Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotărâri de Consiliu Local 2015

Dată
Nr. HCL
Conţinut
Anexe
Stare
28.01.2015
Privind aprobarea reţelei şcolare ce va funcţiona în comuna Moşniţa Nouă
Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Moşniţa Nouă, judeţul Timiş
Privind acordarea unei compensaţii în sumă de 6,40 lei/oră pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul S.V.S.U. Moşniţa Nouă, de către voluntarii din cadrul  serviciului şi a sumei de 30 lei/voluntar/intervenţie în vederea satisfacerii nevoilor de hrană, apă, curăţenie a ţinutei folosite pe parcursul intervenţiei
Privind crearea unui post de consilier juridic, în cadrul aparatului permanent al consiliului local
Privind numirea persoanei pentru ţinerea Registrelor datoriei publice a comunei Moşniţa Nouă
Privind aprobarea „Planului de lucrări sau de acţiuni de interes şocal” care se vor efectua cu persoanele beneficiare de ajutor social
Privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare al comunei Moşniţa Nouă
Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Moşniţa Nouă pe anul 2015
Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă în data de 28.01.2015
12.02.2015
Privind aprobarea Devizului general recalculat, aferent obiectivului de investiţie „Modernizare DC 97 Moşniţa Veche – Timişoara” inclus în programul naţional de dezvoltare locală, în anul 2015
Privind aprobarea Devizului general recalculat, aferent obiectivului de investiţie „Extindere canalizare menajeră în localităţile Moşniţa Nouă şi Moşniţa Veche, comuna Moşniţa Nouă, judeţul Timiş” inclus în Programul naţional de dezvoltare locală, în anul 2015.
Privind aprobarea Devizului general recalculat, aferent obiectivului de investiţie „ Extindere reţea de alimentare cu apă, în comuna moşniţa Nouă, localitatea Moşniţa Nouă şi Moşniţa Veche, realizare staţie de pompare de ridicare presiune” inclus în Programul naţional de dezvoltare locală, în anul 2015.
Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. 418360 Moşniţa Nouă, nr. cad. 418360 în suprafaţă de 398 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Lucian Eugen PETRESCU, în caliatet de reprezentant legal al s.c. CONSTRUCTIM S.A.
Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprin în C.F. nr. 405017 Moşniţa Nouă, nr. cad. Ds 129/3/27 în suprafaţă de 4701 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Teodorescu Arina.
Privind aprobarea Devizului general, aferent obiectivului de investiţie „Modernizare străzi în comuna Moşniţa Nouă” inclus în Programul naţional de dezvoltare locală, în anul 2015
Privind aprobarea Caietului de sarcini, aferent obiectivului de investiţie „Modernizare străzi în comuna Moşniţa Nouă” inclus în programul naţional de dezvoltare locală, anul 2015.
Proces verbal încheiat în urma şedinţei extraordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă, în data de 12.02.2015.
16.02.2015
Privind aprobarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2015
Privind aprobarea atribuirii denumiri străzi în localităţile Moşniţa Veche şi Moşniţa Nouă comuna Moşniţa Nouă.
Privind anularea creanţelor fiscale aflate în sold la 31 decembrie a anului 2014, mai mici sau egale cu suma de 5 lei.
Privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-nului Chelu Adrian Claudiu, în urma depunerii demisiei.
Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă din data de 16.02.2015.
26.02.2015
Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Moşniţa Nouă cu nr. 161/17.12.2014, a Hotărârii Consiliului Local al comunei Moşniţa Nouă cu nr. 12/12.02.2015 şi a Hotărârii Consiliului Local al comunei Moşniţa Nouă cu nr. 13/12.02.2015.
Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 418234 Moşniţa Nouă, nr. cad. 418234, în suprafaţă de 1057 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Proteasa Alexandru Constantin şi Horvat Luca Ciprian
Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 418360 Moşniţa Nouă, nr. cad. 418360 în suprafaţă de 398 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Lucian Eugen PERESCU.
Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 405017 Moşniţa Nouă, nr. cad. Ds 129/3/27 în suprafaţă de 4701 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Toderescu Arina.
Proces verbal încheiat în urma şedinţei extraordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă în data de 26.02.2015
27.02.2015
Privind trecerea imobilului cuprins în C.F. nr. 418234 Moşniţa Nouă, nr. cad. 418234, în suprafaţă de 1057 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, în domeniul public al comunei Moşniţa Nouă.
Privind trecerea imobilului cuprins în C.F. nr. 405017 Moşniţa Nouă, nr. cad. Ds 129/3/27 în suprafaţă de 4701 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, în domeniul public al comunei Moşniţa Nouă.
Privind trecerea imobilului cuprins în C.F. nr. 418360 Moşniţa Nouă, nr. cad. 418360 în suprafaţă de 398 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, în domeniul public al comunei Moşniţa Nouă.
