Press "Enter" to skip to content

Fișa comunei

FIȘA COMUNEI MOȘNIȚA NOUĂ

PE ANUL 2011

 

1. Sediul Consiliului Local: Moșnița Nouă nr.73, telefon 0256 393503, fax 0256 393529

2. Adresă pagină internet:  www.mosnitanoua.ro, www.mosnita.ro

3. Primar:  Sorincău Ioan

    Viceprimar:  Kadar Gheorghe

    Secretar:  Szabo Monika Rozalia

4. Repere istorice:

             – 1332 – localitatea este amintită în evidențele papale sub numele de Monisa (actuala Moșnița Veche; 

             – 1717 – în evidențele camerale figura ca Moschniy;  

             – 1761 – prima atestare a localității Urseni ;

             – 1902 – primii coloniști pun bazele localității Moșnița Nouă, care este amintită ca localitate componentă a comunei Moșnița în 1935;

             – 1925 – a fost întemeiată localitatea Albina;

             – 1956 – cătunul Rudicica este amintit ca aparținând satului Urseni, comuna Moșnița;

5. Populația stabilă la 1 ianuarie 2012 – total = 5.810 persoane, din care:

– bărbați = 2.980 persoane

– femei = 2.830 persoane

6. Numărul locuințelor la 31 decembrie 2012 = 2.150

7. Numărul și denumirea satelor componente = 4: Moșnița Nouă, Albina, Moșnița Veche, Urseni (cu cătunul aparținător Rudicica).

8. Număr posturi în primărie – total = 42, din care:

– funcționari publici = 16 – ocupate 15

– personal contractual = 25 – ocupate 16

9. Număr consilieri = 13 – din iunie 2012: 15

10. înfrățiri, colaborări cu localități din afara țării:

– Colaborare cu localitatea Barlt din Germania, privind schimburi de scrisori în vederea înfrățirii.

– Colaborare cu localitatea Vols din Austria, privind schimburi de scrisori în vederea înfrățirii.

11. Piețe – târguri:

– târg mixt – săptămânal = sâmbăta;

12. Obiective și investiții propuse a se realiza:

– Modernizarea străzilor din localitățile aparținătoare comunei Moșnița Nouă;

– Asfaltarea drumurilor comunale: DC 98 Timișoara-Urseni și DC 97 Timișoara-Moșnița Veche;

– Extinderea rețelei de alimentare cu apă în toate satele aparținătoare;

– Extinderea sistemului de alimentare cu energie electrică în PUZ-urile elaborate pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003;

– Extinderea sistemului de canalizare;

Construirea unui nou sediu pentru primărie;

– Construirea unei case de cultură în localitatea Moșnița Nouă;

– contruirea unui bazin de înot didactic.

13. Proiecte cu finanțare (cofinanțare) externă în derulare:

– Programul de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural în comuna Moșnița Nouă (O.G.7/2006).

14. Numărul mediu lunar al beneficiarilor Legii nr.416/2001 (ajutoare sociale) = 23

15. Activitatea de transport școlar:

– Are în administrare microbuzul TM 86 CJT din anul 2001 și microbuzul TM 01 SMN în patrimoniu;

– Traseu de deplasare  TM 86 CJT: Rudicica – Școala generală nr.20 Timișoara (Cartier Ciarda Rosie) – 17 elevi;

– Trasee de deplasare TM 01 SMN – Moșnița Nouă – Moșnița Veche, Moșnița Nouă – Casa de copii Otniel, Mosnita Nouă – Agrotim – 75 elevi

16. Instituții școlare:

– Școală generală cu clasele I-VIII: Moșnița Nouă și  structuri cu clasele I-VIII laUrseni și  cu clasele I-IV:  Moșnița Veche;

– Grădinițe cu program normal: Moșnița Veche, Urseni și Albina;

– Grădiniță cu program prelungit: Moșnița Nouă,.

17. Instituții sanitare:

– Dispensare medicale: Moșnița Nouă, Moșnița Veche , Urseni; Albina

– Cabinete medicale: Moșnița Nouă (trei);

– Farmacii umane: Moșnița Nouă (2), Moșnița Veche, Urseni;

Cabinete veterinare: Moșnița Nouă, Moșnița Veche;

– Farmacie sanitar-veterinară: Moșnița Nouă.

18. Instituții culturale:

– Cămine culturale:  Moșnița Veche, Urseni si Albina;

– Bibliotecă: Moșnița Nouă.

19. Baze sportive și de agrement:

– Terenuri de fotbal: Moșnița Nouă , Moșnița Veche, Urseni si Albina.

– Sală de sport la Moșnița Nouă

20. Biserici, mănăstiri și alte lăcașe de cult:

– Biserici ortodoxe: Moșnița Nouă , Moșnița Veche, Urseni si Albina;

– Biserica Romano-Catolica: Urseni;

– Biserica reformata: Moșnița Nouă;

– Biserici penticostale: Moșnița Nouă, Moșnița Veche;

– Biserica Baptista: Moșnița Nouă, Moșnița Veche, Urseni

21. Rugi și alte manifestări cultural-religioase:

– Ruga în localitatile: Moșnița Veche ( Rusalii); Moșnița Nouă (20 iulie – Sf. Ilie); Albina si Urseni (15 august – Sf. Maria Mare).

Copyright © 2019 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.