Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotărâri de Consiliu Local 2010

Data Nr. HCL Conţinut Stare
20.01.2010
 
 
1 privind trecerea Caminului Cultural din  localitatea Urseni, inscris in C.F.nr 401897 Mosnita Noua, nr. cadastral 133-134/2 in domeniul public al comunei Mosnita Noua  V
2 privind aprobarea trecerii in proprietatea publica a comunei Mosnita Noua, a retelei de alimentare cu apa a localitatii Mosnita Noua si inregistrarea in contabilitate a valorii mijlocului fix  V
3 privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei Mosnita Noua al terenului inscris in C.F. nr.2779,nr.cadastral Ps 223 in suprafata de 33.554 mp, pe care se afla amplasata statia de pompare a apei V
4 privind aprobarea şi instrumentarea proiectulzui „Proiect integrat de dezvoltarea locală în comuna Moşniţa Nouă, judeţul Timiş” pentru care se solicita finanţarea prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Durabilă
5 Privind aprobarea trecerii in proprietatea publica a comunei Mosnita Noua, a sistemului de canalizarea a apelor uzate menajere etapa I a localitatii Mosnita Noua pe distanta de 8 km si inregistrarea in contabilitate a valorii mijlocului fix  V
 25.01.2010
6  Privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii nr.34/19.10.1999 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mosnita Noua, modificata prin Hotararea nr.16/20.06.200 + anexa + HG 1097/2011
7  Privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes local
8  privind aprobarea dezlipirii terenului inscris in C.F. 401913, nr. cadastral Ps 223,in doua parcele cu suprafata de 32954, respectiv 600 mp ( parcela pe care este amplasata statia de pompare)
 02.02.2010 9 privind aprobarea functionarii Scolii cu clasele I-VIII Mosnita Noua in anul scolar 2010-2011  A
10 Privind aprobarea achizitionarii de geamuri si usi cu tamplarie p.v.c.si sticla termoizolanta, la cabinetele medicale din localitatea Mosnita Noua si Mosnita Veche
 24.02.2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 privind identificarea a zece parcele de teren in vederea construirii de case pentru specialistii care sunt angajati in sectorul public in mediul rural, prin Programul Guvernamental „10 case pentru specialisti” realizate din fondurile Agentiei Nationale pentru Locuinte  p
12 privind aprobarea alipirii parcelelor de teren destinate drumului de acces inscrise in C.F. nr. 21157, 20987, 6786, 6797, 6794, 403954, 21158, 6783, 6810, cu nr. cadastrale Ps266/2/1/3, Ps266/2/2/3, Ps266/2/3/3, Ps2662/4/3, Ps266/2/5/3, Ps266/2/6/3, Ps266/2/7/3, Ps266/2/8/3, Ps266/2/9/3 si trecerea parcelei rezultate in proprietatea publica a comunei Mosnita Noua  p
13  privind aprobarea extiderii retelei de alimentare cu apa, pe strazile din localitatea Mosnita Noua, conform plansei anexate  p
14  privind atribuirea pentru folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 498 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii 15/2003, în Moşniţa Nouă, cuprins în CF 405837,  nr. cadastral 405837, d-şoarei Ispas Ionela
15  Privind aprobararea intabularii in domeniul public al comunei Mosnita Noua si administrarea consiliului local, al terenului cuprins in sola Pd154 situat in fata fostei Avicola din Mosnita Noua
16 privind stabilirea destinatiei celor sase parcele de teren cuprinse in Planul Urbanistic Zonal Mosnita Noua Ps171/1, zona de dotari si servicii publice, aflate in proprietatea comunei Mosnita Noua
17  privind aprobarea trecerii in proprietatea publica a comunei Mosnita Noua, al terenurilor cu destinatia de drum si spatii verzi rezultate in urma dezlipirii conform P.U.Z. Mosnita Noua ( fost Ps 190)
18  privind aprobarea incheierii unui contract de folosinta pentru suprafata de 10 mp teren din domeniul public al comunei, in vederea amplasarii unui punct comercial fix ,realizat fara fundatie,pentru comercializarea de produse de panificatie si patiserie
19 privind aprobarea diminuarii pasunii comunale cuprinsa in Ordinul Prefectului nr.2201/1995 cu suprafata de 59,61 ha teren cuprinsa in solele Ps 122(28,26 ha),Ps 188(10ha),Ps 174 (16,13 ha),Ps 219(3 ha), Ps 218 ( 2,22 ha) Mosnita Veche si punerea la dispozitia Comisiei Locale de Fond Funciar Mosnita Noua in vederea punerii in aplicare a Legilor Fondului Funciar
20 privind aprobarea diminuarii pasunii comunale cu suprafata de 1,63 ha cuprinsa in solele A 524/1 si A 524/12 Urseni si punerea la dispozitia Comisiei Locale de Fond Funciar Mosnita Noua, in vederea punerii in aplicare a Legii 247/2005 si a Legii 1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate privata a cetatenilor care au de pus cereri in baza celor doua acte normative
21  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua, beneficiar Ene Mariana
22  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua,beneficiari Galca Ana, Galca Ilie, Bodea Lucia si Bodea Florin  p
23  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua, beneficiar S.C. Construzioni Parmagrup S.R.L.
