Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotărâri de Consiliu Local 2009

Acest articol a fost editat în octombrie 12th, 2022 la 09:45 am

Data Nr. HCL Conţinut Stare
29.01.2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  Privind aprobarea Actului Constitutiv si al Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Polul de crestere Timisoara”
2  Privind aprobarea Actului Aditional la Actul Constitutiv si al Actului Aditional la Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Timis”
3  Privind mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Timis sa exercite in numele si pe seama comunei Mosnita Noua anumite atributii, drepturi si obligatii prevazute in Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice
4  Privind aprobarea aderarii Primariei Comunei Mosnita Noua la Patronatul Serviciilor Publice din Romania
5 Privind aprobarea completarii anexei nr. 1 la H.C.L. cu nr.109/2008 prin care s-a aprobat vanzarea prin licitatie publica deschisa si caietul de sarcini pentru imobilul teren fara constructii, situat in localitatea Mosnita Veche cuprins in C.F. 2217
6
7  Privind aprobarea diminuarii pasunii comunale cu suprafata de 35.544 mp cuprinsa in solele Ps 230 respectiv Ps 223 Mosnita Veche, in vederea realizarii unui Plan Urbanistic Zonal cu functiunea de ,, Zona activitati productie, depozitare si prestari servicii “
8  Privind aprobarea demararii lucrarilor pentru realizarea documentatiei necesare intabularii terenurilor de sport din localitatile Mosnita Noua si Mosnita Veche
9 Privind stabilirea tarifelor pentru colectarea , trasnportul , neutralizarea deseurilor menajere colectate de la populatia si agentii economici din comuna Mosnita Noua
10  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte si Functiuni Complementare Mosnita Noua,beneficiar Lintia Vasile
11  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte si Functiuni Complementare Mosnita Noua,beneficiari Becherescu Gheorghita, Lintia Vasile si S.C. Linu Crinu S.R.L. Mosnita Veche
12  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte si Functiuni Complementare Mosnita Noua,beneficiari Chinez Valentin si Chinez Daniel
13  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte si Functiuni Complementare Dotari Publice si Servicii ,beneficiari Popovici Dimitrie si Popovici Paula Alina
14  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte si Functiuni Complementare Mosnita Noua, Sat Urseni, beneficiari Popovici Dimitrie si Ghergheles Dorin
15 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte si Functiuni Complementare si Dotari Publice,beneficiari Popovici Dimitrie , Marchis Marta si Marchis Dumitru
16 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte Mosnita Noua Extravilan, beneficiari Popovici Dimitrie si Popovici Paula Alina
17 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte Mosnita Noua Extravilan, beneficiari Popovici Dimitrie si Popovici Paula Alina
18  Privind stabilirea taxei de inchiriere a Caminului Cultural din Localitatea Mosnita Veche
19  Privind aprobarea diminuarii pasunii comunale cu suprafata de 12,84 ha, cuprinsa in solele A 544 (6,67ha ), respectiv Ps 542 (6,17 ha) , in vederea realizarii unui Plan Urbanistic Zonal pentru atribuirea de terenuri tinerilor din localitatea Urseni , in baza Legii 15/2003
20
 29.02.2009 21 Privind aprobarea diminuarii pasunii comunale cu suprafata de 75,38 ha, cuprinsa in solele Ps 447(13,41ha), Ps461(27,62 ha), Ps459(6,6 ha), Ps462(2,31ha) localitatea Urseni, Ps441 (25,44) Mosnita Noua si punerea la dispozitia Comisiei Locale de Fond Funciar Mosnita Noua, in vederea punerii in aplicare a Legii 247/2005 si a Legii 1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate privata numitilor Gherghel Viorica Olga, Micu Petru, Oprea Popa Paraschiva, Rus Gavril, Olar Ioan Gabi, Roth Maria Ecaterina, Nicolici Alexandru, Nicolici Teodora si Mioc Adrian
22 Privind aprobarea infiintarii si completarii organigramei cu postul de referent debutant, la biroul taxe si impozite, din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Mosnita Noua
23 Privind aprobarea diminuarii pasunii comunale cu suprafata de 20,29 ha, cuprinsa in sola Ps 188 Mosnita Veche, in vederea realizarii unui Plan Urbanistic Zonal pentru atribuirea de terenuri tinerilor din localitatea Mosnita Veche,in baza Legii 15/2003 si pentru construirea de locuinte prin programul Agentiei Nationale pentru Locuinte, ANL
24 Privind aprobarea diminuarii pasunii comunale cuprinsa Ordinul Prefectului nr. 2201/11.05.995, cu suprafata de 18,41 ha, cuprinsa in solele A 592 (7,82 ha), A 596 (4,86 ha ) Urseni,respectiv A 233 ( 5,73 ha) Mosnita Veche si punerea la dispozitia Comisiei Locale de Fond Funciar Mosnita Noua, in vederea punerii in aplicare a Legii 247/2005 privind reconstituirea dreptului de proprietate privata a Scolii cu Clasele I-VIII Mosnita Noua
25  Privind aprobarea modificarii art.1.din Hotararea Consiliului Local Mosnita Noua cu nr.208/17.12.2007 prin care s-a aprobat atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de 1192 mp teren din suprafata totala de 158.400 mp cuprinsa in C.F. 2238 nr. top A135-137 Mosnita Noua, Asociatiei Apel-Atitudini Pozitive Everyones Longlife in vederea amenajarii unui centru in care sa se desfasoare activitati pentru persoane dezavantajate
