Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotărâri de Consiliu Local 2017

Acest articol a fost editat în septembrie 3rd, 2021 la 01:32 pm

Data Nr. HCL Conținut Anexa Stare
25.01 1 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 407794 Moșnița Nouă, nr. cad. 50338 în suprafață de 3.040 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Cardoș Elisabeta – Ecaterina.
2 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 401225 Moșnița Nouă, nr. cad. DS 628/2/1, 2/11 în suprafață de 3.564 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Miclea Dumitru și Miclea Ana.
3 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 411882 Moșnița Nouă, nr. cad. 411882 în suprafață de 6.189 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Popa Petru, Popa Carmenica și Lăzău Iuliana.
4 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 416843 Moșnița Nouă, nr. cad. 416843 în suprafață de 3.110 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Ursulescu Gheorghe – Viorel, Ursulescu Gabriela – Laura și Proteasa Alexandru – Constantin.
5 Privind aprobarea tarifelor pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor similare de la agenții economici și instituții publice din comuna Moșnița Nouă.
6 Privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice, din aparatul de specialitate al primarului comunei Moșnița Nouă pentru anul 2017.
7 Privind aprobarea tarifului, în sumă de 6,96 lei / km, fără T.V.A., pentru transportul public de persoane, efectuat de către R.A.T.T. în comuna Moșnița Nouă.
8 Pentru completarea art. 1 din H.C.L. cu nr. 136 / 21.12.2016 privind punerea la dispoziția Regiei Autonome de Transport Timișoara, cu titlu de folosință gratuită, a refugiilor pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun, și care fac parte din domeniul public al comunei Moșnița Nouă.
9 Poziție anulată
10 Privind modificarea art. 1 și art. 2 din H.C.L. cu nr. 134 / 21.12.2016 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători Societății Metropolitane de Transsport Timișoara și aprobarea gratuităților acordate unor categorii de cetățeni pentru transportul public local în comun asigurat de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara pe linia autobuzului M22 Timișoara – Moșnița Nouă – Moșnița Veche – Urseni – Albina.
11 Privind suspendarea încasării taxei de urgență pentru eliberarea cerificatelor de urbanism stabilită prin art. 484, pct. 3 din anexa la H.C.L. cu nr. 162 / 2015, și prin art. 484, pct. 3 din anexa la H.C.L. cu nr. 96 / 2016, în perioada 01.02.2017 – 18.12.2017.
12 Privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la Actul Constitutiv și Statutul Asociației Dezvoltare Intercomunitară ”Polul de Creștere Timișoara”.
13 Privind stabilirea condițiilor de realizare a rețelelor edilitare (curent, apă, canalizare, gaz) pe terenuri provenite din palnuri urbanistice zonale, situate în intravilanul extins din fonduri de la bugetul local sau din alte fonduri legal constituite.
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă, din data de 25.01.2017.
31.01 14 Privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli pentru serviciile / lucrările rest de executat, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program, în valoare de 104.622,38 lei pentru obiectivul de investiție ”Extindere canalizare menajeră în localitățile Moșnița Nouă și Moșnița Veche, comuna Moșnița Nouă”.
15 Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru obiectivul de investiție ”Extindere canalizare menajeră în localitățile Moșnița Nouă și Moșnița Veche, comuna Moșnița Nouă”.
16 Privind aprobarea asigurării finanțării pentru categoriile de cheltuieli pentru serviciile / lucrările rest de executat la 30.12.2016, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program, în valoare de 39.271,08 lei pentru obiectivul de investiție ”Modernizare străzi în comuna Moșnița Nouă”.
17 Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru obiectivul de investiție ”Modernizare străzi în comuna Moșnița Nouă”.
Proces verbal încheiat în urma ședinței de îndată a Consiliului Local Moșnița Nouă, din data de 31.01.2017.
22.02 18 Privind aprobarea listei cu proiectele prioritare pe anul 2017, a căror finanțare se dorește a fi realizată prin Programul Național de Dezvoltare Locală.
19 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 420563 Moșnița Nouă, nr. cad. 2099/175-176, 177-178, 2071/5/2/4 în suprafață de 1.014 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Kiss Atila – Ștefan și Kiss Alina – Claudia.
20 Privind aprobarea tarifelor pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale de la populația din comuna Moșnița Nouă.
21 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 414867 Moșnița Nouă, nr. cad. 414867 în suprafață de 70 mp,  CF nr. 414870 Moșnița Nouă, nr. cad. 414870 în suprafață de 246 mp,  CF nr. 414873 Moșnița Nouă, nr. cad. 414873 în suprafață de 246 mp,  CF nr. 414876 Moșnița Nouă, nr. cad. 414876 în suprafață de 211 mp,  CF nr. 414878 Moșnița Nouă, nr. cad. 414878 în suprafață de 127 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Morar Florian.
22 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 401232 Moșnița Nouă, nr. cad. 401232 în suprafață de 5.636 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Gruiță Tiberiu și Gruiță Elena.
23 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 420543 Moșnița Nouă, nr. cad. Ds95/8/61 în suprafață de 20.582 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Anca Petru și Anca Valeria.
24 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 420428Moșnița Nouă, nr. cad. 420428 în suprafață de 1.980 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Ușvat Nicolae.
25 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 416811 Moșnița Nouă, nr. cad. 416811 în suprafață de 4.030 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Oprea Ioan, Șnep Ioan și Șnep Raluca – Louise.
26 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 420271 Moșnița Nouă, nr. cad. 420271 în suprafață de 503 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Kiki&Iri 2011 S.R.L., reprezentată prin asociat unic și administrator Irinoiu Cristinel.
27 Privind aprobarea rețelei școlare ce va funcționa în comuna Moșnița Nouă în anul școlar 2017 – 2018
28 Privind aprobarea achitării alocației de hrană, în cuantum de 8 lei/persoană, din bugetul local al comunei, preșcolarilor înscriși la Grădinița cu Program Prelungit din localitatea Moșnița Nouă, care provin din familii cu venituri reduse.
29 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 401358 Moșnița Nouă, nr. cad. A662/3/32 în suprafață de 7.554 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Cozma Ioachim și Cozma Magdalena.
30 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 405581 Moșnița Nouă, nr. cad. 51609 în suprafață de 2.020 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Belințan Vasile – Dorin.
31 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 408155 Moșnița Nouă, nr. cad. Cc116/2/6/33 în suprafață de 6.806 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Linția Vasile.
32 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 405130 Moșnița Nouă, nr. cad. 405130 în suprafață de 5.684 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Linția Vasile și Becherescu Gheorghița.
33 Privind aprobarea în vederea transmiterii spre folosință gratuită către Administrația Națională Apele Române a parcelei cuprinse în C.F. nr. 420518, nr. cad. 420518 în suprafață de 68 mp, pe care se află forajele piezometrice realizate în cadrul proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”.
34 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 413817 Moșnița Nouă, nr. cad. 413817 cu suprafața de 497 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea lui Muscalu Emilia Camelia, în calitate de proprietar al construcțiilor.
35 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 406406 Moșnița Nouă, nr. top. 887/3 cu suprafața de 1.031,6 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea lui Maria Birgian, în calitate de proprietar al construcțiilor.
36 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 412446 Moșnița Nouă, nr. cad. 412446 cu suprafața de 500 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea lui Katalin Kulcsar, în calitate de proprietar al construcțiilor.
37 Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al S.C. Moșnițeana S.R.L.
38 Privind depunerea către Administrația Națională a Finanțelor Publice a documentelor necesare în vederea transformării S.C. Moșnițeana S.R.L. din neplătitoare în plătitoare de T.V.A.
39 Privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice funcției de administrator public al comunei Moșnița Nouă.
40 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 409774 Moșnița Nouă, nr. cad. 418441 în suprafață de 2.594 și C.F. 404532 Moșnița Nouă, nr. cad. 418443 în suprafață de 13.510 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Buga Viorel și Buga Laura.
41 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 418519 Moșnița Nouă, nr. cad. 418519 în suprafață de 1.109 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Fironda Vasile – Daniel.
42 Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local cu nr. 128/29.11.2016 privind aprobarea asocierii Consiliului Local al comunei Moșnița Nouă prin S.C. Moșnițeana S.R.L. cu S.C. Green Ses Prest S.R.L., în vederea realizării activităților sociale de gospodărie comunală și de întreținere spații verzi.
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinară a Consiliului Local Moșnița Nouă, din data de 22.02.2017.
02.03 43 Privind aprobarea achiziționării unui buldoexcavator în sistem de leasing financiar de către S.C. MOȘNIȚEANA S.R.L.
44

Privind aprobarea transferării în folosinţa S.C. MOŞNIŢEANA S.R.L  a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe aferente Serviciului Comunitar de Utilităţi Publice al comunei Moşniţa Nouă, societatea va avea obligaţia de a le, amortiza, inventaria şi de a prezenta Consiliului Local inventarul bunurilor conform anexei la prezenta hotărâre.

45

Privind aprobarea concesionării unei suprafețe de teren de 8 mp teren situat pe str. Dumitru Cristea conform planului anexat, în vederea amplasării unui chioșc pentru vânzarea abonamentelor de călătorie de către Regia Autonomă de Transport Timișoara.

Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă, din data de 02.03.2017.
13.03 46

Pentru  completarea HCL cu nr 37/22.02.2017 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al S.C. MOȘNIȚEANA S.R.L

47

Privind aprobarea proiectului de Modernizare străzi în comuna Moșnița Nouă

48

Privind aprobarea rețelei de canalizare în comuna Moșnița Nouă, Județ Timiș

49 Privind aprobarea extinderii rețelei de alimentare cu apă, în comuna Moșnița Nouă
Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă, din data de 13.03.2017.
16.03 50 Privind aprobarea proiectului ”CONSTRUIRE AȘEZĂMÂNT CULTURAL ÎN COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ”
51 Privind aprobarea proiectului ”CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV ÎN COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ”
52 Privind aprobarea proiectului ”EXTINDERE REȚEA ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ”
53 Privind aprobarea proiectului ”CONSTRUIRE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ ÎN COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ”
Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă, din data de 16.03.2017.
29.03 54 Privind majorarea aportului la capitalul social al Societății Comerciale MOȘNIȚEANA S.R.L. cu 110.000 lei
55 Privind aprobarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2017
56 Privind aprobarea trecerii de la domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 405795 Moșnița Nouă, nr. cad. 405795 în suprafață de 2.277 mp, constând în teren curți – construcții intravilan pentru dotări, servicii publice în vederea Construirii Clădire AFTER – SCHOOL REGIM DE ÎNĂLȚIME P + 1E ȘI ÎMPREJMUIRE prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR), submăsura 7.2 – ”Investiții în crearea și modernizare infrastructurii de bază la scară mică” – componenta infrastructură educațională / socială.
57 Privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Moșnița Nouă
58 Privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiția ”CONSTRUIRE CLĂDIRE AFTER SCHOOL, REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE
59 Privind implementarea proiectului ”CONSTRUIRE CLĂDIRE AFTER SCHOOL, REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE Anexa 1
60 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 415901 Moşniţa Nouă,nr.cad.415901  în suprafaţă de 36.589 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi , în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către  Miron Cosmina.
61 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zona rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publiceparcela 409337 (A 600/1/6/2), 417545 (A600/1/7/2) și 419759 Comuna Moșnița Nouă, sat Urseni și sat Moșnița Veche, județul Timiș, beneficiari S.C. FILMAR GARDEN S.R.L., S.C. MOȘNIȚA DEVELOPMENT S.R.L., S.C. HORTUR MOȘNIȚA S.R.L., GLIGA EUGEN, TURCAN FLORICA CORINA.
62 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 409287 Moşniţa Nouă,nr.cad.Cc600/1/2/26 în suprafaţă de 5.120 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi , în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către  Banu Ion Aurelian.
63 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 409026 Moşniţa Nouă,nr.cad. Cc98/10-13/2/3 în suprafaţă de 6.221 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către  subscrisa Gostemob S.R.L. reprezentată prin asociatul unic și administrator Gottardi Fabio.
64

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 401703 Moşniţa Nouă,nr.cad. 401703 în suprafaţă de 18.631 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi , în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către  Andronic Cristian.

65

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr  417216, Moşniţa Nouă,nr.cad. Cc 98/9/7 în suprafaţă de 546 mp, C.F. nr 417221, Moşniţa Nouă,nr.cad. Cc 98/9/12 în suprafaţă de 449 mp, C.F. nr 417211, Moşniţa Nouă,nr.cad. Cc 98/9/2 în suprafaţă de 1.300 mp, C.F. nr 407146, Moşniţa Nouă,nr.cad. 50525 în suprafaţă de 3.130 mp, C.F. nr 407175, Moşniţa Nouă,nr.cad. 50510 în suprafaţă de 1.814 mp C.F. nr 407293, Moşniţa Nouă,nr.cad. 50548 în suprafaţă de 1074 mp constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi , în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către  Lazea Traian și Lazea Maria.

66 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 417189 Moşniţa Nouă,nr.cad. Cc98/13/3/36 în suprafaţă de 6.569  mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi,în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către  Lazea Traian, Lazea Maria, Lupu  Dumitru-Sorin și Lupu Ana-Maria.
67

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 413205 Moşniţa Nouă,nr.cad. 413205 în suprafaţă de 5.777 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi , în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către  societatea Imobiliaria Bonazzoli S.R.L. prin administrator Bonazzoli Gabriele.