24  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua, beneficiar Indru Pavel
25  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua, beneficiar Enoiu Valentin Bogdan si Enoiu Dana Maria
26  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua, beneficiar Nazneanu Margareta Deniss
27  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua, beneficiari Seitan Alexandru, Seitan Lucretia, Rusu Dan Andrei, Vintila Valentin, Vintila Magdalena, Stan Marian, Marcu Bogdan Adrian, Bedreag Ovidiu Horea, Bedreag Corina, Roman Florin Daniel, Mihaly Valentin Cristian, Mihaly Alina Elena, Girlea Corina Liliana, Girlea Ovidiu Septimiu, Ciurla Daniela, Ciurla Nicolae, Cretu Diana
 18.03.2010 28 privind acceptarea ofertei de donatie a terenurilor cu destinatia de drum din cadrul  P.U.Z-ului aprobat prin H.C.L. cu nr.132/6.09.2007, inscris in C.F. nr.401966 Mosnita Noua, nr. cadastral Cc184-185/1/501, care se va dezlipii ulterior in doua imobile inscrise in  C.F. nr.409773 si C.F. 409774, cu nr.cadastral Cc184-185/1/501/1 si Cc184-185/1/501//2, in suprafata de 17.546 mp, respectiv 102.759 mp
29 Privind aprobarea redistribuirii stocului de faina si zahar din Programul PEAD 2009, ramas nedistribuit dupa finalizarea etapei a II-a (28.02.2010)
 31.03.2010 30  Privind aprobarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă pe anul 2010
31  privind recompensarea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de la încheierea căsătoriei şi a persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani
32  Privind atribuirea in folosinta gratuita,a unui teren in suprafata de 450 mp, in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Mosnita Veche, cuprins in C.F. nr.405462, nr.cadastral 405462, d-nului Morcan Nicusor
33  privind reorganizarea Seviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Moşniţa Nouă, judeţul Timiş
34 privind aprobarea organigramei  şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Moşniţa Nouă, al Serviciului de gospodarire Comunală şi al Poliţiei comunitare din cadrul Primăriei Moşniţa Nouă, începând cu  data de 1 mai  2010
35 Privind aprobarea inscrierii comunei Mosnita Noua in programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban
36 Privind revocarea H.C.L. cu nr.62/2007 privind aprobarea intocmirii proiectului pentru construirea unui asezamant cultural in localitatea Mosnita Noua
37  privind aprobarea decontării pe luna noiembrie 2009 a cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă a personalului didactic care nu îşi are domiciliul în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea
38  Privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului cuprins in C.F. nr.7203 Mosnita Noua, nr. cadastral Ps 426 Urseni, in suprafata de 8.438 mp, in vederea amenajarii unei terase sezoniere de agrement
39 Privind aprobarea intabularii statiei de clorinare si pompare a apei ( corp C1) si a celor doua anexe (corp C2, C3 ), edificate pe terenul cuprins in C.F. 405029, in domeniul public al comunei Mosnita Noua
40  Privind aprobarea raportului de evaluare al parcelelor de teren rezultate in urma dezmembrarii conform P.U.Z al terenului cuprins in C.F. nr.2994 Mosnita Noua, nr. cadastral Ps 145
41 Privind aprobarea raportului de evaluare al parcelelor de teren rezultate in urma dezmembrarii conform P.U.Z al terenului cuprins in C.F. nr.2222 Mosnita Noua, (Albina) nr.cadastral Ps 266/2
42 Privind aprobarea raportului de evaluare al parcelelor de teren rezultate in urma dezmembrarii conform P.U.Z al terenului cuprins in C.F. nr. 2602 Mosnita Noua, nr.cadastral Ps 171/1
43 privind aprobarea completarii prevederilor anexei nr.1 cap.III  art.7 al H.C.L. cu nr.57/2008 prin care s-a aprobat regulamentul privind publicitatea stradala in comuna Mosnita Noua
44  Privind aprobarea modificarii prevederilor anexei nr. 2 cap.III pct.3.1 al H.C.L. cu nr.39/2008 prin care s-a aprobat vanzarea prin licitatie publica deschisa si caietul de sarcini pentru imobilul teren fara constructii, situat in localitatea Mosnita Noua cuprins in C.F. 1759 si aprobarea modificarii prevederilor anexei nr. 2 cap.III pct.3.1 al H.C.L. cu nr.109/2008 prin care s-a aprobat vanzarea prin licitatie publica deschisa si caietul de sarcini pentru imobilul teren fara constructii, situat in localitatea Mosnita Veche cuprins in C.F.nr.2217 Mosnita Noua
45 Privind aprobarea trecerii in domeniul public al comunei Mosnita Noua a celor cincisprezece parcele de teren identificate, in vederea construirii de case pentru specialistii care sunt angajati in sectorul public in mediul rural, prin Programul Guvernamental ,, 10 case pentru specialisti” realizate din fondurile Agentiei Nationale pentru Locuinte
46 Privind aprobarea extinderii P.U.Z -,, Zona de activitati productie,depozitare si prestari servicii” pe terenurile inscrise in C.F. 406428, 404975, nr.cadastral 406428, 404975, in suprafata de 3.486 mp, respectiv 2.683 mp  R
