Press "Enter" to skip to content

Anunțuri și dezbateri publice

Anunț public comuna Moșnița Nouă nr. 20.796 / 21.11.2016 (privind stabilirea condițiilor de realizare a rețelelor edilitare (curent, apă, canalizare, gaz) pe terenri provenite din planuri urbanistice zonale, situate în intravilanul extins, din fonduri de la bugetul local sau din alte fonduri legal constituite).

                    – Expunere de motive

 

Anunț public comuna Moșnița Nouă nr. 5636/24.04.2015

Anunţ public comuna Moşniţa Nouă  nr. 15.430/23.10.2015 (privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum şi a taxelor speciale pe anul 2016)

Anunţ public comuna Moşniţa Nouă nr. 17.832/03.12.2015 (privind aprobarea regulamentului de autorizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza comunei Moşniţa Nouă)

Anunţ public comuna Moşniţa Nouă nr. 812/18.01.2016 (dezbatere publică a proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de autorizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza comunei Moşniţa Nouă)

Răspunsuri   – Dezbatere publică 21.01.2016 (privind Regulamentul de autorizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza comunei Moşniţa Nouă)

Regulament de autorizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza comunei Moşniţa Nouă – Reglementat

 

Dispoziţia nr. 35 – privind convocarea în şedinţă extraordinară a membrilor Consiliului Local Moşniţa Nouă – 09.03.2016, ora 17.00. 

Regulament de autorizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza comunei Moşniţa Nouă – MODIFICAT ÎN ..RMA ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE /DIN DATA DE 09.03.2016 ŞI A DEZBATERII PUBLICE DIN DATA DE 21.01.2016

Anunţ public comuna Moşniţa Nouă nr. 6448/07.04.2016 (privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum şi a taxelor speciale pe anul 2017).

LĂRGIREA LA 4 BENZI DE CIRCULAŢIE A DJ 592 – TIMIŞOARA – MOŞNIŢA NOUĂ

Hotărârea Consiliului Judeţean cu  nr. 55/30.03.2016 privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean „Lărgirea la 4 benzi de circulaţie a DJ 592 Timişoara-Moşniţa Nouă”.

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Moşniţa Nouă cu nr. 103/25.05.2016– privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constitue coridorul  de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local  „Realizarea frontului transversal de 12 m a drumului comunal DC 149 Moşniţa Nouă-Moşniţa Veche (str. Berlin şi De 108)” suprafaţa măsurată de 8761 mp. 

Camera de Comerţ, Industrie şi Agr/wp-content/uploads/userfiles/documente/2017/Anunturi_publice/Anunt_public_majorare_impozit.pdficultură Timiş anunţă lansarea unui proiect destinat producătorilor români, alimentari şi nealimentari, de către Auchan România, prin care va pune la dispoziţia acestora reţeaua sa de hipermarketuri pentru desfacerea produselor fabricate ăn România

Anunț public privind elaborarea proiectului de hotărâre privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorării impozitului cu 500% pentru terenurile agricole nelucrate 2 ani consecutiv și cu până la 500%la clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilanul Comunei Moșnița Nouă. 

 

Copyright © 2021 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.