Press "Enter" to skip to content

Contul unic pentru achitarea amenzilor contravenționale

Precizări pentru aplicarea unitară a prevederilor Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, publicată în M.O. nr. 647/25.07.2018

Amenzile contravenționale le veți putea achita în contul unic de mai jos, iar termenul de plată a jumătate din minimul amenzii se mărește, de la 48 de ore/două zile lucrătoare, la 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare a amenzii contravenționale.

CONT UNIC – ,,Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire”:

IBAN: RO34TREZ62121A350102XXXX

Beneficiar: Comuna Moșnița Nouă, CIF: 4548570,
deschis la: Trezoreria Timișoara, județul Timiș.

Copyright © 2021 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.