47 Privind aprobarea intocmirii unui proiect de specialitate si a caietelor de sarcini in vederea realizarii a doua inele de alimentare cu apa constituite din Dj 592 (Timisoara – Mosnita Noua) – Dc152 ( Mosnita Noua – Mosnita Veche) – Dc97 si doua artere de legatura De 108 si Cc 184-185/1/501/1, Ds170/16,170/17/18, strada interioara Mosnita Noua
48  privind alocarea sumei de 3.000 lei  din bugetul local al comunei Moşniţa Nouă, în vederea desfăşurării în bune condiţiuni a activităţii din cadrul proiectului tematic „De pe plaiuri bănăţene pe plaiuri hunedorene”, Şcolii cu clasele I – VIIII Moşniţa Nouă
49  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua,beneficiari Lucaci Maria şi Lucaci Dionisie
50  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua,beneficiari Stoian Mircea şi Stoian Mariana
51 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua,beneficiari Martin Dan Calin, Martin Simona, Gutu Sergiu Manuel, Gutu Larisa Diana si Golumba Marioara
52 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua,beneficiari Martin Dan Calin si Gutu Sergiu Manuel
53
54
 28.04.2010    
 
 
55 Privind alocarea sumei de 14.000 lei din bugetul local al comunei Mosnita Noua, in vederea participarii Ansamblului  „Mosnitana” la „Sarbatoarea Culturii” din comuna Völs-Innsbruk, Austria
56 privind aprobarea ,,Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara”
57 privind aprobarea situatiei de venituri si cheltuieli pentru anul 2009 pentru suprafata de padure apartinand Consiliului Local Mosnita Noua, aflata in administratia Regiei Publice Locale R.A. Ocolul Silvic Stejarul
58  privind aprobarea decontării pe luna ianuarie, februarie  2010 a cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă a personalului didactic care nu îşi are domiciliul în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea
59  privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Moşniţa Nouă nr. 34/31.03.2010 privind aprobarea organigramei  şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Moşniţa Nouă, al Serviciului de gospodarire Comunală şi al Poliţiei comunitare din cadrul Primăriei Moşniţa Nouă, începând cu  data de 1 mai  2010
60 privin rectificarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă pe anul 2010
61  Privind atribuirea de denumiri de străzi localitatea Moşniţa Noua, Moşniţa Veche şi Albina
 26.05.2010
 
 
 
62  privind alocarea sumei de 815 lei, Gradinitei cu Program Normal, din localitatea Mosnita Noua,in vederea desfasurarii proiectului,, Sa ne jucam impreuna”
63  privind alocarea sumei de 10.500 lei,din bugetul local,in vederea cumpararii de cadouri si acordarea de diplome,premii, prescolarilor si scolarilor inscrisi la scolile de pe raza comunei  Mosnita Noua, cu ocazia Zilei Internationale a Copilului,1 Iunie
64  privind conferirea titlului de ,,Cetatean de onoare al comunei Mosnita Noua”
65 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal  2011
66 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a parcelelor de teren cu numerele cadastrale enumerate mai jos, conform P.U.Z parcela Ps 171/1 Mosnita Noua si a caietului de sarcini M HCL 101/ 2010
67  privind aprobarea dezlipirii pasunilor inscrise in C.F. nr.411537, 400411, 406724,cu numar cadastral Ps 122, Ps 188/1, Ps174 in vederea intocmirii proceselor verbale de punere in posesie, in baza Legii 1/2000 si 247/2005
08.06.2010 68 Privind rectificarea bugetului local al comunei Mosnita Noua,pe anul 2010
30.06.2010 69  Privind aprobarea reabilitarii Gradinitei cu Program Normal din localitatea Mosnita Veche
70  Privind aprobarea extinderii retelei electrice in vederea alimentarii cu energie electrica a bazelor sportive din localitatea Mosnita Noua si Urseni
71  Privind alocarea sumei de 57.120 lei in vederea intocmirii in regim de urgenta a studiilor geotehnice, studiilor topogtafice, analizelor de laborator si documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor pentru investitia ,,Construire sistem de canalizare in localitatea Urseni si alocarea sumei de 66.640 lei in vederea intocmirii in regim de urgenta a studiului de fezabilitate, a documentatiilor pentru obtinerea avizelor si consultanta pana la finalizarea investitiei „Construire sistem de canalizare in localitatea Urseni”
72  Privind alocarea sumei de 57.120 lei in vederea intocmirii in regim de urgenta a studiilor geotehnice,studiilor topogtafice, analizelor de laborator si documentatiilor necesare pentru obtinerea avizelor pentru investitia ,,Modernizare drum comunal in localitatea Urseni-Timisoara” si alocarea sumei de 66.640 lei in vederea intocmirii in regim de urgenta a studiului de fezabilitate, a documentatiilor pentru obtinerea avizelor si consultanta pana la finalizarea investitiei ,,Modernizare drum comunal in localitatea Urseni-Timisoara”
73  Privind atribuirea de denumiri de strazi localitatea Mosnita Noua
74  Privind acceptarea documentatiei,, Studiu de fezabilitate aductiune apa potabila si canal colector comuna Mosnita noua si sate apartinatoare” in contravaloarea aportului la capitalul social al S.C. Saturn 2006 S.A.