Proces verbal încheiat în urma şedinţei de îndată a Consiliului Local Moşniţa Nouă în data de 27.02.2015
25.03.2015
Privind aprobarea atribuirii denumirilor unor străzi în localităţile Moşniţa Veche şi Moşniţa Nouă, comuna Moşniţa Nouă
Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă
Privind aprobarea raportului de evaluare a terenului, cuprin în C.F. nr. 405780 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405780 cu suprafaţa de 659 mp, în vederea încheierii vânzării, către d-na Jurj Claudia, în calitate de proprietară a construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de evaluare a terenului, cuprins în C.F. nr. 405520 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405520-C1 cu suprafaţa de 450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea lui Pavel Bojin, în calitate de proprietar al construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de evaluare a terenului, cuprins în C.F. nr. 405444 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405444-C1 cu suprafaţa de 450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea lui Emanuel Hrişcu, în calitate de proprietar al construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de evaluare a terenului, cuprin în C.F. nr. 413861 Moşniţa Nouă, nr. cad. 413861-C1 cu suprafaţa de 532 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea lui Dumitru Puşcaşu, în calitate de proprietar al construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de evaluare a terenului, cuprin în C.F. nr. 403864 Moşniţa Nouă, nr. cad. 403864-C1 cu suprafaţa de 501 mp, în vederea ăncheierii unui contract de concesiune. în favoarea lui Jena Florica Albu, în calitate de proprietara a construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de evaluare a terenului, cuprins în C.F. nr. 413812 Moşniţa Nouă, nr. cad. 413812-C1 cu suprafaţa de 459 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea lui Andrei Florin Piringiu, în calitare de proprietar al construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de evaluare a terenului, cuprins în C.F. nr. 412687 Moşniţa Nouă, nr. cad. 412687-C1 cu suprafaţa de 501 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea lui Ion Petreuş în calitate de proprietar al construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de evaluare a terenului cuprins în C.F. nr. 405817 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405817-C1 cu suprafaţa de 603 mp, în vederea vânzării prin negociere directă d-nului Marius Nicolae Gheorghe, în calitate de proprietar al construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de evaluare a terenului cuprins în C.F. nr. 405473 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405473-C1 cu suprafaţa de 450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea lui Florin Cosmin Huşanu în calitate de proprietar al construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de evaluare a terenului cuprins ăn C.F. nr. 405464 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405464-C1 cu suprafaţa de 450 mp, în vederea vânzării prin negociere directă d-nei Elena Ramona Jurj, în calitate de proprietar al construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de evaluare a terenului, cuprins în C.F. nr. 412794 Moşniţa Nouă, nr. cad. 413794-C1 cu suprafaţa de 476 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea lui Dumitru Teleagă în calitate de proprietar a construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de evaluare a terenului cuprins în C.F. nr. 400426 Moşniţa Nouă, nr. cad. Pş 190/2/3-C1 cu suprafaţa de 962 mp, în vederea vânzării prin licitaţie publică.
Privind aprobarea raportului de evaluare a terenului cuprins în C.F. nr. 413793 Moşniţa Nouă, nr. cad. 413793-C1 cu suprafaţa de 476 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea lui Dumitru Teleagă în calitate de proprietar a construcţiilor.
Privind aprobarea raportului  de evaluare a terenului cuprins în C.F. nr. 413827 Moşniţa Nouă, nr. cad. 413827-C1cu suprafaţa de 476 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea lui Oana Andreea Duchateau în calitate de proprietara a construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de avaluare a terenului cuprins în C.F. nr. 403388 Moşniţa Nouă, nr. cad. 403388-C1 cu suprafaţa de 501 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea lui Balasz Gergely, în calitate de proprietar a construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de evaluare a terenului cuprins în C.F. nr. 403386 Moşniţa Nouă, nr. cad. 4033886-C1 cu suprafaţa de 501 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea lui Ştafan Boangiu în calitate de proprietar a construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de evaluare a terenului cuprins în C.F. nr. 413919 Moşniţa Nouă, nr. cad. 413919-C1, cu suprafaţa de 808 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea lui Oriana Petruţa Popa, în calitate de proprietara a construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de evaluare a terenului cuprins în C.F. nr. 405447 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405447-C1, cu suprafaţa de 450 mp, în vederea încheierea unui contract de concesiune, în favoarea lui Paul Şerban, în calitate de proprietar al construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de evaluare a terenului cuprins în C.F.  nr. 400425 Moşniţa Nouă, nr. cad. Pş 190/2/2 cu suprafaţa de 962 mp, în vederea vânzării prin licitaţie publică.
Privind aprobarea Devizului general recalculat, aferent obiectivului de investiţie „Modernizare DC 97 Moşniţa Veche – Timişoara” inclus în Programul naţional de dezvoltare locală, în anul 2015.
Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Dezvoltare Zonă Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, Extravilan Comuna Moşniţa Nouă, finanţator S.C. Real Estate Corporation S.R.L.
Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Dezvoltare Zonă Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, Extravilan Comuna Moşniţa Nouă, finanţator Nicorici Beniamin, Proteasa Alexandru Constantin, Horvat Luca Ciprian.
Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Dezvoltare Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, Extravilan Comuna Moşniţa Nouă, finanţator Andreea Cosmina Badirca, Valentin Raducu Budihală, Marius Adrian Vladu, Remus Daniel Cireaşe, Anda Ileana Cireaşe.
Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Dezvoltare Zonă Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, Intravilan Comuna Moşniţa Nouă, finanţator S.C. Imobiliaria Timiş.
Privind aprobarea recompensării Veteranilor de Război cu ocazia celebrării a 70 de ani de la terminarea celui de-al II-lea Război Mondial, cu suma de 500 lei/persoană.
