Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Acte necesare pentru depuneri candidaturi

Acte necesare pentru depunerea candidaturii :

  • propunerea de candidați
  • declarația de acceptare a candidaturii
  • declarațiile de avere
  • declarațiile de interese
  • declarații pe propria răspundere privind calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia
  • copie act de identitate
  • lista susținători
  • Declarație pe propria răspundere a persoanei care a întocmit lista de susținători  privind veridicitatea semnăturilor susținătorilor