Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotărâri de Consiliu Local 2011

Data Nr. HCL Conţinut Stare
26.01.2011 1 privind aprobarea repozitionarii drumului de exploatare DE 267 si rectificarea suprafetei parcelelor cu numar cadastral Ps 266 si Ps 322,inscrise in CF nr.2222 Mosnita Noua
2 Privind aprobarea rectificarii Planului Urbanistic Zonal, intocmit de S.C. Ma Studio S.R.L. aprobat prin H.C.L. cu nr.131/2009 cu noul traseu de strada si modificarea parcelelor ca suprafete, in conformitate cu planurile anexat
3 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice Moşniţa Nouă, beneficiar Unipan Ilia
4 privind aprobarea predarii in cadrul ,, Programului national de innoire a parcului auto’’, a autoturismelor Dacia Berlina cu nr.de inmatricuare TM 10 PMN si Dacia Break cu numar de inmatriculare TM 44 PSV si achizitionarea unui autoturism pentru Primaria Mosnita Noua
5 privind aprobarea accesului gratuit la Sala de Sport din localitatea Mosnita Noua, a unor categorii de cetateni ai comune
6 privind stabilirea taxei de 400 lei pentru eliberarea certificatului de divort pe cale administrativă
23.02.2011 7  privind aprobarea bugetului local al comunei Mosnita Noua,pe anul 2011
8  privind aprobarea infiintarii unei SOCIETĂŢII COMERCIALE MOŞNIŢEANA S.R.L. Anexa
9  privind aprobarea intocmirii documentatiei in vederea contractarii unui imprumut bancar pe termen lung, pentru realizarea de investitii publice de interes local
10  privind aprobarea redistribuirii stocului de faina si zahar din Programul PEAD 2010, ramas nedistribuit dupa finalizarea etapei a II-a (25.02.2010)
11  privind aprobarea concesionarii suprafetei de 39,25 mp,cuprinsa in C.F 125 Mosnita Noua, nr.cadastral 679/1, Sad 1,identificat in releveu ca farmacie veterinara,ap.1,Cabinetului Medical Veterinar Dr. Bobic Narcis Sabin, in vederea amenajarii unui cabinet medical veterina
12 privind aprobarea modificarii anexei nr.1, pct.13 si pct.18 din Hotararea Consiliului Local cu nr.164/2010 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes local pentru anul fiscal 2011
13 privind aprobarea completarii Hotararii Consiliului Mosnita Noua cu nr.66/2010 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a parcelelor de teren, conform P.U.Z parcela 171/1 Mosnita Noua si a caietului de sarcini
14 privind aprobarea modificarii Hotararilor Consiliului Local Mosnita Noua cu nr. 38/2006,51/2006,92/2006,6/2007,19/2007,93/2008 si revocarea H.C.L. cu nr.204/2007,206/2007,47/2008,197/2009 si 49/2010
15  privind aprobarea planului de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii Legii 416/2001 si a criteriilor privind limitele veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii Anexa
14.03.2011 16  privind modificarea H.C.L. cu nr. 7/23.02.2011 prin care s-a aprobat bugetul local al comunei Mosnita Noua,pe anul 2011