75  Privind aprobarea trecerii in domeniul public al comunei Mosnita Noua al terenului arabil intravilan extins pentru drum inscris in C.F. nr. 400516 Mosnita Noua nr. cadastral A98/2/1-5/43-53/2/54, A98/2/1-5/1-4/17 in suprafata de 6.831 m
76  Privind aprobarea intocmirii documentatiei topografice si realizarea masuratorilor in vederea realizarii delimitarii cadastrale a teritoriului administrativ al comunei Mosnita Noua
77  privind aprobarea decontării pe luna martie 2010 a cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă a personalului didactic care nu îşi are domiciliul în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea
78  Privind aprobarea modalitatii de acordare a gratuitatii la transportul metropolitan cu mijloace de transport in comun de suprafata, conform Legii 448/2006
79 privind alocarea sumei de 5.000 lei din bugetul local al comunei Mosnita Noua,pentru finantarea unei tabere scolare pentru elevii cu merite deosebite de la scolile de pe raza comunei Mosnita Noua
80  Privind aprobarea achizitionarii de echipament de vara, agentilor din cadrul Serviciului Politiei Comunitare Mosnita Noua
81  Privind aprobarea aplicarii de aviotratamente impotriva insectelor zburatoare, pe raza comunei Mosnita Nouă
82  Privind aprobarea modelului de contract privind conditiile exercitarii dreptului de acces al Romtelecom S.A., pe suprafata de 4 mp teren pe domeniul public in localitatea Albina,in vederea amplasarii unui cabinet stradal
83  Privind aprobarea modificarii art.1. din H.C.L. cu nr.48/29.04.2009 privind aprobarea diminuarii pasunii comunale cu suprafata de 0,52 ha, dezlipirea acestei suprafete de teren din parcela A233, ulterior intocmirea unui raport de evaluare in vederea realizarii unui schimb de teren cu Parohia Ortodoxa Mosnita Veche, pentru amplasarea unui SRPM necesar realizarii distributiei de gaz pe teritoriul comunei Mosnita Noua, in sensul diminuarii pasunii comunale cu suprafata de 1,2 ha teren si dezlipirea acestei suprafete din parcela A 233/2 in vederea realizarii unui schimb de teren cu Parohia Ortodoxa Romana Mosnita Veche, pentru amplasarea unui S.R.P.M necesar realizarii distributiei de gaz pe teritoriul comunei Mosnita Noua
84  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari, Servicii Publice, Sport si Agrement-Extravilan Mosnita Noua, beneficiari Maruster Liviu, Bilenciu Mihai, Bilenciu Lenuta
85  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari, Servicii Publice,Mosnita Noua,beneficiari S.C. FILMAR GARDEN S.R.L. SI S.C. IMOBILIARIA BONAZZOLI S.R.L
86  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari, Servicii Publice Mosnita Noua,beneficiari MOHAMED AL ABOUD IBRAHIM si HORO RAGHDA
87  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare,Mosnita Noua,beneficiari PETERKA HELMUT IOSIF, PETERKA MARIANA, RUSMIR ILIE SORIN, RUSMIR CARMEN IOSEFINA, DUMITRASCU CRISTIAN GABRIEL, DUMITRASCU GABRIELA ANDREEA
88  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari, Servicii Publice,Sport si Agrement-Extravilan Mosnita Noua, beneficiar DIU GEORGETA
89  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari, Servicii Publice, Mosnita Noua,beneficiar BERENYI IULIANA HAINIKA, BERENYI STEFAN, RACZ IULIANA, OLAH STEFAN, OLAH LETITIA, BARAGAU ELENA
90 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari, Servicii Publice-Extravilan Mosnita Noua, beneficiari ZAHA TEODOR, TOANCA VIORICA RODICA, STEF PETRU, STEF MANUELA MARIA, DRAGOS SORIN MARIUS, DRAGOS DANIELA VIORICA, PETRUSE VASILE, PETRUSE SOFIA, GOTIA GHEORGHE, GOTIA MIHAELA GABRIELA
91 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari, Servicii Publice,Mosnita Noua,beneficiari STOICOVICI BOJA, STOICOVICI ELENA, CIURUS VALENTIN, CIURUS VIORICA
92 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari, Servicii Publice, -Extravilan Mosnita Noua, beneficiary S.C. MITI INVESTMENTS S.R.L
93 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari, Servicii Publice, Mosnita Noua,beneficiari S.C.CONTRA INVESTMENTS S.R.L
