Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Creșa Moșnița Nouă

Comuna Moșnița Nouă  anunță lansarea proiectului  cofinanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 – Dezvoltarea Serviciilor de Educație Antepreșcolară.

 

Durata de implementare: 30 de luni (18 Decembrie 2020 – 18 Iunie 2023).

Titlul proiectului: Funcționare creșă Mosnița Nouă

Cod proiect: 133167

Cod apel: POCU/658/6/2/ Creșterea participării la învățământul antepreșcolar si preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural.

Localizare proiect:  strada Școlii, CF nr. 403746, sat Moșnița Nouă, jud. Timiș.

Scopul proiectului: Creșterea ratei de cuprindere în învățământul antepreșcolar și preșcolar, în special pentru categoriile dezavantajate de copii din comuna Moșnița Nouă prin punerea în funcțiune a creșei din comună.

Obiectiv specific: Facilitarea accesului la învățământul antepreșcolar pentru copiii din comunitatea majoritară și pentru copiii din comunitatea marginalizată a comunei Moșnița Nouă.

Grup țintă:

  • 54 de copii cu vârsta între 0-2 ani selectați pentru a beneficia de sprijin în cadrul proiectului prin participarea la învățământul antepreșcolar.
  • 54 de parinți/ tutori/ persoane care au în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate, selectați pentru a beneficia de programe de educație parentală și consiliere.
  • 12 resurse umane calificate pentru învațământul antepreșcolar care beneficiază de scheme de mobilitate profesională prin programe de mentorat, dezvoltare de competențe și alte forme de instruire.
  • Valoarea totală a proiectului: 4.337.525,28 lei din care cofinanțare Uniunea Europeană  4.279.385,28 lei.

 

Metodologie de selectie GT – parinti – tutori – persoane care au in grija copilul

Etapa I inscrieri cresa cu modificari + cerere + criterii

Etapa II inscrieri cresa cerere + criterii

Anunt inscrieri cresa etapa 2 + cerere + criterii

Anunt identificare GT – parinti – tutori – persoane care au in grija copilul II

Anunt cadre didactice