68

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr.403031 Moşniţa Nouă, nr.cad. 403031,în suprafata de 1.207 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Miclea Dumitru si Miclea Ana

69

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr.414040 Moşniţa Nouă, nr.cad. 414040,în suprafata de 4.500 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Miclea Dumitru si Miclea Ana.

70 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr.403016 Moşniţa Nouă, nr.cad. 403016 ,în suprafata de 3.208 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Miclea Dumitru si Miclea Ana.
71

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 412378  Moşniţa Nouă,nr.cad. DS 636/1/1-2/3, în suprafaţă de 20.893 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi  în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Csanȧdi Jolȧn.

72

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 402933  Moşniţa Nouă,nr.cad. 402933 în suprafaţă de 4.310 mp, C.F. 403072, Moșnița Nouă, nr. cad. 403072 în suprafaţă de 6.823 mp constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi , în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Popovici Dimitrie și Popovici Paula-Alina.

73

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 401222  Moşniţa Nouă, nr.cad. 401222 în suprafaţă de 3.990 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi , în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către            Popovici Dimitrie și Ghergheleș Dorin.

74 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr.403843 Moşniţa Nouă, nr.cad. 50187 în suprafaţă de 6.307 mp, C.F. 419326, nr. cad. Cc 115/10-11/13, în suprafață de 751 mp, C.F. 419456, nr. cad. Cc62/2/3/3,în suprafaață de 5.333 mp, C.F. 419763, nr. cad. Ds115/10-11/1, în suprafață de 395 mp, C.F. 419333, nr. cad Ds 115/10-11/30, în suprafață de 330 mp,  constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi , în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Popovici Dimitrie.
75

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobillului cuprins în C.F. nr. 419247  Moşniţa Nouă, nr.cad. Ds 115/12/1 în suprafaţă de 7.943 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Popovici Paula-Alina.

76

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobillului cuprins în C.F. nr. 407608,  Moşniţa Nouă, nr.cad. Ds 50425  în suprafaţă de 4.898 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Popovici Dimitrie, Popovici Paula-Alina, Benea-Cărpinișan Radu-Dacian și Benea -Cărpinișan Gabriela-Camelia.

77 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 419890  Moşniţa Nouă,nr.cad. A95/10/59, în suprafaţă de 3.915 mp, C.F. nr. 419891 nr.cad. A95/10/60, în suprafaţă de 3.945, C.F. 419892 nr.cad. A95/10/61 în suprafaţă de 2.235 mp, C.F. 419893 nr.cad. A 95/10/62  în suprafață de 453 mp , C.F. nr. 419894 nr.cad. A95/10/63 în suprafață de 910 mp C.F. nr. 419895, nr. cad. A95/10/64, în suprafață de 453 mp, C.F. nr. 419896, nr. cad. A95/10/65, în suprafață de 445 , C.F. nr. 419898 , nr. cad. A95/10/67  în suprafață de 454, C.F. nr. 419897, nr. cad. A95/10/68, în suprafață de 910 mp, C.F. nr. 419899, nr. cad. A95/10/68 în suprafață de 1.533 mp Moșnița Nouă, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi , în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Ticușan Ioan-Silviu, Bărboi Codruța-Daniela, Ali Sief-Dien și Ceontea Sabin-Emilian.
78

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobillului cuprins în C.F. nr. 404509,  Moşniţa Nouă, nr.cad. 404509  în suprafaţă de 5.483 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către            Popovici Dimitrie, Popovici Paula-Alina, Marchiș Dumitru și Marchiș Marta.

79 privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobillului cuprins în C.F. nr. 402674  Moşniţa Nouă, nr.cad. 98/5-6/96  în suprafaţă de 15.645 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Hoduț Maria.
80

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobillului cuprins în C.F. nr. 411530 Moşniţa Nouă, nr.cad. 411530  în suprafaţă de 3.813 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Corde Maria.

81

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobillului cuprins în C.F. nr. 420596 Moşniţa Nouă, nr.cad. 420596  în suprafaţă de 7.550 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către societatea Filmar Garden S.R.L. prin Rus Petronela -Mia.

82

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobillului cuprins în C.F. nr.417827 Moşniţa Nouă, nr.cad. Cc110/9/1/26 în suprafaţă de 4.650 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Marincu Cristina-Ioana și Hancheș Adina-Maria.

83

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobillului cuprins în C.F. nr.403839 Moşniţa Nouă, nr.cad. de sub A1:403839 în suprafaţă de 9206 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Galik Matei, Galik Ioana Meșenschi Iulian, Meșenschi Emilia-Claudia și Goldiș Eugen -Adrian.

84

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobillului cuprins în C.F. nr. 409392 Moşniţa Nouă, nr.cad. Cc 600/1/5/45 în suprafaţă de 8898 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Bănățeanu Marius – Aurel și Arsenie Ginel – Emilian.

85

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice”, parcelele 400455 (A 157/4/1), 400454 (A 157/4/2), 400716 (A 157/4/3), 400452 (A 137/4/4), Comuna Moșnița Nouă, sat Moșnița Nouă, județul Timiș, beneficiari ZOltan Olah, Gyongyike Olah, ZOltan Csaba Olah, Monica Carmen Olah.

86

Privind punerea la dispoziția ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020 a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia.

87

Privind aprobarea raportului de evaluare al imobilului cuprins în C.F. nr. 419196 Moșnița Nouă, nr. cad. 419196, format din teren în suprafață de 216 mp, situate în localitatea Urseni și ai caietului de sarcini în vederea vânzării prin licitație publică deschisă, pentru amenajarea unui spațiu cu destinația de servicii complementare locuirii.

88

Privind aprobarea transformării funcției publice de execuție de referent grad profesional asistent, clasa III din cadrul Compartimentului de Asistență Socială în funcția publică de execuție de inspector grad profesional superior, clasa I și a funcției publice de execuție vacante de inspector , grad profesional principal, clasa I din cadrul Compartimentului Financiar Contabil în funcția publică de execuție de inspector, grad profesional superior, clasa I.

89

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 406163 Moșnița Nouă, nr. cad. 406163 în suprafață de 5.533 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum.

90

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 420269 Moșnița Nouă, nr. cad. 420269 în suprafață de 2.229 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum.

91 Privind transmiterea spre administrare și folosință a unor mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA.
92

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice”, parcela 412499 (A101/2), Comuna Moșnița Nouă, Județul Timiș, având ca beneficiari pe ȘTIR VALER, ȘTIR MIRELA CRISTINA PĂRĂU IRINA GYONGHI, HEITLER ANDREAS

93 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice”, parcela 404771 (A 613/8/b), Comuna Moșnița Nouă, sat Urseni, Județul Timiș, beneficiar CODREA CRISTINA ADRIANA.
94

Privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal – ”Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice”, parcela 420371 (101/1), Comuna Moșnița Nouă, Sat Moșnița Nouă, județul Timiș, având ca beneficiari STEPAN FLORINA SILVIA, HEGYESIOAN, HEGYES RENATE, OROS IOAN, OROS MARIA, DUBĂU DELIA ANUȚA, DUBĂU TIBERIU GEORGE, MEZEI GABRIELA, MEZEI DANIEL, COLȚEA RADU MIREL, COLTEA SIMONA, VERES ATTILA SANDOR.

95 Privind aprobarea atribuirii de denumiri străzi în localitatea Urseni, comuna Moșnița Nouă.
96 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a S.C. MOȘNIȚEANA S.R.L. pe anul 2017
97 Privind aprobarea întocmirii documentației în vederea elaborării unui Plan Urbanistic Zonal pentru terenurile nr. cad. NGL 215, NGL 216, NGL 217, situate în Moșnița Veche.
98

Privind ADI Pădurea Bistra în desfășurarea unor activități.

99 Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Moșnița Nouă nr. 7 / 30.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate în cadrul Consiliului Local al comunei Moșnița Nouă.
100 Privind aprobarea acordării normei de hrană funcționarilor publici care ocupă funcții specifice de polițiști locali în cadrul Poliției Locale Moșnița Nouă.
101 Privind constatarea prelungirii în mod tacit a contractelor având ca obiect terenurile concesionate prin licitație publică, conform HCL cu nr. 66 / 2010, a HCL cu nr. 135 / 2013 prin încasarea impozitului, redevenței și a taxei de viabilizare de către concedent.
102 Privind aprobarea încheierii unui contract cu un operator autorizat în vederea prestării activității de colectare și transport a deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și / sau exterioară a acestora, pe teritoriul Comunei Moșnița Nouă
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinară a Consiliului Local Moșnița Nouă, din data de 29.03.2017.
24.04 103

Privind aprobarea valorii de investiție a Proiectului ”Modernizare infrastructură rutieră în comuna Moșnița Nouă ”cu o valoare totală de 5.590.209,71 lei din care: 4.424.018,05 lei valoare eligibilă și 1..166.191,66 lei valoare neeligibilă, rezultată în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. C0720RN00011654700140/24.04.2017, încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

104

Privind aprobarea solicitării unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 1. 769.607,00 lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului în valoare de 1.769.607,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat ” Modernizare infrastructură rutieră în comuna Moșnița Nouă ”, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. C0720RN00011653700140/ 24.04.2017 în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Proces verbal încheiat în urma ședinței de îndată a Consiliului Local Moșnița Nouă, din data de 24.04.2017.
26.04 105 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 411603 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 411603  cu suprafaţa de 700  mp, în vederea vânzării către .d-na Timea-Elisabeta Brandibur  în calitate de proprietară a construcţiei.
106

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405799 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 405799 cu suprafaţa de 684 mp, în vederea vânzării către d-nul Doru Ilienescu  în calitate de proprietar al construcţiilor.

107 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405787 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 405787 cu suprafaţa de 659 mp, în vederea vânzării către d-nul Cristinel-Ionel Marian  în calitate de proprietar al construcţiei.
108 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405759 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 405759 cu suprafaţa de 711 mp, în vederea vânzării către d-nul Sorin Lucian Sorincău, în calitate de proprietar al construcţiei.
109

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 404133 Moşniţa Nouă, nr.cadastral A 665/1/13/1,Cc665/1/13/2 cu suprafaţa de 998 mp, în vederea vânzării către d-na Nina Grecu și Ion Grecu în calitate de proprietari a construcţiilor.

110

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F.nr. 405467 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 405467 cu suprafaţa de 450  mp, în vederea vânzării către d-nul Stanco Unculov și d-na Claudia Unculov, în calitate de proprietari a construcţiilor.

111

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F.nr. 405450 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 405450 cu suprafaţa de 450  mp, în vederea vânzării către d-nul Ionel Otescu și d-na Dorina Otescu, în calitate de proprietari a construcţiilor.

112

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F.nr. 405484 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 405484 cu suprafaţa de 450  mp, în vederea vânzării către d-nul Nicolae Sorin Ciucur, în calitate de proprietari a construcţiei.

113

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 412701 Moşniţa Nouă, nr. cad. A427/2-428/1/16 în suprafaţă de 40 mp constând în teren arabil intravilan, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Murariu Radu.

114 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 412694 Moşniţa Nouă, nr. cad. A427/2-428/1/15 în suprafaţă de 40 mp constând în teren arabil intravilan, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Murariu Cristian.
115

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 412721 Moşniţa Nouă, nr. cad. A427/2-428/1/22 în suprafaţă de 59 mp constând în teren arabil intravilan, C.F. nr. 412695 Moşniţa Nouă, nr. cad. A427/2-428/1/21 în suprafaţă de 59 mp constând în teren arabil intravilan,  C.F. nr. 412696 Moşniţa Nouă, nr. cad. A427/2-428/1/10 în suprafaţă de 59 mp si C.F. nr. 412669 Moşniţa Nouă, nr. cad. A427/2-428/1/20 în suprafaţă de 59 mp constând în teren arabil intravilan în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către BOBOI GHEORGHE.

116

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 412748 Moşniţa Nouă, nr. cad. A427/2-428/1/4 în suprafaţă de 60 mp constând în teren arabil intravilan, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Mihoc Sorin Florin.

117

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 409995 Moşniţa Nouă, nr. cad. A427/2-428/1/11 în suprafaţă de 59 mp constând în teren arabil intravilan, C.F. nr. 409996 Moşniţa Nouă, nr. cad. A427/2-428/1/12 în suprafaţă de 59 mp constând în teren arabil intravilan, si C.F. nr. 409997 Moşniţa Nouă, nr. cad. A427/2-428/1/13 în suprafaţă de 59 mp constând în teren arabil intravilan în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Ţoca Dumitru si Ţoca Maria.

118

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 409998 Moşniţa Nouă, nr. cad. A427/2-428/1/6 în suprafaţă de 80 mp constând în teren arabil intravilan, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Ciocan Daniel-Luis si Scholtz Christine.

119

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 412670 Moşniţa Nouă, nr. cad. A427/2-428/1/8 în suprafaţă de 40 mp constând în teren arabil intravilan, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Ardelean Dan-Cosmin-Ion si Bălan Livia-Maria.

120

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 402358 Moşniţa Nouă, nr.cad. CAD: Cc 626/3/2 în suprafaţă de 3.708 mp, constând în teren curți construcții pentru drum  și spații verzi , în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către  Laki Ludovic.

