Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotărâri de Consiliu Local 2020

Acest articol a fost editat în septembrie 21st, 2021 la 10:52 pm

 

 

1 Pentru validarea Dispozițiilor primarului comunei cu nr. 364/24.12.2019, 366/30.12.2019, privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă pe anul 2019 și a dispoziției nr. 1/08.01.2020, privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al Comunei Mosnita Noua pe anul 2019 din excedentul bugetului local al Comunei Mosnita Noua înregistrat la sfârșitul anului 2019.
2 Privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție nr. 58/26.04.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 1.769.607,00 lei in vederea garantării obligațiilor de plata a avansului de 1.769.607,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat – „Modernizare infrastructura rutieră în comuna Moșnița Nouă ”
3 Privind numirea persoanei care va ține Registrul datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale.
4 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 420517 Moșnița Nouă, localitatea Mosnita Nouă, în suprafață de 8.676 mp, constând în teren curti constructii pentru constructii administrative si social culturale și sală de sport cu nivel de practică sportivă competițională în suprafață de 1603 mp.
5 Privind constituirea Comisiei de casare a obiectelor de inventar, a obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe și a mijloacelor fixe.
Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a membrilor de Consiliu Local 15.01.2020
6 Privind validarea mandatului de consilier local al domnului Costea Paul Ovidiu.
7 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 403698 Cad 403698 în suprafață de 2605 mp, categoria de folosință arabil intravilan extins pentru stradă, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare Ia dreptul de proprietate depusă de către CIORTAN Terezia.
8 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 413627 Cad 413627 în cotă de 33/40 mp, din suprafața totală de 4716 mp, categoria de folosință arabil intravilan extins pentru stradă, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către CRIȘMAR Vasile-Lucian, CANTEA Simona, BOBEI Remus-Adrian, BOBEI Otti1ia-Ju1ia, ANDREI Adrian, ANDREI Valeria, CRIȘMAR Delia, VESA Adina-Marieta.
9 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 422777, Cad 422777 în suprafață de 335 mp constând în teren curți construcții intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare Ia dreptul de proprietate depusă de către PANCZI Ferenc-Albert.
10 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 417029 Cad 417029, în cotă de 500/26827, C.F. nr. 417030 Cad 417030, în cotă de 500/26827, C.F. nr. 417031 Cad 417031, în cotă de 500/26827, constând în teren arabil intravilan extins zone verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare Ia dreptul de proprietate depusă de către MUDURA Viorica.
11 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 414918, 414919 Cad 414918, 414919 în suprafață de 2304 mp, 536 mp, categoria de folosință arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare Ia dreptul de proprietate depusă de către POMANĂ Maria.
12 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 421314 Cad 421314 în suprafață de 6847 mp, categoria de folosință curți construcții în intravilan pentru drumuri inclusiv trotuare și spații verzi de aliniament, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare Ia dreptul de proprietate depusă de către GOSTEMOB SRL prin asociat și administrator GOTTARDI Fabio.
13 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației din cadrul Școlii Gimnaziale Moșnița Nouă.
14 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din cadrul obiectivului de investiții ”Amenajare cale de acces pietonal, pistă de biciclete și iluminat public parțial, între localitățile Moșnița Veche, Moșnița Nouă și Urseni, județul Timiș”, faza Proiect tehnic pentru instalație electrică iluminat stradal comuna Comuna Moșnița Nouă, Drumul Moșnița Nouă — Urseni.
15 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Înființare clădire școală Moșnița Nouă”, faza Studiu de Fezabilitate.
16 Privind aprobarea Rețelei Școlare ce va funcționa în Comuna Moșnița Nouă în anul școlar 2020-2021.
17 Privind transmiterea spre administrare și folosință a unor mijloace fixe si terenurile aferente acestora din anexa nr.l si anexa nr.2 care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA.
18 Privind aprobarea amplasării a trei containere modulare dobândite în urma acceptării donației făcute de către Asociația Casa Rafa pe terenul cuprins în C.F. nr. 400422 Moșnița Nouă, nr. cad. 400422, în suprafață de 730 mp situate în localitatea Moșnița Veche, în vederea închirierii acestora ca locuințe de necesitate familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile,
19 Privind aprobarea redistribuirii sumelor și utilizării excedentului bugetar din anul 2019.
20 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 411623 Moșnița Nouă, nr. cadastral 411623, cu suprafața de 612 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea vânzării către d-nul Marian Sârbu în calitate de proprietar al construcției.
21 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405777 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405777, cu suprafața de 690 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea vânzării către d-na Ionica-Mirela Deliu în calitate de proprietară a construcției.
22 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405460 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405460, cu suprafața de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche, în vederea vânzării către d-nul Gheorghe Mezin și d-na Rodica-Sorina Mezin în calitate de proprietari ai construcției
23 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 416843 Cad 416843 în cotă de 29/632, 29/632, 87/316 mp, categoria de folosință arabil intravilan extins pentru stradă, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declarației de renunțare Ia dreptul de proprietate depusă de către DELCEA Ghiorghe, DELCEA Iren, DELCEA Cristina prin mandatară BALINT Mariana.
24 Privind aprobarea unor măsuri pentru întreținerea străzilor înregistrarea și reglementarea circulației atelajelor cu tracțiune animală pe teritoriul administrativ al Comunei Moșnița Nouă
25 Privind dezlipirea suprafețelor de teren din C.F. nr. 414983, nr. Cad. 414983, C.F. nr. 414982, nr. Cad. 414982, C.F. nr. 414981, nr. Cad. 414981, C.F. nr. 414845, nr. Cad. 414845 , C.F. nr. 415017, nr. Cad. 415017, C.F. nr. 414772, nr. Cad. 414772, C.F. nr. 415540, nr. Cad. 415540, C.F. nr. 417073, nr. Cad. 417073, C.F. nr. 417078, nr. Cad. 417078, conform documentației întocmită de S.C. PROMETER S.R.L. în calitate de executant al măsurătorilor topo- cadastrale, in vederea intabulării DJ595D, având ca beneficiar Consiliul Județean Timiș
26 Privind limitarea rulajului de viteză a autovehiculelor care circulă pe drumul comunal

