Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotărâri de Consiliu Local 2008

Data Nr. HCL Conţinut Stare
02.09.2008 1
2
3
4
5
 30.06.2010 6 Privind aprobarea Regulamentului cadru de Organizare si Functionare al Consiliului Local al comunei Mosnita Noua
7 Privind constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului Local al comunei Mosnita Noua
8 Privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de selectie oferte lucrari de constructii si reparatii, comisia de receptie lucrari de constructii si reparatii si comisia de licitatie pentru conesionarea, vanzarea prin licitatie publica sau prin negociere directa a terenurilor aflate in proprietatea privata a comunei Mosnita Noua
9 Privind constituirea Comisiei de analiza a dosarelor in vederea atribuirii in folosinta gratuita a terenurilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in baza Legii 15/2003
10 Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Mosnita Noua in consiliul de administratie la societatile APCAN S.A, SATURN S.A. si Regia Publica Locala R.A. Ocolul Silvic Stejarul
11 Privind constituirea Comisiei de casare a obiectelor de inventar, mijloace fixe de natura obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe
12 Privind realizarea unei publicatii scrise la nivelul comunei Mosnita Noua
13 Privind aprobarea programului de functionare al Primariei comunei Mosnita Noua
14
15
31.07.2008 16 Privind aprobarea angajarii unei firme de audit financiar in vederea exercitarii controlului asupra activitatilor desfasurate in entitatea publica, precum si in entitatile subordonate, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice, precum si la administrarea patrimoniului comunei Mosnita Noua
17 Privind aprobarea infiintarii serviciului public de asistenta sociala la nivelul comunei Mosnita Noua
18
19 Privind aprobarea betonarea unei suprafete de 580 mp teren din curtea Caminului Cultural din localitatea Albina si contruirea a doua scene in curtea Caminului Cultural din localitatea Albina si in curtea Scolii cu clasele I-IV din localitatea Ursen
20 Privind aprobarea achizitionarii de plasa de sarma pentru imprejmuirea terenului de sport din localitatea Mosnita Veche si de stalpi metalici pentru fixarea plasei la terenul de sport din localitatea Mosnita Noua, evaluarea terenurilor de sport din comuna si inregistrarea lor ca mijloace fixe in patrimoniul comunei Mosnita Noua
21 Privind aprobarea trecerii din domeniul Statului Roman in domeniul privat al comunei   Mosnita Noua, a terenurilor situtate in intravilanul localitatii Mosnita Noua, mentionate in cartile funciare enumerate mai jos
22
23
24
25
07.08.2008