121

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 411589 Moşniţa Nouă, nr.cadastral Ps 145/1/14 cu suprafaţa de 612 mp, în vederea vânzării către d-nii Cristian-Nicolae Popovici, Claudia Popovici, Andrei Haibach și Corina-Argentina Haibach în calitate de proprietari a construcţiilor.

122

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 403914 Moşniţa Nouă, nr.cad. 403914 în suprafaţă de 6.653 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi , în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către  Laki Ludovic.

123

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 407667 Moşniţa Veche, nr.cad. 50478, în cotă de 15/50, în suprafaţă de 5.055 mp,C.F. nr. 402886, nr. cad. 402886 în cotă de 5/8,  în suprafaţă de 3.024 mp, Moșnița Veche , C.F. nr. 414129  Moșnița Veche , nr. cad. 414129 , în cotă de ¼, în suprafaţă de 358 mp , C.F. nr. 414135, nr. cad. 414135, în cotă de ¼, în suprafață de 2.380 mp constând în teren curți construcții, teren drum acces,drum stradal în intravilan extins,  în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Chiorean Saveta.

124 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 407667 Moşniţa Veche, nr.cad. 50478, în cotă de 9/50 , în suprafaţă de 5.055 mp,C.F. nr. 402886, nr. cad. 402886 în cotă de 3/8,  în suprafaţă de 3.024 mp, Moșnița Veche , C.F. nr. 414129  Moșnița Veche , nr. cad. 414129 , în cotă de ¾  în suprafaţă de 358 mp , C.F. nr. 414135, Moșnița Veche nr. cad. 414135, în cotă de ¾, în suprafață de 2.380 mp constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, drum stradal, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Chiorean Cristian.
125

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 404104 Moşniţa Nouă, nr.cad. A618/7/36  în suprafaţă de 10.677 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum , în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către  Legrand Daniel.

126 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 408244 Moşniţa Nouă, nr.cad. A618/9/2/45 în suprafaţă de 2.952 mp, constând în teren arabil în intravilan extins , în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către  Legrand Daniel.
127

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 418732, Urseni , nr. cad. A640/1/1, în cotă de 1/3, în suprafață de 5.072 mp, C.F. nr. 410714 Urseni, nr.cad. Cc 636/2/6/1, în cotă de 7/14 în suprafaţă de 14.928 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum,în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către  Ruppert Doina Marcela și Ruppert Ewald-Johann.

128

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 410714 Moşniţa Nouă, nr.cad. Cc636/2/6/1 în suprafaţă de 14.928 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către d-na Văcărescu Elena.

129 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 418958 Moşniţa Nouă, nr.cad. 418958 în suprafaţă de 3 233 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Prisneac Nicoleta-Camelia, în calitate de administrator a Societății Imobiliara Timiș S.R.L.
130

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F.nr. 405484 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 405484 cu suprafaţa de 450  mp, în vederea vânzării către d-nul Nicolae Sorin Ciucur, în calitate de proprietari a construcţiei.

131 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 412446 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 412446  cu suprafaţa de 500 mp, în vederea vânzării către d-na Kulcsar Katalin în calitate de proprietară a construcţiei.
132

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 412781 Moşniţa Nouă, nr.cad. A98/4/a/1/1/1/43 în suprafaţă de 6.777 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Olah Ștefan în calitate de mandatar al d-nei Olah Iuliana.

133

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 412289 Albina, nr.cad. 412289 în suprafaţă de 3.766 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Vida Francisc, Vida Anișoara, Morăraș Ramona Eleonora, Ilinca Alin-Sebastian, Rus Andreea-Daiana, Crețu Ion Costică, Crețu Raluca și Bahuczki Petru.

134

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.411590 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 411590  cu suprafaţa de 612 mp, în vederea vânzării către   d-nul Andrei Jurescu, în calitate de proprietar al construcţiilor.

135

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 415032 Moșnița Nouă, nr.cad. A129/5/1/b, A 129/5/2/12 în suprafaţă de 5.651 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Tarint Remus.

136

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 414843 Moșnița Nouă, nr.cad. A414843 în suprafaţă de 5.001 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Daniel Vierașu și Aurora Vierașu.

137 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 402385 Moşniţa Nouă, nr.cad. CAD: Cc 626/3/1 în suprafaţă de 1.984 mp, constând în teren curți construcții cu destianția  drum și spații verzi , în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către  Laki Ludovic.
138 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 407079 Moșnița Nouă, nr.cad. 407079 în suprafaţă de 4.437 mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum și spații verzi, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de Varga Dorin.
139 Pentru aprobarea completării art.2 din Anexa nr.1 la H.C.L. cu nr. 61/31.10.2008 privind aprobarea Planului de măsuri pentru asigurarea participării instituțiilor publice, agenților economici și a cetățenilor comunei Moșnița Nouă la realizarea acțiunilor de înfăptuire și păstrare a ordinii și curățeniei pe teritoriul comunei și la efectuarea la timp a activităților edilitar-gospodărești.
140

Privind constatarea apartenenței terenului cuprins în C.F. nr. 419314 Moșnița Nouă, nr. topographic 63-64/b, situat în intravilanul localității Urseni, în suprafată de 1.917 mp, la proprietatea private a comunei Moșnița Nouă, în baza art. 36 din Legea 18/1991, republicată.

141

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 411575 Moșnița Nouă, nr. cadastral 411575 cu suprafața de 776 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea lui Mateescu Raluca Alina, în calitate de proprietară a construcțiilor.

142

Privind însușirea Dispoziției primarului cu nr. 41/30.08.2016 privind desemnarea reprezentantului Primarului Comunei Moșnița Nouă în Consiliul de Administrație al Școlii cu Clasele I-VIII Moșnița Nouă.

143 Privind înființarea Servicului Voluntar pentru situații de Urgență al Comunei Moșnița Nouă, jud. Timiș.
144 Privind aprobarea atribuirii denumiri străzi în localitatea Urseni, comuna Moșnița Nouă.
145

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 411628 Moșnița Nouă, nr. cadastral 411628 cu suprafața de 612 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea lui Moraru Costinel, în calitate de proprietar a construcțiilor.

146

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413748 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413748 cu suprafața de 506 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea lui Stan Adrian, în calitate de proprietar a construcțiilor.

147

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413793 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413793 cu suprafața de 476 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea lui Bogdan Cristinela Aurica, în calitate de proprietară a construcțiilor.

148

Privind aprobarea întocmirii documentației tehnico economice pentru lucrările de modernizare și extindere a sistemului de iluminat public local în comuna Moșnița Nouă.

149 Privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al S.C. MOȘNIȚEANA S.R.L.
150 Privind aprobarea demolării construcțiilor ilegale aflate pe domeniul public din localitatea Moșnița Veche, să se facă contra cost de către personalul SC Moșnițeana SRL Moșnița Nouă.
151

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr.404244 Moşniţa Nouă, nr. Cadastral Cc184-185/1/250, Mosnita Veche în suprafaţă de 3.288  mp, constând în teren curti constructii in intravilanul extins pentru zone verzi, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către BUGA VIOREL si BUGA LAURA.

152

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 401226 Moșnița Nouă, nr. cad. DS626/2/1,2/7( nr. CF. vechi 1890) în suprafață de 3.270 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum.

153

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 401286  Moșnița Nouă, nr. cad. 401286 în suprafață de 4.011 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum.

154

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 401416 Moșnița Nouă, nr. cad. 50694 în suprafață de 5.698 mp,  C.F. 401407 Moșnița Nouă, nr. cad.50652, în suprafață de 3.214, C.F. nr  400898, Moșnița Nouă, nr. cad400898,  în suprafață de 3.150 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum.

155

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 402117 Moșnița Nouă, nr. cad. 402117 în suprafață  de 8.983 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum.

156

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 402785 Moșnița Nouă, nr. cad. 402785 în suprafață de 9.397 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum.

157

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 403680 Moșnița Nouă, nr. cad. A92/3/20-28  în suprafață de 11.720 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum.

158 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 403854 Moșnița Nouă, nr. cad. 403854 în suprafață  de 2.054 mp, C.F.  403863 Moșnița Nouă, nr. cad. 403863, în suprafață de 2.339 mp constând în teren arabil intravilan extins pentru stradă.
159

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 406307 Moșnița Nouă, nr. cad. Cc636/2/2/24 ( nr. CF vechi 2073)  în suprafață de 7.272 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum.

160

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 407581 Moșnița Nouă, nr. cad. 50224 în suprafață de 7.388 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum.

161

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 409868 Moșnița Nouă, nr. cad. 403466 în suprafață de 3.112 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru zone verzi.

162 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 411436 Moșnița Nouă, nr. cad. 411436 în suprafață de 2.453 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum.
163

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 413317  Moșnița Nouă, nr. cad. 413317 în suprafață de 4.672 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum.

164

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 414323 Moșnița Nouă, nr. cad. 414323 în suprafață de 12.523 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum.

165

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 414397 Moșnița Nouă, nr. cad. A1 414397 în suprafață  de 11.774 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru stradă.

166

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 414449 Moșnița Nouă, nr. cad. A1 414449 în suprafață  de 4.122 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru stradă.

167

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 414764  Moșnița Nouă, nr. cad. 414764 în suprafață de 7.150 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum.

168

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 415691 Moșnița Nouă, nr. cad. 415691 în suprafață  de 256, C.F. 415694 Moșnița Nouă, nr. cad. 415694, în suprafață de 303 mp,  C.F. 415698 Moșnița Nouă, nr. cad. 415698, în suprafață de 265 mp, C.F. 415736 Moșnița Nouă, nr. cad. 415736 în suprafață de 6.406  constând în teren arabil intravilan extins pentru drum.

169

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 417650 Moșnița Nouă, nr. cad. A634/1/a/2-3, 634/1/b/27 în suprafață  de 6.548 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum.

170

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 418531 Moșnița Nouă, nr. cad. 418531 în suprafață de 2.486 mp, constând în teren arabil intravilan neîmprejmuit  pentru drum.

171

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 419937  Moșnița Nouă, nr. cad. 419937 în suprafață de 12.523 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum.

172 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 419376 Moșnița Nouă, nr. cad. CC116/2/9/1 în suprafață  de 5.309 mp, C.F. nr. 419724 Moșnița Nouă, nr. cad. CC116/1/8/1 constând în teren curți construcții pentru drum, intravilan extins.
173

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 40296766, C.F. nr 403108, nr.cad.403108, C.F. nr. 402965, nr.cad 402965  Moșnița Nouă, în suprafaţă de 308 mp, 467 mp, 4.285 mp, 901 mp constând în teren arabil, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de Dimitrie Popovici și Alina Paula Popovici.

174 Privind punerea la dispoziția Regiei Autonome de Transport Timișoara, cu titlu de folosință gratuită, a refugiilor pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun, și care fac parte din domeniul public al Comunei Moșnița Nouă.
175

Privind desemnarea consilierilor locali care sa faca parte din Comisia de Negociere pentru modificarea traseului canalului HCN146/2, respectiv modificarea limitei de hotar la imobilele Ps 150/2, Ps150/3/2, Ps 145/3.

Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă, din data de 26.04.2017.
24.05 176 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Moșnița Nouă pe anul 2017.
177 Privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018.

