Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Anunțuri publice

Program de lucru cu publicul pe perioada 19 decembrie 2022 – 06 ianuarie 2023

ℹ️ Primăria comunei Moșnița Nouă vă aduce la cunoștință, prin Dispoziția nr. 400/15.12.2022, modificarea programului de lucru cu publicul pe perioada 19 decembrie 2022 – 06 ianuarie 2023.
Acest program este modificat în conformitate cu prevederile art. 154, art.155, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
📅 Programul de lucru cu publicul se suspendă în perioada 19.12.2022-06.01.2023, pentru închiderea anului fiscal și deschiderea noului an, cu excepția înregistrării nașterilor, căsătoriilor, deceselor și a activității biroului de urbanism, care își va relua programul de lucru cu publicul în data de 03.01.2023.
Taxele pentru eliberarea documentelor emise de către Biroul de Urbanism se vor achita online pe platforma ghiseul.ro sau la casieria din cadrul Primăriei Moșnița Nouă.

Anunț Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Persoanele fizice sau juridice, care dețin un sistem individual adecvat de epurare/ colectare (o fosă septică) au obligația de a se înscrie, până în data de 30 Octombrie 2022, în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate.

Formularul din atașament completat în funcție de tipul de sistem de colectare sau epurare pe care îl dețineți, se depune la registratura primăriei Mosnita Noua sau pe adresa de mail office@mosnita.ro cu solicitarea de confirmare si transmiterea numărului de înregistrare.

📖 Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022, proprietarii de fose septice au obligația de înscriere în Registru „în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate”.

În cazul celor care aveau o fosă septică sau o stație proprie de epurare la data aprobării hotărârii, termenul de înscriere în registru este de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii.

În conformitate cu respectiva hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

#MosnitaNoua #PrimariaMosnitaNoua #epurare #colectare #fosaseptica #formular

Formular variantă PDF

Formular variantă editabilă WORD

 

Anunț vânzare terenuri Moșnița Nouă

Nr. 28959/21.09.2022

ANUNȚ DE LICITAȚIE

Comuna Moșnița Nouă, cu sediul în comuna Moșnița Nouă, str. Principală, nr.51 județ
Timiș , telefon 0256/393.503, fax 0256/393529, e-mail: office@mosnita.ro, CIF 4548570, anunță organizarea licitației publice pentru vânzarea prin licitaţie publică deschisă a două imobile – terenuri cuprinse în C.F. nr. 405810 Moșnița Nouă, în suprafață de 3.344 mp și C.F. nr. 405811 Moșnița Nouă, în suprafață de 3.204 mp, situate în localitatea Moșnița Nouă, proprietatea privată a Comunei Moșnița Nouă. Informații privind documentația de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini.
Documentația de atribuire se poate obține de la Registratura din cadrul Primăriei Moșnița Nouă, în urma achitării taxei de 20 de lei/documentație, în numerar la casieria Primăriei Moșnița Nouă.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.10.2022 orele 16.00.
Informații privind ofertele se regăsesc în caietul de sarcini.
Data limită de depunere a ofertelor într-un exemplar original: 12.10.2022, orele 16.00, la Registratura din cadrul Primăriei Moșnița Nouă.
Ședința publică de deschidere a ofertelor: 13.10.2022,orele 10.00, la sediul Primăriei Moșnița Nouă.