Anexa1

Anexa3

17  Privind aprobarea infiinţării Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Moşnita Nouă Anexa1

Anexa3

18  Privind modificarea H.C.L. cu nr. 33/27.12.2004 prin care s-a aprobat modalitatea de concesionare a suprafetelor de pasune destinate ovinelor si caprinelor existente pe teritoriul comunei Mosnita Nou
30.03.2011 19  Privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitie „Pietruire strazi in P.U.Z. Mosnita Noua Sud„
20  privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitie „Modernizare strada in localitatea Rudicica„
21  privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitie „Modernizare strazi in localitatea Mosnita Veche„
22  privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitie „Modernizare strazi in localitatea Albina„
23  privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie „Modernizare drum comunal DC 97 Mosnita Veche-Timisoara si strada 1 Urseni„
24  privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitie „Modernizare drum comunal DC 98 Urseni-Timisoara„
25  privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitie „Modernizare strazi in localitatea Urseni„
26  privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitie „Modernizare strazi in localitatea Mosnita Noua„
27  Privind aprobarea recompensarii cuplurilor care au implinit 50 de ani de la incheierea casatoriei si a persoanelor care au implinit varsta de 80 de ani Anexa
28  Privind aprobarea modificarii H.C.L. cu nr. 1/26.02.2011 prin care s-a aprobat repozitionarea drumului de exploatare DE267 si rectificarea suprafetei parcelelor cu numar cadastral Ps266 si Ps322 din localitatea Albina, inscrise in C.F. nr.2222
29  Privind acceptarea donaţiei oferite de catre S.C. Entec S.R.L., in valoare de 3150 lei, constând in servicii realizare website, www.primariamosnita.ro
30  Privind aprobarea decontării pe luna septembrie, octombrie,  noiembrie, decembrie 2010 si
ianuarie, februarie 2011 a cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă a personalului didactic care nu işi are domiciliul in localitatea in care isi desfaşoară activitatea
12.04.2011 31  privind aprobarea proiectului tehnic „Extindere reţea de alimentare cu apă în comuna Moşniţa Nouă , localitatea Moşniţa Nouă şi localitatea Moşniţa Veche , realizare staţie de pompare de ridicare de presiune”
32  privind aprobarea studiului de fezabilitate „Extindere reţea canalizare menajeră în localităţile Moşniţa Nouă şi Moşniţa Veche, comuna Moşniţa Nouă ”
33  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiar comuna Moşniţa Nouă
 27.04.2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34  Privind aprobarea decontarii pe luna martie 2011 a cheltuielilor de transport la si de la locul de munca a personalului didactic care nu isi are domiciliul in localitatea in care isi desfasoara activitatea
35
Privind atribuirea de denumiri de străzi in Planul Urbanistic Zonal (nr.cad Ps 190/1) localitatea Moşniţa Veche, Planul Urbanistic Zonal (nr.cad.Ps 171/1) localitatea Moşniţa Nouă si Planul Urbanistic Zonal
(nr.cad.405423) Urseni
36  Privind aprobarea intabulării construcţiei ,, Sala de sport cu nivel de practică sportivă competiţională locală”, în domeniul public al comunei Moşniţa Nouă, în C.F. 405094
37  Privind aprobarea diminuarii suprafetei parcelei de teren cu numar cadastral Apj 124 de la suprafata de 1,84 ha la suprafata de 1,4678 ha si ulterior dezlipirea in doua parcele in suprafata de 1,4 ha,respectiv 0,0678 ha