Anexa 1

Anexa 2

178 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 416936 Moşniţa Nouă, nr. cad. 416936 în suprafaţă de 6.140 mp constând în teren intravilan neimprejmuit pentru drum, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Onofrei Modest și Onofrei Ana.
179 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 401384 Moşniţa Nouă, nr. cad. 51726, în suprafaţă de 3.705 mp constând în teren intravilan pentru drum, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Crişan Gheorghe, Crişan Valeria, Simu Petrişor, Simu Claudia – Violeta, Dragotă Ilie și Dragotă Maria, in calitate de coproprietari in cote de 1/3 parti fiecare.
180 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 412169 Urseni, nr.cad. 412169, în suprafaţă de 2.705 mp, constând in teren intravilan pentru  drum, parcela LOT 18 in intravilanul extins, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către copropritarii  Hînciu Cornelia – Camelia asupra cotei de 1/17, Boboc Gheorghe si sotia Boboc Ileana asupra cotei de 1/17, Goldiş Ioan si sotia Goldiş Mariana –Bombonica asupra cotei de 1/17, Puti Ioan – Vasile asupra cotei de 1/17, Beleu Elena asupra cotei de 1/17 si Filip Roxana – Cristina asupra cotei de 2/17
181 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 412169 Urseni, nr.cad. 412169, în cotă de 2/17, în suprafaţă de 2.705 mp, constând in teren intravilan pentru  drum, parcela LOT 18 in intravilanul extins, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Hriţcan Zaharie şi Hriţcan Maria Camelia
182 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 409455 Moşniţa Nouă, nr. cad. Cc 618/8/b/49 în suprafaţă de 550 mp constând în teren intravilan drum pentru strada si C.F. nr. 409453 Moşniţa Nouă, nr. cad. Cc 618/8/b/48 în suprafaţă de 7.569 mp constând în teren intravilan categoria curti constructii – drum strada, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Miloş Mircia – Ioan și Miloş Lucreţia
183 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 418941, nr.cad. 418941, parcela LOT 54 în suprafaţă de 2.262 mp, C.F. nr. 418939, nr.cad. 418939, parcela LOT 52 în suprafaţă de 7.764 mp si C.F. nr. 418940, nr.cad. 418940, parcela LOT 53 în suprafaţă de 1.267 mp constând in teren arabil in intravilan pentru  drumuri, inclusive trotuare si sptii verzi de aliniament, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către copropritarii  Petrea Constantin asupra cotei de 65/246, Petrea Alexandru Cristian asupra cotei de 109/246 si S.C. Eurotherm S.R.L. asupra cotei de 72/246
184 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 412169 Urseni, nr.cad. 412169, în cotă de 1/17, în suprafaţă de 2.705 mp, constând in teren intravilan pentru  drum, parcela LOT 18 in intravilanul extins, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Rusu Valentin şi Rusu Simona
185 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 404703 Urseni, nr.cad. 404703, în suprafaţă de 3.458 mp, constând in teren curti constructii intravilan pentru  drum si C.F. nr. 404702 Urseni, nr.cad. 404702, în suprafaţă de 286 mp, constând in teren curti constructii intravilan pentru  drum, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Banu Ion – Aurelian si Banu Elisaveta
186 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.413779  Moşniţa Nouă, nr.cadastral 413779  cu suprafaţa de 66 mp, în vederea vânzării către d-nul Mihai Rebenciuc, în calitate de proprietar al construcţiei
187 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 417166-C1  Moşniţa Nouă, nr.cadastral 417166-C1  cu suprafaţa de 501 mp, în vederea vânzării către d-nul Ionel Florin Ghilezan și d-na Anca-Georgiana Ghilezan, în calitate de proprietari ai construcţiei
188 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405758  Moşniţa Nouă, nr. cadastral 405758 cu suprafaţa de 690 mp, în vederea vânzării către d-nul Nistor Buga, în calitate de proprietar al construcţiei
189 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413403  Moşniţa Nouă, nr. cadastral 413403 cu suprafaţa de 501 mp, în vederea vânzării către   d-nul Cristian- Ciprian Chevereșan și d-na Adelina Chevereșan , în calitate de proprietari ai construcţiei
190 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405783  Moşniţa Nouă, nr. cadastral 405753 cu suprafaţa de 659 mp, în vederea vânzării către d-nul Daniel Scripcariuc, în calitate de proprietar al construcţiei
191 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405783  Moşniţa Nouă, nr. cadastral 405753 cu suprafaţa de 659 mp, în vederea vânzării către   d-nul Dragoș Sovec și Simona Sovec, în calitate de proprietari ai construcţiei
192 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 415015 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 415015 cu suprafaţa de 998 mp, în vederea vânzării către   d-na Eugenia Maria Ștefan, în calitate de proprietară a construcţiei
193 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 411638 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 411638 cu suprafaţa de 685 mp, în vederea vânzării către d-nul Ovidiu Marian Isac, în calitate de proprietar al construcţiei
194 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 417872 Moşniţa Nouă, nr. cadastral/top 827/2/2-831/2/2, 853/2/2-854/2/2,861//2/13 cu suprafaţa de 998 mp, în vederea vânzării către   d-nul Viorel Gavrilă și Nicoliță Gavrilă, în calitate de proprietari ai construcţiei
195 Privind aprobarea unei reglementări urbanistice și indicatori teritoriali obligatorii pentru dezvoltările urbane din extravilanul comunei Moșnița Nouă
196 Privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Moșnița Nouă, pe anul 2017
197 Privind punerea la dispoziția Regiei Autonome de Transport Timișoara, cu titlu de folosință gratuită a refugiilor pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun și care fac parte din domeniul public al Comunei Moșnița Nouă
198 Privind Pentru aprobarea Regulamentului Privind organizarea și funcționarea comisiei de circulație din cadrul Primăriei  Moșnița Nouă
199 Privind aprobarea atribuirii denumiri străzi în localitatea, Urseni, comuna Moșnița Nouă
200 Privind Constituirea Comisiei de Evaluare a Ofertelor pentru proiectul: Execuția lucrărilor de Modernizare Cămine Culturale din localitățile Moșnița Veche, Albina și Urseni, comuna Moșnița Nouă, Județul Timiș, furnizare mobilier în cadrul obiectivului , MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE DIN LOCALITĂȚILE MOȘNIȚA VECHE, ALBINA ȘI URSENI, COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ, JUDEȚUL TIMIȘ și furnizare ”Echipamente audio video și IT ”în cadrul obiectivului MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE DIN LOCALITĂȚILE MOȘNIȚA VECHE, ALBINA ȘI URSENI, COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ, JUDEȚUL TIMIȘ
201 Privind Constituirea Comisiei de Evaluare a Ofertelor pentru obiectivul -”ÎNFIINȚAREA UNEI CREȘE ÎN COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ, JUDEȚUL TIMIȘ”
202 Privind transmiterea spre administrare și folosință a unor mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA
203 Privind  aprobarea  deplasării  Ansablurilor de Dansuri Populare din  Albina și Urseni la un Festival Românesc cu caracter turistic- cultural în orașul Heidelberg, Germania cu două miscrobuze școlare pe perioada 22-26 iunie 2017
204 Privind aprobarea încheierii unui  acord de parteneriat între comuna Moșnița Nouă și Salvați Copiii – Filiala Timișoara – ”Siguranță prin educație pentru nutriție și sănătate
205 Privind aprobarea participării Comunei Moșnița Nouă la Programul de Stimulare a Înoirii Parcului Auto Național (Programul Rabla 2017), în vederea achiziționării unui autoturism
206 Privind  constatarea apartenenței terenului intravilan identificat prin nr. top. 693/1, înscris in C.F. nr. 412668 -Moșnița Nouă, la proprietatea privată a Comunei Moșnița Nouă în baza art. 36 din L. 18/1991, republicată,  diminuarea suprafeței imobilului identificat prin nr. top. 6931/1, înscris în C.F. nr. 412668 – Moșnița Nouă ( de la 247 mp suprafața înscrisă în cartea Funciară la 242 mp suprafață rezultată din măsurători), dezlipirea imobilului cu nr. top. 6931/1 înscris în Cartea Funciară nr. 412668 – Moșnița Nouă având suprafața din acte de 242 mp, situată în intravilanul loc. Moșnița Nouă, com. Moșnița Nouă, în două parcele distincte, astfel: ”Lot 1 ”( nr. top 693/1/1) în suprafață de 127 mp având categoria de folosință ”curți construcții”   și ”Lot 2 ” ( nr. top 693/1/2 ) în suprafață de 115 mp având categoria de folosință ”curți construcții”
207 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 413131 Moşniţa Nouă, nr.cad. Cc170/15/1-2/17 în suprafaţă de 3.170 mp, constând în teren intravilan categoria de folosinta drum de acces – strada, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către  S.C. Constructions Valentina S.R.L., prin administrator Pizzuto Beniamino
208 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. 401141 Moşniţa Nouă, nr. cad. 401141, nr. Tarla 51566, nr. Parcela 19, compus din teren intravilan  în suprafaţă de 3.620 mp constând în teren intravilan categoria de folosinta drum de acces – strada, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de Glaţchi Anton-Ionut si Glaţchi Oana-Carina
209 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. 419833 Moşniţa Nouă,nr.cad.Ds 195/1/3/24, in suprafaţă de 4.241 mp constând în teren intravilan categoria de folosinta drum, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusa de Crîşmariu Aspazia
210 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. 415658 Moşniţa Nouă, nr.cad.415658, LOT 7 in suprafaţă de 4.900 mp constând în teren neimprejmuit pentru zona circulatii, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusa de Sabo Liviu
211 Privind  Constituirea Consiliului Comunitar Consultativ Privind Protecția Drepturilor Copilului din Comuna Moșnița Nouă și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia
212

Privind  aprobarea rapoartelor de evaluare ale terenurilor, menționate mai jos și ale caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitație publică deschisă.

Anexa 1
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă, din data de 24.05.2017.
30.05 213 Privind aprobarea proiectului ”Emergency  preparedness in the cross border area of  Moșnița Nouă and Ujszentivan”
Proces verbal încheiat în urma ședinței de îndată a Consiliului Local Moșnița Nouă, din data de 30.05.2017.
214 Privind aprobarea valorii de investiție a proiectului  ”Înființarea unei creșe în comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș”
215 Privind solicitarea unei scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 872.000,00 lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului în valoare de 872.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat ”Înființarea unei creșe în comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș” în localitatea Moșnița Nouă, com. Moșnița Nouă, jud. Timiș.
Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă, din data de 19.06.2017.
28.06 216

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405832  Moşniţa Nouă, nr.cadastral 405832  cu suprafaţa de 640 mp, în vederea vânzării către  d-nul Hendea Ovidiu Daniel, în calitate de proprietar al construcţiei

217

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 411582  Moşniţa Nouă, nr.cadastral 411582 cu suprafaţa de 700 mp, în vederea vânzării către  d-nul Cătălin – Nicolaie Marin, în calitate de proprietar al construcţiei

218

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405453 Moşniţa Nouă, situat în sat Moșnița Veche nr.cadastral 405453 cu suprafaţa de 450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea d-nei Anca-Ramona Buhăceanu  și a d-lui Cristian  Buhăceanu, în calitate de proprietari ai construcţiei

219

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413778 Moşniţa Nouă, situat în sat Urseni nr.cadastral 413778 cu suprafaţa de 528 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea d-nei Alina-Cristina Caba și a d-lui Cristian  Caba, în calitate de proprietari ai construcţiei

220

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405782  Moşniţa Nouă, nr.cadastral 405782 cu suprafaţa de 659  mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea d-nei Mioara-Nicoleta Barbu și a d-lui Eugen Adrian Barbu, în calitate de proprietari ai construcţiei

221 Privind aprobarea recompensării persoanelor care au împlinit 50 de ani de la încheierea căsătoriei Anexa 1
222

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405446 Moşniţa Nouă, situat în sat Moșnița Veche, nr.cadastral 405446 cu suprafaţa de 450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea d-nei Dana Bogdănescu și a d-lui  George-Marius Bogdănescu , în calitate de proprietari ai construcţiei

223 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405528 Moşniţa Nouă, situat în sat Moșnița Veche, nr.cadastral 405528 cu suprafaţa de 450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea d-nei Alina-Mihaela Răduică în calitate de proprietară a construcţiei
224

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413786 Moşniţa Nouă, sat Urseni nr.cadastral 413786  cu suprafaţa de 469 mp, în vederea vânzării către  d-na Maria Popovici, în calitate de proprietar al construcţiei

225 Privind aprobarea  atribuirii  denumiri străzi în localitatea, Urseni, comuna Moşniţa Nouă
226 Privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor  mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA
227

Privind aprobarea înscrierii în cartea funciară cu nr. 402501, nr.top 429-430/1/1 și în cartea funciară cu nr. 405241, nr. Cad 405241 Moșnița Nouă, situate în localitatea Moșnița Veche, a suprafeței reale de teren rezultate în urma măsurătorilor

228

Privind aprobarea întocmirii documentației în vederea elaborării unui Plan Urbanistic Zonal pentru terenurile nr. cadastral 406428 în suprafață de 3486 mp și nr. cadastral 404975 în suprafață de 2683 mp situate în localitatea Moșnița Veche în vederea dezvoltării de zone cu funcțiuni mixte de tipul serviciilor generale, activități comerciale și turistice și alte activități care nu afectează locuirea

229 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra cotei de 148/198 din imobilul cuprins în C.F. nr. 407973.Moşniţa Nouă, nr. cad. 407973 în suprafaţă de 4.718 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drumuri, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Costil Ioan Adrian,  asupra cotei de 2/3 din 50/198, în suprafață de 4.718 mp din aceeași carte funciară în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Mitraş Marius Florin, si asupra cotei de 1/3 din 50/198, în suprafață de 4.718 mp din aceeași carte funciară în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Popa Şerban
230

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra cotei de 48/50 din imobilul cuprins în C.F. nr. 407754 Moşniţa Nouă, Localitatea Urseni nr. cad. Cc 659/1-2/1 în suprafaţă de 5.224  mp, constând în teren intravilan curti constructii pentru drum de acces in intravilan extins, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Dan Cosmin Ovidiu

231

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 411981 Moşniţa Nouă, nr. cad. 411981 în suprafaţă de 9.063 mp, constând în teren intravilan curti constructii pentru drum de acces – strada intravilan extins, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Gyorfi Tibor

232

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 409282 Moşniţa Nouă, nr. cad. Cc 600/1/8/56  în suprafaţă de 16.208 mp constând în teren intravilan pentru drum, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către S.C. LZ Coronaland S.R.L. prin imputernicit Jucuţ Ana

233

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra cotei de 1/17 din imobilul cuprins în C.F. nr. 412169 Moşniţa Nouă, Localitatea Urseni nr. cad. 412169 în suprafaţă de 2.705  mp, constând în teren LOT 18 pentru drum strada in intravilan extins, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Mihali Bogdan Călin

234

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra cotei de 2/15 din imobilul cuprins în C.F. nr. 409661 Moşniţa Nouă, Localitatea Mosnita Veche nr. cad. Cc 618/1/1/23 în suprafaţă de 5.442 mp, constând în teren intravilan pentru drum, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Negreţ Mircea Nicolae si sotia Negreţ Georgeta

