Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Anunț vânzare terenuri Moșnița Nouă

Nr. 28959/21.09.2022

ANUNȚ DE LICITAȚIE

Comuna Moșnița Nouă, cu sediul în comuna Moșnița Nouă, str. Principală, nr.51 județ
Timiș , telefon 0256/393.503, fax 0256/393529, e-mail: office@mosnita.ro, CIF 4548570, anunță organizarea licitației publice pentru vânzarea prin licitaţie publică deschisă a două imobile – terenuri cuprinse în C.F. nr. 405810 Moșnița Nouă, în suprafață de 3.344 mp și C.F. nr. 405811 Moșnița Nouă, în suprafață de 3.204 mp, situate în localitatea Moșnița Nouă, proprietatea privată a Comunei Moșnița Nouă. Informații privind documentația de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini.
Documentația de atribuire se poate obține de la Registratura din cadrul Primăriei Moșnița Nouă, în urma achitării taxei de 20 de lei/documentație, în numerar la casieria Primăriei Moșnița Nouă.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.10.2022 orele 16.00.
Informații privind ofertele se regăsesc în caietul de sarcini.
Data limită de depunere a ofertelor într-un exemplar original: 12.10.2022, orele 16.00, la Registratura din cadrul Primăriei Moșnița Nouă.
Ședința publică de deschidere a ofertelor: 13.10.2022,orele 10.00, la sediul Primăriei Moșnița Nouă.

Distribuie