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Locuinte Mosnita Veche Extravilan, beneficiar Mihiţ Lia
27 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Locuinte Mosnita Noua Extravilan, beneficiari Simu Claudia Violeta, Simu Petrişor, Crişan Gheorghe, Dragotă Maria
28 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Locuinte Urseni Extravilan, beneficiari Vierasu Daniel, Sasu Alina, Sasu Marius
29 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Locuinte Mosnita Veche Extravilan, beneficiar Râmneanţu Dorel Petru
30 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte Mosnita Noua, beneficiari Martin Dan Călin, Martin Simona
31  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte Urseni Extravilan, beneficiari Martin Dan Călin, Martin Simona, Adam Tibor, Adam Georgeta, Guţu Sergiu Manuel, Guţu Larisa, Martin Andreea Gabriela, Golumba Mărioara
32  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte Mosnita Noua, beneficiari Martin Dan Calin
33  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte Urseni Extravilan, beneficiari Martin Dan Călin, Martin Simona, Adam Tibor, Guţu Sergiu Manuel, Guţu Larisa, Martin Andreea Gabriela, Golumba Mărioara
34 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Locuinte Mosnita Veche beneficiari Creţu Daniela, Circa Radu, Circa Iuliana Rodica, Balmez Marius, Balmez Alina Adriana, Siskovics Elena Steluţa, Preda Coriolan Adrian, Preda Daniela Marioara, Feier Ioan Răzvan, Negroiu Constantin
35 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Locuinte Mosnita Noua, beneficiar S.C. ALDAGRI S.R.L.
36 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Locuinte Mosnita Noua, beneficiar S.C. ALDAGRI S.R.L
37 privind aprobarea dezmembrarii terenului situat in localitatea Mosnita Noua cuprins in C.F.1759 Mosnita Noua , nr.top 591/2/2-603/2/2,582/1/1/3/2/2,583/2/2/24,591/2/2-603/2/2,582/1/1/3/2/2,583/2/2/25,591/2/2-603/2/2,582/1/1/3/2/2,583/2/2/26 in suprafata de 1062,4753 respectiv 938 mp in suprafete de teren mai mici , destinate drumului de acces, parcari si construire de cladiri
38
 08.08.2008 39 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa cu strigare a parcelelor de teren cuprinse in C.F. nr .1759 Mosnita Noua conform P.U.Z Mosnita Noua Sud , a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini
40
 01.09.2008 41 privind aprobarea planului de masuri pentru asigurarea conditiilor de viata si de bunastare ale animalelor cu sau fara detinator, de pe raza comunei Mosnita Noua
 04.09.2008 42 privind aprobarea modificarii prevederilor anexei 2 a hotararii Consiliului Local Mosnita Noua cu nr.39/08.08.2008, privind vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare a parcelelor de teren cuprinse in C.F. nr .1759 Mosnita Noua conform P.U.Z Mosnita Noua Sud, a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini
43
 25.09.2008 44 Privind circulatia autovehiculelor destinate transportului de marfuri si utilajelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 5 tone pe teritoriul comunei Mosnita Noua
45 Privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul comunei Mosnita Noua
46 Privind constituirea comisiei de analizare a cererilor de alocatii de la bugetul de stat pentru acordarea subventiilor prevazute de Programul national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala
47 Privind aprobarea unificarii parcelelor de teren inscrise in C.F. 1782 cu nr.cadastral Cc665/1/5/1 si Cc665/1/5/2 in suprafata de totala de 998 mp, aflate in proprietatea comunei Mosnita Noua
48
49 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Locuinte si Functiuni Complementare Mosnita Noua, beneficiari S.C. TERRA CER.S.R.L., OLARIU VASILE si OLARIU AURORA
50 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Locuinte si Functiuni Complementare Urseni, beneficiar ILIE MIHAI VALENTIN
51 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Locuinte si Functiuni Complementare Mosnita Noua, beneficiar BELINŢAN VASILE DORIN
52 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Locuinte si Functiuni Complementare Mosnita Noua, beneficiari MICLEA DUMITRU siMICLEA ANA
53 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Locuinte si Functiuni Complementare Mosnita Noua, beneficiari FILIP LIVIU, FILIP ERIKA, CIOBAN COSTEL, POPOVICI DIMITRIE, POPOVICI PAULA ALINA
54 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Locuinte si Functiuni Complementare Mosnita Noua, beneficiari GRAB DORINA LILIANA, PETREA CORNEL, PETREA ANA, VĂDĂŞAN CORNELIA, VĂDĂŞAN IOAN siCORDE MARIA
55 Privind constituirea Asociatiei „SOCIETATEA METROPOLITANA DE TRANSPORT TIMISOARA”
56
 31.10.2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57 Privind aprobarea Regulamentului privind publicitatea stradala in comuna Mosnita Noua
58 Privind convocarea unei adunari a proprietarilor pentru desemnarea reprezentantilor acestora in comisia locala de fond funciar
59 privind aprobarea intocmirii unui Plan Urbanistic Zonal – Zona de Dezvoltare pentru Servicii Dotari Publice si Agroindustrie Mosnita Noua
60
61  Privind aprobarea Planului de Masuri pentru asigurarea participarii institutiilor publice, agentilor economici si a cetatenilor comunei Mosnita Noua la realizarea actiunilor de infaptuire si pastrare a ordinii si curateniei pe teritoriul comunei si la efectuarea la timp a activitatilor edilitar – gospodare
62
63 Privind aprobarea infiintarii si completarii organigramei aparatului propriu al primarului comunei Mosnita Noua cu postul de consilier juridic si cu postul de auditor public intern
64 Privind aprobarea reabilitarii si eficientizarii din punct de vedere energetic a iluminatului stradal din localitatea Mosnita Veche
65
66
67 Privind aprobarea achizitionarrii de tuburi din beton armat, in vederea amenajarii podetelor situate pe strazile asfaltate din comuna Mosnita Nouă
68
69
70 Privind aprobarea intocmirii unui nou plan de situatie al imobilelor cuprinse in C.F. 125 Mosnita Noua nr.cadastral 679/1, 679/2, 679/3, 679/4, in vederea indreptarii erorii materiale din cartile funciare, in sensul mentionarii in cartea funciara a situatiei reale din teren
71 Privind aprobarea achizitionarii unei autoturism Dacia Logan
72 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Locuinte si Dotari Servicii , beneficiari TOPALĂ RITA si TOPALĂ FLORIN GHEORGHE
73 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Locuinte si Functiuni Complementare , beneficiar CIOMOCOŞ MARCEL TEODOR
74 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Locuinte si Functiuni Complementare, beneficiar GLAŢCHI ANTON IONUŢ siGLAŢCHI OANA CRINA
75 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Locuinte si Functiuni Complementare , beneficiar CONTRA CECILIA si CONTRA VASILE
76 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Locuinte si Functiuni Complementare, beneficiar MARTIN ANDREEA GABRIELA
77 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Locuinte si Dotari, beneficiari MÂŢU MANUELA SIMONA, MARTIN DAN CĂLIN, MARTIN SIMONA, GUŢU SERGIU MANUEL, GUŢU LARISA DIANA, GOLUMBA RADU ADRIAN, GOLUMBA OFELIA
78 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Locuinte si Dotari, beneficiar MÂŢU MANUELA SIMONA
79  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Locuinte si Dotari, beneficiar MÂŢU MANUELA SIMONA
80 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare beneficiari POPA MARIANA, POPA IOAN DUMITRU, TUDOSIE DORIN
81
82
83
84
85
86
 27.11.2008
 