235

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra cotei de 1/2 din imobilul cuprins în C.F. nr. 410842 Moşniţa Nouă, nr. cad. Ds 659/3-4/1 600/1/8/56  în suprafaţă de 5.548 mp constând în teren intravilan pentru drum, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Poenaru Mărioara

236

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra cotei de 1/50 din imobilul cuprins în C.F. nr. 407754.Moşniţa Nouă, Sat Urseni nr. cad. 659/1-2/1 în suprafaţă de 5.224 mp, constând în teren intravilan curti constructii pentru drum de acces in intravilan extins, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Rădoi Georgeta

237

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 411487 Moşniţa Nouă, nr. cad. 411487 (parcela nr. 9) în suprafaţă de 1.081 mp constând în teren curti constructii arabil intravilan pentru drum, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Robu Maria

238

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 416120 Moşniţa Nouă, nr. cad. 416120 în suprafaţă de 4.522 mp constând în teren arabil intravilan pentru circulatii, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Socianu Victor și Socianu Mărioara

239

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra cotei de 3/6 din imobilele inscrise in C.F. nr. 420179 Moşniţa Nouă, Localitatea Mosnita Veche nr. cad. 420179 în suprafaţă de 126  mp, constând în teren arabil pentru zona verde, C.F. nr. 420187 Moşniţa Nouă, Localitatea Mosnita Veche nr. cad. 420187 în suprafaţă de 508  mp, constând în teren arabil pentru zona verde, C.F. nr. 420188 Moşniţa Nouă, Localitatea Mosnita Veche nr. cad. 420188 în suprafaţă de 66  mp, constând în teren arabil pentru zona verde, C.F. nr. 420189 Moşniţa Nouă, Localitatea Mosnita Veche nr. cad. 420189 în suprafaţă de 2.409  mp, constând în teren arabil pentru drum si spatii verzi de aliniament în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Vişan Dorin si sotia Vişan Marinela, asupra cotei de 1/6 din aceleași carti funciare, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Matei Costin Dragoş si sotia Matei Rodica Ileana, asupra cotei de 1/6 din aceleași carti funciare, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Niţă Traian Florin si sotia Niţă Daciana Sorina, asupra cotei de 1/6 din aceleași carti funciare, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Arnăutu Marian Cătalin 1/6 din aceleași carti funciare

240

Privind constatarea apartenenţei terenului cuprins în C.F. nr. 417034 Moşniţa Nouă, nr.topografic 564/6/a, în suprafaţă de 1.553 mp și în C.F. nr. 417034 Moşniţa Nouă, nr.topografic 564/6/b, în suprafaţă de 1.000 mp situat în intravilanul localităţii Urseni,  la  proprietatea privată a comunei Moşniţa Nouă, în baza art.36 din Legea nr.18/1991, republicată

241

Privind principiile de proiectare corespunzătoare mansardelor

242

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405466 Moşniţa Nouă, sat Moșnița Veche nr.cadastral 405466 cu suprafaţa de 450 mp, în vederea vânzării către  d-nul Mircea Foaliș, în calitate de proprietar al construcţiei

243 Privind intabularea drumurilor agricole situate în Comuna Moşnita Nouă cu numerele cadastrale DE 61/1, DE 61/2, DE 61/3, DE 72 în proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public și administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă
244

Privind constatarea apartenenţei terenului cuprins în C.F. nr. 420974 Moşniţa Nouă, nr.topografic 681/1/1/a, cu suprafața măsurată de 5475  situat în intravilanul localităţii Moșnița Nouă,  la  proprietatea comunei Moşniţa Nouă, în baza art.36 din Legea nr.18/1991, republicată

245

Privind aprobarea înaintării unei solicitări de trecere a imobilului cuprins în C.F. nr 2229, nr.cad Cc27/1, Moșnița Veche în suprafață de 2.400 mp, pe care se află edificat cantonul, din proprietatea publică a Statului Român și administrarea Ocolului Silvic Lunca Timișului în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă și administarea Consiliului local Moșnița Nouă

246

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -“ Zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, parcela 410454 ( A 193/1/2), Comuna Mosnita Noua, sat Moșnițas Veche Judetul Timis având ca beneficiari pe  Tiberiu GRUIȚA și soția Daniela Elena GRUIȚA 

247

Pentru aprobarea  caietului de sarcini privind încheierea unui contract cu un operator autorizat în vederea prestării activității de colectare și transport a deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare, amenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, pe teritoriul comunei Moșnița Nouă

248

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 403680 Moşniţa Nouă, Localitatea Mosnita Veche nr. cad. 403680 în suprafaţă de 11.720  mp in acte si 11.546  mp suprafata masurata, parcela 56, constând în teren arabil intravilan pentru strada, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Denes Iuliana si Denes Francisc

249

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 415144.Moşniţa Nouă, nr. cad. A621/29/22 în suprafaţă de 6.232 mp, constând în teren intravilan, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către coproprietarii Kiss Iosif, Kiss Mihai si Balazs Mihai Matei

250

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra cotei de 1/15 din imobilul cuprins în C.F. nr. 409661 Moşniţa Nouă, Localitatea Mosnita Veche nr. cad. Cc 618/1/1/23 în suprafaţă de 5.442 mp, constând în teren intravilan, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Nişulescu Gheorghe Cătălin si sotia Nişulescu Oana Amalia,  asupra cotei de 1/15, în suprafață de 5.442 mp din aceeași carte funciară în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Alexandru Mircea si sotia Alexandru Gabriela Lavinia, asupra cotei de 1/15, în suprafață de 5.442 mp din aceeași carte funciară în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Cânţa Iulian Cătălin si sotia Cânţa Lenuţa Daniela, asupra cotei de 1/15, în suprafață de 5.442 mp din aceeași carte funciară în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Todor Cosmin Cătălin si sotia Todor Doina Lavinia, asupra cotei de 4/15, în suprafață de 5.442 mp din aceeași carte funciară în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către S.C. Development S.R.L., prin reprezentant legal Danciu Radu si S.C. TD Tempo S.R.L. prin reprezentant legal Tulhină Dorin

251 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprins în C.F. nr. 411333 Giroc nr. cad. 411333 în suprafaţă de 1.541 mp, constând în teren arabil pentru spatii verzi in intravilan extins, C.F. nr. 411380 Giroc nr. cad. 411380 în suprafaţă de 37 mp, constând în teren arabil pentru spatii verzi in intravilan extins si C.F. nr. 411381 Giroc, nr. cad. 411381 în suprafaţă de 7.314 mp, constând în teren arabil pentru drum in intravilan extins, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către coproprietarii Micşa Maria si Ojoga Gabriela
252

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprins în C.F. nr. 411411 Giroc nr. cad. 411411 în suprafaţă de 2.331 mp, constând în teren arabil pentru spatii verzi in intravilan extins si C.F. nr. 411412 Giroc, nr. cad. 411412 în suprafaţă de 5.996 mp, constând în teren arabil pentru drum in intravilan extins, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către coproprietarii Micşa Maria si Ojoga Gabriela

253

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 411465 Moşniţa Nouă, Localitatea Moşnita Veche nr. cad. 38-39/a-b/3 în suprafaţă de 918  mp, categoria altele, teren pentru drum, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Picoş Constantin Ioan si Picoş Simona

254

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 412105 Moşniţa Nouă, Localitatea Moşniţa Veche nr. cad. 412105 în suprafaţă de 417  mp, constând în teren curti constructii in intravilan pentru drum, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către coproprietarii Pop Valentin, Pop Ana, Pop Paul Vasile si Dobra Elisabeta

255

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 409755 Moşniţa Nouă, Localitatea Moşniţa Nouă nr. cad. 409755 în suprafaţă de 4.700  mp, constând în teren curti constructii in intravilan extins pentru drum acces, strada si spatii verzi, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Szucs Iuliana, Szucs Stefan si Ceapsa Iuliana

256

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 414231 Moşniţa Nouă, Localitatea Moşnita Veche nr. cad. 414231 în suprafaţă de 1.168  mp, categoria curti constructii, teren pentru drum, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Popa Silvia in calitate de nud proprietar si Codrean Floare in calitate de beneficiara a dreptului de uzufruct viager in cota de ¾ parte notat  sub C1

Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă, din data de 28.06.2017.
11.07 257 Privind acordarea unor  premii în suma totală de 10.600 lei, respectiv premiul de  3.000  lei sportivului de performanţă internațională Alexandru Dorin pentru obținerea locului I și medalia de aur la Judo Master din data de 19 -20.05.2017, a 5 premii a câte 1.000 lei locul I campionatul național pentru sportivii Daniliuc Alexandru, la probele Kumite-Shotocan și Ju-Jitsu, Ciocoiu Jasmina la Kick-Box,  Lupu Valentin -Kick-Box,  Ciucur Mihai la proba Ju-Jitsu și Ciucur Gabi -Ju-Jitsu, a 4 premii a câte 700 lei locul II la campionatul național pentru Căpâlnaș Alexandra la proba Kumite-Shotocan, Cristescu Denis la Kick-Box, Kothai Loredan -Ju-jitsu și Cova Letiția Ju-Jitsu și a 2 premii a câte 400 lei pentru locul III la campionatul național pentru sportivii Cova Larisa la proba Ju-Jitsu și Gyorfi Andreas la proba Kick Box.
258 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2017.
259

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra cotei de25/79 din imobilul cuprins în C.F. nr. 416843.Moşniţa Nouă, Sat Urseni nr. cad. 416843 în suprafaţă de 3.110 mp, constând în teren intravilan pentru strazi, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Ursulescu Gheorghe Viorel si sotia Ursulescu Gabriela Laura si asupra cotei de 15/79, în suprafață de 3.110 mp din aceeași carte funciară în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Proteasa Alexandru Constantin.

260

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprins în C.F. nr. 403240 Moşniţa Nouă, Localitatea Moşniţa Veche nr. cad. 50499 în suprafaţă de 231 mp, constând în teren intravilan pentru drum, C.F. nr. 403242 Moşniţa Nouă, Localitatea Moşniţa Veche nr. cad. 50500 în suprafaţă de 674 mp, constând în teren intravilan pentru drum, C.F. nr. 403243 Moşniţa Nouă, Localitatea Moşniţa Veche nr. cad. 50501 în suprafaţă de 662 mp, constând în teren intravilan pentru drum, C.F. nr. 403244 Moşniţa Nouă, Localitatea Moşniţa Veche nr. cad. 50502 în suprafaţă de 665 mp, constând în teren intravilan pentru drum, C.F. nr. 403245 Moşniţa Nouă, Localitatea Moşniţa Veche nr. cad. 50503 în suprafaţă de 423 mp, constând în teren intravilan pentru drum  în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către coproprietarii Proteasa Mircea si Proteasa Adriana Felicia.

261 Pentru modificarea art. 10.7 din Anexa nr. 1 la H.C.L. cu nr. 112 / 24.05.2017 privind aprobarea rapoartelor de evaluare ale terenurilor menționate mai jos și ale caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitație publică deschisă.
261/A Privind stabilirea taxei speciale pentru amplasarea de pământ provenit din excavări pe terenuri aflate în proprietatea comunei Moșnița Nouă.
Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă, din data de 11.07.2017.
20.07 262 Privind aprobarea solicitării unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 1.815.000,00 lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului în valoare de 1.815.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat ”Extindere canalizare menajeră în localitatea Urseni, comuna Moșnița Nouă”, în comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș.
263 Privind aprobarea valorii de investiții a proiectului ”Extindere canalizare menajeră în localitatea Urseni, comuna Moșnița Nouă”.
Proces verbal încheiat în urma ședinței de îndată a Consiliului Local Moșnița Nouă, din data de 20.07.2017.
26.07 264 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă pe anul 2017
265 Privind stabilirea salariilor de bază a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul aparatului propriu al primarului Comunei Moșnița Nouă și aparatul permanent al Consiliului Local Moșnița Nouă Anexa 1
266 Privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în valoare de 4.800 lei minorei Lăpădatu Lorena cu domiciliul în localitatea Moșnița Veche, str. Bisericii nr. 67, în vederea achitării contravalorii intervenției chirurgicale prin Miofobrotomie subcutanată pe etape care se va realiza în Republica Moldova
267 Privind aprobarea  atribuirii  denumiri străzi situate pe teritoriul  comunei  Moşniţa Nouă, sat Moșnița Veche, Moșnița Nouă
268 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405785 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 405785 cu suprafaţa de 659 mp, în vederea vânzării către  d-nul Ioan Grigorie Urechiatu, în calitate de proprietar al construcţiei
269 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405776  Moşniţa Nouă, nr.cadastral 405776 cu suprafaţa de 690 mp, în vederea vânzării către  d-nul Marius Iulian MIHULIN, în calitate de proprietar al construcţiei
270 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413808  Moşniţa Nouă, sat Urseni, nr.cadastral 413808 cu suprafaţa de 618  mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea d-lui Viorel Iosif, în calitate de proprietar al  construcţiei
271 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405778  Moşniţa Nouă, nr.cadastral 405778 cu suprafaţa de 653 mp, în vederea vânzării către  d-nul Marian Mîndruț , în calitate de proprietar al construcţiei
272 privind aprobarea achiziționării a 15 tablete marca Lenovo tab 3,7 consilierilor locali în vederea studierii materialelor de ședință
273 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 411419 Moșnița Nouă, nr.cad. 411419, în suprafaţă de 7.895 mp, constând în teren curti constructii intravilan pentru strada în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Ilie Mihai Valetin
274 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 412110 comuna Moșnița Nouă, localitate Moșnița Veche, nr.cad. 412110, în suprafaţă de 421 mp, constând în teren intravilan în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către POP VALENTIN și soția POP ANA, POP PAUL VASILE și DOBRA ELISABETA
275 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 420991 comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, nr.cad. 420991, în suprafaţă de 4.703 mp, constând în teren arabil în intravilan extins pentru drum în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către societatea ,,FILMAR GARDEN” prin administrator Ridani Filippo
276