DC 149, tronsonul Moșnița Veche- Drumul Boilor- Timișoara; Moșnița Veche- Drumul Boilor-Str. Berlin- DJ 592, la 50 de km/h

27 Privind dezlipirea suprafeței de teren din C.F. nr. 423053, nr. Cad. 423053, în suprafață de 3.825 mp în trei Ioturi, categoria curți construcții în intravilan, situate in UAT Moșnița Noua, localitatea Urseni, conform documentației întocmită de P.F.A Cosmin Popescu.
28 Privind dezlipirea suprafeței de teren din C.F. nr. 423052, nr. Cad. 423052, în suprafață de 1.964 mp în trei loturi, categoria curți construcții în intravilan, situate in UAT Moșnița Noua, localitatea Urseni, conform documentației întocmită de P.F.A Cosmin Popescu.
29 Pentru revocarea H.C.L. cu nr.222/31.07.2019 privind înscrierea terenului arabil extravilan, cuprins în C.F. nr. 412749 Moșnița Nouă,nr.cad 412749 ,( nr. top vechi A233/l) în suprafață de 62.700 mp, reconstituit Școlii cu Clasele I-VIII Moșnița Nouă, în baza Legii nr. 247/2005, conform Titlului de proprietate nr. 3/38/16.02.2010, în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă și administrarea Consiliului Local Moșnița Nouă
Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare din data de 27.01.2020 (partea I – partea II)
30 Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia ,,Construire sediu asezamant cultural in localitatea Moșnița Nouă”, Comuna Mosnita Noua, Jud. Timis.
Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinare din data de 05.02.2020
31 Privind aprobarea notei conceptuale a obiectivului de investiții „ AMENAJARE SCUARURI PE RAZA COMUNEI MOȘNIȚA NOUĂ”.
32 Privind aprobarea notei conceptuale a obiectivului de investiții „ Modernizare clădire Moșnița Veche
33 Privind aprobarea notei conceptuale a obiectivului de investiții „Construire bază sportivă tip 1 ” în localitatea Urseni, str. Salcâmilor, Nr. 20 jud. Timiș.
34 Privind aprobarea notei conceptuale a obiectivului de investiții „Amplasare panouri fotovoltaice instituții publice ”.
35 Privind aprobarea obiectivului de investiții „ Dotare și modernizare birouri UAT”
36 Privind aprobarea notei conceptuale a obiectivului de investiții ” Modernizare parc în localitatea Moșnița Nouă”.
37 Privind aprobarea notei conceptuale a obiectivului de investiții Modernizare dispensar
38 Pentru aprobarea înființării serviciului de iluminat public al Comunei Moșnița Nouă a Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public în Comuna Moșnița Nouă, stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public în Comuna Moșnița Nouă, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public în Comuna Moșnița Nouă și a Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public în Comuna Moșnița Nouă.
39 Privind aprobarea obiectivului de investiții „ Modernizare Iluminat Public ” în Comuna Moșnița Nouă.
Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinare din data de 18.02.2020
40 Privind aprobarea bugetului pe anul 2020.
41 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă a investitiei „Realizare LES JT iluminat public, Localitatea Moșnița Nouă, Comuna Moșnița Nouă, Strada Intravilan Nr. Fn-MOȘNIȚA NOUĂ, CF 422357 având 0 valoare de 90.083,00 lei TVA inclus”.
42 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a rețelei „Extindere rețea apă în comuna MOȘNIȚA NOUĂ-CF 422357, 419200,420452, 422362 cu 0 lungime de 197 ml având o valoare de 82.705,00 lei TVA inclus”.
43 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a rețelei „Extindere rețea canal în comuna MOȘNIȚA NOUĂ-CF 422357, 419200,420452, 422362 cu o lungime de 196 ml avand o valoare de 142.681,00 lei TVA inclus”.
Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinare din data de 19.02.2020
44 Pentru modificarea art. 1 din H.C.L nr. 336/09.12.2019, privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții C.N.I S.A. a amplasamentului si asigurarea condițiilor în vederea executării de investiții „Construire bazin de înot didactic Comuna Moșnița Nouă, sat Moșnița Nouă judetul Timiș„.
45 Privind aprobarea atribuirii denumiri străzi în localitățile Moșnița Nouă, Comuna Moșnița Nouă.
46 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413817 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413817, cu suprafața de 497 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea concesionării către d- nul Alin Crucieru în calitate de proprietar al construcției.
47

Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apă conform AC 1109 din 29.10.2019 pe strada Eforie Comuna MOȘNIȚA NOUĂ localitatea URSENI-CF 413879 cu o lungime de 173 ml având o valoare de 18.000 lei TVA inclus”.