Privind aprobarea raportului de evaluare a terenului cuprins în C.F. nr. 405512 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405512-C1 cu suprafaţa de 450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea d-lui Daniel Moisa, în calitate de proprietar al construcţiilor.
Privind aprobarea transferării sumei de 36290,80 lei, reprezentând excedentul disponibilităâilor mijloacelor extrabugetare ale instituţiei locale la data de 31.12.2014, la bugetul local, capitolul alte venituri, cont nr. 36.05.00
Privind aprobarea documentaţiei de reapartamentare a imobilului înscris în C.F. nr. 125 Moşniţa Nouă, nr. cad. 679/1.
Privind aprobarea stabilirii sediului Asociaţiei de Părinţi „Mlădiţe Însorite” în clădirea cuprinsă în C.F. nr. 402516 Moşniţa Nouă, nr. cad. 402516-C1, situată în localitatea Moşniţa Veche, str. Bisericii, nr. 54 A, în proprietatea d-nei Haidău Claudia Loredana, edificată pe terenul aflat în proprietatea comunei Moşniţa Nouă.
Privind aprobarea raportului de evaluare a terenului cuprins în C.F. nr. 413852 Moşniţa Nouă, nr. cad. 413852-C1, cu suprafaţa de 488 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea d-nei Oana Maria Perin, în calitate de proprietară a construcţiilor.
Privind stabilirea tarifelor pentru colectarea, transportul, neutralizarea deşeurilor menajere colectate de la populaţia şi agenţii economici din comuna Moşniţa Nouă.
Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Dezvoltare Zonă Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, Extravilan Comuna Moşniţa Nouă, finanţator Miroslava Giuchin, Viorel Buga, Laura Buga, Marcu Marcu, Rodica Nicolina Marcu.
Privind aprobarea raportului de evaluare a terenului cuprins în C.F. nr. 418462 Moşniţa Nouă, nr. cad. 681/1/1/b în suprafaţă de 1012 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea Bisericii Catolice din Moşniţa Nouă.
Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă din data de 25.03.2015
16.04.2015
29.04.2015
Privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 4.000 lei d-nului Lăcătuş Daniel Samuel în vederea decontării cheltuielilor de înmormântare ale defunctei Prunar Maria Ana.
Privind clasificarea drumurilor DC 98 Urseni – Timişoara şi DC 97 Moşniţa Veche – Timişoara, în drumuri comunale.
Privind trecerea terenurilor înscrise în C.F. nr. 3742 Moşniţa Nouă, nr. cad. A 665/1/4/1/1, în suprafaţa de 82243 mp şi C.F. nr. 412156 Moşniţa Nouă, nr. cad. 412146 (fost Pş 188/1/1) în suprafaţă de 92423 mp aflate în domeniul privat al comunei Moşniţa Nouă, în domeniul public.
Privind Asociaţia „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ TIMIŞUL DE CENTRU”
67
Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 405784 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405784 cu suprafaţa de 822 mp, în vederea încheierii vânzării către d-nul Andrei Mateescu, în calitate de proprietar al construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins ăn C.F. nr. 401761 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405761, cu suprafaţa de 501 mp, în vederea încheierii vânzării către d-nul Vasile Mihai, în calitate de proprietar al construcţiilor.
Privind aprobarea acordării normei de hrană funcţionarilor publici care ocupă funcţii specifice de poliţişti locali în cadrul Poliţiei Locale Moşniţa Nouă.
Privind aprobarea vânzării prin negociere directă a terenului cuprin în C.F. nr. 405444 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405444-C1 cu suprafaţa de 450 mp d-nei Emanuela Hrişcu, în calitate de proprietară a construcţiilor.
Privind validarea mandatului de consilier local al d-nului Cătălin Iscrulescu.
Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 402865 Moşniţa Nouă, nr. cad. 402865 cu suprafaţa de 493 mp, în vederea încheierii vânzării către d-na Victoria Oltinescu, în calitate de proprietară a construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 413687 Moşniţa Nouă, nr. cad. 413687-C1, cu suprafaţa de 501 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea d-nului Florin Cristian Balog, în calitate de proprietar al construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului înscris în C.F. nr. 413042 Moşniţa Nouă, nr. cad. CC 681/681/3/2/3 cu suprafaţa de 1335 mp, în vederea concesionării prin licitaţie publică.
Privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită al d-nului Prunar Cornel, asupra terenului atribuit în baza Legii 15/2003, cuprins în C.F. 405459, nr. cad. 405459, pentru nerespectarea obligaţiei de a începe construirea locuinţei în termen de 1 an de la data atribuirii.
Privind aprobarea atribuirii denumirlor de străzi în localităţile Urseni, Moşniţa Nouă, Moşniţa Veche, comuna Moşniţa Nouă.
Privind revocarea H.C.L. cu nr. 64/16.04.2015 prin care s-a aprobat trecerea terenurilor înscrise în C.F. nr. 3742 Moşniţa Nouă, nr. cad. A 665/1/4/1/1, în suprafaţă de 82243 mp şi C.F. nr. 412156 Moşniţa Nouă, nr. cad. 412146 (fost Pş 188/1/1), în suprafaţă de 92423 mp, aflate în domeniul privat al comunei Moşniţa Nouă, în domeniul public al acesteia.
Privind aprobarea vânzării prin negociere directă a terenului cuprins în C.F. nr. 413919 Moşniţa Nouă, nr. cad. 413919-C1 cu suprafaţa de 808 mp, d-nei Oriana Petruţa Popa, în calitate de proprietară a construcţiilor.
Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă din data de 29.04.2015
12.05.2015
Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2015.
27.05.2015
Privind aprobarea atribuirii denumirilor de străzi în localitatea Rudicica, Comuna Moşnişa Nouă.
27.05.2015
Privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul fiscal 2016.
27.05.2015
Privind delimitarea zonelor din cadrul localităţilor  de pe raza comunei Moşniţa Nouă, în vederea stabilizării impozitului pe teren extravilan pe anul fiscal 2016.
27.05.2015
Privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului cu nr. cad. A 135-137/1/64, cu suprafaţa de 745 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în localitatea Moşniţa Nouă, d-nei Arotăriţei Lucreţia (fostă Dobricean)
27.05.2015
Privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului cu nr. cad. A 135-137/1/5, cu suprafaţa de 745 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în localitaea Moşniţa Nouă, d-nului Szabo Zoltan.
27.05.2015
Privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului cu nr. cad. A 135-137/1/65, cu suprafaţa de 600 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în localitatea Moşniţa Nouă, d-nului Surugiu Valentin
27.05.2015
Privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului cu nr. cad. A 135 – 137/1/6 în suprafaţă de 600 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în localitatea Moşniţa Nouă, d-nului Bogdan Răzvan Virgil.
27.05.2015
Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 415690 Moşniţa Nouă, nr. cad. 415690, cu suprafaţa de 221 mp, C.F. nr. 415701, nr. cad. 415701, cu suprafaţa de 126 mp, C.F. 415705, nr. cad. 410705, cu suprafaţa de 124 mp, C.F. nr.  415710, nr. cad. 415710, cu suprafaţa de 233 mp, constând în teren intravilan pentru zonă de protecţie în localitatea Moşniţa Veche, categorie de folosinţăarabil, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Nicorici Beniamin.
27.05.2015
Privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a suprafeţei de 1012 mp teren cuprins în C.F. nr. 418462 Moşniţa Nouă, nr. top. 681/1/1/b, Bisericii Romano Catolice din Moşniţa Nouă, în vederea construirii unui lăcaş de cult.
Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă din data de 27.05.2015.
11.06.2015
Privind aprobarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2015
24.06.2015
Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2015
Privind aprobarea transferării de sume din Fondul de Rulment în secţiunea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare
Privind aprobarea listei cuprinzând categoriile de documente produse şi/saugestionate, potrivit legii, de Consiliul Local Moşniţa Nouă şi Comuna Moşniţa Nouă care constituie informaţii de interes public
Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în CF nr. 411576 Moşniţa Nouă, nr. cad. 411576 cu suprafaţa de 787 mp, în vederea vânzării către d-nul Dragoş Cristian Mîrtea, în calitate de proprietar al construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cupeins în CF nr. 414169 Moşniţa Nouă, nr. cad. 414169-C1, cu suprafaţa de 500 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea lui Constantin Copilcă, în calitate de proprietar al construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în CF nr. 413832 Moşniţa Nouă, nr. cad. 413832-C1 cu suprafaţa de 488 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoare d-nului  Gheorghe Marius Lădări, în calitate de proprietar al construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprin în CF nr. 413743 Moşniţa Nouă, nr. cad. 413743-C1, cu suprafaţa de 506 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea d-nei Doina Şopit, în calitate de proprietară a construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în CF nr. 413833 Moşniţa Nouă, nr. cad. 413833-C1, cu suprafaţa de 451 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea d-nei Mihaela Ecaterina Sârbu, în calitate de proprietară a construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprin în CF nr. 413728 Moşniţa Nouă, nr. cad. 413728-C1 cu suprafaţa de 452 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea d-nului Laurenţiu Marian Cula, în calitate de proprietar a construcţiilor
Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprin în CF nr. 405541 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405541-C1 cu suprafaţa de 450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea d-nei Roxana Marinela Simion, în calitate de proprietară a construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în CF nr. 405491 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405491-C1 cu suprafaţa de 450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea d-nului Valentin Bejenariu, în calitate de proprietar al construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în CF nr. 413753 Moşniţa Nouă, nr. cad. 413753-C1 cu suprafaţa de 540 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea d-nei Iuliana Grozea, în caliate de proprietară a construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprin în CF nr. 417143 Moşniţa Nouă, nr. cad. 417143 cu suprafaţa de 1032 mp, în vederea vânzării către d-nul Vanciu Vasile Camil, în calitate de proprietar al construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în CF nr. 412936 Moşniţa Nouă, nr. cad. 887/12 cu suprafaţa de 1031 mp, în vederea vânzării către d-nul Băieş Vasile, în calitate de proprietar al construcţiilor.
Privnid aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprin în CF NR. 402359 Moşniţa Nouă, nr. cad. 402359-C1 cu suprafaţa de 1001 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea d-nei Maria Zkola, în calitate de proprietară a construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în CF nr. 405804 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405804 cu suprafaţa de 690 mp, în vederea vânzării către d-nul Liviu Corneanu, în calitate de proprietar al construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprin în CF nr. 413687 Moşniţa Nouă, nr. cad. 413687-C1, cu suprafaţa de 501 mp, în vederea vânzării către d-nul Cristian Florin Balog, în calitate de proprietar al construcţiilor.
Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zonă Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, Extravilan Comuna Moşniţa Nouă. finanţator Tămaş Haag, Johanna Haag.
Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Dezvoltare Zonă Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, Extravilan Comuna Moşniţa Nouă, finanţator Dorin Ioan Ienea.
Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Moşniţa Nouă, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş.
Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă din data de 24.06.2015
02.07.2015
Privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilului proprietate privată, necesar pentru realizarea lucrării de ”Extindere Reţea de Alimentare Apă în Comuna Moşniţa Nouă, Localităţile Moşniţa  Veche, realizare staţie de pompare de ridicare de presiune”
Proces verbal încheiat în urma şedinţei extraordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă din data de 02.07.2015.
29.07.2015
Privind aprobarea predării capacităților energetice care fac obiectul lucrării L 25/5671/2014 ”Extindere Red pentru alimentare cu energie electrică PUZ-Zona Sud II Moșnița Nouă” și acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute, în favoarea S.C. Enel Distribuție Banat S.A., pe porțiunea de teren cuprinsă în CF 403087, nr. cad. A 135-137/1/1/1 Moșnița Nouă, pe care sunt amplasate instalațiile energetice.
Privind aprobarea predării capacităților energetice care fac obiectul lucrării L1/5669/2015 ”Extindere Red pentru alimentare cu energie electrică PUZ-Zona de locuințe dotări și servicii publice, în localitatea Moșnița Veche, CF nr. 2217, nr. cad. Pș 190/1, jud. Timiș” și acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute, în favoarea S.C. 405559, nr. cad. 405559 Moșnița Nouă, pe care sunt amplasate instalațiile energetice.
Privind aprobarea predării capacităților energetice care fac obiectul lucrării L 24/5663/2014 ”Extindere Red pentru alimentare cu energie electrică PUZ – în localitatea Moșnița Nouă, nr. cad. Pș 171/1, jud. Timiș” și acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute, în favoarea S.C. Enel Distribuție Banat S.A., pe porțiunea de teren cuprinsă în CF 405836, NR. CAD. 405836 Moșnița Nouă, pe care sunt amplasate instalațiile energetice.
Privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugatare constând în impoyit teren extravilan datorat de către d-nul Liuba Mircea Daniel.
Privind alocarea sumei de 11.050 lei din bugatul local al comune, în vederea organizării unei tabere în stațiunea Costinești, pentru un număr de 15 elevi înscriși șa Școala Gimnazială Moșnița Nouă ca urmare a rezultatelor deosebite la învățătură în anul școlar 2014-2015.
Privind aprobarea demarării lucrărilor de întocmire a documentațiilor pentru studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentație pentru obținerea autorizației de construire și caiete de sarcini pentru instrumentarea proiectului ”Înființare creșă în localitatea Moșnița Nouă, comuna Moșnița Nouă”.
Privind aprobarea înlocuirii țiglei de pe corpul vechi de clădire a Școlii cu clasela I-IV din localitatea Moșnița Veche, cuprinsă în CF nr. 402908, nr. top. 427-428, cu același tip de învelitoare cu care se va realiza corpul nou de clădire, pe o suprafață de aproximativ 400 mp.
Privind aprobarea încheierii unui unui ”Acord de înfrățire între comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș și comuna Ujleta, Ungaria”.
Privind aprobarea construirii unui foișor în curtea Grădiniței cu Program Prelungit din localitatea Moșnița Nouă.
Privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1.900 lei d-nei Katona Violeta Mariana în vederea decontării cheltuielilor de înmormântare al defunctei Guțu Rodica.
Privind aprobarea dezlipirii terenului cu nr. cad. 412751 (cad. vechi A 233/3) în două parcele (nr. cad. vechi A 233/3/1 și A 233/3/2 cu suprafața de 6.500, respectiv 2.454 mp), în vederea întabulării Titlului de Proprietate cu nr. 3/58/23.02.2015.
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data de 29.07.2015.
26.08.2015
Privind aprobarea Dispoziţiei primarului comunei cu nr. 101/17.08.2015 privind rectificarea bugetuluzi local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2015
Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2015
Privind aprobarea înfrăţirii comunei Moşniţa Nouă, jud. Timiş cu comuna Ujleta, Ungaria, conform Acordului de Înfrăţire, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Privind aprobarea recompensării persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani sau 50 de ani de la încheierea căsătoriei.
Privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare constând în impozit auto datorat de către d-na Muntean Iuliana.
Privind constatarea apartenenţei imobilului înscris în C.F. nr. 413062, nr. top. 97/1 Moşniţa Nouă, situat în localitatea Urseni la nr. 47/a, la proprietatea privată a comunei Moşniţa Nouă
Privind aprobarea dezlipirii terenului înscris în C.F. nr. 413062, nr. top. 97/1 Moşniţa Nouă, situat în localitatea Urseni, la nr. 47/a, în suprafaţă de 1327 mp, în două parcele în suprafaţă de 1 000, respectiv 327 mp.
