Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Avize de oportunitate

 

 

Nr. crt. DENUMIRE PROIECT AVIZ DE OPORTUNITATE / NR / DATA AMPLASAMENT BENEFICIAR PROIECTANT DOCUMENTATIE
1 P.U.Z. DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE , DOTARI ȘI SERVICII PUBLICE  AVIZ DE OPORTUNITATE NR 1 DIN 21.01.2021 CF NR 412130

NR CAD 412130

MOSNITA VECHE  

 VB INVESTITII MOSNITA SRL  SC ATELIER CAAD SRL 

prin arh CATALINA BOCAN  

Aviz de oportunitate

 Memoriu 

Plansa de reglementari urbanistice

2 P.U.Z. DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE , DOTARI ȘI SERVICII PUBLICE   AVIZ DE OPORTUNITATE NR 2 DIN 21.01.2021 CF NR 406345

NR CAD 406345

MOSNITA NOUĂ

NICOLCESCU DAN  SC D CONTEXT STUDIO SRL  prin arhitect DRAGOMIR DRAGAN  Aviz de oportunitate

 Memoriu 

Plansa de reglementari urbanistice 

Plansa de reglementari urbanistice 

3 P.U.Z. DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE , DOTARI ȘI SERVICII PUBLICE    AVIZ DE OPORTUNITATE NR 3 DIN 21.01.2021  CF NR 422422, 422467

NR CAD 422422, 422467

MOSNITA NOUĂ

 

SC PATROM SRL   BIA BUGAR SAVU   Aviz de oportunitate

 Memoriu 

Plansa de reglementari urbanistice

 

4 P.U.Z. DEZVOLTARE ZONA INDUSTRIE NEPOLUANTA  AVIZ DE OPORTUNITATE NR 4          DIN 21.01.2021   CF NR410195, 419817, 401323, 400577, 404986, 419954, 421023, 410449, 419566, 421022, 417504

NR CAD 410195, 419817, 401323, 400577, 404986, 419954, 421023, 410449, 419566, 421022, 417504

MOSNITA VECHE

SC BT CONSULTING SRL, TITUS SLAVICI , DRAGOMIRESCU LUCIAN RADU, DRAGOMIRESCU ALINA LILIANA , GHEȚIVU DUMITRU , GHEȚIVU VIORICA, RADU MARIUS OVIDIU,   CANDALE AUGUSTIN , CANDALE VIRGINICA DORINA MARIA, ZĂVOIAN CONSTANTIN, ZĂVOIAN MARIA, ANGHELUȘ DANIELA ELENA,  CRIȘMARIU IOAN CORNEL, CRIȘMARIU IOAN MIRCEA, ION CONSTANTIN, LEPA ELEONORA   DE URBAN  FACTORY SRL  prin arh DUMITRELE EMILIA Aviz de oportunitate

 Memoriu 

Plansa de reglementari urbanistice

 

5 P.U.Z. DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE , DOTARI ȘI SERVICII PUBLICE   AVIZ DE OPORTUNITATE NR 5        DIN 21.01.2021   CF NR 401311

NR CAD 401311

MOSNITA NOUĂ

 

 SESIMBRA DEVELOPMENT SRL

SC ALEX REAL ESTATE 2016 SRL

BIA DUMITRELE ELENA EMILIA  Aviz de oportunitate

 Memoriu 

Plansa de reglementari urbanistice

Nr.

crt.

Aviz de oportunitate Amplasament Beneficiar Proiectant Documentație
2016
1.

Nr. 17.264/

28.10.2016

Comuna Moșnița Nouă,

sat Moșnița Veche,

C.F. nr. 419136,

Nr. cad. A 115/1

Cristinel IRINOIU

Gabriela IRINOIU

Ioan Romulus FRĂSIE

Anamaria FRĂSIE

S.C. Atelier CAAD S.R.L

1. Memoriu tehnic

2. Încadrare în zonă

3.Plan – situația existentă

4. Plan – reglementări urbanistice

5. Plan – proprietatea asupra terenurilor

6. Plan – propuneri de mobilare

7. Plan – studiu de cvartal

8. Imagini tridimensionale propunere mobilare

2 Nr. 18.444/ 28.10.2016

Comuna Moșnița Nouă,

sat Moșnița Veche,

C.F. nr. 418284,

Nr. cad. 418284

Claudiu RAD-LOHĂNEL

Monica RAD-LOHĂNEL

S.C. MELVIN S.R.L.

1. Încadrare în P.U.Z. Director

2. Plan – situația existentă

3. Plan – reglementări urbanistice

3

Nr. 18.446/

28.10.2016

Comuna Moșnița Nouă,

sat Moșnița Veche,

C.F. nr. 418427,

Nr. cad. A92/1/30,

respectiv

C.F. nr. 418428,

Nr. cad. A92/1/31

Ioța MAXIM

Srebrenca MAXIM

Traian CIUCUR

S.C. MELVIN S.R.L.

1. Încadrare în P.U.G.