38  Privind aprobarea atribuirii in concesiune a parcelei de teren cuprinsa in C.F. nr.401925 Mosnita Noua, nr.topografic 591/2/2-603/2/2, 582/1/1/3/2/2, 583/2/2/21, in suprafata de 1000 mp, d-nei Pantea Ramona Eugenia si a parcelei de teren cuprinsa in C.F. nr.401926 Mosnita Noua, nr.topografic 591/1/2/2-603/2/2, 582/1/1/3/2/2, 583/2/2/22, in suprafata de 1000 mp,d-nei Simu Claudia Violeta in vederea construirii de locuinta
39  Privind aprobarea amenajarii spatiului, din vechiul sediu al primariei, in care isi va desfasura activitatea Serviciul de Evidenta a Persoanelor Mosnita Noua
40  Privind aprobarea inlocuirii centralei telefonice din sediul Primariei Moşniţa Nouă cu o centrala NEC PHILIPS, oferita de S.C. ROMTELECOM S.A.
41  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari FERENCZI ROZALIA, SALANKI TIBERIU
42  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Megan Ovidiu Octavian,Megan Anca Elena, Schimdt Alexandru, Bizoi Andrei Octavian,Bizoi Cristian Gabriel
43  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiar S.C. PALICOAT S.R.L.
44  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Rotărescu Agneta Ecaterina, S.C. Gauss Environment S.R.L.
45  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Chiorean Saveta si Chiorean Cristian
46  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Burescu Viorica si asociatii
47  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiar Nicoli Aida Dana
48  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiar Nicoli Sergiu Ciprian Nicolae
49  Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului intravilan in suprafaţă de 500 mp, situat in localitatea Moşniţa Nouă,cuprins in C.F. 407127 Moşniţa Nouă,nr.top 407127 şi vânzarea terenului proprietarului construcţiilor,d-nei Pascaru Yldico
50  Privind concesionarea fara licitatie publica, a terenurilor atribuite in baza Legii 15/2003, cumparatorilor de buna credinta a constructiilor, in baza contractelor de vanzare cumparare
16.05.2011 51  Privind stabilirea suprafetei de pasune pentru care se va depune cerere de sprijin pe suprafata pentru campania 2011 la A.P.I.A Sucursala Timis
25.05.2011 52 privind rectificarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2011
53
54 privind stabilirea taxelor pentru eliberarea documentelor de catre Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanei Moşniţa Nouă
55 privind aprobarea decontarii pe luna aprilie 2011 a cheltuielilor de transport la şi de la locul de munca a personalului diddactic care nu isi are domiciliul în localitatea în care isi desfasoara activitatea
56 privind aprobarea achizitionarii unui sistem de alarmare pentru Sala de Sport din localitatea Moşniţa Nouă
57 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2012.
58 privind aprobarea cadrului – continut în vederea obtinerii avizului de oportunitate pentru documentatiile de urbanism de tip PUZ şi PUD Anexa1
59  privind aprobarea Regulamentului Local Referitor la Implicarea Publicului în Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism sau de Amenajare a Teritoriulu Anexa1
 27.05.2011  60 Privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local Mosnita Noua nr.34/19.10.1999 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mosnita Noua, modificata prin Hotararea nr.16/20.06.2002,modificata prin Hotararea cu nr.130/30.09.2010 Anexa1
 61  Privind aprobarea instrumentării proiectuluiAmenajare drumuri agricole în comuna Moşniţa Nouă , judeţul Timiş” pentru care se solicită finanţarea prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală , Măsura 125 , Submăsura 125 a2 „Infrastructură agricolă de acces”