94  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari, Servicii Publice, beneficiari  VADASAN IOAN, VADASAN CORNELIA, TRIPA CORNELIU DAN, SILAGHI LUCIA ANA, CIUHANDU PETRE, CIUHANDU LETITIA ANASTASIA
95  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari, Servicii Publice, beneficiari LUCACI MARIA, LUCACI DIONISIE
96  privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă pe anul 2010
 28.07.2010
 
 
 
 
 
 
 
 
97  Privind aprobarea asocierii Consiliului Local al comunei Mosnita Noua cu Asociatia de proprietari Mosnita Rezident in scopul infiintarii sistemului de iluminat public stradal in cartierul Mosnita Rezident pe o lungime de 4.950 metri liniari
98 privind aprobarea achizitionarii a trei aparate de aer conditionat, cu capacitate de 12.000 BTU
99 privind aprobarea recompensarii cuplurilor care au implinit 50 de ani de la incheierea casatoriei si a persoanelor care au implinit varsta de 80 de ani
100 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului arabil extravilan cuprins in C.F.nr.401906 nr.cadastral A 233 in suprafata de 82200 mp aflat in proprietatea comunei Mosnita Noua si a raportului de evaluare al terenului cuprins in C.F. nr. 411109,nr.cadastral Ps68/20,in suprafata de 228.000 mp aflat in proprietatea Parohiei Ortodoxe Romane din localitatea Mosnita Veche
101 Privind aprobarea modificarii punctului 3.4. si pct.61,6.2 aliniatul.1, cap.12,pct.7 din anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Local nr.66/26.05.2010 prin care s-a aprobat concesionarea prin licitatie publica deschisa a parcelelor de teren cu numerele cadastrale enumerate mai jos, conform P.U.Z parcela Ps 171/1 Mosnita Noua si a caietului de sarcini
102 privind alocarea a cate 7.650 lei Asociatiilor Sportive de pe raza comunei Mosnita Noua
103 privind alocarea a cate 7.650 lei Bisericii Ortodoxe din localitatea Mosnita Veche, Bisericii Ortodoxe din localitatea Urseni ,Bisericii Ortodoxe din localitatea Mosnita Noua, Bisericii Penticostale din localitatea Mosnita Noua, Bisericii Penticostale din localitatea Mosnita Veche si 3825 lei Bisericii Catolice din localitatea Urseni
104  aprobarea trecerii in domeniul privat al Comunei Mosnita Noua al terenului inscris in CF 405242,nr. cadastral 405242 , in suprafata de 459 m
105  Privind aprobarea revocarii H.C.L. cu nr.46/31.03.2010 prin care s-a aprobat extinderea P.U.Z. -,,Zona de activitati productie, depozitare si prestari servicii”pe terenurile inscrise in C.F. 406428,404975, nr. cadastral 406428, 404975, in suprafata de 3.486 mp, respectiv 2.683 mp
106  Privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica al terenului cuprins in C.F. nr. 3288 Mosnita Noua, nr.cadastral A716/1/7/a,  A716/1/7/b/1 in suprafata de 14.000, in vederea amenajarii unui cimitir
107  Privind aprobarea decontarii pe luna martie, aprilie, mai, iunie 2010 a cheltuielilor de transport la si de la locul de munca a personalului didactic care nu isi are domiciliul in localitatea in care isi desfasoara activitatea
 12.08.2010 108 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţiuni ale aparatului priopriu al primarului comunei Moşniţa Nouă
109  privind aprobarea cooperarii Consiliului Local Mosnita Noua cu Asociatia S.F. Gheorghe din Urseni,in vederea infiintarii unui cor traditional al satului Urseni si alocarea sumei de 8.000 lei pentru achiztionarea a 10 costume traditionale care vor intra in dotarea corului
110 privind aprobarea achizitionarii unui tractor agricol, in vederea efectuarii lucrarilor de intretinere si curatire a suprafetelor de pasune, aflate in proprietatea comunei Mosnita Noua, din subventia repartizata de catre Agentia de Plati si Interventie in Agricultura pe anul 2009
111 privind aprobarea infiintarii Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila
112 Privind aprobarea editarii publicatiilor locale ,,Medvesanul”, ,,Curierul de Mosnita Veche”, ,,Cronica de Mosnita Noua” si alocarea sumei de 1.000 lei din bugetul local al comunei pentru fiecare publicatie trimestriala
113 privind aprobarea continuarii lucrarilor de executie ,,EXTINDERE GRADINITA MOSNITA NOUA”, conform proiectului tehnic nr.66/2007 intocmit de S.C. ADIVARIN S.R.L.