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 416602 comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, nr.cad. 416602, în suprafaţă de 4.787 mp, constând în teren pentru drum intravilan extins în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Balta Nicolae și Balta Daniela-Monica

277 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 420949 Moșnița Nouă, nr.cad. 420949, în suprafaţă de 717 mp, constând în teren curți construcții, intravilan pentru drum în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către COTUNA DINU și COTUNA ANA
278 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 421007 com. Moșnița Nouă, localitatea Urseni, nr.cad. 421007, în suprafaţă de 5.236 mp constând în teren arabil în intravilan extins pentru drum în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Gliga Eugen, societatea Moșnița Development SRL reprezentată de Proteasa Adriana Felicia și societatea Hortur Moșnița SRL reprezentată de Horvat Luca Ciprian
279 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 417716 Moșnița Nouă, nr.cad. A628/1/2/1, în suprafaţă de 696 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Panescu Viorica
280 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 412480 Moșnița Nouă, nr.cad. 412480, în suprafaţă de 4.019 mp, constând în teren intravilan curți construcții, drum acces; stradă și spații verzi în intravilan extins în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Bodea Lugia și Bodea Florin reprezentat prin mandatară Bodea Lugia
281 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 420947 Moșnița Nouă, nr.cad. 420947, în suprafaţă de 13.278 mp, constând în teren arabil intravilan pentru drum în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Buga Viorel și Buga Laura prin Tînjală Petronela.Consiliul Local al comunei Moşniţa Nouă
282 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 420779 Moșnița Nouă, nr.cad. 420779, în suprafaţă de 15.677 mp, constând în teren arabil intravilan pentru drum în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Buga Viorel și Buga Laura
283

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 407872 Moșnița Nouă, nr.cad. 50084, în suprafaţă de 3.851 mp, constând în teren curti constructii intravilan pentru  drum în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Terra Bussines SRL prin administrator Nanu Mariana.

284 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 406912 com. Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, nr.cad. 51405, în suprafaţă de 1.929 mp, constând în teren pentru zona verde,teren curti constructii intravilan extins Moșnița Veche în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Surdu Doinița Floară
285 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 410240 com. Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, nr.cad. 410240, în suprafaţă de 3.738 mp, măsurată 4.059 mp, constând în teren intravilan pentru strada în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Tupangiu Gheorghe si Tupangiu Valentina
286 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 407593 Moșnița Nouă, nr.cad. 50386, în suprafaţă de 8.099 mp, constând în teren drum de acces stradal în intravilan extins în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Stefanciuc Ioan Emanuel și Stefanciuc Tunde și Peterfi Sandor
287 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 407754 com. Moșnița Nouă, localitatea Urseni, nr.cad. Cc 659/1-2/1, în suprafaţă de 5.224 mp, constând în teren curți construcții intravilan, teren pentru drum de acces în intravilan extins în Urseni în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Laza Marioara
288 Privind dezmembrarea imobilului cu I.E. 420294 amplasat in intravilanul localitatii Albina, UAT Moşnita Nouă, in doua loturi
289

Privind aprobarea asocierii Consiliului Local al comunei Moșnița Nouă cu Asociația de Proprietari  Agrișului Moșnița Veche având CIF 37877103  în scopul extinderii rețelei de alimentare cu apă pe strada Agrișului din localitatea  Moșnița Veche.

290 Privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în valoare de 25.000 lei pentru Biserica Romano-Catolică din Moșnița Nouă  pentru finalizarea lucrărilor de construcție conform autorizației nr. 504/23.05.2016
291 Privind aprobarea înaintării unei solicitări de trecere a imobilelor cuprinse în C.F. nr 403235, nr.cad 679/1, Moșnița Nouă în suprafață de 1108 mp, C.F. nr. 417071, nr. cad. 679/2/2 în suprafață de 290 mp și clădirea înscrisă în C.F. nr. 403235 – C1 nr.topo 679/1 pe care se află edificată clădirea Primăriei Moșnița Nouă, strada Principală , nr.51 , din proprietatea  Statului Român  în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă și administrarea Consiliului local Moșnița Nouă
292 Privind emiterii acordului Consiliului Local Moşnita Nouă pentru construire rețea de televiziune digitală, internet și telefonie pe stâlpii existenți pe domeniul public al localității Albina, aflat in administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă
293 Privind emiterii acordului Consiliului Local Moşnita Nouă pentru construire rețea de televiziune digitală, internet și telefonie pe stâlpii existenți pe domeniul public al localității Urseni, aflat in administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă
294 Privind emiterii acordului Consiliului Local Moşnita Nouă pentru construire rețea de televiziune digitală, internet și telefonie pe stâlpii existenți pe domeniul public al localității Moşnita Nouă, aflat in administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă
295 Privind emiterii acordului Consiliului Local Moşnita Nouă pentru construire rețea de televiziune digitală, internet și telefonie pe stâlpii existenți pe domeniul public al localității Moșnița Veche, aflat in administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă, din data de 26.07.2017.
11.08 297 Privind aprobarea valorii de investiție a proiectului privind ”Modernizare și dotare cămine culturale din localitățile Moșnița Veche, Albina și Urseni, comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș”
298 Privind aprobarea solicitării unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 660.000,00 lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului în valoare de 660.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat ”Modernizare și dotare cămine culturale din localitățile Moșnița Veche, Albina și Urseni, comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș”
Proces verbal încheiat în urma ședinței de îndată Consiliului Local Moșnița Nouă, din data de 11.08.2017.
30.08 299 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. NR. 402 362 localitatea Moșnița Nouă nr. cad. Cc 628/4/1, în suprafață de 3.797 mp, constând în teren curți construcții pentru drum în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de Kabat Elena
300 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 419751 localitatea Moșnița Nouă nr. cad. Cc 116/2/8/1, în suprafață de 5.464 mp, constând în teren curți construcții pentru drum intravilan extins  în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de Pușcașu Sorina- Maria
301 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. NR. 411133, comuna  Moșnița Nouă, sat Moșnița Veche, nr. cad. A 62/2/12/22, în suprafață de 2.948 mp, constând în teren arabil pentru drum în intravilan extins  urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de Cosma Irina și Costil Ioan Adrian, prin mandatară Cerpaz Elena
302 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 409965 localitatea Moșnița Nouă nr. cad. Ds 170/10-12/1, în suprafață de 4.903 mp, constând în teren  intravilan extins pentru drum în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de MAGUREANU GHEORGHE și MAGUREANU CAROLINA, LUGOJAN SILVIU-NICOLAE, BOGOS FELICIA, VRBNY DIANA-MIRELA și soțul VRBNY TOMA, ABAGIU CONSTANTIN-MADALIN și soția ABAGIU SIMONA-MARINELA, ABOUD IBRAHIM, numit anterior MOHAMAD AL ABOUD IBRAHIM și soția HORO RAGHDA, DALIRI BEHDAD în nume propriu și în calitate de mandatar al soției CONSTANTIN CATALINA MIHAELA
303 Privind  înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. NR. 407925 localitatea Moșnița Nouă nr. cad. Cc 170/13,14/1-2/17, în suprafață de 3.810 mp, constând în teren curți construcții intravilan extins pentru străzi acces  în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de Bogoș Felicia, Niemersheim Lia-Cornelia și Niemersheim Andreas
304 privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. NR. 407920 localitatea Moșnița Nouă nr. cad. 170/13,14/1-2/16 , în suprafață de 1042 mp, constând în teren intravilan extins pentru spații verzi în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de Bogoș Felicia, Niemersheim Lia-Cornelia și Niemersheim Andreas
305 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. NR. 416998 localitatea Moșnița Nouă nr. cad. 416998 , în suprafață de 5.604 mp, constând în teren arabil intravilan pentru drum în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Stroia Carmen- Nicoleta și sotul Stroia  CONSTANTIN MARIUS, PASCU ADRIAN-MARIUS și soția PASCU LOREDANA-CORINA, , MARC FLORIAN , MUDURA VIORICA, BULZAN FLOAREA, MARCU DUMITRU,  MARCU TEODOR , MARCU MARIA prin tutore TODERAS FLORIAN, BOROS DORIN și soția BOROS OLGA, MOLDOVAN CALIN PAUL și soția MOLDOVAN RAMONA-DIANA, MAGDICI MIHAI ALEXANDRU și soția MAGDICI DANA SORINA prin mandatar MOLDOVAN CALIN-PAUL, Domnitei Corneliu și soția Domnitei Elena , POPETI MARIA, TARABOANTA IOAN și soția TARABOANTA CARMEN,  BERGER MONICA VIORICA și soțul OLTEAN IONEL
306 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă pe anul 2017
307 Privind aprobarea Regulamentului de organizare și utilizare a parcurilor și locurilor de joacă în Comuna Moșnița Nouă

Anexa 1

Anexa 2

308 Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Sălii de Sport din Comuna Moșnița Nouă