Privind alocarea sumei de 19.000 lei din bugetul local al comunei, în vederea organizării unei tabere în staţiunea Costineşti, pentru un număr de 27 de membri ai Ansamblului Moşniţeana şi 2 însoţitori, ca urmare a rezultatelor deosebite obţinute la concursurile la care au participat.
Privind participarea Comunei Moşniţa Nouă, prin Consiliul Local Moşniţa Nouă la constituirea Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară „Pădurea Bistra ”, împreună cu Municipiul Timişoara, Oraşul Recaş şi Comuna Ghiroda.
Privind completarea Agendei Cultural Sportive a comunei Moşniţa Nouă pe anul 2015, cu organizarea în cadrul Festivalului Etniilor din comuna Moşniţa Nouă a „Sărbătorii Moţilor„ şi a „Sărbătorii Bihorenilor” în data de 13.09.2015, respectiv 20.09.2015 şi alocarea a câte 5.000 lei din bugetul local al comunai pentru cofinanţarea evenimentelor în colaborare cu Asociaţia din Moşniţa pentru Iniţiative Comunitare.
Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă din data de 26.08.2015.
03.09.2015
Privind aprobarea rectificăriibugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2015
Privind aprobarea participării în cadrul „Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”, casarea autoturismului Wolkswagen Transporter 253 cu nr. de înmatriculare TM 10 RAS şi achiziţionarea unei autoutilitare pentru comuna Moşniţa Nouă.
Privind aprobarea proiectului modelului de steag al comunei Moşniţa Nouă, judeţul Timiş.
Privind aprobarea caietului de sarcini privind achiziţia publică pentru servicii de execuţie în cadrul proiectului  nr. 8357/2015 „Înfiinţare sistem de distribuţie apă în localitatea Urseni cu interconectare la reţeaua de apă a municipiului Timişoara”, întocmit de S.C. Institutul de Studii şi Proiectări Energetice S.A. Sucursala Timişoara, şi a indicatorilor tehnico-economici, conform documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului de investiţie.
Proces verbal încheiat în urma şedinţei extraordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă din data de 03.09.2015
30.09.2015
Privind validarea Dispoziţiei primarului comunei cu nr. 113/15.09.2015 privind rectificarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2015.
Pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii, precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii.
Privind aprobarea transferării terenurilor aparţinând domeniului public al comunei Moşniţa Nouă, necesare pentru extinderea Drumului Judeţean DJ 592 la patru benzi de circulaţie, către Consiliul Judeţean Timiş.
Privind constatarea apartenenţei terenului cuprins în C.F. nr. 515 Moşniţa Nouă, nr. topo 582/1/1/3/1, situat în intravilanul localităţii Moşniţa Nouă, în suprafaţă de 16.837 mp, la proprietatea privată a comunei Moşniţa Nouă, în baza art. 36 din L 18/1991, republicată.
Privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare constând în impozit teren extravilan datorat de către d-nul Gorunescu Mihai Cristian.
Privind aprobarea atribuirii denumiri străzi în localitatea Moşniţa Veche, comuna Moşniţa Nouă.
Privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare constând în impozit teren extravilan datorat de către d-nul Lugojan Silviu Nicolae.
Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Dezvoltare Zonă Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, Extravilan Comuna Moşniţa Nouă, finanţator Alexandru Constantin PROTEASA şi S.C. IMAGO DEVELOPMENT S.R.L.
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Dezvoltare Zonă Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, Extravilan Comuna Moşniţa Nouă, finanţatori Nelu CRISTEA, Nina CRISTEA, Camelia BÂRGOVAN, Gheorghe BĂLUŢĂ, Florin Cristian FERARU, Petronela FERARU, Francisc BENCZE, Andrei BUTNARU, Ana BOTNARU, Ion VARGA, Rodica Livia VARGA, Marius Adrian STROE, Adriana STROE.
Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă din data de 30.09.2015.
28.10.2015
Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2015
Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405544 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 405544 cu suprafaţa de 450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea lui Vasile Pătraşcu, în calitate de proprietar al construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprin în C.F. nr. 413829 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 413829 cu suprafaţa de 470 mp, ăn vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea lui Oana Andreea Duchateau, în calitate de proprietar al construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413836 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 413836 cu suprafaţa de 455 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea lui Cătălin Marian Vasiliu, în calitate de proprietar al construcţiilor.
Privind aprobarea atribuirii denumiri străzi în localitatea Urseni, comuna Moşniţa Nouă.
Privind aprobarea proiectului tehnic cu nr. 6 şi a caietului de sarcini, întocmit de S.C. ETS Service S.R.L. pentru lucrarea „Extindere reţea de iluminat public, în localitatea Moşniţa Veche, str. Vicenţiu Cerneţ, jud. Timiş”.
Privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2.420 lei d-nului Nelu Tobei, în vederea decontării cheltuielilor de înmormântare al defunctului Petru Tobei.
Privind completarea şi modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Moşniţa Nouă.
Privind aprobarea subapartamentării imobilului înscris în C.F. nr. 403235-C1-U5 Moşniţa Nouă, nr. cad. 403235-C1-U5, în conformitate cu documentaţia avizată de OCPI Timiş cu nr. 146.124/27.08.2015 şi înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă pe imobilul cu nr. cadastral nou atribuit 403325-C1-U6 Moşniţa Nouă.