114 privind aprobarea modificarii punctului2.3,pct.8.5 si al cap.9 alin.5 din anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Local nr.106/28.07.2010 prin care s-a aprobat vanzarea prin licitatie publica al terenului cuprins in C.F. nr.3288 Mosnita Noua, nr.cadastral A716/1/7/a, A716/1/7/b in suprafata de 14.000 mp, in vederea amenajarii unui cimitir
115 privind alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local al comunei Mosnita Noua, Bisericii Ortodoxe din localitatea Mosnita Noua, in vederea achizitionarii de vesela pentru dotarea salii de festive
 25.08.2010
116 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Mosnita Noua,pe anul 2010
117 privind aprobarea cooperarii Consiliului Local Mosnita Noua cu Asociatia din Mosnita pentru Initiative Comunitare, in vederea editarii unei monografii arheologice a perimetrului istoric al localitatii Mosnita Veche
118 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins in C.F. nr.412060,Mosnita Noua top.451/1/1 in suprafata de 225 mp, situat in localitatea Mosnita Noua, in vederea concesionarii d-nului Toma Ioan, pentru extinderea constructiilor pe terenul alaturat
30.09.2010 119 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Mosnita Noua,pe anul 2010
120  Privind aprobarea functionarii Scolii cu clasele I-VIII Mosnita Noua in anul scolar 2010-2011
121 Privind aprobarea traseului „Varianta de ocolire Timisoara Sud” pe teritoriul comunei Mosnita Noua, conform planurilor anexate si a conditiilor enumerate mai jos
122  Privind acceptarea donatiei oferite de S.C.Data Print International S.R.L , avand C.U.I. RO21448016,cu sediul in Timisoara,str.Mihai Viteazu, nr.8,constand in echipament de imprimare format mare (plotter A0)-1 buc,in valoare de 16.753,21 lei
123 Privind revocarea art.2 din H.C.L. cu nr. 213/ 26.11.2009, prin care s-a desemnat d-na consilier local Tamas Mariana, neindemnizata pentru a face parte din Consiliul de Administratie al Scolii cu clasele I-VIII Urseni
124 Privind aprobarea rectificarii suprafetei terenului extravilan situat in localitatea Mosnita Veche, cuprins in in C.F. nr.408017 Mosnita Noua de la suprafata de 82.200 mp inscrisa in cartea funciara la suprafata reala masurata de 83654 mp
125 Privind aprobarea completarii art.1 lit.m) si al art.2 lit.h) din anexa nr.1 la H.C.L. cu nr.61/31.10.2008 privind aprobarea Planului de Masuri pentru asigurarea participarii institutiilor publice,agentilor economici si a cetatenilor comunei Mosnita Noua la realizarea actiunilor de infaptuire si pastrare a ordinii si curateniei pe teritoriul comunei si la efectuarea la timp a activitatilor edilitar gospodaresti
126 Privind aprobarea instrumentarii proiectului cuprins in axa prioritara 1,masura 125 „Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii”, in vederea construirii si modernizarii drumurilor de exploatare care sa asigure accesul public la exploatatiile agricole pe o lungime totala de 13 km in comuna Mosnita Noua
127 Privind aprobarea achizitionarii de geamuri si usi cu tamplarie p.v.c.si sticla termoizolanta, la Scoala cu clasele I-IV din localitatea Mosnita Veche, achizitionarea de geamuri si construirea a trei cabine wc si a unei cabine de dus la Gradinita din localitatea Mosnita Veche, achizitionarea de geamuri la Scoala cu clasele I-IV Urseni
128 Privind aprobarea achizitionarii a doua centrale termice la Gradinita din localitatea Mosnita Noua
129 privind aprobarea trecerii cimitirelor comunale inscrise in C.F. 484 Urseni, numar cadastral 309/b/2/b in suprafata de 13.012 mp,respectiv C.F. 403305Urseni, numar 309/b/2/a in suprafata de 6663 mp si al sistemului de iluminat public in domeniul public al comunei Mosnita Noua
130 Privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local Mosnita Noua nr.34/19.10.1999 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mosnita Noua, modificata prin Hotararea nr.16/20.06.2002  + anexa
131 Privind atribuirea in folosinta gratuita ,a unui teren in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Mosnita Veche,tinerilor mentionati in tabelul care face parte integranta din prezenta hotarare + anexa