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

309 privind  aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405512-C1  Moşniţa Nouă, nr.cadastral 405512-C1 situat în localitatea Moșnița Veche, cu suprafaţa de 450 mp, în vederea vânzării către   d-na Olimpia Loredana NEDEA, în calitate de proprietară a construcţiei.
310 Pentru revocarea H.C.L. cu nr. 245/28.06.2017 privind aprobarea  solicitării de trecere a imobilului cuprins în C.F. nr 2229, nr.cad Cc27/1, Moșnița Veche în suprafață de 2.400 mp, pe care se află edificat cantonul, din proprietatea publică a Statului Român și administrarea Ocolului Silvic Lunca Timișului în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, administrarea Consiliului local Moșnița Nouă
311 Privind aprobarea solicitării trecerii imobilelor cuprinse în C.F. nr 2229, nr.cad Cc27/1, Moșnița Nouă în suprafață de 2.400  mp,  pe care se află edificat cantonul din  proprietatea  publică Statului Român  și administrarea  Ocolului Silvic Lunca Timișului în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, administarea Consiliului local Moșnița Nouă și declararea acestora de interes public local
312 Privind aprobarea solicitării trecerii imobilelor cuprinse în C.F. nr 403235, nr.cad 679/1, Moșnița Nouă în suprafață de 1108 mp, C.F. nr. 417071, nr.cad. 679/2/2 în suprafață de 290 mp și clădirea înscrisă în C.F. nr. 403235 – C1 nr.topo 679/1 pe care se află edificată clădirea Primăriei Moșnița Nouă, strada Principală , nr.51 , din proprietatea  Statului Român  în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă și administarea Consiliului local Moșnița Nouă și declararea acestora de interes public local
313 Privind constatarea apartenenţei terenului cuprins în C.F. nr. 403761 Moşniţa Nouă, nr.topografic 309/b/2/c/1/1/1/1/2/1/15, cu suprafața măsurată de 1.200 mp situat în intravilanul localităţii Urseni,  la  proprietatea comunei Moşniţa Nouă, în baza art.36 din Legea nr.18/1991, republicată
314 Privind preluarea în  proprietatea publică a comunei Moșnița Nouă a ,, Rețelei de alimentare cu apă executată în baza proiectului nr. 001/A/2016, în localitatea Moşniţa Veche“str.Postăvarul, cu o lungime totală de 220 ml în valoare de 35.850 lei
315 Privind aprobarea înscrierii într-o Carte Funciară a imobilului cu nr. cadastral CC 635 cu suprafața de 3.874 mp, a imobilului cu nr. cadastral Pș 636 cu suprafața de 3162 mp și a  imobilului cu nr. cadastral Cc 641 cu suprafața măsurată de 1236 mp, situate în intravilanul localității Moșnița Veche, în proprietatea Comunei Moșnița Nouă, în conformitate cu documentațiile anexate
316 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 411601  Moşniţa Nouă, nr.cadastral 411601 situat în localitatea Moșnița Nouă, cu suprafaţa de 700 mp, în vederea vânzării către   d-na Ciolac Mirela Zamilia, în calitate de proprietară a construcţiei.
317 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405781  Moşniţa Nouă, nr.cadastral 405781 situat în localitatea Moșnița Nouă, cu suprafaţa de 659 mp, în vederea concesionării către   d-nul Popescu Ciprian în calitate de proprietar a construcţiei.
318 Privind aprobarea studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020” – Comuna  Moșnița Nouă.
319 Privind aprobarea  înființării unei Piețe Tărănești de tip piață volantă în localitatea Moșnița Nouă.
320 Privind aprobarea  atribuirii  denumiri străzi în localitatea, Moșnița Veche, comuna Moșnița Nouă.
321 Pentru  modificarea art. 10 din anexa nr. 1 la HCL 41 /2008, privind aprobarea planului  de măsuri pentru asigurarea condițiilor de viață și de bunăstare ale animalelor cu sau fără deținător de pe raza Comunei Moșnița Nouă
322 Pentru revocarea H.C.L. cu nr. 291/26.07.2017 privind aprobarea solicitării trecerii imobilelor cuprinse în C.F. nr 403235, nr.cad 679/1, Moșnița Nouă în suprafață de 1108 mp, C.F. nr. 417071, nr.cad. 679/2/2 în suprafață de 290 mp și clădirea înscrisă în C.F. nr. 403235 – C1 nr.topo 679/1 pe care se află edificată clădirea Primăriei Moșnița Nouă, strada Principală , nr.51 , din proprietatea  Statului Român  în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă și administarea Consiliului local Moșnița Nouă.
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă, din data de 30.08.2017.
12.09 323 Privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Moșnița Nouă în Adunarea Generală ordinară a asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiș
324 Privind asigurarea cofinanțării proiectului POIM ”Sprijin pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014 – 2020”
325 Privind preluarea în proprietate publică a comunei Moșnița Nouă a ”Rețelei de alimantare cu apă executată pe străzile Diana, Florentina, Adelina, Elena, Georgeta, Zaraza, Olimpia din localitatea Moșnița Nouă, cu o lungime totală de 2.150 ml, în valoare de 157.298 lei.
Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă, din data de 12.09.2017.
27.09 326 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 418283 localitatea Moșnița Nouă nr.cad. 418283 în suprafaţă de 7.184 mp, constând în teren arabil, intravilan extins pentru drum în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către COZMA IOACHIM și soția COZMA MIRELA, MOROZ EVELINE, SOCIETATEA AGRI POLETTO S.R.L., reprezentată prin administrator POLETTO NAZZARENO
327 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 413984 comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, nr.cad. 413984, în suprafaţă de 490 mp, constând în teren curți construcții pentru drum intravilan în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către DOBRA ICA-ROZALIA
328 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 421062 comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, nr.cad. 421062, în suprafaţă de 126 mp, constând în teren curți construcții intravilan în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către DURNEAC GEORGIANA-DANA
329 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 413170 localitatea Moșnița Nouă, nr.cad. 413170, în suprafaţă de 201 mp, constând în teren curți construcții intravilan în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către PARASCHIV RODICA
330 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 409661 localitatea Moșnița Nouă nr.cad. Cc 618/1/1/23, în suprafaţă de 5.442 mp, constând în teren curți construcții pentru drum intravilan extins în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către RUSU SIMION și RUSU VIORICA
331 Privind aprobarea ”Fișei Postului” consilierului juridic din aparatul permanent al Consiliului Local Moșnița Nouă
332 Privind aprobarea tarifelor pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor similare de la agenții economici și instituții publice și a deșeurilor municipale de la populația din comuna Moşniţa Nouă
333 Privind stabilirea salariilor de bază pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Moșnița Nouă
334 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405498 Moşniţa Veche, nr.cadastral 405498 cu suprafaţa de 450  mp, în vederea vânzării către d-na Pop Angelica Georgiana, în calitate de proprietară a construcţiilor
335 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.  405483 Moşniţa Veche, nr.cadastral 405483 cu suprafaţa de 450 mp, în vederea vânzării către  d-na Bugaru Aurora , în calitate de proprietară a construcţiilor
336 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.  413771 Moşniţa Nouă, sat Urseni, nr.cadastral 413771 cu suprafaţa de 467  mp, în vederea vânzării către  d-nul Alin Schipor , în calitate de proprietar al construcţiilor, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur
337 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.  405535 Moşniţa Veche, nr.cadastral 405535 cu suprafaţa de 450 mp, în vederea vânzării către  d-nul Răsădea Iosif și Răsădea Mihaela, în calitate de proprietari ai construcţiilor
338 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 400822  Moşniţa Veche, nr.cadastral 400822 cu suprafaţa de 502 mp, în vederea vânzării către d-nul Galamboș Ladislau, în calitate de proprietar al construcţiilor
339 Privind întabularea drumurilor agricole din UAT Moşnita Nouă cu numerele cadastrale DE 874, DE 862, DE 864/16, DE 638, DE 486/1, DE880, DE 568/3, DE 488, DE 872/8, DE 889, DE 878, DE 559, DE 645, DE 645/3, DE 641, DE 618/12, DE 624 in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă
340 Privind constatarea apartenenței terenurilor cuprinse în C.F. nr. 421091 Moșnița Nouă, nr. topografic 884-894/a/1/a/4/241/10, în suprafață de 2.158 mp, C.F. nr. 421090 Moșnița Nouă, nr. top 884-894/a/1/a/4/241/11, în suprafață de 360 mp, C.F. nr. 41879 Moșnița Nouă, nr. topografic 884-894/a/1/a/4/242-243/1, în suprafață de 7.401 mp, C.F. nr. 418178 Moșnița Nouă, nr. top 884-894/a/1/a/4/303/2/2, în suprafață de 2.590 mp, situate în intravilanul localității Albina la proprietatea comunei Moșnița Nouă, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată
341 Privind aprobarea întocmirii documentației în vederea elaborării unui Plan Urbanistic zonal pentru terenul cu nr. cadastral NGL 166 situat în Moșnița Nouă, cu destinația de zonă de agrement și de recreere
342 Privind retragerea dreptului de folosință gratuită și a dreptului de concesiune după caz, asupra terenului atribuit în baza Legii 15/2003, în localitățile Moșnița Nouă, Urseni și Albina, beneficiarilor cuprinși în anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre pentru nerespectarea obligației de a începe construirea locuinței în termen de 1 an de la data atribuirii

Anexa 1

Anexa 2

343

Privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor  mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA

Anexa 1
344 Privind întabularea drumurilor din UAT Moşnita Nouă cu numerele cadastrale DE 61/1, STR. 140, STR. 191, STR. 245, STR. 246, STR. 302, STR. 360, STR. 532, STR. 578, STR. 624, STR. 701, STR. 782, STR. 826 în proprietatea Comunei Moșnița Nouă, domeniul public și administrarea Consiliului Local Moșnița Nouă
345 Privind întabularea drumului agricol din UAT Moșnița Nouă cu număr cadastral DE 58 în proprietatea comunei Moșnița Nouă, domeniu public și administrarea Consiliului Local Moșnița Nouă
346

Privind constatarea apartenenţei terenurilor cuprinse în C.F. nr. 403305 Moşniţa Nouă, nr.topografic 309/b/2/a, în suprafață de 6.663 mp și C.F. nr. 417066 Moșnița Nouă, nr.top 309/b/2/b, în suprafață de 13.0133 mp, situate în intravilanul localităţii Urseni, la  proprietatea comunei Moşniţa Nouă, în baza art.36 din Legea nr.18/1991, republicată

347 Privind  înregistrarea și circulația atelajelor cu tracțiune animală  pe drumurile comunale și străzile din Comuna Moșnița Nouă
348

Privind aprobarea completării obiectului secundar de activitate al S.C. Moșnițeana S.R.L. cu Cod CAEN 0162-Activități auxiliare pentru creșterea animalelor

349

Privind  aprobarea rapoartelor  de evaluare ale terenurilor, menţionate mai jos şi ale caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitaţie publică deschisă

Anexa 1
350 Privind aprobarea trecerii din domeniul public al comunei Moșnița Nouă a terenurilor cuprinse în anexa la prezenta hotărâre afectate de coridorul de expropriere, în domeniul public al Județului Timiș, în vederea realizării lucrării de utilitate publică de interes județean ,,Lărgirea la 4 benzi de circulație a Dj 592 Timișoara- Moșnița Nouă Anexa 1
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă, din data de 27.09.2017.
29.09 351 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2017
352 Privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul ”Modernizare sistem de iluminat public în Comuna Moșnița Nouă”
Proces verbal încheiat în urma ședinței de îndată a Consiliului Local Moșnița Nouă, din data de 29.09.2017.
12.10 353 Privind  numirea administratorului Societății Comerciale Moșnițeana S.R.L., pe perioadă determinată, în urma demisiei depusă de către d-nul Brădiștean Ionel Lucian
354 Privind intabularea drumurilor agricole din UAT Moșnița Nouă cu numerele cadastrale DE 713/1 și DE 713/2 în proprietatea Comunei Moșnița Nouă, domeniul public și administrarea Consiliului Local Moșnița Nouă
355 Privind înscrierea suprafeței reale de teren în urma măsurătorilor topografice, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 402373, nr. Top 887/1/2 localitatea Moșnița Nouă, prefer și stabilirea funcțiunilor pentru corpurile de clădire C2, C3 și C4 în vederea edificării în C.F. nr. 402373, nr. Top 887/1/2 Consiliul Local al comunei Moșnița Nouă
Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinară a Consiliului Local Moșnița Nouă, din data de 12.10.2017.
25.10 356 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 416253 localitatea Moşniţa Nouă, nr.cad. 4 16253, pe cota parte 8.095/ 10.000 din suprafaţa totală de 1.265 mp, constând în teren arabil intravilan, pentru drum în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către SĂFTOIU CĂTĂLINA-VERONICA-OCTAVIA şi SĂFTOIU GHEORGHE-CĂLIN, RADU ANDREEA-EUGENIA (fostă PÎRVULESCU ANDREEA EUGENIA) și PÎRVULESCU HORAȚIU-ALEXANDRU.
357 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 405266 localitatea Moşniţa Nouă, nr.cad. 405266, în suprafaţă de 4.110 mp, constând în teren intravilan curţi construcţii, cu destinaţie drum acces intravilan extins în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către NAGY CARL.
358 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 421074 localitatea Moşniţa Nouă, nr.cad. 421074, în suprafaţă de 5.811 mp, constând în teren intravilan curţi construcţii, pentru drum în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către COMAN VALERIA.
359 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 412509 localitatea Moşniţa Nouă, nr.cad. 393/l, 394/2, 395/2 396/2/65, în suprafaţă de l 1.212 mp, constând în teren pentru drum în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către DRAGOSTE LADISLAU VASILE şi DRAGOSTE ADRIAN-SORIN.
360 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 405.401 localitatea Moşniţa Nouă, nr.cad. 405.401, în suprafaţă de 471 mp, constând în teren arabil intravilan pentru drum în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către MUREŞAN ELENA.
361 Privind aprobarea încheierii Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport al deşeurilor municipale în Zona 1 Timişoara, judeţul Timiş, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Timiş”
362 Privind aprobarea atribuirii denumiri străzi pe teritoriul comunei Moşniţa Nouă
363 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 41 1593 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 41 1593 cu suprafaţa de 612 mp, în vederea vânzării către d-nul Florentin Romeo Vidrașcu, în calitate de proprietar al construcţiilor.
364 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 4l 1592 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 41 1592 cu suprafaţa de 608 mp, în vederea vânzării către d-nul Marius Şchmidt, în calitate de proprietar a construcţiilor
365 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405537 Moşniţa Nouă, situat în sat Moşniţa Veche nr.cadastral 405537 cu suprafaţa de 450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea d-lui Cristian Sebastian Terzea în calitate de proprietar a construcţiei
366 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413850 Moşniţa Nouă, situat în Urseni nr.cadastral 413850 cu suprafaţa de 500 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea d-lui Gimi Bulzan în calitate de proprietar a construcţiei
367 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405828 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 405828 cu suprafaţa de 743 mp, în vederea vânzării către d-na Claudia Simona Tiuch, în calitate de proprietară a construcţiei
368 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, parcela 4 19136 (A l 15/1). Comuna Mosnita Noua. Sat Moşniţa Veche , Judetul Timis, beneficiari Cristinel IRINOIU . Gabriela IRINOIU, Ioan Romulus FRĂSIE şi Anamaria FRĂSIE
369 Privind aprobarea organizării unei competiţii sportive “Cupa Moşniţa Nouă” în colaborare cu A.C.S. FREE 4 FIGHT la sala de sport din localitatea Moşniţa Nouă, în perioada 18-26 noiembrie
370 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2017
371 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405782 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 405782 cu suprafaţa de 659 mp, în vederea vânzării către d-na Mioara Nicoleta Barbu, în calitate de proprietară a construcţiilor.
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă, din data de 25.10.2017
16.11 372 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2017
373 Privind constatarea apartenenţei terenului cuprins în C.F. nr. 417071 Moşniţa Nouă, nr. topografic 679/2/2, în suprafaţă de 289 mp, , situat în intravilanul localităţii Moşniţa Nouă la proprietatea publică a comunei Moşniţa Nouă, în baza art.36 din Legea nr. 18/1991, republicată