Privind constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Pădurea Bistra”.
Privind aprobarea documentaţiei nr. 490/2015, întocmită de S.C. GIS Survey, privind repoziţionarea şi rectificarea parcelelor prevăzute în Planul Urbanistic Zonal întocmit conform proiectului nr. U 91/2008 de către S.C. MELVIN S.R.L., pentru parcelele cu nr. cadastral A 78/3/3, A 78/1/4, cu suprafaţa de 74.329 mp.
Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă în data de 28.10.2015.
09.11.2015
Privind aprobarea ”Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Moşniţa Nouă„ pentru perioada 2014-2025.
Privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiţia „Înfiinţarea unei creşe, în comuna Moşniţa Nouă, judeţul Timiş”.
Privind implementarea proiectului „Înfiinţarea unei creşe, în comuna Moşniţa Nouă, judeţul Timiş”.
Privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Modernizare infrastructură rutieră în comuna Moşniţa Nouă”.
Privind implementarea proiectului „Modernizare infrastructură rutieră în comuna Moşniţa Nouă”.
Privind aprobarea intabulării cu nr. cad. Hcn 467, cu suprafaţa de 607 mp, în proprietatea publică a comunei Moşniţa Nouă.
Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a ataxelor speciale pe anul 2016.
Pentru modificarea HCL cu nr. 8/27.06.2012 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate în cadrul Consiliului Local al comunei Moşniţa Nouă.
Proces verbal încheiat în urma şedinţei extraordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă din data de 09.11.2015.
18.11.2015
Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă pe anul 2015.
Privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Amenajare Drumuri Agricole în Comuna Moşniţa Nouă, Judeţul Timiş”.
Privind implementarea proiectului „Amenajare Drumuri Agricole în Comuna Moşniţa Nouă”.
Pentru aprobarea caietului de sarcini privind achiziţia publică pentru servicii de execuţie în cadrul proiectului „Înfiinţare sistem de distribuţie apă în localitatea Urseni cu interconectare la reţeaua de apă a municipiului Timişoara”, şi a indicatorilor tehnico-economici, conform documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului de investiţie.
Proces verbal încheiat în urma şedinţei extraordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă din data de 18.11.2015.
25.11.2015
Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului , cuprins în C.F. nr. 403388 Moşniţa Nouă, nr. cad. 403388 cu suprafaţa de 501 mp, în vederea vânzării către d-nul Gergely Nalazs, în calitate de proprietar al construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprin în C.F. nr. 413765 Moşniţa Nouă, nr. cad. 413765 cu suprafaţa de 500 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea d-nei Narcisa Alina Geangalău, în calitate de proprietar al construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului ănscris în C.F. nr. 405467 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405467 cu suprafaţa de 450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea d-nului Nicolae Stelian LONTIŞ, în calitate de proprietar al construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 405535 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405535 cu suprafaţa de 450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea d-lui Iosif Răsadea, în calitate de proprietar al construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F.  nr. 413803 Moşniţa Nouă, nr. cad. 413803 cu suprafaţa de 486 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea d-nei Maria Borz, în calitate de proprietară a construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprin în C.F. nr. 417992 Moşniţa Nouă, nr. cad. 417992 cu suprafaţa de 220 mp, în vederea vânzării către d-nul Sebastian Ioan Ştirban, în calitate de proprietar al construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului înscris în C.F. nr. 405498 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405498 cu suprafaţa de 450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea  d-nei Angelica Pop, în calitate de proprietară a construcţiilor.
Privind aprobarea achitării integrale a valorii autoutilitarei a cărei achiziţionare s-a aprobat prin HCL cu nr. 133/2015, de la bugetul local al comunei Moşniţa Nouă.
Privind alocarea sumei de 10.620 lei din bugetul local al comunei Moşniţa Nouă, în vederea achiziţionării de premii la concursul de colinde organizat de structurile Şcolii Gimnaziale Moşniţa Nouă şi alocarea sumei de 5.310 lei pentru achiziţionarea de jaluzele pentru sălile din cadrul aceloraşi structuri.
Privind alocarea sumei de 9.000 lei din bugetul local al comunei Moşniţa Nouă, în vederea organizării şi desfăşurării activităţilor festive ce vor avea loc cu ocazia Zilei Naţionale în data de 30 noiembrie 2015.
Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului înscris în C.F. nr. 405542 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405542 cu suprafaţa de 450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea d-nului Daniel Lucian Moldovan, în caliate de proprietar al construcţiilor.
Privind arondarea Comunei Bucovăţ, judeţul Timiş la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei Moşniţa Nouă.
Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului înscris în C.F. nr. 405779 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405779, cu suprafaţa de 4.631 mp, în vederea vânzării către soţii Ileana Magda şi Dumitru Florin TRIF, în caliatate de proprietari al construcţiilor.
Privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local Moşniţa Nouă, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş.
Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Dezvoltare Zonă  Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, Extravilan, Comuna Moşniţa Nouă, finanţatori Costin Dragoş Matei, Rodica Ileana Matei, Traian Florin Niţă, Daciana Sorina Niţă, Marian Cătălin Arnăutu, Dorin Vişan, Marinela Vişan.