26 Privind aprobarea trecerii din domeniul Statului Roman in domeniul privat al comunei Mosnita Noua, a terenului situtat in intravilanul localitatii Albina cuprins in C.F. nr.1151 Bucovat, nr.cadastral 884-894/a/1/a/4/241/1/1, in suprafata de 1.568 mp
27  Privind aprobarea dezmembrarii terenului cuprins in C.F. nr. 2191 Mosnita Veche, nr. topografic 429-430/1/2 in suprafata de 1.791 mp in suprafete de 825 mp, 700 mp si 266 mp
28  Privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica al terenului cuprins in C.F.nr. 2191 Mosnita Veche, nr.topografic 429-430/1/2/2 in suprafata de 700 mp si nr.topografic 429-430/1/2/3 in suprafata de 266 mp, d-nei Haidau Loredana Claudia, in vederea construirii de locuinta
29
30 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte si Functiuni Complementare Mosnita Noua,beneficiari Popa Stelian Vasile, Popa Ana, Vladislav Silvius Romulus Traian Decebal, Vladislav Dorica, Ursescu Romulus Constantin, Ursescu Luminita Loredana
31 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte si Functiuni Complementare Mosnita Noua, beneficiari Guiu Teodor si Guiu Lenuta
32 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte si Functiuni Complementare Mosnita Noua, beneficiari Ross Ioana Alina, Grama Corina Lucia si Grama Octavian Petrica
33 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte si Functiuni Complementare Mosnita Noua, beneficiari Filesi Daniel Thomas si Filesi Tamara Corina
34 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului propriu al primarului comunei Mosnita Noua
26.03.2009 35 privind aprobarea schimbarii categoriei de folosinta a strazilor din Mosnita Veche din teren neproductiv in strada si intabularea in domeniul public al comunei Mosnita Noua
36
37  Privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Roman si administrarea Ministerului Invatamantului Public in proprietatea publica a comunei Mosnita Noua si administrarea Consiliului Local al comunei Mosnita Noua a terenurilor si cladirilor in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant de pe raza comunei Mosnita Noua
38
39  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte Mosnita Veche, beneficiar Lelea Teodor
 02.04.2009
 
40 privind aprobarea bugetului local al comunei Mosnita Noua, pe anul 2009
41 privind aprobarea trecerii in proprietatea publica a comunei Mosnita Noua si intabularea in cartea funciara, a Scolii cu Clasele I-VIII Urseni, construita prin programul ,, Reabilitare Scoli in Mediul Rural Pachet nr.RFP/A&E/003/2004 Zona Centrala si De Vest”, beneficiar Inspectoratul Judetean Timis
42 privind aprobarea retragerii Consiliului Local al comunei Mosnita Noua din cadrul Societatii Comerciale Saturn 2006 S.A.
43 privind aprobarea intabularii in domeniul privat al comunei Mosnita Noua a terenului arabil extravilan,cuprins in solele A 544/8 cu suprafata reala masurata de 73.493 mp si a terenului arabil extravilan pentru drum, cuprins in sola A 544/1 in suprafata de 552 mp
44 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte Mosnita Noua Extravilan,beneficiari Deutsch Petru Martin si Deutsch Manuela
45
 29.04.2009 46 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a instrumentarii proiectului „Alimentare cu apa in localitatea Mosnita Veche”, in cadrul cererii de finantare pentru obtinerea de fonduri structurale nerambursabile (FEADR)
47 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a instrumentarii proiectului ,,Alimentare cu apa in localitatea Mosnita Veche”, in cadrul cererii de finantare pentru obtinerea de fonduri structurale nerambursabile (FEADR)
48  Privind aprobarea diminuarii pasunii comunale cu suprafata de 0,52 ha, dezlipirea acestei suprafete de teren din parcela A233, ulterior intocmirea unui raport de evaluare in vederea realizarii unui schimb de teren cu Parohia Ortodoxa Mosnita Veche, pentru amplasarea unui SRPM necesar realizarii distributiei de gaz pe teritoriul comunei Mosnita Noua
49 privind aprobarea unificarii parcelelor de teren cuprinse in C.F. 1759 Mosnita Noua cu nr. cadastral A 135-137/1/3, A 135-137/1/4 in suprafete de 810 mp,respectiv 841 mp, pe care este amplasata statia de clorinare si pompare a apei, iar ulterior intabularea statiei de clorinare si pompare a apei in domeniul public al comunei Mosnita Noua
50
51 privind aprobarea listei cu persoanele care sunt solicitanti eligibili de subventii de la bugetul de stat pentru realizarea locuintelor proprietate personala
52
53 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte Mosnita Noua Extravilan, beneficiari CIUHANDU PETRE, CIUHANDU LETITIA SIDONIA ANASTASIA, TRIPA CORNELIU DAN
54 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Extravilan Mosnita Noua, beneficiari Galik Matei, Galik Ioana, Goldis Eugen Adrian, Mesenschi Iulian, Mesenschi Emilia Claudia
55 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Extravilan Mosnita Veche, beneficiar  Crisan Doina