132 Privind atribuirea in folosinta gratuita ,a unui teren in suprafata de 450 mp , in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Mosnita Veche, C.F. nr.405540, parcela cu nr.cadastral 405540, d-nei ANDROVICS MONIKA ELENA
133 Privind atribuirea in folosinta gratuita ,a unui teren in suprafata de 500 mp , in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Mosnita Veche, C.F. nr.405441 parcela cu nr.cadastral 405441,d-nei DUMITRESCU RAMONA CRISTINA
134 Privind atribuirea in folosinta gratuita ,a unui teren in suprafata de 500 mp , in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Mosnita Veche, C.F. nr.405496, parcela cu nr.cadastral 405496, d-nului ANITOIU ALIN CONSTANTIN
135 Privind aprobarea completarii H.C.L. cu nr. 112/2010 prin care s-a aprobat achizitionarea unui tractor agricol, in vederea efectuarii lucrarilor de intretinere si curatire a suprafetelor de pasune, aflate in proprietatea comunei Mosnita Noua, din subventia repartizata de catre Agentia de Plati si Interventie in Agricultura pe anul 2009
136  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua, beneficiari Stoeckl Petru, Stoeckl Angela, Stoeckl Helmut, Stoeckl Frieda Ana, Ferencz Dorina, Ferencz Tiberiu,Telescu Mircea, Telescu Maria, Traistaru Maria, Soceanu Nicoleta Ramona, Sferle Maria Dana si Vitelaru Rodica
137 Privind aprobarea realizarii instalatiei de incalzire centrala cu gaz la Gradinita din localitatea Mosnita Veche
 27.10.2010 138 privind aprobarea intabularii in domeniul public al comunei Moşniţa Noua a drumurilor de exploatare cuprinse in proiectul axa prioritara 1, masura 125 „Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii”
139 privind aprobarea achizitionării unui ciocan rotopercutor cu toate accesoriile, în vederea executării lucrărilor de demolare de către angajaţii Serviciului Comunitar de Utilităţi Publice al comunei Moşniţa Nouă
140 privind aprobarea recompensarii cuplurilor care au implinit 50 de ani de la incheierea casatoriei si a persoanelor care au implinit varsta de 80 de ani
141 privind aprobarea asocierii Consiliului Local al comunei Moşniţa Noua cu Cabinetul de Medicina Dentara ,,Dent’er” dr. Dragan Ramona in vederea amenjarii unui cabinet stomatologic in imobilul cuprins in C.F. nr.175, nr.cadastral 383-384 din localitatea Moşniţa Veche
142 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Moşniţa Noua,beneficiari S.C. I.M.S Group S.R.L., CERNESCU SIMION ALEXANDRU HORIA, CERNESCU SILVIA
143 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Moşniţa Noua, beneficiari GALUTI NICOLAE, GALUTI ALEXANDRA, TALAMUGA IOAN VIOREL, TALAMUGA RALUCA CARLA, STANA MIHAI, STANA LIDIA CRISTINA
144
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Moşniţa Noua, beneficiar PUŞTEA MIRCEA ION NIŢĂ
145 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Moşniţa Noua, beneficiar POMANĂ MARIA
146 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Moşniţa Noua, beneficiar GALIK EUGEN MIHAI MATEI
147 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Moşniţa Noua, beneficiari CĂLIN VASILE, CĂLIN AURICA, CIOBĂNAŞU DOREL, CIOBĂNAŞU MARINELA
148 Privind aprobarea achizitionarii unui utilaj pentru imprastiat material antiderapant si a unui plug de curatat zapada
 24.11.2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
149 privind aprobarea reabilitării şi extinderii vestiarelor de la stadionul de fotbal din localitatea Ursen
150  privind aprobarea concesionarii fără licitaţie publica al terenului cuprins în C.F.nr.1759 Moşniţa Nouă, nr.cadastral A135-137/1/ 32 în suprafaţă de 601 mp, d-nei Dobre Lizica Elena, în vederea construirii de locuinţă
151  privind aprobarea alocării sumei de 30 lei/voluntar al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Moşniţa Nouă, pentru fiecare intervenţie la care participa, în vederea satisfacerii nevoilor de hrană, apă şi curăţenie a ţinutei folosite pe parcursul intervenţiilor
152  privind aprobarea noii limite dintre Unităţile Administrativ Teritoriale Giroc şi Moşniţa Nouă
153 privind aprobarea modificării art.2 din H.C.L. cu nr.148/2010 privind aprobarea achiziţionării unui utilaj pentru împrăştiat material antiderapant şi a unui plug de curăţat zăpada