Privind acordarea unui premiu în sumă de 2.500 lei d-rei Bianca Budugan, sportivă de performanţă la karate, pentru obţinerea locului I  pe echipe şi a locului II individual la Campionatul Mondial din data de 05-08.11.2015 Slovenia-Maribor.
Privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie „Modernizare străzi în comuna Moşniţa Nouă” în cadrul „Programului Naţional de Dezvoltare Locală”, din domeniul specific „reabilitarea/modernizarea drumurilor publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor” din cadrul subprogramului „Modernizarea satului românesc”.
Privind aprobarea Devizului general recalculat, aferent obiectivului de investiţie „Modernizare străzi comuna Moşniţa Nouă” inclus în Programul naţional de dezvoltare locală, în anul 2015.
 
Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă din data de 25.11.2015.
10.12.2015
Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2015.
Privind aprobarea completării listei de investiţii cu obiectivul de investiţie: „Modernizare şi dotare Cămine Culturale din localităţile Moşniţa Veche, Urseni şi Albina, comuna Moşniţa Nouă, judeţul Timiş”.
Privind aprobarea transformării postului de referent de grad profesional principal, clasa III, în referent profesional superior, clasa III,  în urma admiterii la examenul de promovare de grad susţinut de d-nul Togerescu Dumitru.
Privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu (camera 2) din clădirea cuprinsă în C.F.  nr. 401325, nr. cad. 401325-C1, situată în comuna Moşniţa Nouă la nr. 73, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Pădurea Bistra”, în vederea stabilirii sediului.
Privind modificarea inventarului bunurilor ce aparţin de domeniul public al comunei Moşniţa Nouă.
Privind finalizarea contractului de finanţare pentru Proiectul nr. V/80/3/3.4/675/28.04.2014 cos SMIS 54028 intitulat „Extindere Şcoală Moşniţa Veche” şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.
Proces verbal încheiat în urma şedinţei extraordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă din data de 10.12.2015.
Proces verbal încheiat în urma şedinţei de îndată a Consiliului Local Moşniţa Nouă din data de 11.12.2015.
16.12.2015
Privind împuternicirea primarului comunei să efectueze eventualele majorări sau diminuări ale bugetului local în perioada 16.12.2015-31.12.2015.
Pentru aprobarea procedurii privind anularea în cotă de 73, 3 % a majorărilor  de întârziere aferente obligaţiilor fiscale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv şi a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, stinse, pânpla această dată, constând în creanţe de natură fiscale datorete bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a comunei Moşniţa Nouă.
Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 413790 Moşniţa Nouă, nr. cad. 413790 cu suprafaţa de 464 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea lui Dănuţ Nivhiţeanu, ăn calitate de proprietar al construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprin în C.F. nr. 413806 Moşniţa Nouă, nr. cad. 413806 cu suprafaţa de 499 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea lui Szasz-Toma Emil, în calitate de proprietar al construcţiilor.
Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprin în C.F. nr. 405477 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405477 cu suprafaţa de 450 mp, în vederea vânzării către d-nul Aurel Matiş, în calitate de proprietar al construcţiilor.
Privind asocierea comunei Moşniţa Nouă la Asociaţia Grup Local de Pescuit „Crapul Bănăţean” şi constituirea PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT.
Privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia  „Modernizare şi dotare cămin cultural în localiatea Albina, comuna Moşniţa Nouă, jud. Timiş”.
Privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de investiţii pentru investiţia „Modernizare şi dotare cămin cultural în localitatea Moşniţa Veche, comuna Moşniţa Nouă, jud. Timiş”.
Privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de investiţii pentru investiţia „Modernizare şi dotare cămin cultural în localitatea Urseni, comuna Moşniţa Nouă, jud. Timiş”.
Privind implementarea proiectului „Modernizare şi dotare cămine culturale din localităţile Moşniţa Veche, Albina, Urseni, comuna Moşniţa Nouă, judeţul Timiş.
Privind aprobarea completării Anexei nr. 1 la H.C.L. cu nr. 156/23.12.2013 privind înfiinţarea Poliţiei Locale a comunei Moşniţa Nouă, în sensul desemnării d-nului Paraschiv Alexandru în Comisia Locală de Ordine Publică.
Privind acordarea unui premiu în sumă de 1.500 lei sportivului de performanţă la karate Udrea Valentin, pentru obţinerea locului III, proba kata individual la Campionatul Mondial din data de 02-09.11.2015 Slovenia-Maribor şi a unui premiu în valoare de 1.000 lei sportivului de  performanţă la karate Dominik Albert, pentru obţinerea locului I la proba Kata, locul II l a proba Kumite.
Privind acorderea unui sprijin financiar în sumă de 1.740 lei d-nului Farcaş Vasile în vederea decontării cheltuielilor de înmormântare ale defunctei Farcaş Vica.
Privind aprobarea realizării extinderii reţelelor tehnico-edilitare din finanţare proprie, de către proprietarii construcţiilor edificate pe terenurile aflate în proprietatea comunei Moşniţa Nouă, în administrarea Consiliului Local Moşniţa Nouă.
Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă din data de 16.12.2015.