56 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Extravilan Mosnita Noua , beneficiar Nicoli Aida Dana
57 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Extravilan Mosnita Noua, beneficiari Gatea Grigore si Gatea Veronic
58 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Extravilan Mosnita Noua, beneficiar Nicolae Nutu Florinel
59 privind aprobarea inchiderii si ecologizarii gropilor cu deseuri de pe raza comunei Mosnita Noua
60
 15.05.2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61 privind aprobarea demararii lucrarilor pentru realizarea documentatiei necesare intabularii terenului cu nr.cadastral PD 154 din localitatea Mosnita Noua
62 privind revocarea art.3 ale art.4 din H.C.L. cu nr. 2/24.01.2005, prin care s-au stabilit taxele de pasunat pentru speciile de animale bovine si cabaline
63
64 privind aprobarea modificarii art.1 din H.C.L. cu nr. 9/29.01.2009 prin care s-au stabilit tarifele pentru colectarea, transportul, neutralizarea deseurilor menajere colectate de la populatia si agentii economici din comuna Mosnita Noua
65 privind aprobarea amplasarii unui eurototem iluminat la intrarea- iesirea din localitatea Mosnita Noua, care va cuprinde denumirea localitatii
66 privind aprobarea atribuirii in  concesiune,a parcelelor de teren cuprinse in C.F. nr.1759, nr.cadastral A 135-137/1/5,A135-137/1/6,A 135-137/1/64,A 135-137/1/65 partidelor politice care au reprezentanti in Consiliul Local al comunei Mosnita Noua, in vederea construirii de sedii
67 privind aprobarea intocmirii proiectelor pentru extinderea si bransarea retelelor de apa –canal si executarea acestora,in vederea functionarii salii de sport construite in localitatea Mosnita Noua de catre Compania Nationala pentru Investitii
68
69  Privind aprobarea infiintarii a 4 statii de autobuz noi, care sa deserveasca zona nou construita dintre Timisoara – intravilanul localitatii Mosnita Noua si cartierul nou intre localitatea Mosnita Veche si localitatea Mosnita Noua
70 privind alocarea a cate 10.000 lei, din bugetul local al comunei, in vederea organizarii Sarbatorii Satului ,,Ruga” in localitatile Mosnita Noua ,Mosnita Veche, Urseni , Albina si a sumei de 5.000 lei in vederea sarbatoririi Hramului Bisericii Catolice din localitatea Urseni
71 privind alocarea a cate 8.500 Ron Bisericii Ortodoxe din localitatea Mosnita Veche, Bisercii Ortodoxe din localitatea Albina, Bisericii Ortodoxe din localitatea Urseni , Bisercii Ortodoxe si Bisericii Reformate din localitatea Mosnita Noua si 4.250 Ron Bisericii Catolice din localitatea Urseni
72 privind alocarea a cate 8.500 lei Asociatiilor Sportive de pe raza comunei Mosnita Noua
73 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte Mosnita Noua Extravilan,beneficiari SC GRAFOPRINT SRL, STANCIU IONEL GABRIEL, STANCIU LAURA DELIA, SC MADENA INVEST SRL, DRAGOI PAUN ADRIAN, DRAGOI VIORICA, MANGHERU IOAN, MANGHERU JENICA, FUNDATIA UMANITARA CHOSEN ROMANIA-TIMISOARA, COTUNA DINU, COTUNA ANA
74
75  Privind aprobarea preturilor si tarifelor practicate de operatorul regional de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, S.C. Aquatim S.a. in vederea furnizarii apei potabile
76 privind aprobarea completarii H.C.L. cu nr. 86/2008 prin care s-au aprobat impozitele si taxele locale pe anul 2009 in sensul instituirii unei taxe locale speciale de acces prin păşunea comunală Ps 420 Albina si prin pasunea comunala Ps 473 Urseni,situată în albia majoră a Râului Timiş şi vecinătatea plajei acestui râu,taxă care să fie de minimum 10 lei/zi/vehicul
77
78
79 Privind aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate precum si punctajul acordat pentru fiecare criteriu in parte, in vederea intocmirii listelor de prioritati pentru repartizarea locuintelor construite de catre Agentia Nationala pentru Locuinte + anexă
80 Privind aprobarea modalitatii de incasare a taxei locale speciale de acces prin păşunea comunală Ps 420 Albina si prin pasunea comunala Ps 473 Urseni,situată în albia majoră a Râului Timiş şi vecinătatea plajei acestui râu
81
82 Privind aprobarea construirii a trei bazine de inot didactice, prin programul „Construirea de Bazine de Inot Acoperite”  realizat prin Compania Nationala Pentru Investitii C.N.I. S.A., pe terenurile cuprinse in C.F. nr.3135 Mosnita Noua, nr.cadastral Ps 502 din localitatea Urseni, C.F. nr. 3935 Mosnita Noua,nr.cadastral A 135-137/1/75 din localitatea Mosnita Noua, C.F. nr.1987 cu nr.cadastral 427-428 din localitatea Mosnita Veche
83  Privind aprobarea schimbarii destinatiei Caminului Cultural din localitatea Mosnita Noua,in sediu al Primariei Mosnita Noua,pana la construirea unui nou imobil,adecvat desfasurarii activitatilor culturale
84
85
86 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua ,beneficiari Cioplan Adriana, Sthulmuller Iuliana
87 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua, beneficiari Durneac Mihaela Florentina, Cioara Alina Georgeta, Cioara Livia Mihaela
88
89 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua ,beneficiar S.C. Barbara Fields S.R.L
90 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua , beneficiar Jebeleanu Dan
91 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua, beneficiari Marghitu Roland Radu, Caraiman Lucian Nicu, Caraiman Laura Antoaneta
92 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Extravilan Mosnita Noua , beneficiari Rusu Calin, Rusu Carina si Zarcula Andreea
93
 25.06.2010 94 Privind aprobarea modificarii prevederilor anexei nr. 2 cap.III pct.3.1 si ale Cap VIII alin.2 al H.C.L. cu nr.39/2008 prin care s-a aprobat vanzarea prin licitatie publica deschisa si caietul de sarcini pentru imobilul teren fara constructii, situat in localitatea Mosnita Noua cuprins in C.F. 1759
95 Privind aprobarea modificarii prevederilor anexei nr. 2 cap.III pct.3.1 al H.C.L. cu nr.109/2008 prin care s-a aprobat vanzarea prin licitatie publica deschisa si caietul de sarcini pentru imobilul teren fara constructii, situat in localitatea Mosnita Veche cuprins in C.F.nr.2217 Mosnita Noua
96
97 Privind aprobarea dezmembrarii terenului cuprins in C.F. nr. 400469 in suprafata totala de 1009 mp cu nr.cadastral 591/2/2-603/2/2,582/1/1/3/2/2,583/2/2/5, aflat in proprietatea lui Speriosu Florin, Speriosu Ana si a comunei Mosnita Noua, in doua parcele de teren cu suprafata de 509, respectiv 500 mp
98 privind alocarea sumei de 25.000 lei din bugetul local al comunei Mosnita Noua,pentru finantarea unei tabere scolare pentru elevii cu merite deosebite de la scolile de pe raza comunei Mosnita Noua
99
100 Privind aprobarea apartamentarii cladirii Caminului Cultural din localitatea Urseni, cuprins in C.F. nr. 401897, nr.top 133-134/2, in doua apartamente, rezultand un apartament cu destinatia de camin cultural si un apartament cu functiunea de„after school”
101 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua , beneficiari Tataru Ghioghiu Elena Violeta, Tulpan Antoaneta
102
103
 09.07.2009 104 privind modificarea prevederilor H.C.L. cu nr. 71 / 31.10.2008 prin care s-a aprobat achizitionarea unui autoturism Dacia Logan
105  privind aprobarea Regulamentului de acordare a cardului-legitimatiei pentru parcarea gratuita a autovehiculelor de transporta persoane cu handicap
106 privind aprobarea infiintarii unui serviciu social de tip after scholl, la nivelul comunei Mosnita Noua
 29.07.2009 
 
 
 
107
107a Privind aprobarea decontarii pe luna mai 2009 a cheltuielilor de transport la si de la locul de munca a personalului didactic care nu isi are domiciliul in localitatea in care isi desfasoara activitatea
108
109
110 Privind aprobarea dezmembrarii terenului indentificat prin C.F. nr.401423 Mosnita Veche nr.top 401423 cu suprafata de 9.075 mp,in doua parcele cu suprafete 8.635, respectiv 440 mp
111 Privind aprobarea inchirierii unui rezervor de propan de 2.750 litri la Scoala cu clasele I-IV si Gradinita din localitatea Albina
112 privind aprobarea racordarii, salii de sport din localitatea Mosnita Noua, la reteua electric
113 Privind aprobarea modelelor Acordurilor de parteneriat cu Asociatia Femin Activ in vederea valorificarii potentialului culturii si al patrimoniului cultural prin stimularea accesului la cultura si a domeniului cultural la nivelul comunitatilor locale, prin ansamblul MOSNITANA si cu Biserica Ortodoxa Romana Urseni in vederea valorificarii potentialului copiilor prin stimularea accesului la educatie si perfectionare continua prin construirea de cladiri pentru servicii de tip after school
114 Privind aprobarea deschiderii unei actiuni in instanta,avand ca obiect recuperarea pagubei materiale in valoare de 13.993,35 de la Fulop Adela – fosta angajata a PRIMARIEI Mosnita Noua
115
116
117 Privind aprobarea trecerii din domeniul Statului Roman,in domeniul privat al comunei Mosnita Noua,a terenurilor situate in intravilanul localitatii Mosnita Veche, cuprinse in C.F. 402515, 402516 in suprafata de 825 mp, respectiv 966 mp
118
119
120 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua , beneficiari Baranyai Andrei si Gyorfi Elisabeta Magdalena
121 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Veche, beneficiari Vat Vasile, Vat Maria, Haidau Dumitru, Cionca Florica
122 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Veche , beneficiari Tupangiu Gheorghe si Tupangiu Valentina
123 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua , beneficiari Muceniciu Dumitru si Muceniciu Rodica
124 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua , beneficiari Candea Sandel si asociatii
125 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua, beneficiari Immobiliare Gardenia S.R.L
126 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Nou , beneficiari Petrea Cornel, Petrea Ana, Dicu Dan, Lambru Viorica, Goje Gheorghe, Goje Daniela Mirela
127 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Extravilan Mosnita Noua, beneficiari Stefanescu Radu, Stefanescu I. Eleonora, Miculescu Cristian, Miculescu Andra
128 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Extravilan Mosnita Noua, beneficiar SC Gataia Bio Power
129 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Extravilan Mosnita Noua, beneficiari  Szucs Ștefan, Szucs Iuliana, Szucs Iuliana Jr.
130 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Extravilan Mosnita Noua, beneficiar Primaria Comunei Moșnița Nouă
131
132 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua, beneficiari Komlodi Ludovic si Komlodi Maria
133
 30.07.2009 134  Privind aprobarea modelelor Acordurilor de parteneriat cu Asociatia Culturala Calusarul Soceni,comuna EZERIS, Jud.CARAS-SEVERIN in vederea valorificarii potentialului culturii si al patrimoniului cultural prin stimularea accesului la cultura si a domeniului cultural la nivelul comunitatilor locale, prin anasamblul MOSNITANA si cu Parohia Ortodoxa Romana Urseni in vederea valorificarii potentialului copiilor prin stimularea accesului la educatie si perfectionare continua prin construirea de cladiri pentru servicii de tip after school
135 Privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie Construire cladire pentru servicii de tip after school , sat Urseni comuna Mosnita Noua , judetul Timis
 05.08.2009 136 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Mosnita Noua, pe anul 2009
137
 27.08.2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
138 Privind aprobarea asocierii comunei Mosnita Noua, prin Consiliul Local Mosnita Noua, cu judetul Timis si unitatile administrativ teritoriale din judetul Timis pentru promovarea, realizarea si exploatarea ,,Parcului judetean pentru productie de energie fotovoltaica -Covaci”
139 Privind aprobarea Actului Aditional la Actul Constitutiv si al Actului Aditional la Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal „Timis”
140 Privind mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Timis sa exercite in numele si pe seama comunei Mosnita Noua anumite atributii, drepturi si obligatii prevazute in Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice
141 Privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciilor publice de apa si canalizare catre operatorul regional S.C. AQUATIM.S.A. si a indicatorilor de performanta ai serviciilor furnizate
142 Privind aprobarea delegarii gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in comuna Mosnita Noua,prin atribuire directa operatorului regional S.C. AQUATIM S.A. Timşoara
143 Privind aprobarea completarii prevederilor art.3. din H.C.L. cu nr.69/2008 prin care s-a aprobat infiintarea Serviciului Comunitar de Utilitati Publice, in sensul desfasurarii activitatii de transport public local,in vederea satisfacerii nevoii de utilitate si interes public general a comunitatii
144 Privind aprobarea instituirii taxelor locale speciale
145 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal 2010
146 Privind aprobarea intabularii in domeniul public al comunei Mosnita Noua al terenului arabil extravilan,cu nr.cadastral A 544/1 cu suprafata de 550 mp, cu destinatia „drum de exploatare”
147 Privind aprobarea rectificarii suprafetei terenului cuprins in C.F. 6954 Mosnita Noua, nr.cadastral Ps 542 de la suprafata de 61.700 mp la suprafata reala masurata de 62722 mp,inscrierea in cartea funciara a suprafetei reale de teren si ulterior unificarea acesteia cu parcela inscrisa in C.F. 403704 cu nr.cadastral 403704 in supafata de 73.493 mp
148 Privind aprobarea realizarii unui foraj de mare adincime, in localitatea Albina,care sa permita alimentarea cu apa a tuturor gospodariilor existente
149 Privind aprobarea dezlipirii terenului cu nr.cadastral Apj 124,inscris in C.F. 2471 Mosnita Veche, in suprafata totala de 1,84 ha teren in doua parcele de teren in suprafata de 1,4, respectiv 0,44 ha,in vederea intocmirii procesului verbal de punere in posesie a numitei Mateiu Doina
150 Privind aprobarea achizitionarii de geamuri cu tamplarie p.v.c.si sticla termoizolanta, la Scoala cu clasele I-IV din localitatea Albina
151 Privind stabilirea taxelor de intrare in piata din localitatea Mosnita Noua
152 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua , beneficiar S.C. Investire S.R.L
153 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua, beneficiari Virag Peter, Virag Corina,Imbri Petru, Imbri Elisabeta
154 Privind atribuirea in folosinta gratuita , a unui teren in suprafata de 500 mp, in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Albina, parcela cu nr.cadastral Ps266/2/6/2, d-nei Petrescu Loredana
155
156
157 Privind atribuirea in folosinta gratuita, a unui teren in suprafata de 500 mp, in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Albina, parcela cu nr.cadastral Ps 266/2/8/2, d-nului Ivan C-tin
158 Privind atribuirea in folosinta gratuita , a unui teren in suprafata de 500 mp , in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Albina, parcela cu nr.cadastral Ps 266/2/3/2, d-nului Lungu Ion Spiridon
159 Privind atribuirea in folosinta gratuita ,a unui teren in suprafata de 500 mp , in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Albina, parcela cu nr.cadastral Ps 266/2/4/2, d-nului Faur Nicolae
160 Privind atribuirea in folosinta gratuita ,a unui teren in suprafata de 500 mp , in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Albina, parcela cu nr.cadastral Ps 266/2//5/2, d-nei Nastasa Carmen
161 Privind atribuirea in folosinta gratuita ,a unui teren in suprafata de 500 mp , in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Albina, parcela cu nr.cadastral Ps 266/2/2/2, d-nului Schipor Iulian
162 Privind atribuirea in folosinta gratuita , a unui teren in suprafata de 500 mp , in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Albina, parcela cu nr.cadastral .Ps 266/2/7/2, d-nei Lazar Lavinia
 24.09.2009 163  Privind aprobarea regulamentului pentru conferirea titlului de ,, CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI MOSNITA NOUA”
164
165
166
167  Privind aprobarea intabularii in domeniul public al comunei Mosnita Noua al terenurilor cu vegetatie forestiera de pe raza localitatii Albina cu nr. cadastral PD 13/2, PD15/1, PD26/7, PD26/5, PD26/3, PD13/4, PD15/3, PD28/3, PD28/1, PD23, PD17, PD30/3, PD30/1, PD21, PD19 in suprafata totala de 173,3 ha ,aflate in proprietatea Primariei Mosnita Noua, conform Titlului de Proprietate cu nr.1/10.02.2003
168  Privind aprobarea dezlipirii parcelei cu nr. cadastral A 135-137/1/35 inscrisa in C.F. 1759 Mosnita Noua, in trei parcele de teren cu suprafetele de 498,62 mp,respectiv 40 mp si dezlipirea unei suprafete de 40 mp din terenul cu nr.cadastral A 135-137/1/34, inscris in C.F. 402492 Mosnita Noua, proprietatea lui Caluseriu Marius ( afectata de conducta de canalizare si caminul de vizitare )
169 privind aprobarea ,, Fisei Postului”, consilierului juridic din aparatul permanent al Consiliului Local Mosnita Noua
170  Privind aprobarea intabularii in domeniul public al comunei Mosnita Noua al imobilului inscris in C.F. 3135 Urseni,nr.cadastral Ps 502 in suprafata de 26.000 mp, cu destinatia baza sportiva si zona de agrement
171  Privind aprobarea scoaterii din patrimoniul public al comunei Mosnita Noua a cladirii fostei remize de pompieri din Mosnita Veche,situata pe terenul cuprins in C.F. nr.870 Mosnita Veche nr.top 337-338
172  Privind aprobarea scoaterii de patrimoniul comunei Mosnita Noua a cladirii vechiului grup sanitar,din localitatea Albina,situat pe terenul cuprins in C.F. nr.1666 Bucovat nr.cadastral 884-894/a/1/a/4/264
173  Privind aprobarea impaduririi terenurilor neproductive aflate in extravilanul localitatilor Mosnita Noua, Mosnita Veche si Urseni
174 privind atribuirea in folosinta gratuita a casei de locuit ( casa parohiala), cuprinsa in C.F. nr. 402352( conversia C.F. nr.140 ) Mosnita Noua, nr.cadastral 715 in suprafata de 2877 mp, Parohiei Reformate din localitatea Mosnita Noua
175
176  Privind aprobarea completarii prevederilor art.6. din H.C.L. cu nr.69/2008 prin care s-a aprobat infiintarea Serviciului Comunitar de Utilitati Publice, in sensul suplimentarii numarului total de posturi cuprinse in organigrama compartimentului de specialitate cu 5 posturi,in cadrul serviciului comunitar de utilitati public
177  Privind aprobarea modificarii H.C.L. cu nr.110/28.07.2009 in sensul aprobarii dezlipirii imobilului inscris in C.F. 401423,cu nr.cadastral 401423 in suprafata de 9075 mp in doua parcele de teren cu suprafata de 8615mpl respectiv 460 mp, conform planului de dezmembrare anexa
178
179
180
29.10.2009 181 Privind acordarea de facilitati pe mijloacele de transport in comun ale Regiei Autonome de Transport Timisoara, care efectueaza transportul pe ruta comuna Mosnita Noua – Timisoara
182 Privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a suprafetei de 2.192 mp teren cuprins in C.F. 20856 Mosnita Noua nr. cadastral 50871, Bisericii Baptiste Nr.1 „Betel” Timisoara
183 Privind transmiterea, fara plata, a casei de locuit (casa parohiala),cuprinsa in C.F. nr.402352 (conversia C.F. nr.140) Mosnita Noua, nr. cadastra l 715 in suprafata de 2.877 mp, in proprietatea Parohiei Reformate din localitatea Mosnita Noua
184
185
186 Privind aprobarea scutirii persoanelor varstnice, de la achitarea taxei pentru colectarea, trasnportul,neutralizarea deseurilor menajere colectate de catre S.C. Retim Ecologic Service S.A.
187
188 privind alocarea a sumei de 5.000 lei din bugetul local al comunei Mosnita Noua, Bisericii Ortodoxe din localitatea Albina, in vederea finalizarii lucrarilor de reabilitare
189 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua, beneficiari Kiss Sara, Krepelka Alexandru
190 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua , beneficiari Cojocaru Calin Alexandru, Cojocaru Ibolya
191 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua ,beneficiari Bicu Cristina si Bicu Dan
192 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua ,beneficiari S.C. Immobiliare Gardenia S.R.L.
193 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua ,beneficiar S.C. C-Investment S.R.L.
194 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua ,beneficiari Dulf Ioan, Dulf Cornelia Camelia, Dulf Ioan Andrei, Vatavu Calin Traian, Vilceanu Marius Adrian, Vilceanu, Iuliana Maria, Morariu Raluca Ioana, Tuta Radu Ciprian, Tuta Cristina, Avramoni Ionel Alin, Lazar Mihaela, Didei Caltun Anca, Stancu Liviu, Stancu Emilia, Bonchis Nadia, Margin Mihai Silviu, Margin Marinela Felicia
195 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua ,beneficiari Cutile Daniel, Cionca Daniel, Cionca Delia Corina
196 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua ,beneficiari Costil Ioan Adrian, Mitris Marius Florin, Popa Serban
197
198 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua , beneficiar Contra Cecilia
199
 05.11.2010
 
 
200 privind alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local al comunei Mosnita Noua, Bisericii Reformate din localitatea Mosnita Noua, in vederea realizarii instalatiei de incalzire
201 privind aprobarea dezlipirii terenului cu nr. cadastral Cc171/1,inscris in C.F. 403947 
(fost 2602) Mosnita Noua, in suprafata totala de 114.900 mp, in 80 parcele cu destinatia parcele pentru locuinte, dotari si servicii,spatii verzi si drum, in conformitate cu P.U.Z aprobat prin H.C.L. cu nr.131/28.07.2008
202 privind aprobarea dezlipirii terenului cu nr.cadastral Cc190/1,inscris in C.F. 400412 ( fost 2217) Mosnita Noua, in suprafata totala de 92724 mp, in 127 parcele cu destinatia parcele pentru locuinte,dotari si servicii,spatii verzi si drum, in conformitate cu P.U.Z aprobat prin H.C.L. cu nr.130/28.07.2009
203 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua, beneficiar Filip Cosmin si Chiritoiu Lucian
204 privind aprobarea intabularii terenului curti-constructii situat in intravilanul localitatii Mosnita Veche,in suprafata de 3..486 mp, identificat prin planul de situatie anexat
205 privind aprobarea acordarii avizului de oportunitate pentru realizarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru imobilul teren arabil extravilan nr.top A101/2 cuprins in C.F. nr.2914 Mosnita Noua, aflat in proprietatea d-nei Szomoru Elena
 13.11.2009
 
 
206 privind atribuirea in folosinta gratuita ,a unui teren in suprafata de 450 mp,in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Mosnita Veche,tinerilor mentionati in tabelul care face parte integranta din prezenta hotarare
207 privind atribuirea in folosinta gratuita ,a unui teren in suprafata de 450 mp , in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Mosnita Veche, C.F. nr.405498, parcela cu nr.cadastral 405498, d-nei Sora Mihaela Corina
208  Privind atribuirea in folosinta gratuita ,a unui teren in suprafata de 450 mp , in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Mosnita Veche, parcela cu nr.cadastral 405480, d-nei Sferle Alina
209 privind atribuirea in folosinta gratuita ,a unui teren in suprafata de 450 mp , in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Mosnita Veche, parcela cu nr.cadastral 405479, d-nului Sferle Petru
210 privind atribuirea in folosinta gratuita ,a unui teren in suprafata de 450 mp , in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Mosnita Veche, parcela cu nr. cadastral 405478, d-nei SFERLE LIDIA
211 privind atribuirea in folosinta gratuita ,a unui teren in suprafata de 450 mp , in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Mosnita Veche, parcela cu nr.cadastral 405481, d-nului Sferle Gheorgh
212
 26.11.2009
 
 
 
 
 