2. Plan – situația existentă

3. Plan – reglementări urbanistice

2017
1 Nr. 483 / 25.01.2017

Comuna Moșnița Nouă,

sat Urseni,

C.F. nr. 407155,

Nr. cad. 407155 (A 596/9)

Gafton CIURUȘ S.C. MELVIN S.R.L.

1. Memoriu tehnic

2. Încadrare în zonă

3.Plan – situația existentă

4. Plan – reglementări urbanistice

5. Plan – studiu de cvartal

6. Panou

2 Nr. 457 / 25.01.2017

Comuna Moșnița Nouă,

sat Albina,

C.F. nr. 401962

Nr. cad. 401962 (A 723/4)

Vasile MUNGIU

Marioara MUNGIU

Iulia DAN

Miodrag KOHN

Ozana Maria KOHN

Gabriel Adrian KOLLER

Eniko Ilonka KOLLER

S.C. MS-CAD S.R.L.

1. Memoriu tehnic

2. Încadrare în PUZ Director

3.Plan – încadrare în PUG

4. Plan de situație

5. Plan – reglementări urbanistice

3 20.494 / 25.01.2017

Comuna Moșnița Nouă,

sat Moșnița Nouă,

C.F. nr. 401439,

Nr. cad. 401439 (A107/3/b/1),

respectiv,

C.F. nr. 417617,

Nr. cad. 417617 (A107/3/b/2)

Ana-Maria AL ABBOUD

Ana-Sorina AL ABBOUD

Mohamed ABBOUD

Avram FLOREA

Aurelia FLOREA

S.C. Atelier CAAD S.R.L.

1. Memoriu tehnic

2. Plan de încadrare în zonă

3.Plan situația existentă

4. Plan – reglementări urbanistice

5. Proprietate asupra terenurilor

6. Propuneri de mobilare

7. Studiu de cvartal

8. Imagini tridimensionale propunere mobilare

4 9 / 11.07.2017

Comuna Moșnița Nouă,

sat Moșnița Nouă,

C.F. nr. 401439,

Nr. cad. 401439 (A107/3/b/1),

respectiv

C.F. nr. 417617,

Nr. cad. 417617 (A107/3/b/2)

Ana-Maria AL ABBOUD

Ana-Sorina AL ABBOUD

Mohamed ABBOUD

Avram FLOREA

Aurelia FLOREA

S.C. Atelier CAAD S.R.L

1. Memoriu tehnic

2. Panou

3. Încadrare în zonă

4. Situația existentă

5. Reglementări urbanistice

6. Proprietate asupra terenurilor

7. Propunere mobilare

5 11 / 24.07.2017

Comuna Moșnița Nouă,

sat Moșnița Veche,

C.F. 400622,

Nr. cad. 116/2/4

Tiberiu GRUIȚĂ

Daniela Elena GRUIȚĂ

S.C. FISHER ARHITECT DESIGN

1. Memoriu

2. Încadrare în PUZ director

3. Situație existentă

4. Reglementări urbanistice

6 13 / 31.07.2017

Comuna Moșnița Nouă,

sat Moșnița Veche,

C.F. 415050, 415046, 415521

Nr. cad.

A129/20, A129/21,

A129/22

Ana BULZAN

Gheorghe CRIȘAN

BIA DUMITRELE ELENA EMILIA

1. Anunț

2. Concept propus

3. Memoriu

4. Încadrare în zonă

5. Situația existentă

6. Reglementări urbanistice

7 14 / 31.07.2017

Comuna Moșnița Nouă,

sat Moșnița Veche

C.F. 419902, 419315

Nr. cad. A115/14, A115/13

Dan JEBELEANU S.C. FISHER ARHITECT DESIGN S.R.L.

1. Memoriu

2. Încadrare

3. Situația există

4. Reglementări urbanistice

5. Panou

8 15 / 31.07.2017

Comuna Moșnița Nouă,

sat Moșnița Veche

C.F. 411157, 411160, 411159

Nr. cad. A242/2/1, A242/2/2/1, A242/2/2/2

Dorin Grațian PRODAN S.C. FISHER ARHITECT DESIGN S.R.L.

1. Memoriu

2. Încadrare

3. Situația existentă

4. Reglementări urbanistice

5. Studiu cvartal

9 16 / 31.07.2017

Comuna Moșnița Nouă

sat Moșnița Veche

C.F. 410899

Nr. cad. A889/1

Cornelia FILIP S.C. FISHER ARHITECT DESIGN S.R.L.

1. Memoriu

2. Încadrare în zonă

3. Situația existentă

4. Reglementări urbanistice

5. Studiu cvartal

10 17 / 31.07.2017

Comuna Moșnița Nouă

sat Moșnița Veche

C.F. 417153

Nr. cad. A79/2/11

Aurel NEAGOE S.C. FISHER ARHITECT DESIGN S.R.L.

1. Memoriu oportunitate

2. Situația existentă

3. Reglementări urbanistice

4. Panou