotărârea  Consiliului Local Moșnița Nouă  nr. 58 /22.04.2021, taxele percepute pentru serviciile solicitate de la arhiva primăriei, sunt următoarele :

  • Taxa de căutare/ eliberare a unui document  în arhivă este de :  36 lei/ document căutat ;
  • Xerocopii A4 alb/negru…………………………0, 20 lei/pagina xeroxată ;
  • Xerocopii A3 alb/negru…………………………0, 50 lei/pagina xeroxată ;
  • Xerocopii A4 color……………………………..13,00 lei/pagina xeroxată ;
  • Xerocopii A3 color …………………………25,00 lei/pagina xeroxată.

 

        Programul de lucru cu publicul, al arhivei, pentru depunerea  directă a  solicitărilor,  ridicarea xerocopiilor sau a documentelor solicitate, este următorul :

LUNI :            în intervalul  9-13 

MARȚI :        în intervalul  9-13

MIERCURI :  în intervalul  9-13

JOI :               în intervalul  9-13 și 15-17

VINERI :        NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL