Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotărâri de Consiliu Local 2016

Acest articol a fost editat în aprilie 15th, 2024 la 03:28 pm

Hotărâri de Consiliu Local 2016 – Primar Ioan Sorincău

Data Nr. HCL Conţinut Anexa Stare
07.01.2016 1 Privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local aferent anului 2015 din rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi cu suma de 647.025,62 lei.
Proces verbal încheiat în urma şedinţei de îndată a Consiliului Local Moşniţa Nouă din data de 07.01.2016
15.01.2016 2 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţie „Modernizare străzi în comuna Moşniţa Nouă”.
3 Privind aprobarea asigurării finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli pentru serviciile/lucrările rest de executat, care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program în valoare de 102.217,00 lei pentru obiectivul „Modernizare străzi în comuna Moşniţa Nouă”.
4 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţie „Extindere canalizare menajeră în localităţile Moşniţa Nouă şi Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă”.
5 Privind aprobarea asigurării finanâării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli pentru serviciile/lucrările rest de executat, care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program în valoare de 152.008,13 lei pentru obiectivul de investiţie „Extindere canalizare menajeră în localităţile Moşniţa Nouă şi Moşniţa Veche, comuna Moşniţa Nouă”.
16.01.2016 6 Privind aprobarea valorii totale a investiţiei pentru obiectivul „Extindere reţea de alimentare cu apă în comuna Moşniţa Nouă, localitatea Moşnoţa Nouă şi Moşniţa Veche, realizare staţie de pompare de ridicare de presiune”.
7 Privind aprobarea valorii totale a investiţiei pentru obiectivul „Modernizare DC 97 Moşniţa Veche-Timişoara”.
Proces verbal încheiat în urma şedinţei extraordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă din data de 15.01.2016
27.01.2016 8 Privind aprobarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2016

Anexa 1

Anexa 2

9 Privind aprobarea reţelei şcolare ce va funcţiona în comuna Moşniţa Nouă în anul 2016-2017.
10 Privind apobarea „Planului de acţiuni de interes local” care se vor efectua cu persoanele beneficiare de ajutor social.
12 Privind înmânarea unei plachete omagiale însoţită de o diplomă de excelenţă cadrelor didcatice, care şi-au desfăşurat activitatea la structurile Şcolii Gimnaziale Moşniţa Nouă, pe o perioadă de minim 15 ani, la intrarea la pensie.
13 Privind suspendarea tăierilor de arbori cu excepţia tăierilor de igienă şi accidentale, pe perioadă de 5 ani din Pădurea Bistra aflată în proprietatea Comunei Moşniţa Nouă li administrarea R.A. Ocolul Silvic Stejarul, Recaş.
14 Privind ocrotirea unor arbori cu valoare deosebită (decorativă, peisagistică, dendrologică, militară, sentimentală, ecologică) aflaţi pe terenuri cuprinse în proprietatea publică sau privată a Comunei Moşniţa Nouă.
15 Privind constatarea apartenenţei terenului în suprafaţă de 31 mp din suprafaţa totală de 1031 mp cuprins în CF nr. 412493 Moşniţa Nouă, nr. top. 887/11, la proprietatea privată a Comunei Moşniţa Nouă în baza articolului 36 din L. nr. 18/1991 republicată.
16 Privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a Comunei Moşniţa Nouă către Aquatim S.A. Anexa 1
17 Privind aprobarea modificării suprafeţei terenului înscris în CF nr. 405584 Moşniţa Nouă, nr. top. 685, aflat în proprietatea Statului Român în cotă de 131/220 şi a soţilor Nicolae şi Maria Idoraşi în cotă de 89/220, de la suprafaţa de 1100 mp înscrisă în cartea funciară la suprafaţa reală de 1191 mp
18 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprin în CF. nr. 405521 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405521 cu suprafaţa de 450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea lui Constantin Lazea, în calitate de proprietar al construcţiilor.
19 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprin în CF nr. 405451Moşniţa Nouă, nr. cad. 405451 cu suprafaţa de 450 mp, ăn vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea d-nei Victoria Culmeşi, în calitate de proprietară a construcţiei.
20 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în CF nr. 417166 Moşniţa Nouă, nr. cad. 417166, cu suprafaţa de 501 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea d-nei Anca Georgiana Ghilezan, în calitate de proprietară a construcţiilor.
21 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în CF  nr. 417905 Moşniţa Nouă, nr. cad. 417905, cu suprafaţa de 999 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoare d-nului Cornel Dorel Tomuţea, în calitate de proprietar al construcţiilor.
22 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în CF nr. 403386 Moşniţa Nouă, nr. cad. 403386 cu suprafaţa de 501 mp, în vederea vînzării către d-nul Ştefan Boagiu, în caliatate de proprietar al construcţiilor.
23 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în CF nr. 403381 Moşniţa Nouă, nr. cad. 403381 cu suprafaţa de 501 mp, în vederea vînzării către d-na Oana Andreea Stanciu în calitate de proprietară a construcţiei.
24 Privind aprobarea recompensării persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani, sau 50 de ani de la încheierea căsătoriei.