Anexa1

Anexa2

20.06.2011  62 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comuneiMoşniţa Nouă în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor ,, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş
 
 
23.06.2011
 63   privind  sustinerea Comunei Mosnita Noua in parteneriatul la realizarea proiectului,, Cooperare transfrontaliera pentru imbunatatirea sistemului de management al protectiei mediului si pregatirea interventiilor in situatii de urgenta,,.
64   privind sustinerea Scolii cu clasele I-VIII Mosnita Noua in parteneriatul la realizarea proiectului ,, Retea transfrontaliera pentru integrarea sociala a copiilor prin sport,,.
29.06.2011 65 privind rectificarea bugetului local al comunei Mosnita Noua, pe anul 2011
66 privind aprobarea decontarii pe luna mai 2011 a cheltuielilor de transport la si de la locul de munca a personalului diddactic care nu isi are domiciliul in localitatea in care isi desfasoara activitatea
67 privind aprobarea atribuirii de denumiri de strazi in Planul Urbanistic Zonal Serena ( nr.cad.A184-185/1) localitatea Mosnita Noua,aprobat prin H.C.L. cu nr.132/26.09.2007
68 privind achizitionarea unei masini de cosit cu motor in doi timpi,in vederea desfasurarii activitatii angajatilor din cadrul Serviciului Public Comunitar de Utilitati Publice al comunei Mosnita Nouaprivind achizitionarea unei masini de cosit cu motor in doi timpi,in vederea desfasurarii activitatii angajatilor din cadrul Serviciului Public Comunitar de Utilitati Publice al comunei Mosnita Noua
 27.07.2011 69  privind aprobarea decontării pe luna iunie 2011 a cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă a personalului didactic care nu îşi are domiciliul în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea
70  privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Moşniţa Nouă în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş
71  privind alocarea sumei de 2.000 lei, Asociaţiei Culturale Sfântul Gheorghe din localitatea Urseni, pentru achiziţionarea de obiecte în vederea amenajării unui punct muzeal cu caracter etnografic în localitatea Urseni
72  privind aprobarea proiectului tehnic nr.13/2011 ,, Continuarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare clădire Cămin Cultural din localitatea Albina,, şi a documentaţiei tehnico- economice cu valoarea devizului general de 485.469 lei + T.V.A., întocmit de S.C. Eurodraft S.R.L.
73  privind aprobarea proiectului tehnic nr.12/2011 ,, Continuarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare clădire Cămin Cultural din localitatea Urseni,, şi a documentaţiei tehnico- economice cu valoarea devizului general de 559.016 lei + T.V.A., întocmit de S.C. Eurodraft S.R.L.
74  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Mesenschi Iulian, Mesenschi Emilia Claudia
75
 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiar Dumitraşcu Cosmina
76  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Surugiu Iordache şi Surugiu Cornelia
77  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiar S.C. Tacoruis S.R.L.
31.08.2011 78  Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2011
79  Privind stabilirea taxelor locale pentru cosirea vegetaţiei
80  Privind instituirea taxei locale speciale pentru închirierea terenurilor de fotbal de pe raza comunei Moşniţa Nouă
81  Privind completarea H.C.L. cu nr.66/2010 prin care s-a aprobat concesionarea prin licitaţie publică deschisă a parcelelor de teren , conform P.U.Z. parcela Ps 171/1 Moşniţa Nouă, în sensul concesionării prin licitaţie publică deschisă a parcelelor de teren cuprinse în cărţile funciare enumerate mai jos
82  Privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 2.022 lei d-nei Neag Maria, în vederea decontării cheltuielilor de înmormântare ale defunctei Neag Ioana
83  Privind acordarea unui sprijin financiar de până la 10.000 lei, d-nului Pogan Radu Marcel, în vederea cumpărării de materiale de construcţie pentru reconstruirea casei arse în urma incendiului din data de 25.07.2011
84  Privind aprobarea construirii unei scene cu copertină în curtea Şcolii cu Clasele I-IV din localitatea Urseni
85
privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 31.10.2008
privind aprobarea Planului de Măsuri pentru asigurarea participării instituţiilor publice, agenţilor economici şi a cetăţenilor la realizarea acţiunilor de înfaptuire şi păstrare a ordinii şi curăteniei pe teritoriul comunei şi la efectuarea la timp a activitaţilor edilitar-gospodăreşti
86  Privind aprobarea recompensării cuplurilor care au împlinit 50 de ani de la încheierea căsătoriei şi a persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani

Anexa2

87  Privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a parcelelor de teren cuprinse in C.F. 21155 cu numerele cadastrale enumerate mai jos, situate în localitatea Albina şi a caietului de sarcini
88  Privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare “ al comunei Moşniţa Nouă
89  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Casap Vasile, Casap Ileana, Moldovan Valentin, Moldovan Cristiana Constanţa,Banda Florica, Banda Ioan, Rampu Marius Ioan, S.C. Cuza Business S.R.L., Negrea Constantin Cristian
90  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiar Petrescu Ioan
91  Privind aprobarea dezlipirii terenului înscris in C.F. 412968 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 412968 ( Pş 322 ), conform P.U.Z Extravilan Moşniţa Nouă,localitatea Albina, aprobat prin H.C.L cu nr.20/26.02.2007
14.09.2011 92  Privind atribuirea în folosinta gratuita a unui teren în suprafata de 500 mp,  în vederea construirii unei locuinte proprietate personala, în conformitate cu prevederile Legii 15/2003,în localitatea Urseni, tinerilor mentionati în tabelul care face parte integranta din prezenta hotatâre
93  privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită şi a dreptului de concesiune asupra terenului atribuit în baza Legii 15/2003, beneficiarilor enumeraţi mai jos, pentru nerespectarea obligaţiei de a începe construirea locuinţei în termen de 1 an de la data atribuirii
94  Privind aprobarea demarării lucrărilor de proiectare şi de execuţie a unor capele pentru cimitirele din comuna Moşniţa Nouă
95  Privind aprobarea demarării lucrărilor de proiectare pentru realizare Plan Urbanistic Zonal Activităţi Economice şi ulterior a lucrărilor de scoatere din circuitul agricol cât şi a dezlipirii parcelelor în conformitate cu planul urbanistic zonal aprobat
96  Privind aprobarea lucrărilor pentru repararea acoperişului pe partea din faţă, reabilitarea termică, refacerea tencuielilor exterioare pentru faţada principală, construirea unei rampe pentru persoane cu dizabilităţi şi refacerea trotuarului la clădirea Primăriei Moşniţa Nouă (fostul cămin cultural )
97  Privind completarea H.C.L. cu nr.61/28.04.2010 prin care s-a aprobat atribuirea de denumiri de străzi în localităţile Moşniţa Nouă, Moşniţa Veche şi Albina
98  Privind aprobarea introducerii încălzirii centrale pe gaz la fosta sală de sport, clădirea şi grupul sanitar din curtea Şcolii cu Clasele I-VIII din Moşniţa Nouă precum şi reabilitarea fostului şopron pentru destinaţia de centrală termică
99  Privind aprobarea transferării în custodia S.C. MOŞNIŢEANA S.R.L. a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe aferente Seviciului Comunitar de Utilităţi Publice al comunei Moşniţa Nouă
100  privind completarea Hotărârii Consiliului Local Moşniţa Nouă cu nr.165/2009 privind aplicarea Comunei Moşniţa Nouă la Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi
22.09.2011 101 Privind aprobarea predării în folosinţă gratuită către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a terenurilor aparţinând domeniului public al comunei Moşniţa Nouă, pe care se amplasează obiectivul de investiţie „Extindere reţea canalizare menajeră în comuna Moşniţa Nouă, localitatea Moşniţa Nouă şi localitatea Moşniţa Veche”, pe perioada realizării proiectului
102 Privind aprobarea predării în folosinţă gratuită către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a terenurilor aparţinând domeniului public al comunei Moşniţa Nouă, pe care se amplasează obiectivul de investiţie „Extindere reţea de alimentare cu apă în comuna Moşniţa Nouă, localitatea Moşniţa Nouă şi localitatea Moşniţa Veche, realizare staţie de pompare de ridicare de presiune”, pe perioada realizării proiectului
103 privind aprobarea studiului de fezabilitate „Extindere reţea canalizare menajeră în localităţile Moşniţa Nouă şi Moşniţa Veche, comuna Moşniţa Nouă ”
104 privind aprobarea studiului de fezabilitate „Extindere reţea de alimentare cu apă în comuna Moşniţa Nouă, localitatea Moşniţa Nouă şi localitatea Moşniţa Veche, realizare staţie de pompare de ridicare de presiune”
28.09.2011 
 
 105 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2011
106 privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol al terenului înscris în C.F. nr.405094 Moşniţa Nouă,nr.cadastral 405094, în suprafaţă de 8744 mp, pe care s-a edificat ,, sala de sport cu nivel de practică sportivă competiţională locală ”din localitatea Moşniţa Nouă
107 privind aprobarea recompensării persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani  Anexa
26.10.2011     
 
 
108 privind aprobarea achiziţionării unei grape cu discuri semigrele şi a unui plug reversibil, în vederea întreţinerii păşunilor aflate în administrarea Primăriei Moşniţa Nouă
109 privind aprobarea instalării câte unui sistem de încălzire centrală în cele două corpuri de clădire din curtea Şcolii cu clasele I-VIII Moşniţa Nouă şi în sediul vechi al Primăriei Moşniţa Nouă
110 Privind aprobarea decontarii pe luna septembrie 2011 a cheltuielilor de transport la si de la locul de munca a personalului didactic care nu isi are domiciliul in localitatea in care isi desfasoara activitatea
111 privind aprobarea recompensării persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani sau 50 de ani de la încheierea căsătoriei

