Press "Enter" to skip to content

Comuna Moșnița Nouă anunță lansarea proiectului cofinanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 – Dezvoltarea Serviciilor de Educație Antepreșcolară.

  Durata de implementare: 30 de luni (18 Decembrie 2020 – 18 Iunie 2023). Titlul proiectului: Funcționare creșă Mosnița Nouă Cod proiect: 133167 Cod apel: POCU/658/6/2/ Creșterea participării la învățământul antepreșcolar si preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural. Localizare proiect:  strada Școlii, CF nr. 403746, sat Moșnița Nouă, jud. Timiș. Scopul proiectului: Creșterea ratei de cuprindere în învățământul antepreșcolar și preșcolar, în special pentru categoriile dezavantajate de copii din comuna Moșnița Nouă prin punerea în funcțiune a creșei din comună. Obiectiv specific: Facilitarea accesului la învățământul antepreșcolar pentru copiii din comunitatea majoritară și pentru copiii din comunitatea marginalizată a comunei Moșnița Nouă. Grup țintă:

  • 54 de copii cu vârsta între 0-2 ani selectați pentru a beneficia de sprijin în cadrul proiectului prin participarea la învățământul antepreșcolar.
  • 54 de parinți/ tutori/ persoane care au în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate, selectați pentru a beneficia de programe de educație parentală și consiliere.
  • 12 resurse umane calificate pentru învațământul antepreșcolar care beneficiază de scheme de mobilitate profesională prin programe de mentorat, dezvoltare de competențe și alte forme de instruire.
  • Valoarea totală a proiectului: 4.337.525,28 lei din care cofinanțare Uniunea Europeană  4.279.385.28 lei.

Metodologia de selecție a antepreșcolarilor;
Metodologia de selecție a cadrelor didactice;
Metodologie de selecție a părinților;

Anunț privind identificarea și selecția antepreșcolarilor - Etapa I;
Cerere pentru inscrierea la Creșa din Moșnița Nouă (perioada Iunie 2021 / Septembrie 2022);
Anunt privind identificarea și selecția părinților - Etapa I;
Anunt privind identificarea cadrelor didactice pentru Creșa Moșnița Nouă - Etapa I;

Rezultate înscrieri Cresa Moșnița Nouă Etapa I - proiect Pocu ,,Funcționare Cresa Moșnița Nouă''

Anunț privind identificarea și selecția antepreșcolarilor - Etapa II;
Anunt privind identificarea cadrelor didactice - Etapa II;
Anunț privind identificarea și selecția părinților - Etapa II.

Anunț pentru înscrierea la Creșa din Moșnița Nouă - Etapa II + cerere + criterii


 

Copyright © 2021 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.