Anexa 1

Anexa 2

25 Privind instituirea unei comisii de stabilire a criteriilor necesare a fi îndeplinite cumulativ în vedera înscrierii dreptului de proprietate al Comunei Moşniţa Nouă asupra terenurilor arabil extins pentru drum, provenite din planuri urbanistice zonale proprietate privată, de pe teritoriul administratic al comunei.
26 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în CF nr. 403385 Moşniţa Nouă, nr. cad. 403385, cu suprafaţa de 501 mp, în vederea vânzării către d-nul Bogdan Cauc, în calitate de proprietar al construcţiilor.
27 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului pentru cale ferată cuprins în CF nr.416647 Moşniţa Nouă, nr. cad. 416647, cu suprafaţa de 10834 mp, aflat în proprietatea Comunei Moşniţa Nouă, în vederea stabilirii valorii de inventar.
28 Privind aprobarea raportului de evaluare a terenului pentru cale ferată, cuprins în CF nr. 416720 Moşniţa Nouă, nr. cad. 416720, cu suprafaţa de 26007 mp, aflată în proprietatea Comunei Moşniţa Nouă, în vederea stabilirii valorii de inventar.
29 Privind aprobarea subapartamentării  şi a ieşirii din indiviziune a unităţii individuale, înscrise în CF nr. 403235-C1-U5 Moşniţa Nouă, nr. cad. 403235-C1-U5, în conformitate cu documentaţia avizată de OCPI Timiş cu nr. 146.124/18.08.2015, înscrierea dreptului de proprietate al Statului Român pe imobilul cu nr. cad. nou atribuit 403235-C1-U6 Moşniţa Nouă şi a dreptului de proprietate a d-nei Lorincy Irina asupra imobilului cu nr. cad. 403235-C1-U7, cu condiţia unificării ulterioare a apartamentului cu nr. cad. 403235-C1-U6 la imobilul înscris în CF nr. 403235-C1-U4, nr. cad. 403235-C1-U4, aflat în proprietatea Statului Român şi a apartamentului cu nr. cad. 403235-C1-U7 la imobilul cuprins în CF nr. 403235-C1-U1, nr. cad. 403235-C1-U1 aflat în proprietatea d-nei Irina LORINCY.
30 Privind alocarea sumei de 5.500 lei din bugetul local al Comunei Moşniţa Nouă, în vederea acordării de trei premii constând într-un laptop şi două tablete pentru elevii claselor V-VIII din cadrul Şcolii Gimnaziale Moşniţa Nouă, care obţin mediile cele mai mari în anul şcolar 2015-2016.
31 Privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului cuprins în CF 419196, nr. cad. 419196, teren intravilan cu casă în localitatea Urseni, aflat în proprietatea Comunei Moşniţa Nouă, în vederea extinderii, reabilitării şi dotării unui Centru de Zi pentru Persoanele cu Dizabilitîţi în localitatea Urseni, Comuna Moşniţa Nouă.
32 Privind aprobarea formei finale a „Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Moşniţa Nouă” pentru perioada 2014-2025.
27.01.2016 Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă din data de 27.01.2016.
26.02.2016 33 Privind modificarea HCL cu nr. 157/09.11.2015 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiţia „Înfiinţarea unei creşe în comuna Moşniţa Nouă, jud. Timiş”.
34 Privind modificarea HCL cu nr. 158/09.11.2015 cu privire la implementarea proiectului „Înfiinţarea unei creşe în comuna Moşniţa Nouă, jud. Timiş”
Proces verbal încheiat în urma şedinţei extraordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă din data de 26.02.2016
29.02.2016 35 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în CF nr. 405833 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405833 cu suprafaţa de 751 mp, în vederea vânzării către d-nul Gherase Laurenţiu Constantin, în calitate de proprietar al construcţiilor.
36 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2016.
37 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului de evaluare al terenului cuprins în CF nr. 405500 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405500 cu suprafaţa de 450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea lui Florin Jianu, în calitate de proprietar al construcţiilor.
38 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în CF. nr.405465 Moşmiţa Nouă, nr. cad. 405465 cu suprafaţa de 450 mp, în vederea încheierii inui contract de concesiune, în favoarea lui Ion GEORGIAN, în calitate de proprietar al construcţiilor.
39 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în CF nr. 405499 cu suprafaţa de 450 mp, în vederea vânzării către d-nul Remus Vasile PETRUSE, în calitate de proprietar al construcţiilor.
40 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în CF nr. 413754 cu suprafaţa de 562 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea lui Marius DOBRA, în calitate de proprietar al construcţiilor.
41 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în CF nr. 413835 Moşniţa Nouă, nr. cad. 413835 cu suprafaţă de 453 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea lui Gheorghe SÂRBU, în calitate de proprietar al construcţiilor.
42 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în CF nr. 413804 Moşniţa Nouă, nr. cad. 413804 cu suprafaţa de 480 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea lui Dumitru AIOANE, în calitate de proprietar al construcţiilor.
43 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în CF nr. 403864 Moşniţa Nouă, nr. cad. 403864 cu suprafaţa de 501 mp, în vederea vânzării cître d-na Jana Florica Albu, în calitate de proprietară a construcţiilor.
44 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în CF nr. 400675 Moşniţa Nouă, nr. top. 564/1/1/1//1/2 cu suprafaţa de 257 mp, în vederea vânzării către d-nul Vasile Scaloţi, în calitate de proprietar al construcţiilor.
45 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în CF nr. 417905 Moşniţa Nouă nr. cad. 417905 cu suprafaţa de 999 mp, în vederea vânzării către d-nul Cornel Dorel TOMUŢEA, în calitate de proprietar al construcţiilor.
46 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în CF nr. 405774 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405774 cu suprafaţa de 646 mp, în vederea vederea vânzării către d-nul Popovici Cristian Nicolae, în calitate de proprietar al construcâiilor.
47 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenurilor cuprinse în CF nr. 400430.
48 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprina în CF nr. 416748 Moşniţa Nouă, nr. cad. 884/9 cu suprafaţa de 1013 mp, în vederea închirierii unui contract de concesiune pentru o suprafaţă de 1000 mp, în favoarea d-nei Alina Cristina Husău, în calitate de proprietară a construcţiilor.
49 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în CF nr. 418151 Moşniţa Nouă, nr. cad. 418151 cu suprafaţa de 700 mp, în vederea încheierii unui contract  de concesiune în favoarea lui Ioan Sebastian ŞTIRBAN, în calitate de proprietar al construcţiilor.
50 Privind aprobarea atribuirii denumirii de străzi în localităţile Moşniţa Nouă, Moşniţa Veche, Urseni, Albina, comuna Moşniţa Nouă.
51 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenurilor  cuprinse în CF cu nr. 411577 şi 411609, şi al caietului de sarcini în vederea vânzării prin licitaâie publică deschisă.
52 Privind aprobarea propunerii de modificare limită pentru imobilele înscrise în CF. nr. 403352 Moşniţa Nouă, nr. top. 884-894/a/1/a/4/266 şi CF NR. 415326, nr. top.- 884-894/a/1/a/4/265, în vederea corectării situaţiei juridice.
53 Privind revocarea Hotărârii Consiliului  Local  cu nr. 165 din 18.11.2015 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „AMENAJARE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ, JUD. TIMIŞ”, a Hotărârii cu nr. 166 din 18.11.2015 privind implementarea proiectului ”AMENAJARE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ, JUD. TIMIŞ”, a hotărârii cu nr. 159 din 09.11.2015 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia ”MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ” şi a Hotărârii cu nr. 160 din 09.11.2015 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia ”MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ„.
54 Privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de investiţii pentru investiţia „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ”
55 Privind implementarea proiectului „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ”

Anexa 1

Anexa 2

56 Privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de investiţii pentru investiţia „ aMENAJARE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ, JUDEŢUL TIMIŞ”
57 Privind implementarea proiectului „AMENAJARE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ, JUDEŢUL TIMIŞ”. Anexa 1
59 Privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Moşniţa Nouă.
Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă din data de 29.02.2016
22.03.2016 60 Privind Revocarea HCL 56/29.02.2016 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Amenajare Drumuir Agricole în Comuna Moşniţa Nouă – jud. Timiş”, a HCL 57/29.02.2016 privind implementarea proiectului „Amenajare Drumuiri Agricole în Comuna moşniţa Nouă – jud. Timiş, a HCL 54/29.02.2016 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Modernizare Înfrastructură Rutieră în Comuna Moşniţa Nouă şi a HCL 55/29.02.2016 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Modernizare Infrastructură Rutieră în Comuna Moşniţa Nouă”.
61 Privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „AMENAJARE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ – JUD. TIMIŞ”.
62 Privind implementarea proiectului „AMENAJARE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ – JUD. TIMIŞ”
63 Privind aprobarea proiectului cu nr. 74/2016 „Construire sală şedinţe consiliu şi arhivă P+1E, faza P.T.+D.T.A.C.+D.E.+C.S.
Proces verbal încheiat în urma şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Moşniţa Nouă din data de 22.03.2016.
30.03.2016 64 Privind aprobarea Regulamentului de autorizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza comunei Moşniţa Nouă Anexa 1
65 Privind înmânarea unei plachete, medalii omagiale, diplome de merit, trofeu aleşilor locali care au exercitat funcţia de autoritate publică pe o perioadă de unu până la cinci mandate, după caz
66 Privind aprobarea transformării postului de poliţist local grad profesional asistent, clasa III din cadrul Poliţiei Locale Moşniţa Nouă, în postul de poliţist local de grad profesional asistent, clasa I, în urma admiterii la examenul de promovare în clasă susţinut de d-nul Paraschiv Alexandru.
67 Privind aprobarea achiziţionării unei arme cu tranchilizant pentru imobilizarea câinilor fără stăpân de pe raza comunei, în vederea ridicării acestora de către S.C. Daniflor S.R.L.
68 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 405757 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405757 cu suprafaţa de 765 mp, în vederea vânzării către d-na Mirela POPOVICI, în calitate de proprietară a construcţiilor.
69 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului înscris în C.F. nr. 416747 Moşniţa Nouă, nr. cad. 416747 cu suprafaţa de 1.031mp, în vederea concesionării suprafeţei de 1.000 mp din suprafaţa totală, de către d-nul Ciprian Nicolae BERTEA, în calitate de proprietar al construcţiilor.
70 Privind aprobarea întocmirii documentaţiilor tehnice de lucrări de topografie pentru dezlipirea parcelei pe care se sflă forajele piezometrice realizate în cadrul proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” în vederea transmiterii spre folosinţă gratuităcătre Asociaţia Naţională Apele Române.
71 Privind aprobarea întocmirii documentaţiilor tehnice de întabulare a terenurilor aflate în domeniul public pe care se află construcţiile şi instalaţiile aferente serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, ulterior dezlipirea parcelelor aferente acestor instalaţii cât şi a zonelor de protecţie în vederea transmiterii spre folosinţă gratuită către S.C. AQUATIM S.A.
72 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare DC 149 Moşniţa Nouă-Moşniţa Veche” faza de asfaltare.
73 Privind aprobarea încheierii unui contract cu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, în scopul studierii şi eradicării plantei Ambrosia artemisiifolia.
74 Privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local Moşniţa Nouă, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş.
75 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Dezvoltare Zonă Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, Extravilan Comuna Moşniţa Nouă, finanţator S.C. Filmar Garden S.R.L.
76 Privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Modernizare Infrastructură Rutieră în Comuna Moşniţa Nouă”
77 Privind implementarea proiectului : „Modernizare Infrastructură Rutieră în Comuna Moşniţa Nouă”.

Anexa 1

Anexa 2

Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă din data de 30.03.2016.
15.04.2016 78 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2016.
79 Privind alocarea sumei de 16.050 lei, din bugetul local, în vederea cumpărării de cadouri preşcolarilor înscrişi la şcolile de pe raza comunei Moşniţa Nouă, cu ocazia Sfintelor Paşti.
Proces verbal încheiat în urma şedinţei extraordinare a Consiliuliului Local Moşniţa Nouă din data de 15.04.2016.
27.04.2016 80 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2016.
81 Privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional.
82 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă asupra  „Reţelei de Iluminat public executată în baza proiectului nr. 11/2008, în localitatea Moşniţa Veche” pe terenul cuprin în C.F. nr. 408037 Moşniţa Nouă, nr. cad. 50170 cu o lungime totală de 1.523 m în valoare de 46.615,1 lei, fără t.v.a.
83 Privind constatarea apartenenţei terenului cuprins în C.F. nr. 412493, cu nr. top. 887/11, în suprafaţă de 33,6 mp, şi al terenului cuprins în C.F. nr. 416747, cu nr. top.887/8 cu suprafaţa de 31 mp, situate în localitatea Moşniţa Nouă, în baza art. 36 din L. 18/1991, republicată.
84 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 416747 Moşniţa Nouă, nr. cad. 416747 cu suprafaţa de 1.031 mp, în vederea vânzării către d-nul Ciprian Nicolae BERTEA, în caliatate deproprietar al construcţiilor.
85 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 412493 Moşniţa Nouă, nr. cad. 887/11, cu suprafaţa de 33,6 m, în vederea vânzării către d-na Lenuţa Mariana BUCĂTARIU, în calitate de proprietară a construcţiilor.
86 Privind prelungirea cu cinci ani a contractului de comodat pentru clădirea administrativă în suprafaţă de 94 mp, şi a terenului în suprafaţă de 1.641 mp, cuprinse în C.F. nr. 3189, nr. cad. 429-430/2/b Moşniţa Veche, încheiat cu Asociaţia Casa Rafa, în vederea amenajării unui centru de zi pentru copii care frecventează şcolile publice din comuna Moşniţa Nouă.
87 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprin în C.F. NR. 405761 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405761 cu suprafaţa de 660 mp, în vederea vînzării către d-nul Gerald Oscar Simonis, în calitate de proprietar al construcţiilor.
88 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprin în C.F. nr. 405760 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405760 cu suprafaţa de 732 mp, în vederea vânzării către d-nul Carol Friderich Simonis, în calitate de proprietar al construcţiilor.
89 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 405467 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405467 cu suprafaţa de 450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în vafoarea lui Stanco Unculov, în calitate de proprietar al construcţiilor.
90 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în CF. nr. 413852 Moşniţa Nouă, nr. cad. 413852 cu suprafaţa de 488 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea d-nului Matei Marius Secula, în calitate de proprietar al construcţiilor.
91 Privind alocarea sumei de 10.050 lei, din bugetul local, în vederea cumpărării de cadouri preşcolarilor şi şcolarilor înscrişi la şcolile de pe raza comunei Moşniţa Nouă, cu ocazia Zilei Copilului.
92 Privind aprobarea transformării postului de referent, grad profesional asistent, clasa III din cadrul S.P.C.L.E.P. Moşniţa Nouă, în postul de consilier, frad profesional asistent, calsa I, în urma admiterii la examenul de promovare în clasă susţinut de către d-nul Virgil Lazea, şi a postului de promotor local în postul de inspector de specialitate, grad II, în urma examenului de promovare susţinut de către d-nul Raul Daniel CODREAN.
93 Privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moşniţa Nouă către Aquatim S.A. Anexa 1
94 Privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei Moşniţa Nouă a parcelelor înscrise în C.F. nr. 411590, 411591, 411592, 411593, 411597, 411598, 411600, 411601, 411603, 411605, 405434, 405435, 405436, 405437, 405438 Moşniţa Nouă, nr. cad. Pş 145/1/15, Pş 145/1/16, Pş 145/1/17, Pş 145/1/18, Pş 145/1/22, Pş 145/1/23, Pş 145/1/25, Pş 145/1/26, Pş 145/1/27, Pş 145/1/28, 405434, 405435, 405436, 405437, 405438.
Proces verbal învheiat în urma şedinţei ordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă, din dat ade 24.04.2016.
25.05.2016 95 Rectificarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2016.
96 Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum şi a taxelor speciale pe anul 2017 Anexa 1
97 Privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Comunei Moşniţa Nouă cu Asociaţia de proprietari Maria, având CIF 34233183, în scopul înfiinţării sistemului de iluminat public stradal pe strada Armoniei, din localitatea Moşniţa Veche.
98 Privind aprobarea recompensării persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani sau 50 de ani de la încheierea căsătoriei. Anexa 1
99 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413817 Moşniţa Nouă, nr. cad. 413817 cu suprafaţa de 947 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea d-nului Savu Cristian Ciprian, în calitate de proprietar al construcţiilor.
100 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în CF nr. 413780 Moşniţa Nouă, nr. cad. 413780 cu suprafaţa de 534 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea d-nei Savu Simona Felicia, în calitate de proprietară a construcţiilor.
101 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în CF nr. 415015 Moşniţa Nouă, nr. cad. 415015 cu suprafaţa de 998 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea d-nei Ştefan Eugenia Maria, în calitate de proprietară a construcţiilor.
102 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  – Dezvoltare Zonă Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, Extravilan Comuna Moşniţa Nouă, finanţator d-nul Nicolae Uşvat.
103 Privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Realizarea frontului transversal de 12 m a drumului  comunal DC 149 Moşniţa Nouă – Moşniţa Veche (str. Berlin şi De 108)” suprafaţa măsurată de 8761mp, Anexa 1.a

Anexa 1.b

Anexa 2.a

Anexa 2.b

104 Privind acordarea unui premiu în valoare de 1.500 lei sportivului de performanţă la karate Dominik Albert, pentru obţinerea premiului I  – proba kumite, şi locul II – proba kata la Campionatul European de Karate din cadrul Federaţiei Internaţionale IKU, organizat la data de 19-22.05.2016 în sala Constantin Jude din Timişoara.
105 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în CF nr. 3937 Moşniţa Nouă, nr. cad. a 135-137/1/1/77, cu suprafaţa de 501 mp, în vederea vânzării către d-nul Şulan Iarolin Ion, în calitate de propietar al construcţiilor.
106 Privind aprobarea alipirii parcelelor de teren cuprinse în CF. nr. 413801, nr. cad. 403801, cu suprafaţa de 504 mp, şi CF. cu nr. cad. 413802, cu suprafaţa de 459 mp, situate în localitatea Urseni, atribuite în folosinţă gratuită soţilor Pop Ionel Costel şi Pop Mariana Ramona Denisa, în baza L. 15/2003.
107 Privind constatarea apartenenţei terenului înscris în CF. nr. 415326 Moşniţa Nouă, nr. top. 415326, la proprietatea privată a comnuei Moşniţa Nouă, în baza art. 36 din L. NR. 18/1991, epublicată li aprobarea dezlipirii acestuia în două loturi cu suprafeţe de 1000 mp, respectiv 1878 mp.
108 Privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în CF nr. 430352 Moşniţa Nouă, nr. cad. 403352 în două loturi cu suprafeţe de 2183 mp, respectiv 695 mp.
109 Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local şi însuşire a bunurilor materiale ale Comunei Moşniţa Nouă la data de 31.12.2015
Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă din data de 25.05.2016

Hotărâri Consiliul Local Moşniţa Nouă – primar Florin Octavian BUCUR

Data Nr. HCL Conţinut Anexă Stare
22.06. 2016 1 Privind alegerea comisiei de validare Caracter Permanent
2 Privind validarea alegerii consilierilor locali
3 Privind declararea constituirii Consiliului Local Moşniţa Nouă
4 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă
5 Privind alegerea viceprimarului comunei Moşniţa Nouă
30.06. 2016 6 Privind aprobarea Regulamentului Cadru de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al comunei Moşniţa Nouă

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

7 Privind Constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate în cadrul Consiliului
8 Privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de selecţie oferte lucrări de construcţii şi reparaţii şi din comisia de recepţie lucrări de construcţii şi reparaţii
9 Privind constituirea Comisiei de casare a obiectelor de inventar, a obiectelor de inventar de natura mujloacelor fixe şi a mijloacelor fixe
10 Privind Constituirea Comisiei de analiză a dosarelor în vederea atribuirii în folosinţă gratuită a terenurilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în baza Legii 15/2003
11 Privind desemnarea reprezentaţilor Consiliului Local Moşniţa Nouă în consilii de administraţie (A.G.A.)
12 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Moşniţa Nouă în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş
13 Privind desemnarea reprezentatului Consiliului Local Moşniţa Nouă, în cadrul Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Timişul de Centru”
14 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Moşniţa Nouă, în cadrul „Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş – APDT Timiş”
15 Privind desemnarea reprezentantului Comunei Moşniţa Nouă în cadrul „Asociaţiei Comunelor din Româania”
16 Privind desemnarea reprezentantului Comunei Moşniţa Nouă în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ˝Polul de Creştere Timişoara”.
17 Privind desemnarea Consiliului Local al Comunei Moşniţa Nouă, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Pădurea Bistra”
18 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Moşniţa Nouă, în cadrul Societăţii Metropolitane de Transport Timişoara
19 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Moşniţa Nouă în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş
20 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă pe anul 2016 Îndeplinit
21 Privind constituirea comisiei de licitaţie pentru concesionarea, vânzarea prin licitaţie publică sau prin negociere directă a terenurilor aflate în proprietatea privată a comunei Moşniţa Nouă sau concesionarea de bunuri aflate în proprietatea publică a comunei Caracter Permanent
30.06. 2016 Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă din data de 30.06.2016
27.07. 2016 22 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moşniţa Nouă a străzilor rezultate în urma dezlipirii P.U.Z.-ului nr. UMZ 213/2010, aprobat prin HCL nr. 33/12.04.2011. Îndeplinit
23 Privind aprobarea atribuirii de denumiri de străzi în localităţile Moşniţa Veche, Urseni şi Moşniţa Nouă, comuna Moşniţa Nouă.
24 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă asupra „Reţelei de iluminat public executată în baza proiectului cu nr. 117/2008, în localitatea Moşniţa Veche – Anca Vlad – PT1”, cu o lungime totală de 2306 ml, în valoare de 61.440,46, lei, fără t.v.a.
25 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă asupra „Reţelei de iluminat public Moşniţa Nouă, Cartierul Basmelor, str. Sânziana”, executată în baza proiectului nr. L1/2016, cu o lungime totală de 550 ml, în valoare de 13.690, 80.
26 Privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Moşniţa Nouă cu nr. 137/05.08.2009 privind instituirea taxei pentru oficiere căsătorii în zile nelucrătoare. Caracter Permanent
27 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprin în CF nr. 413857 Moşniţa Nouă, nr. cad. 413857 cu suprafaţa de 590 mp, în vederea vânzării către d-na OlimpiaCristina Carp, în calitate de proprietar al construcţiilor. Îndeplinit
28 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprin în CF nr. 411612 Moşniţa Nouă, nr. cad. 411612 cu suprafaţa de 504 mp, în vederea vânzării către d-nul Andrei Cătălin Vîlceanu, în calitate de proprietar al construcţiilor.
29 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprin în CF nr. 413794 Moşniţa Nouă, nr. cad. 413794, cu suprafaţa de 476 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea d-nei Antonela Georgeta Pîrvulescu, în calitate de proprietară a construcţiei.
30 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului înscris în CF nr. 405500 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405500, cu suprafaţa de 450 mp, în vederea vânzării către d-nul Florin Jianu, în calitate de proprietar al construcţiilor.
31 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului înscris în CF nr. 405525 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405525, cu suprafaţa de 450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea d-nei Mariana Mogoşanu, în calitate de proprietară a construcţiilor.
32 Privind radierea poziţiilor din „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Moşniţa Nouă”, însuşit prin HCL al comuei Moşniţa Nouă nr. 34/19.10.1999, modificată prin HCL nr. 16/20.06.2002, nr. 130/30.09.2010, nr. 60/27.05.2011, 59/29.02.2016, aprobat prin HG NR. 1097/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la HG nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş.
33 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia „Extindere canalizare menajeră în localitatea Urseni, comuna moşniţa Nouă”.
34 Privind implementarea proiectului „Extindere canalizare menajeră în localitatea Urseni, comuna Moşniţa Nouă”. Anexa 1
35 Privind finalizarea contractului de finanţare pentru Proiectul nr. V/80/3/3.4/675/28.04.2014 Cod SMIS54028 INTITULAT „Extindere Şcoală Moşniţa Veche” şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.
36 Privnd aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprin în CF nr. 405450 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405450, cu suprafaţa de 450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea d-nei Dorina Otescu, în calitate de proprietară a construcţiilor.
Proces verbal întocmit în urma şedinţei ordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă din data de 27.07.2016
30.08. 2016 37 Privind aprobarea atribuirii de denumiri străzi în localitatea Moşniţa Nouă, comuna moşniţa Nouă. Îndeplinit
38 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2016
39 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 413737 Moşniţa Nouă, nr. cad. 413737 cu suprafaţa de 460 mp, în vederea vânzării cătred-na Rîcu Livia Mariana (fostă Merţe), în calitate de proprietară a construcţiilor
40 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C. F. nr. 405451 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405451 cu suprafaţa de 450 mp, în vederea vânzării către d-na Culmeşi Victoria, în calitate de proprietară a construcţiilor.
41 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprin în C.F. nr. 405522 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405522 cu suprafaţa de 450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea d-nului Mornăilă Cornel, în calitate de proprietar al construcţiilor.
42 Privind aprobarea reabilitării şi modernizării sistemului de iluminat public pentru localitatea Albina, comuna Moşniţa Nouă.
43 Privind alocare asumei de 5.000 lei, din bugetul local, Asociaţiei din Moşniţa pentru Iniţiative Comunitare, în vederea publicării şi lansării broşurii „Salvarea patrimoniului arheologic din zona Moşniţa Nouă”.
Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă din data de 30.08.2016
15.09. 2016 44 Privind aprobarea depunerii proiectului „Integrare prin măsuri integrate şi participare”, în cadrul Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 40 Prioritatea de investiţie 9.ii, apel de proiecte 101971, în parteneriat cu Institutul Intercultural Timişoara – Lider Parteneriat, Şcoala Gimnazială Comuna Moşniţa Nouă, Primăria Oraşului Buziaş şi Liceul Teoretic Buziaş. Îndeplinit
45 privind constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ZUROBARA a judeţului Timiş.
Proces verbal încheiat în urma sedinţei de îndată a Consiliului Local Moşniţa Nouă din data de 15.09.2016
28.09. 2016 46 Privind validarea mandatului de consilier local al d-nului Mircea Vasile Belinţan. Caracter Permanent
47 Privind aprobarea trecerii din domeniul public al comunei Moşniţa Nouă a terenurilor afectate de coridorul de expropriere, înscrise în C.F. nr. 413380, nr. cad. 413380. DE 630, DE 1576, DE 98/17 în domeniul public al Judeţului Timiş, în vederea realizării lucrării de utilitate publică de interes judeţean „ Lărgirea la 4 benzi de circulaţie a DJ 592 Timişoara – Moşniţa Nouă”. Îndeplinit
48 privind reluarea activităţii Societăţii Comerciale Moşniţeana S.R.L., începând cu data de 01 octombrie 2016, completarea obiectului secundar de activitate al societăţii cu activităţile enumerate, majorare acapitalului social cu suma de 14.800 lei şi numirea administratorului societăţii.
49 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprin în CF nr. 405763 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405763 cu suprafaţa de 631 mp, în vederea vânzării către d-nul Simonis Alfred Robert, în calitate de proprietar al construcţiilor.
50 Privind aparobarea raportului de evaluare al terenului cuprin în C.F. nr. 405483 Moşniţa Nouă nr. cad. 405483 cu suprafaţa de 450 mp, în cederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea d+nei Aurora  Bugaru, în calitate de proprietară a construcţiilor.
51 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 405515 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405515 cu suprafaţa de 450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea d-nului Cristian Gheorghe Strian, în calitate  de proprietar al construcţiilor.
52 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. NR. 405542 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405542 vcu suprafaţa de 450 mp, în vederea vânzării către d-nul Moldovan Daniel Lucian, în calitate de proprietar al construcţiilor.
53 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 413821, Moşniţa Nouă, nr. cad. 413821 cu suprafaţa de 510 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea d-nului Tiberiu Sebastian Varga, în calitate de proprietar al construcţiilor.
54 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 413825 Moşniţa Nouă, nr. cad. 413825 cu suprafaţa de  615 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea d-nului Lucian Bidian în calitate de proprietar al construcţiilor.
55 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 405463 Moşniţa Nouă, nr. cad. 405463 cu suprafaţa de 450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea d-nului Pîrţoc Mircea Eugen, în caliate de proprietar al construcţiilor.
56 Privind aprobarea schimbării destinaţiei arhivei stabilită conform H.C.L. 63/22.03.2016 în construcţia în curs de finalizare din curtea Primăriei Moşniţa Nouă, în birouri, conform schiţei anexate.
57 Privind promovarea investiţiei „ Construire sediu Aşezământ Cultural în localitatea Moşniţa Nouă, comuna Moşniţa Nouă„ prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – Compania Naţională de Investiţii.
58 Privind validarea Dispoziţiei primarului comunei cu nr. 51/19.09.2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2016.