Anexa

112 privind aprobarea cooperarii Consiliului Local Moşniţa Nouă cu Asociaţia Culturală Sfântul Gheorghe din Urseni, în vederea editării şi publicării monografiei localităţii Urseni
113 privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol al terenurilor cu nr. cadastral A135-137/1/1 şi A135-137/1 rezultate în urma dezlipirii conform P.U.Z aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Moşniţa Nouă cu nr.105/2006 respectiv 18/2007
114 privind aprobarea trecerii imobilului înscris în C.F. nr.497 Urseni , nr.top 309/b/2/c/1/1/1/1/23,în suprafaţă de 1439 mp în proprietatea publică a comunei Moşniţa Nouă, iar ulterior dezlipirea lui în două parcele de 1000 şi 439 mp
115 Privind aprobarea schimbării categoriei de folosinţă terenurilor identificate prin C.F. nr. 115, nr.top 693/9 şi nr.top 693/10 cu suprafaţa de 204 mp respectiv 106 mp din categoria ,,utilitate publică ” în categoria de folosinţă ,, curţi construcţii intravilan”
116 privind aprobarea predarii in cadrul ,, Programului national de înnoire a parcului auto’’, a autoturismelor Dacia Berlina cu nr.de înmatricuare TM 10 PMN şi Fiat Tempra cu număr de înmatriculare TM 10 PFV si achiziţionarea unui autoturism Dacia Logan pentru Primăria Moşniţa Nouă
117 Privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 5.000 lei d-nului Mada Bogdan,sportiv de performanţă la kaiac-canoe,din localitatea Urseni, în vederea participării la Jocurile Olimpice London 2012

118 privind rezilierea unilaterală a contractului de concesiune cu nr.1590/2004, beneficiar S.C. Mat – Horst S.R.L.,încheiat în vederea concesionării terenului cu nr.cadastral Ps 139 şi Ps 145 din Moşniţa Nouă, pentru neplata redevenţei
14.11.2011 119 privind aprobarea finanţării costurilor aferente funcţionării programului Biblionet în cadrul Primăriei Moşniţa Nouă,cu acces public gratuit la internet
120 privind asocierea Consiliului Local Moşniţa Nouă cu S.C. Imobiliare şi Construcţii S.R.L. în vederea realizării unor investiţii care să asigure condiţiile tehnice necesare funcţionării unui sistem de clorinare şi pompare ce va determina explotarea forajului din localitatea Albina cu apă potabilă
121 privind aprobarea aderării Comunei Moşniţa Nouă la Pactul Primarilor (Covenant of Mayors) şi participarea Comunei Moşniţa Nouă la Proiectul “O abordare inclusivă, de la egal la egal, pentru implicarea conurbaţiilor şi aglomerărilor urbane largi din UE, pentru participarea la Pactul Primarilor” („An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide urban areas in participating to the CovenANT of Mayors”) – acronim CONURBANT, cod proiect IEE/ 10/380/SI 2.5894 7, finanţat de Comisia Europeană prin Programul Intelligent Energy Europe
30.11.2011
 
 
 
