Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Dezbatere publică

Regulamentului privind activitatea de ridicare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate

ANUNȚ PUBLIC privind elaborarea  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al comunei Moşniţa Nouă

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând  domeniului public sau privat al comunei Moşniţa Nouă

Referat pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând  domeniului public sau privat al comunei Moşniţa Nouă

PLANUL URBANISTIC GENERAL al Comunei Moşniţa Nouă

ANUNȚ PUBLIC de consultare asupra propunerilor preliminare privind Planul Urbanistic General al comunei Moşniţa Nouă

Dezbatere publică 06.08.2018

Dezbatere publică 10.08.2018

Rezultatele informării publicului

Răspunsuri la solicitările cetățenilor – etapa I

Răspunsuri la solicitările cetățenilor – etapa II

Regulament Local de Urbanism PLAN URBANISTIC GENERAL al Comunei Moșnița Nouă

Reglementari situația propusă A0,  A2A3A4A5

Plan Urbanistic General – PUG

Plan Urbanistic General – PUG / Reglementări urbanistice

Plan Urbanistic General – PUG / Încadrare în teritoriu

04.08.2015 – CONSULTARE ASUPRA MODIFICĂRILOR DE SOLUŢIE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI MOŞNIŢA NOUĂ, JUD. TIMIŞ
Situaţie existentă
Încadrare în teritoriu
Situaţie propusă
22.12.2015

Anunțuri publice privind proiectul „Lărgire la 4 benzi de circulație DJ592 Timișoara-Moșnișa Nouă”

Anunț public privind necesitatea și oportunitatea investiției „Lărgire la 4 benzi de circulație DJ592 Timișoara-Moșnișa Nouă”

ANUNȚ PUBLIC: Consiliul Județean Timiș – Direcția Generală Tehnică anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Lărgire la 4 benzi de circulație pe DJ 592 Timișoara – Moşniţa Nouă, intre km 5+100 / 9+180”

Anunț public privind elaborarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Amenajamentului Pastoral

AMENAJAMENT PASTORAL PENTRU PAJIŞTILE DIN U.A.T. MOŞNIŢA NOUĂ

Anunț public privind elaborarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile permanente aflate pe teritoriul Comunei Moșnița Nouă

Proiect de hotărâre privind elaborarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile permanente aflate pe teritoriul Comunei Moșnița Nouă

Expunere de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile permanente aflate pe teritoriul Comunei Moșnița Nouă

Referat la proiectul de hotarare privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile permanente aflate pe teritoriul Comunei Moșnița Nouă

Anunț public privind închirierea pajiștilor disponibile aflate în proprietatea privată a Comunei Moșnița Nouă