Proces verbal încheiat în urma şedinţei ordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă din data de 28.09.2016.
12.10. 2016 59 Privind rectificarea bugetuli local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2016. Îndeplinit
60 Privind aprobarea transferării de sume din fondul de rulment în secţiunea de dezvoltare.
61 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 406095 Moşniţa Nouă, nr. cad. CC 107/6/1/2, 107/6/1/3, 107/6/2/1, 107/6/2/2/31 cu suprafaţa de 8259 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către S.C. Constructim S.A. prin administrator Lucian Eugen Perescu.
62 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă asupra cotei de 8/16 din imobilul cuprins în C.F. nr. 409814 Moşniţa Nouă nr. cad. 409814 în suprafaţă de 4.183 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, în urma declaraţiei de renunţere la dreptul de proprietate depusă de către Miculescu Cristian şi Miculescu Andra şi asupra cotei de 1/16, în suprafaţă de 4.183 mp, din aceeaşi carte funciară, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Niculescu Şerban Constantin.
63 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 406877 Moşniţa Nouă, nr. cad. 54125 (nr. vechi cc 127/1/8/2) în suprafaţă de 9.124 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Surdu Doiniţa Floară.
64 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului înscris în C.F. nr. 415711 Moşniţa Nouă, nr. cad. 415711, în suprafaţă de 83 mp, C.F. 415706 Moşniţa Nouă, C.F. 415706 Moşniţa Nouă 415706, în suprafaţă de 268 mp, C.F. 415702 Moşniţa Nouă, nr. cad. 415702, în suprafaţă de 269 mp, C. F. nr. 415687 Moşniţa Nouă, nr. cad. 415687, în suprafaţă de 134 mp, tarla A 127/2/1, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Nicorici Beniamin.
65 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 416696 Moşniţa Nouă, nr. cad. 416696, în suprafaţă de 5.568 mp, constând ăn teren arabil intravilan extins pentru drum , în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Rotărescu Agneta Ecaterina şi S.C. Gauss S.R.L., prin administrator Stoian Mircea.
66 Privind înregistrarea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 415473 Moşniţa Nouă, nr. cad. 415473, în suprafaţă de 1.564 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, în urma declaraţiei de renunţare l adreptul de proprietate depusă de către Filip Cosmin Dacian.
67 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 407944 Moşniţa Nouă, nr. cad. 50064, în suprafaţă de 3.867 mp, şi C.F. 407899, nr. cad. 407899, nr. cad. 50044 în suprafaţă de 3.553 mp, constând în teren arabil intravilan extins pt. drum, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Nanu Mariana şi Vlad Anca.
68 Privind înscrierea drteptului de proprietate al Comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului înscris în C.F. nr. 416346 Moşniţa Nouă, nr. cad. 416346, în suprafaţă de 5.246 mp, constând în teren arabil intravilan extins pt. drum, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Rotărescu Agneta Ecaterina.
69 Privind înscrierea dreptului de proprietate al Comunei Mo,niţa Nouă, asupra imobilului înscris în C.F. nr. 408037 Moşniţa Nouă, nr. acd. 408037 în suprafaţă de 7.028 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Coproprietarii Zăvoian Constantin, Zăvoian Maria, Dumea Teodor, Dumea Eva, Hudema Cristian Petru.
70 Privind înscrierea dreptului de proprietate al Comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului înscris în C.F. nr. 400855 Moşniţa Nouă, nr. cad. 51385 în suprafaţă de 3.479 mp, şi asupra imobilului în suprafaţă de 3.479 mp, din aceeaşi carte funciară, constând ăn teren arabil intravilan extins pt. drum, în urma declaraţiei de renunţare la drptul de proprietate depusă de către proprietarii Ştefănescu Radu şi Novacovici Florin.
71 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra  imobilului cuprins ăn C.F. nr. 418397 Moşniţa Nouă, nr. cad. 418397 în suprafaţă de 7.099 mp, constând în teren arabil intravilan extins pt. drum, în urma declaraţiei de renunţare la dreptrul de proprietate depusă de către coproprietarii Mărghitaş Alexandru Dumitru, Avram Rodica Lucia, Răban Aristide Iulian, Crişmar Silvia, Mărghitaş Dorina Elena, Crişmar Vasile Lucian, Markus Aurora, Andrei Adrian.
72 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprin în C.F. nr. 405975 Moşniţa Nouă, nr. cad. 51572, în suprafaţă de 271 mp, C.F. nr. 416320, nr. cad. 416320, în suprafaţă de 177 mp, C.F. 406442, nr. cad. 51583 în suprafaţă de 374 mp, C. F. 416309, NR. CAD. 416309, în suprafaţă de 177 mp, constând în teren arabil intravilan extins pt. drum, în urma declaraţiilor de renunţare ş adreptul de proprietate depuse de către Mateş Ioan, Matiş Laura, Marton Laura Mirela, Marton Ionuţ Petru, Nicoară Cristian, Băiaş Beniamin, Urs Bogdan Miron, Urs Dalina Silvana, Hurdugagiu Mihai Ovidiu, Hurduragiu Carmen Raluca.
73 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 419253 Moşniţa Nouă, nr. cad. 419253, în suprafaţă de 4.526 mp, constând ăn teren arabil intravila extins pt. drum, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către coproprietarii Mucenicu Dumitru şi Mucenicu Rodica.
74 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 409784 Moşniţa Nouă, nr. cad. 409784, în suprafaţă de 934 mp, constând în teren arabil intravilan extins pt. drum, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către coproprietarii Mateiu Floria şi Mateiu Florin Ion.
75 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă asupra imobilului cuprins în C.F nr. 409863 Moşniţa Nouă, nr. cad. 409893, în suprafaţă de 8.412 mp, constând în teren arabil intravilan extins pt. drum, în urma declaraşiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către S.C. Filmar Garden S.R.L  prin împuternicit Ridani Mario.
Proces verbal încheiat în urma sedinţei extraordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă din data de 12.10.2016.
26.10. 2016 76 Privind aprobarea modificării H.C.L. cu nr. 152/28.10.2015 pentru completarea și modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Moșnița Nouă. Îndeplinit
77 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 413417 Moșnița Nouă, nr. cad. Cc57/21/51 în suprafață de 8.591 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Don Ioan.
78 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 406163 Moșnița Nouă, nr. cad. 406163, în suprafață de 5.533 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către S.C. Filmar Garden S.R.L. și S.C. Azmut S.R.L., prin împuternicit Ridani Mario.
79 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 420269 Moșnița Nouă, nr. cad. 420269, în suprafață de 2.229 mp, și C.F. nr. 420356 Moșnița Nouă, nr. cad. 420356, în suprafață de 3.671 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către S.C. Filmar Garden S.R.L., prin împuternicit Ridani Mario.
80 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in C.F. nr. 405825 Moșnița Nouă, nr. cad. 405825 cu suprafața de 673 mp, în vederea vânzării către d-nul Vigaru Marin, în calitate de proprietar al construcțiilor.
81 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in C.F. nr. 405549 Moșnița Nouă, nr. cad. 405549 cu suprafața de 620 mp, în vederea vânzării către d-nul Murășan Ilie Elisei, în calitate de proprietar al construcțiilor.
82 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in C.F. nr. 405465 Moșnița Nouă, nr. cad. 405465 cu suprafața de 450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea lui Rădulescu Mircea Florian, în calitate de proprietar al construcțiilor.
83 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in C.F. nr. 405457 Moșnița Nouă, nr. cad. 405457 cu suprafața de 450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea lui Roșca Petru Eugen, în calitate de proprietar al construcțiilor.
84 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in C.F. nr. 413755 Moșnița Nouă, nr. cad. 413755 cu suprafața de 512 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea lui Domășneanu Călina, în calitate de proprietară a construcțiilor.
85 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in C.F. nr. 401925 Moșnița Nouă, nr. topografic 591/2/2-603/2/2, 582/1/1/3/2/2, 583/2/2/21 cu suprafața de 1001 mp, în vederea vânzării către d-na Pantea Ramona Eugenia, în calitate de proprietară a construcțiilor.
86 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in C.F. nr. 417043 Moșnița Nouă, nr. cad. 417043 cu suprafața de 501 mp, în vederea vânzării către d-na Fulop Adela Mihaela, în calitate de proprietară a construcțiilor. Nu s-a prezentat la negociere
87 Privind suspendarea încasării taxei de urgență pentru eliberarea certificatelor de urbanism stabilită prin art. 484, pct.3 din anexa la H.C.L. cu nr. 162/2015, și prin art. 484, pct.3 din anexa la H.C.L. cu nr. 96/2016, până la data de 29.11.2016. Îndeplinit
88 Pentru aprobarea modificării și completării art.2 din Anexa nr.1 la H.C.L. cu nr. 61/31.10.2008 privind aprobarea Planului de măsuri pentru asigurarea participării instituțiilor publice, agenților economici și a cetățenilor comunei Moșnița Nouă la realizarea acțiunilor de înfăptuire și păstrare a ordinii și curățeniei pe teritoriul comunei și la efectuarea la timp a activităților edilitar – gospodărești. Caracter Permanent
89 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice”, parcela A 584/7, Comuna Moșnița Nouă, Județul Timiș, având ca beneficiari pe S.C. FILMAR GARDEN S.R.L.
90 Privind aprobarea dezmembrării terenului intravilan înscris în C.F. nr. 405094 Moșnița Nouă, nr. cad. 405094 cu destinația de sală de sport cu nivel de practică sportivă competițională, situat în localitatea Moșnița Nouă, în două loturi de 8.676 mp, respectiv 68 mp în conformitate cu documentația anexată. Îndeplinit
91 Privind aprobarea diminuării suprafeței imobilului înscris în C.F. 417034 Moșnița Nouă, nr. top. 564/6/a cu suprafața actuală de 1.553 mp, rezultând o suprafață de 781 mp, diminuarea suprafeței imobilului înscris în C.F. nr. 1292 Moșnița Nouă, nr. top. 564/1/1/1/1/1/a/1 cu suprafața actuală de 235.485 mp, rezultând o suprafață de 235.135 mp, proprietar Comuna Moșnița Nouă și înscrierea diferenței de 350 mp într-o carte funciară nouă a terenului identificat prin Lot 1 (identic cu nr. top. 564/1/1/1/1/1/a/1/2 proprietar Comuna Moșnița Nouă, în conformitate cu documentația anexată.
92 Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, în vederea organizării concursului pentru ocuparea postului de consilier juridic, în cadrul aparatului permanent al Consiliului Local Moșnița Nouă.
93 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 410950 Moșnița Nouă, nr. cad. Cc 127/1/5/b-c/1, în suprafață de 3.953 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Bucur Bar Curtis Octavian și Bucur Bar Mira, prin mandatar Prejban Denisa.
Proces verbal încheiat în urma sedinţei ordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă, din data de 26.10.2016.

29.11. 2016

94 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 406095 Moșnița Nouă, nr. cad. Cc107/6/1/2, 107/6/1/3, 107/6/2/2/31 în suprafață de 8.259 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum.

Îndeplinit

95 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a cotei de 8/16 din suprafața totală de 4.183 mp a imobilului cuprins în C.F. nr. 409814 și a cotei de 1/16 din suprafața totală de 4.183 din aceeași carte funciară, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum.
96 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 406877 Moșnița Nouă, nr. cad. 51425 (nr. vechi Cc127/1/8/2), în suprafață de 9.124 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum.
97 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilelor cuprinse în C.F. nr. 415711 Moșnița Nouă, nr. cad. 415711 în suprafață de 83 mp, în C.F. nr. 415706 Moșnița Nouă, nr. cad. 415706, în suprafață de 268 mp, în C.F. nr. 415702 Moșnița Nouă, nr. cad. 415702, în suprafață de 269 mp, în C.F. nr. 415687 Moșnița Nouă, nr. cad. 415687, în suprafață de 134 mp, Tarla A 127/2/1, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum.
98 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 416696 Moșnița Nouă, nr. cad. 416696 în suprafață de 5.568 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum.
99 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 415473 Moșnița Nouă, nr. cad. 415473 în suprafață de 1.564 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum.
100 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 415473 Moșnița Nouă, nr. cad. 50064, în suprafață de 3.867 mp, și în C.F. nr. 407899, nr. cad. 50044, în suprafață de 3.553 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum.
101 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 416346 Moșnița Nouă, nr. cad. 416346, în suprafață de 5.246 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum.
102 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 408037 Moșnița Nouă, nr. cad. 408037, în suprafață de 7.028 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum.
103 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 400855 Moșnița Nouă, nr. cad. 51385, în suprafață de 3.479 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum.
104 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilelor cuprinse în C.F. nr. 405975 Moșnița Nouă, nr. cad. 51572, în suprafață de 271 mp, în C.F. nr. 416320, nr. cad. 416320, în suprafață de 177 mp, în C.F. nr. 406442, nr. cad. 51583, în suprafață de 274 mp, în C.F. nr. 416309, nr. cad. 416309, în suprafață de 177 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum.
105 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 419253 Moșnița Nouă, nr. cad. 419253, în suprafață de 4.529 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum.
106 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 409784 Moșnița Nouă, nr. cad. 409784, în suprafață de 934 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum.
107 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 409893 Moșnița Nouă, nr. cad. 409893, în suprafață de 8.412 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum.
108 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 402785 Moșnița Nouă, nr. cad. 402785, în suprafață de 9.397 mp, constând în teren intravilan pentru drum, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Domniței Marius – Sorin.
109 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 403680 Moșnița Nouă, nr. cad. 403680, în suprafață de 11.720 mp, constând în teren intravilan pentru drum, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Ciuciui Anca – Raluca și Ciuciui Trandafir – Aurel.
110 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 418531 Moșnița Nouă, nr. cad. 418531, în suprafață de 2.486 mp, constând în teren intravilan neîmprejmuit pentru drum, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Nicorici Beniamin, Proteasa Alexandru – Constantin și Horvat Luca Ciprian.
111 Privind aprobarea recompensării persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani sau 50 de ani de la încheierea căsătoriei. Anexa 1
112 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2016.
113 Privind alocarea sumei de 17.000 lei din bugetul local al comunei Moșnița Nouă, în vederea achiziționării de premii la consursul de colinde organizat de structurile Școlii Gimnaziale Moșnița Nouă.
114 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 414323 Moșnița Nouă, nr. cad. 414323, în suprafață de 12.523 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Komlodi Ludovic.
115 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 419937 Moșnița Nouă, nr. cad. 419937, în suprafață de 9.657 mp, constând în teren intravilan neîmprejmuit pentru circulații și spații verzi de aliniament, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Imago Development SRL, reprezentată prin asociat și administrator Stefanescu Irina – Eleonora și Proteasa Alexandru – Constantin.
116 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405524 Moșnița Nouă, nr. ca. 405524, cu suprafața de 450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea lui Cucu Ion, în calitate de proprietar a construcțiilor.
117 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405789 Moșnița Nouă, nr. ca. 405789, cu suprafața de 659 mp, în vederea vânzării către d-na Hollo Eva, în calitate de proprietar a construcțiilor.
118 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413771 Moșnița Nouă, nr. ca. 413771, cu suprafața de 467 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea lui Alin Schipor, în calitate de proprietar a construcțiilor.
119 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405477 Moșnița Nouă, nr. ca. 405477, cu suprafața de 450 mp, în vederea vânzării către d-nul Matis Aurel, în calitate de proprietar a construcțiilor.
120 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 415711, nr. cad. 415711, tarla 127/2/1, în suprafață măsurată de 83 mp, C.F. nr. 415706, nr. cad. 415706, tarla 127/2/1, în suprafață măsurată de 268 mp, C.F. nr. 415702, nr. cad. 415702, în suprafață măsurată de 269 mp, C.F. nr. 415687, cu nr. cad. 415687, tarla 127/2/1, în suprafață măsurată de 134 mp în Moșnișa Nouă, constând în teren intravilan pentru drum, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Nicorici Beniamin.
121 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 401286 Moșnița Nouă, nr. cad. 401286, în suprafață de 4.011 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Topală Rita și Topală Florin Gheorghe.
122 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 409868 Moșnița Nouă, nr. tarla 403466, în suprafață de 3.112 mp, constând în teren intravilan pentru zone verzi, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către S.C. Filmar Garden S.R.L., prin împuternicit Ridani Mario.
123 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra cotei de 262 din suprafața totală de 6.548 mp a imobilului cuprins în C.F. nr. 417650 Moșnița Nouă, nr. cad. 417650 (nr. C.F. vechi 2766, nr. cad/nr. top. CAD: A6 34/1/a/2-3, 634/1/b/27), constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Lugojan Silviu Nicolae.
124 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 401226 Moșnița Nouă, nr. cad. Ds 626/2/1,2/7 (nr. C.F. vechi 1890), în suprafață de 3.270 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Miclea Dumitru și Miclea Ana.
125 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 406307 Moșnița Nouă, nr. cad. Cc636/2/2/24 (nr. C.F. vechi 2073), în suprafață de 7.272 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Miclea Dumitru și Miclea Ana.
126 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 415691 Moșnița Nouă, nr. cad. 415691, în suprafață de 256 mp, C.F. 415694, nr. cad. 415694, în suprafață de 303 mp, C.F. nr 415698, nr. cad. 415698, în suprafață de 265 mp, C.F. nr. 415736 în suprafață de 6.406 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Onetiu Marcel Gheorghe și Onetiu Doina.
127 Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă a ”Rețelei de alimentare cu apă executată în baza proiectului nr. Ex.A12/2016, în localitatea Moșnița Veche”, str. Domino, cu o lungime totală de 472 m, în valoare de 72.434,40 lei.
128 Privind aprobarea asocierii Consiliului Local al comunei Moșnița Nouă prin S.C. Moșnițeana S.R.L. cu S.C. Green Ses Prest S.R.L., în vederea realizării activităților sociale de gospodărie comunală și de întreținere spații verzi.
129 Privind aprobarea înscrierii comueni Moșnișa Nouă la licitația publică organizată în vederea vânzării imobilului cuprins în C.F. nr. 402373 Moșnița Nouă, nr. cad. 887/1/2, constând în atelier mecanic cu 3 camere, copertină pentru combine, magazine carburanți, trei camere locuință de servici, situată în localitatea Moșnița Nouă, nr. 112 I.
130 Privind stabilirea valorii maxime a ofertei depuse de comuna Moșnița Nouă la licitația publică organizață în vederea vânzării imobilului cuprins în C.F. nr. 402373 Moșnița Nouă, nr. cad. 887/1/2, constând în atelier mecanic cu 3 camere, copertină pentru combine, magazine carburanți, trei camere locuință de servici, situată în localitatea Moșnița Nouă, nr. 112 I.
Proces verbal încheiat în urma sedinţei ordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă, din data de 29.11.2016.