374

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moşniţa Nouă a imobilelor cuprinse în anexa nr. l care face parte integrantă din prezenta hotărâre , constând în teren curţi construcţii cu destinaţia drum acces, stradă şi spaţii verzi
375 Privind întabularea imobilului Lot 1 situat in intravilanul Moşnita Nouă, localitatea Mosnita Veche, avand destinatia de cimitir, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, in baza documentatiei tehnice de prima inscriere, intocmita de PFA Ing. Popescu Ciprian Cosmin
376 Privind întabularea drumurilor agricole din UAT Moşnita Nouă cu numerele cadastrale DE 78/2 si DE 157/5 in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă
377 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 41 1880 şi 41 1881 comuna Moşniţa Nouă, localitatea Moşniţa Veche, nr.cad. 41 1880 și 41 1881, în suprafaţă de 39 mp şi 39 mp, constând în teren curţi construcţii, spaţii verzi în intravilan extins, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către POPA PETRU, soţia POPA CARMENICA şi LĂZĂU IULIANA
378 Pentru modificarea hotărârii cu nr. 49/13.03.2017 privind aprobarea proiectului EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ, JUD. TIMIȘ” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “EXTINDERE REȚEA DE
ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ, JUD. TIMIȘ”
379 Privind dezmembrarea imobilului identificat prin C.F. nr. 412969, nr. Cad. 412969 amplasat in localitatea Albina, UAT Moşniţa Nouă, in doua loturi, conform P.U.Z. Parcelare, dezmembrare, concesionare pentru construire locuinţe
380 Privind aprobarea elaborării amenajamentului pastoral pentru pajiştile permanente aflate în proprietatea Comunei Moşniţa Nouă, conform anexei la prezenta hotărâre
381 Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al pieţei volante din Moşniţa Nouă Având în vedere referatul cu nr. 1213 1/19.06.2017 întocmit de către d-na Kovacs Elisabeta
382 Privind aprobarea transferării în folosinţa S.C. Moşniţeana S.R.L. a autoturismului marca Dacia Logan nr TM-97-PMN
Proces verbal încheiat în urma ședinței de îndată a Consiliului Local Moșnița Nouă, din data de 16.11.2017
27.11 383 Privind aprobarea Proiectului de Reţea Şcolară a Unităţilor de Învăţământ de pe raza comuna Moşniţa Nouă în anul şcolar 2018-2019
384 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 4036 15 comuna Moşniţa Nouă, nr.cad. 50670, în suprafaţă de 2.448 mp, constând în drum in intravilan extins din A 634/l/a/l/b/l 2 în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către ISNARDI MARCELLO, in calitate de reprezentant legal al S.C. TACORUIS S.R.L.
385 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra cotei de 26/50 din imobilul cuprins în C.F. nr. 407667 comuna Moşniţa Nouă, localitatea Moşniţa Veche, nr.cad. 50478, în suprafaţă de 5055 mp, constând în teren curţi construcţii, teren drum de acces, drum stradal in intravilan extins in Mosnita Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate, depusă de către MARES ALEXANDRU MIRCEA
386 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 4201 13, nr.cad. 4201 13, în suprafaţă de 701 mp, constând in teren curti constructii in intravilan pentru drumu, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către copropritarii DARABAN DANIEL asupra cotei de 4/16. DARABAN MARIA asupra cotei de 4/16 si FALAT SANDA FELICIA asupra cotei de 4/16
387 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 415539, nr.cad. 415539, în suprafaţă de 2.552 mp, constând în teren curti constructii in intravilan teren pentru drum de acces în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către copropritarii în cotă de 2/10 părţi, MIREA CORNELIA şi în cote de căte 1/10 părţi. IACOBESCU MIHAI FLORIN , CANDEA SANDEL PACURAR IOAN LUCIAN, PASCU DANIEL ADRIAN, NILCA MARIUS VASILE, MIOC GABRIELA, KAPITOR SINZIANA SIMONA., CORICI VIOREL ADRIAN şi soţia CORICI ELENA.
388 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. 407414 Moşniţa Nouă.nr.cad. 50283, in suprafaţă de 12.955 mp constând în teren intravilan categoria de folosinta curti constructii – drum acces, strada si spatii verzi, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusa de coproprietarii Ferenczi Ioan si Ferenczi Carol
389 Privind acceptarea donaţiei, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum cuprins în C.F. nr. 1583 Moşniţa Nouă, nr.cad. A618/3/49, în suprafaţă de 10065 mp, în urma ofertei de donaţie depusă de către Olar Roxana prin mandatară Georgevici Felicia-Eugenia
390 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413822 Moşniţa Nouă, sat Urseni, nr. cadastral 413822 cu suprafaţa de 618 mp, în vederea vânzării către d-nul Harcău Clementin Florin, în calitate de proprietar al construcţiei
391 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 4138 18 Moşniţa Nouă, sat Urseni, nr.cadastral 413818 cu suprafaţa de 459 mp, în vederea vânzării către d-nul Pocola Mărcuş – Florin, în calitate de proprietar al construcţiilor
392 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413808 Moşniţa Nouă, situat în Urseni nr.cadastral 413808 cu suprafaţa de 618 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea d-lui Sava Andrei Alexandru şi Pascal Veronica, în calitate de proprietari ai construcţiei
393 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413747 Moşniţa Nouă, sat Urseni, nr. cadastral 413747 cu suprafaţa de 485 mp, în vederea vânzării către d-nul Gliga Eugen, în calitate de proprietar al construcţiei
394 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 41 1598 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 41 1598 cu suprafaţa de 700 mp, în vederea vânzării către d-nul Taropa Lucian Dorel, în calitate de proprietar al construcţiei
395 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 416748 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 416748 cu suprafaţa de 1013 mp, în vederea vânzării către d-na Husau Alina Cristina, în calitate de proprietară a construcţiei
396 Privind aprobarea închirierii unui Container, d-nei Irina Băneaş, pentru a putea fi folosit ca locuinţă socială de necesitate
397 Pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Moşniţa Nouă cu nr. 205/16.12.2015privind aprobarea realizării extinderii reţelelor tehnico-edilitare din finanţare proprie, de către proprietarii construcţiilor edificate pe terenurile aflate în proprietatea Comunei Moşniţa Nouă, în administarea Consiliului local Moşniţa Nouă
398 Privind aprobarea recompensarea persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani sau 50 de ani de la incheierea căsătoriei
399 Pentru completarea art. l al hotărârii nr. 349/27.09.2017 privind aprobarea rapoartelor de evaluare ale terenurilor, menţionate mai jos şi al caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitaţie publică deschisă, cu terenul cuprins în C.F. 405441, Moşniţta Nouă, nr. cad. 40544 l în suprafaţă de 676 mp. Moşniţa Veche
400 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moşniţa Nouă a imobilelor cuprinse în C.F. nr. 41 1880 şi 41 1881 comuna Moşniţa Nouă, localitatea Moşniţa Veche, în suprafaţă de 39 mp şi 39 mp, constând în teren curţi construcţii, spaţii verzi în intravilan extins
401 Privind alocarea sumei de 18.450 lei din bugetul local al comunei Moşniţa Nouă, în vederea achiziţionării de premii la concursul de colinde organizat de structurile Şcolii Gimnaziale Moşniţa Nouă
402 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în C.F. nr. 406428, nr. cadastral 406428 Moşniţa Nouă în suprafaţă de 3.486 mp şi al caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitaţie publică deschisă
403 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, ”, parcelele 416984, 416864. Comuna Mosnita Noua, Sat Moşniţa Nouă, Judetul Timis, beneficiari Irina Gyonghi PĂRĂU, Elena BURCSA și Andreas Heitler
404 Pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local cu nr. 200/24.05.2017 privind Constituirea Comisiei de Evaluare a Ofertelor pentru proiectul ” Execuţia lucrărilor de MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE DIN LOCALITĂȚILE MOŞNIȚA VECHE, ALBINA ŞI URSENI COMUNA MOŞNIȚA NOUĂ, JUDEȚUL TIMIȘ, furnizare. Mobilier, în cadrul obiectivului, MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE DIN LOCALITĂȚILE MOŞNIȚA VECHE, ALBINA ŞI URSENI COMUNA MOŞNIȚA NOUĂ, JUDEȚUL TIMIȘ şi furnizare . Echipamente audio Video şi IT. în cadrul obiectivului MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE DIN LOCALITĂȚILE MOŞNIȚA VECHE ALBINA ŞI URSENI. COMUNA MOŞNIȚA NOUĂ, JUDEȚUL TIMIȘ
405 Privind aprobarea achitării alocaţiei de hrană, în cuantum de 8 lei/persoană, din bugetul local al comunei, preşcolarilor înscrişi la Grădiniţa cu Program Prelungit din localitatea Moşniţa Nouă, care provin din familii cu venituri reduse, conform anexei l la prezenta hotărâre
406 Privind aprobarea raportului de evaluare al imobilului cuprins în C.F. nr. 419197 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 419197, format din teren în suprafaţă de 327 mp situat în localitatea Urseni şi al caietului de sarcini în vederea vânzării prin licitaţie publică deschisă, pentru amenajarea unui spaţiu cu destinaţia de servicii complementare locuirii
407 Privind aprobarea modificării art. 3.1. din actul constitutiv al societăţii Moşniţeana SRL, în sensul stabilirii sediului social în localitatea Mosnita Noua nr. 1 12, în imobilul cuprins C.F. nr. 402373 Moşniţa Nouă
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă, din data de 27.11.2017
06.12 408 Privind aprobarea Proiectului de Reţea Şcolară a Unităţilor de Invăţământ de pe raza comunei Moşniţa Nouă în anul şcolar 2018-2019
Proces verbal încheiat în urma ședinței de îndată a Consiliului Local Moșnița Nouă, din data de 06.12.2017
07.12 409 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2017
Proces verbal încheiat în urma ședinței de îndată a Consiliului Local Moșnița Nouă, din data de 07.12.2017
20.12 410 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2017
411 Privind acordarea unei compensaţii în sumă de 30 lei/voluntar/intervenţie în vederea satisfacerii nevoilor de hrană,apăcurăţenie a tinutei folosite pe parcursul intervenţiei
412 Privind acordarea un premiu în valoare de 1000 lei pentru Csaszar Timea Melissa pentru participarea la numeroase concursuri de interpretare artistică din țară, unde a dobândit de cele mai multe ori marele premiu la categoria ei de vârstă
413 Privind aprobarea recompensării persoanelor care au împlinit 50 de ani de la încheierea căsătoriei
414 Privind împuternicirea primarului comunei să efectueze eventualele majorări sau diminuări ale bugetului local în perioada 20.12.2017-31.12.2017
415 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilelor cuprinse în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi
416 Privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a următoarelor mijloace fixe: EXTINDERE DE RETEA ŞI BRANŞAMENTE APĂ care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moşniţa Nouă către Aquatim S.A.
417 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405781 Moșnița Nouă, loc. Moșnița Nouă, nr. cadastral 405781 cu suprafața de 659 mp, în vederea vânzării către d-nu Popescu Ciprian Cosmin şi d-na Popescu Anca Eugenia în calitate de proprietari ai construcției
418 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 4 l 159l Moşniţa Nouă, nr. cadastral 41 159l cu suprafaţa de 608 mp, în vederea vânzării către d-na Stoian Alina Cristina în calitate de proprietară a construcţiei
419 Privind aprobarea trecerii în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a capacităților energetice care fac obiectul lucrării
„L 6158/2016 Extindere rețele electrice pentru alimentare cu energie electrică PUZ-Zona Est, Moșnița Nouă, 42 de locuințe”
420 Privind desemnarea consilierilor locali pentru a face parte din Comisia de propunere atribuire denumiri străzi, piețe. parcuri, cartiere din Comuna Moşniţa Nouă
421 Privind stabilirea modului de valorificare a cantităţii de 4.156 mc masă lemnoasă din Pădurea Bistra, aflată în proprietatea Comunei Moșnița Nouă, rezultată în urma furtunii din data de 17.09.2017
422 Privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorării impozitului cu 500% pentru terenurile agricole nelucrate 2 ani consecutiv și cu până la 500% la clădirile și terenurile neîngrijite situate
în intravilanul Comunei Moșnița Nouă
423 Pentru aprobarea modificării art.5 și a completării art. 11 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Moșnița Nouă cu nr. 41/01.09.2008 privind aprobarea planului de măsuri pentru asigurarea condițiilor de viață şi de bunăstare ale animalelor cu sau fără deținător, de pe raza comunei Moşniţa
Nouă
424 Privind înregistrarea Comunei Mosnita Noua în Sistemul Național Electronic de plată online (S.N.E.P.) a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar şi prin intermediul sistemului de plăți ghișeul.ro
425 Privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în C.F. nr.401906, nr.cadastral 401906 şi a raportului de evaluare cu nr.11378/25.10.2013, în vederea realizării schimbului de teren între Parohia Ortodoxă Română Moșnița Veche și comuna Moşniţa Nouă
426 Privind aprobarea îndreptării erorii materiale a art. l din H.C.L. cu nr.52/30.04.2014 privind diminuării suprafeţelor de teren cuprinse în cărţile funciare enumerate mai jos, aflate în proprietatea privată a comunei Moşniţa Nouă, situate în localitatea Rudicica, conform măsurătorilor efectuate
427 Privind aprobarea modificarii si extinderii Planului Urbanistic Zonal “Parcelare, dezmembrare, concesionare pentru construire locuinte”, aprobat prin H.C.L. nr. 20 din 26.02.2007
428 Privind aprobarea conţinutului formularului „Verificator pentru documentaţia destinată obţinerii avizului de oportunitate pentru P.U.Z. ” și a utilizării acestuia în cadrul procesului de emitere a avizului de oportunitate pentru planurile urbanistice zonale
429 Privind stabilirea coeficienţilor de ierarhizare şi a salariilor de bază a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul aparatului propriu al primarului Comunei Moşniţa Nouă şi aparatul permanent al Consiliului Local Moşniţa Nouă
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă, din data de 20.12.2017