154  privind aprobarea asocierii Consiliului Local al comunei Moşniţa Nouă la „Grupul de Acţiune Locală Zona colinară Giarmata-Recaş-Zăbrani” în vederea atragerii de fonduri europene începând cu anul 2014
155 privind aprobarea realizării drumurilor de acces, prin pietruire pentru organizare de şantier, în vederea viabilizării terenurilor cu nr. cadastral Ps171/1,cuprinse în documentaţia de urbanism nr.14/2007 întocmită de S.C. MA STUDIO S.R.L. aprobata prin H.C.L. cu nr.131/28.07.2009
156 privind aprobarea realizării unei documentaţii tehnice şi extinderea reţelei de apa cu 1.300 m pentru viabilizarea terenului cu nr. cadastral Ps171/1,cuprins în documentaţia de urbanism nr.14/2007 întocmită de S.C. MA STUDIO S.R.L. aprobata prin H.C.L. cu nr.131/28.07.2009
157  privind aprobarea întocmirii documentaţiilor necesare pentru reambularea şi intabularea drumurilor comunale Dc96 şi Dc98 în domeniul public al comunei Moşniţa Nouă cat şi intabularea în domeniul public al drumului de exploatare De78/2
158  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice Moşniţa Nouă, beneficiari Munteanu Constantin Alin, Motroc Cristina Maria, Comănescu Bogdan Stelian, Neagu Mihai, Balint Gib Mihai, Dărămuş Alexandru Vasile, Savu Alexandra, Tătucu Cristina
159  privind aprobarea modificării art.1. din H.C.L. cu nr.138/2010 privind aprobarea intabulării in domeniul public al comunei Moşniţa Nouă a drumurilor de exploatare cuprinse in proiectul axa prioritara 1 masura 125 „Imbunătăţirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii”
160 privind aprobarea atribuirii in folosintă gratuită al terenului cuprins in C.F. nr.405835, nr.top 405835, in suprafată de 45 mp, situat in localitatea Moşniţa Nouă, in favoarea S.C. EON GAZ DISTRIBUŢIE SA, in vederea instalării unei staţii de reglare măsurare gaze naturale (SRS)
 09.12.2010
 
 
 
 
 
 
161 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă,pe anul 2010
162 Privind aprobarea Regulamentului pentru funcţionarea unităţilor ce desfăşoară activităţi comerciale şi servicii de piaţă  încomuna Moşniţa Nouă + anexa
163 Privind stabilirea impozitelor asupra mijloacelor de transport pentru anul fiscal 2011
164  Privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes local pentru anul fiscal 2011
165 privind stabilirea cuantumului burselor sociale,acordate de la bugetul local al comunei Moşniţa Nouă,elevilor inscrisi la Şcolile cu clasele I-VIII din comuna Moşniţa Nouă
166  privind aprobarea acordării de cadouri cu ocazia “Sărbătorii Crăciunului “,preşcolarilor şi şcolarilor de la Şcolile cu clasele I-VIII din comuna Moşniţa Nouă
167 Privind aprobarea intabulării străzii unice din cătunul Rudicica,in domeniul public al comunei Moşniţa Nouă
168  Privind aprobarea recompensării cuplurilor care au implinit 50 de ani de la incheierea căsătoriei si a persoanelor care au implinit vǎrsta de 80 de ani
169  Privind atribuirea in folosintă gratuită,a unui teren in suprafaţă de 500 mp,in vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Albina, C.F. nr.20986,parcela cu nr.cadastral Ps266/2/2/2, d-nei Schipor Rodica Chivuţa
 22.12.2010
 
 
 
170 privind imputernicirea primarului comunei Moşniţa Nouă,Ioan Sorincău, să efectueze eventualele rectificări de buget,inclusiv trecerea in fondul de rulment a eventualului excedent bugetar,in perioada 23.12.2010-31.12.2010
171 Privind însuşirea variantei finale a stemei comunei Moşniţa Nouă, judeţul Timiş
172  privind aprobarea achitarii alocatiei de hrana,in cuantum de 7 lei/persoana,din bugetul local al comunei,prescolarilor inscrisi la Gradinita cu Program Prelungit din localitatea MosnitaNouă,care provin din familii cu venituri reduse
173  Privind aprobarea decontarii pe luna iunie si activitatea de vara 2010 a cheltuielilor de transport la si de la locul de munca a personalului didactic care nu isi are domiciliul in localitatea in care isi desfasoara activitatea
174 Privind acordarea de facilitati pe mijloacele de trasnport in comun ale S.C. Super-Imposer S.R.L., care efectueaza transportul pe ruta comuna Mosnita Noua-Timisoara
175  Privind aprobarea pietruirii drumului De 78/2 care face legatura intre intravilanul cătunului Rudicica si Dc 96, cu o lungime de 640 m si o latime de 5,5 m