21.12. 2016

131 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2016 Îndeplinit
132 Privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Moșnița Nouă Anexa 1 Caracter Permanent
133 Privind acordarea unei compensații în sumă de 30 lei/voluntar/intervenție în vederea satisfacerii nevoilor de hrană, apă, curățenie a ținutei folosite pe parcursul intervenției Îndeplinit
134 Privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători Societății Metropolitane de Transport Timișoara și aprobarea gratuităților acordate unor categorii de cetățeni pentru transportul public local în comun asigurat de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara pe linia autobuzului M22 Timișoara – Moșnița Nouă – Moșnița Veche – Urseni – Albina.
135 Privind aprobarea tarifelor pentru bilete și abonamente aferente transportului public de persoane, prin curse regulate, efectuat de către R.A.T.T. în comuna Moșnița Nouă Caracter Permanent
136 Privind punerea la dipoziția Regiei Autonome de Transport Timișoara, cu titlul de folosință gratuită, a refugiilor pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun, și care fac parte din domeniul public al Comunei Moșnița Nouă
137 Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului propriu al primarului comunei Moșnița Nouă

Anexa 1

Anexa 2

138 Privind aprobarea raportului de evaluare a terenului, cuprins în C.F. nr. 413747 Moșnița Nouă, nr. cad. 413747 – C1 cu suprafața de 485 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea lui Eugen Gliga, în calitate de proprietar al construcțiilor. Îndeplinit
139 Privind aprobarea raportului de evaluare a terenului, cuprins în C.F. nr. 413741 Moșnița Nouă, nr. cad. 413741 cu suprafața de 471 mp, în vederea vânzării către d-nul Andrei Dolha, în calitate de proprietar al construcțiilor.
140 Privind aprobarea raportului de evaluare a terenului, cuprins în C.F. nr. 413756 – C1 Moșnița Nouă, nr. cad. 413756 – C1 cu suprafața de 510 mp, în vederea vânzării către d-nul Grigore Dănuț Bogdănel, în calitate de proprietar al construcțiilor.
141 Privind aprobarea raportului de evaluare a terenului, cuprins în C.F. nr. 413805 Moșnița Nouă, nr. cad. 413805 cu suprafața de 494 mp, în vederea vânzării către d-nul Stanciu Lucian, în calitate de proprietar al construcțiilor.
142 Privind aprobarea raportului de evaluare a terenului, cuprins în C.F. nr. 405767 Moșnița Nouă, nr. cad. 405767 cu suprafața de 638 mp, în vederea vânzării către d-nul Motîrlichie Marius Dumitru, în calitate de proprietar al construcțiilor.
143 Privind aprobarea raportului de evaluare a terenului, cuprins în C.F. nr. 409684 Moșnița Nouă, nr. cad. CC 665/19 cu suprafața de 999 mp, în vederea vânzării către d-na Alexandru Loredana Cosmina, în calitate de proprietar al construcțiilor.
144 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 413317 Moșnița Nouă, nr. cad. 413317, în suprafață de 4.672 mp, constând în teren intravilan extins pentru drum, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Matiș Ioan și Matiș Laura.
145 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 407581 Moșnița Nouă, nr. cad. 50224, în suprafață de 7.388 mp, constând în teren intravilan extins pentru drum, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către SC PATROM SRL, prin împuternicit Hedre Valentina Loredana.
146 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 402117 Moșnița Nouă, nr. cad. 402117, în suprafață de 8.983 mp, constând în teren intravilan extins pentru drum, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Murariu Corneliu și soția Muraliu Valentina-Zaza, Perju Aurel și soția Perju Carmen și Seiman Emil-Pavel.
147 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 401416 Moșnița Nouă, nr. cad. 50694, în suprafață de 5.698 mp, C.F. 401407, nr. cad. 50652 în suprafață de 3.214 mp, C.F. nr. 400898, nr. cad. 400898 în suprafață de 3.150 mp, constând în teren intravilan extins pentru drum, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Suli Eduard în nume propriu și mandatar al soției Suli Elena.
148 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 411436 Moșnița Nouă, nr. cad. 411436, în suprafață de 2.453 mp, constând în teren intravilan extins pentru drum, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Cojocarul Călin – Alexandru și Cojocaru Ibolya.
149 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 403372 Moșnița Nouă, nr. cad. 403372, în suprafață de 5.641 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și apții verzi, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Sferle Corneliu și Sferle Lidia.
150 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 414764 Moșnița Nouă, nr. cad. 414764, în suprafață de 7.150 mp, constând în teren intravilan extins pentru drum, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către SC Lucien Est SRL, prin împuternicit Hedre Valentina Loredana.
151 Pentru completarea HCL nr. 205/16.12.2015 privind aprobarea realizării extinderii rețelelor tehnico-edilitare din finanțare proprie, de către proprietarii construcțiilor edificate pe terenurile aflate în proprietatea comunei Moșnița Nouă, în administrarea Consiliului Local Moșnița Nouă. Caracter Permanent
152 Privind aprobarea raportului de evaluare a terenului, cuprins în C.F. nr. 413770 Moșnița Nouă, nr. cad. 413770 cu suprafața de 451 mp, în vederea vânzării către d-na Rodean Emilia, în calitate de proprietară a construcțiilor. Îndeplinit
153 Privind aprobarea atribuirii denumiri străzi în localitățile Moșnița Nouă, Moșnița Veche, Urseni, Rudicica, comuna Moșnița Nouă.
154 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 403854 Moșnița Nouă, nr. cad.sub A1 403854, în suprafață de 2.054 mp, și C.F. 403863, nr. cad. sub A1 403863, în suprafață de 2.339 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Galik Matei și Galik Ioana.
155 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 414449 Moșnița Nouă, nr. cad. sub A1 414449, în suprafață de 4.122mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Galik Eugen – Mihai – Matei.
156 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 414397 Moșnița Nouă, nr. cad. sub A1 414397, în suprafață de 11.774mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Puștea Mircea – Ion – Niță.
157 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 417650 Moșnița Nouă, nr. cad. A634/1/a/2-3, 634/1/b/27, în suprafață de 6.548 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Pokker Cristian – Pavel și soția Pokker Adina, Tănăsescu Marius – Cristian și soția Tănăsescu Lucinia – Carmen – Mihaela, Aboud Ibrahim și soția Horo Ragda, Pop Angela – Nicoleta, Daliri Behad, Constantin Cătălina – Mihaela, Ganea David și soția Ganea Florica – Daniela și Komlodi Ludovic.
158 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 419376 Moșnița Nouă, nr. cad. Cc116/2/9/1, în suprafață de 5.309 mp, C.F. nr. 419724 Moșnița Nouă, nr. cad. Cc 116/1/8/1 constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Naghiu Alina.
Proces verbal încheiat în urma sedinţei ordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă, din data de 21.12.2016.