 
 
 
 
 
87 privind aprobarea realizarii unui singur proiect integrat,, Modernizare drum comunal DC97 Mosnita Veche-Timisoara L-2,52km si strada 1 Urseni L-0,95 km, achizitie utilaje pentru serviciul de gospodarire comunala, extindere retea de canalizare pentru intravilanul localitatilor Mosnita Noua si Mosnita Veche, dotari specifice pentru Ansamblul Mosnitana, in cadrul cererii de finantare pentru obtinerea de fonduri structurale nerambursabile ( FEADR)
88
89
90 Privind atribuirea de denumiri de strazi in localitatea Urseni
91
92
93
94
95
96
97
98 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte si Functiuni Complementare,Mosnita Veche- Extravilan, beneficiari Chiorean Teofil si Chiorean Saveta
99  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte si Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice, beneficiar S.C. Genagricola Romania S.R.L
100  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte si Functiuni Complementare,Mosnita Noua, beneficiari Cornu Georgica, Cornu Oana Maria, Caraiman Lucian Nicu, Caraiman Laura Antoaneta, Marghitu Roland Radu
101  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte si Functiuni Complementare, beneficiari Pop Angela Nicoleta si Crisan Doina
102  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte si Functiuni Complementare, beneficiari S.C. Imobiliaria Costa Dorada
103  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte si Functiuni Complementare,Mosnita Veche-Extravilan, beneficiari Costil Felicia Ancuta, Sabau Timeea Diane, Chira Ovidiu Adrian, Jurj Monica Ecaterina, Gliga Radu, Gliga Elisabeta Cristina, Purice Adrian, Popa George, Vaivoda Ovidiu Marius, Ardelean Mihaela
104 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte si Functiuni Complementare, Mosnita Noua, beneficiari Dupta Pavel Ernest si Azzola Cristina
105  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte si Functiuni Complementare,Mosnita Noua-Extravilan, beneficiari Cazacu Ion si Cazacu Gabriela
106
107
108
109
110
111
112
113
 16.12.2008
 
 
 
 
 
 
 
114  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare beneficiari S.C. FILMAR GARDEN si S.C.AZMUT S.R.L. MURANI
115  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare beneficiari Gruita Tiberiu si Gruita Daniela Elena
116 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare beneficiari Murariu Corneliu,Murariu Valentina Zaza, Seiman Emil Pavel, Perju Aurel, Perju Carmen
117  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare beneficiari Bordos Adriana Gratiana
118  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare beneficiari Banu Ion Aurelian si Banu Elisaveta
119  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare beneficiar Sasu Alina Elena si Sasu Marius
120  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare beneficiar Lazea Emil si asociatii
121  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare beneficiar S.C. Filmar Garden si Robu Maria
122  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare beneficiar Tolcea Gabriela Daniela
123