122 privind aprobarea recompensării persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani sau 50 de ani de la încheierea căsătoriei Anexa
123 privind aprobarea decontării pe luna octombrie 2011 a cheltuielilor de transport la si de la locul de munca a personalului didactic care nu îşi are domiciliul in localitatea in care îşi desfăşoară activitatea
124 Privind aprobarea concesionării suprafeţei de 39,25 mp, cuprinsă în C.F 125 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 679/1, Sad 1,identificat în releveu ca farmacie veterinară, ap.1, S.C. Dr. Bobic Narcis Sabin S.R.L., C.U.I. 28124777, în vederea desfăşurării activităţii medical veterinare
125 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal 2012
126 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiar S.C. Tacoruis S.R.L.
127 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Niorba Vladimir Patric,Rusneac Gheorghe Rusneac Valentina
128 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiar Rotărescu Agneta Ecaterina
129 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiar Morar Florian
130 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Servicii Auto şi Dotări Aferente, beneficiari S.C. Imobiliaria S.R.L
131  privind aprobarea acordării de cadouri cu ocazia “Sărbătorii Crăciunului “,preşcolarilor şi şcolarilor nscrişi la Şcolile cu clasele I-VIII din comuna Moşniţa Nouă
132  Privind aprobarea amplasamentului, a delimitării şi înscrierea în cartea funciară a imobilelor cu număr cadastral DS 710 cu suprafaţa de 1722 mp , DS 711/1 cu suprafaţa de 2782 mp, DS 711/2 cu suprafaţa de 2728 mp, DS 712 cu suprafaţa de 40967 mp, DS 713 cu suprafaţa de 2936 mp , DS 714 cu suprafaţa de 3220 mp , DS 715 cu suprafaţa de 3399 mp, DS 716 cu suprafaţa de 2962 mp, DS 717 cu suprafaţa de 33872 mp
133  Privind constatarea pierderii valabilităţii contractului de închiriere cu nr.47/2000, încheiat în vederea concesionării terenului cu nr.top 827/2/2-831/2/2,853/2/2-854/2/2,861/2/2/11 beneficiar Bărăcel Mariana şi rezilierea contractului de închiriere cu nr. 23/31.01.2000 încheiat în vederea concesionării terenului cu nr. topografic 827/2/2-831/2/2,853/2/2-854/2/2,861/2/2/9, beneficiar Bratu Gheorghe, pentru nerespectarea termenului de execuţie a construcţiei
134  Privind aprobarea completării H.C.L. cu nr.79/2011 privind stabilirea taxelor locale pentru cosirea vegetaţiei în sensul stabilirii unei taxe pentru aratul şi discuitul terenului
 21.12.2011
135 privind aprobarea decontarii pe luna noiembrie 2011 a cheltuielilor de transport la si de la locul de munca a personalului didactic care nu isi are domiciliul in localitatea in care isi desfasoara activitatea
136 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului propriu al primarului comunei Moşniţa Nouă

Anexa2

137 privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită, pe o perioadă de cinci ani, a clădirii administrative în suprafaţă de 94 mp şi a terenului în suprafaţă de 1.641 mp din suprafaţa totală de 13322 mp cuprinse in C.F. nr. 1989 nr.cadastral 429-430/2 Mosnita Veche , Asociatiei Casa Rafa, în vederea funcţionării unui centru de zi pentru copii care frecventeaza şcolile publice din comuna Moşniţa Nouă
138 privind aprobarea completării H.C.L. cu nr. 144/2009 privind instituirea unor taxe locale speciale
139 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 7964 lei minorului MIRCEA EDUARD ANDREI, în vederea efectuării unei intervenţii chirurgicale pentru vindecarea de tetrapareză spastică
140 privind aprobarea reţelei şcolare ce va funcţiona în comuna Moşniţa Nouă în anul şcolar 2012-2013
141 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă,pe anul 2011
142 privind alocarea sumei de 28.586 lei din bugetul local al comunei, în vederea achiziţionării de veselă pentru Căminele Culturale din localităţile Albina, Moşniţa Veche şi Urseni
143  Privind aprobarea amplasamentului, a delimitării şi înscrierea în cartea funciară a imobilelor cu număr cadastral DS 718cu suprafaţa de 3842 mp , DS 719 cu suprafaţa de 3195 mp , DS 720 cu suprafaţa de 4060 mp, DS 721 cu suprafaţa de 3838 mp, DS 722 cu suprafaţa de 4476 mp , DS 723 cu suprafaţa de 4119 mp , DS 724 cu suprafaţa de 3864 mp, DS 725 cu suprafaţa de 26681 mp, DS 726 cu suprafaţa de 1525 mp , DS 727 cu suprafaţa de 1681 mp , DS 728 cu suprafaţa de 1812 mp , DS 729 cu suprafaţa de 1565 mp, DS 730 cu suprafaţa de 1572 mp, DS 732 cu suprafaţa de 28583 mp, DS 738 cu suprafaţa de 3325 mp