213 Privind aprobarea functionarii Scolii cu clasele I- VIII din localitatea Urseni ca unitate de invatamant cu personalitate juridica pentru anul scolar 2009 – 2010
214 privind identificarea terenurilor care se vor atribuii in concesiune,cadrelor didactice care isi desfasoara activitatea la scolile de pe raza comunei Mosnita Nouă
215 Privind acceptarea donatiei oferite de d-nul Gherman Gheorghe, constand in autoturism categoria minibus,marca Wolkswagen Transporter, seria 041771 si o cisterna de vidanjare cu o capacitate de 4.800 litri
216
217 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua,beneficiari POPETI MARIA, TARABOANTA IOAN, TARABOANTA CARMEN, OLTEANU IONEL, BERGER MONICA VIORICA, MOLDOVAN CALIN PAUL, MOLDOVAN DIANA RAMONA, MAGDICI MIHAI, MAGDICI DANA SORINA, DOMNITEI CORNELIU, DOMNITEI ELENA, POPETI IOAN MARIAN, POPETI ILEANA, BOROS DORIN, BOROS OLGA, STROIA CARMEN NICOLETA, STROIA CONSTANTIN MARIUS, PASCU ADRIAN MARIUS, PASCU LOREDANA CORINA, MARC FLORIAN, MARC DUMITRU, BULZAN FLOAREA, MUDURA VIORICA, MARCU TEODOR, MARCU MARIA
218 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua, beneficiari Fernea Gheorghe Ioan, Fernea Elena Diana, Catalina Emil Mihaita
219 Privind aprobarea alipirii terenului situat in extravilanul localitatii Urseni, cu nr. cadastral 403704 (A 544/8 ) inscris in C.F. 403704, in suprafata de 73.493 mp si a terenului cu nr.cadastral 403910 (Ps 542),inscris in in CF 403910, in suprafata de 62.722 mp, conform documentatiei cu nr.134402, rezultand imobilul cu nr.cadastral 405423, cu o suprafata de 136.215 mp
220 Privind domeniul serviciului public si locul unde contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii
221 privind aprobarea acordarii de cadouri cu ocazia „Sarbatorii Craciunului”, prescolarilor si scolarilor de la Scolile cu clasele I-VIII din comuna Mosnita Noua
 17.12.2009 222 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua, beneficiari S.C. Imobiliare si Constructii S.R.L
223
224 Privind aprobarea diminuarii pasunii comunale cu suprafata de 8438 mp, cuprinsa in sola Ps 426 Urseni inscrisa in C.F. nr. 7203 Mosnita Noua, in vederea concesionarii pentru amenajarea unei terase sezoniere de agrement
225 privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 1200 lei,d-nului Nichilciuc Petru, in vederea achizitionarii de medicamente
226
227 Privind alocarea sumei de 160.000 lei, din bugetul local al comunei in vederea achitarii cautiunii in dosarul nr. 755/59/2009 deschis la Curtea de Apel Timisoara, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, avand ca obiect anularea deciziei de impunere emisa Administratia Finantelor Publice Timisoara, pentru achitarea taxei pe valoarea adaugata provenita din vanzarea terenurilor
228 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Locuinte si Functiuni Complementare Mosnita Noua beneficiari Zgureanu Sebastian, Zgureanu Camelia
229 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua,beneficiari Dobra Elisabeta,Pop Valentin, Pop Ana, Pop Paul Vasile
230
231 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua,beneficiari CRISMAR VASILE LUCIAN, CANTEA SIMONA, BOBEI REMUS ADRIAN, BOBEI OTILIA JULIA, ANDREI VALERIA, ANDREI ADRIAN, BOBEI ADINA MARIETA, CRISMAR DELIA, BALUTA CORNELIU, CRISMAR MIRCEA VICHENTIE
232 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua, beneficiari Vida Francisc si Vida Ramona Eleonora
233 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua, beneficiari Lazau Iuliana, Popa Petru si Popa Carmen
234 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua, beneficiari Rodina Ioan, Rodina Adriana
235 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua,beneficiari LACULICEANU ELENA LILIANA, LACULICEANU NICOLAE, POGAN IONEL MARIUS, POPESCU ION MADALIN, POPESCU ODISEEA, GORUNESCU MIHAI CRISTIAN, GORUNESCU CRISTINA, LIUBA MIRCEA DANIEL, LIUBA IONELA RAMONA, DRAGHICI ALIN, DRAGHICI ELENA, STANA MIOARA, STANA AUREL DANUT, NICA ANGHEL, COZI ION, COZI NICOLETA, PROTEASA ALEXANDRU CONSTANTIN
236 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua,beneficiari Bolos Otniel Ioan si Bolos Daiana
237 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua, beneficiari Ciciovean Mariana, Robos Marioara
238 Privind stabilirea statiilor publice de transport calatori in comuna Mosnita Noua
239