48 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a rețelei „Extindere rețea canal conform AC 835 din 23.08.2019 pe Strada Ielelor în Comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă-CF 409755 cu o lungime de 80 ml având o valoare de51.810,03 lei TVA inclus”.
49 Privind transmiterea spre administrare și folosință a unor mijloace fixe și terenurile aferente acestora din anexa nr.l și anexa nr.2 care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către R.A Aquatim SA.
50 Privind aprobarea întocmirii unei documentații de identificare, măsurare și intabulare a terenurilor traversate de drumul ocolitor al localității Moșnița Veche, propus în Planul Urbanistic General. al Comunei Moșnița Nouă.
51 Privind aprobarea întocmirii unui proiect de amenajare a centrului localității Moșnița Veche
52 Privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 266/25.09.2019 pentru aprobarea modificării art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Moșnița Nouă cu nr. 116/24.04.2019, privind eliberarea și folosirea autorizațiilor de acces tonaj precum și a tarifelor aferente.
53 Privind emiterea acordului Consiliului Local Moșnita Nouă pentru Construire retea fixa de telecomunicatii FTTH Orange in localitățile Mosnița Nouă, Mosnița Veche, Urseni, Albina și Rudicica, pe domeniul public al U.A.T. Mosnita Noua, aflat in administrarea Consiliului Local Moșnita Nouă.
54 Privind stabilirea taxei speciale de dezvoltare și înfrumusețare a Comunei Moșnița Nouă pentru imobilele cu destinația de locuință, sediu firmă sau punct de lucru (după caz) de pe raza Comunei Moșnița Nouă
55 Privind acordarea unui sprijin financiar de 8000 ron d-nei Deblea Maria, în vederea reabilitării locuinței în urma incendiului din data de 13.01.2020.
56 Privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 8000 ron d-lui, Lupu Florian Ovidiu, în vederea reabilitării locuinței în urma incendiului din data de 06.02.2020.
57 Privind constatarea prelungirii în mod tacit a contractului de închiriere cu nr. 17/31.01.2000, încheiat pentru concesionarea terenului cuprins în C.F. 417907, nr.top 591/2/2603/2/2,582/1/1/3/2/2,583/2/2/6, Moșnița Nouă, în suprafață de 1.000 mp,având ca beneficiar pe d-nul Toma Maxim, prin încasarea taxei pe teren și a redevenței de către Comuna Moșnița Nouă
58 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ” Elaborare zonă de servicii, comert și locuințe”, pe parcelele înscrise în CF nr. 421566, 421567, 421568, 421569, cu nr. cad. 421566, 421567, 421568, 421569, Comuna Mosnița Nouă, sat Moșnița Nouă, Județul Timiș, având ca beneficiari Dinu-Va1eriu VERMEȘAN, Alexandru-Errol BUTUZA, Elvira CEAUȘU, Constantin CEAUȘU.
59 privind aprobarea transformării funcției publice vacante de polițist local, grad profesional principal, clasa a III-a în polițist local, grad profesional debutant, clasa I.
60 Privind aprobarea salariului de bază, pentru postul contractual de economist la Clubul Sportiv Comunal Moșnița
Proces Verbal încheiat în urma ședinței ordinare din data de 26.02.2020
61 privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor consiliului local al Comunei Moșnița Nouă prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare în situații excepționale constatate de autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism și alte situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la locul desfășurării ședințelor Consiliului Local.
62 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2020 Consiliul Local al comunei Moșnița Nouă,
63 Privind aprobarea achitării cuantumului cotizației aferente anului 2020, ”Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Timiș APDT”.
64 Privind aprobarea achitării alocației de hrană, în cuantum de 11 lei/persoană, din bugetul local al comunei, preșcolarilor înscriși la Grădinița cu Program Prelungit din localitatea Moșnița Nouă, care provin din familii cu venituri reduse, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.
65 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 422942 Cad 422942 în suprafață de 122 mp, teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Societatea FILMAR GARDEN SRL, prin administrator RIDANI Mario.
66 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 422951 Cad 422951 în suprafață de 122 mp, teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Societatea FILMAR GARDEN SRL, prin administrator RIDANI Mario.
67 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 423()77 Cad 423077 în suprafață de 652 mp, teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Societatea FILMAR GARDEN SRL, prin administrator RIDANI Filippo
68 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 423080 Cad 423080 în suprafață de 775 mp, teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Societatea FILMAR GARDEN SRL, prin administrator RIDAM Filippo.
69 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 403542 Cad 403542 în suprafață de 12720 mp, teren curți construcții intravilan extins pentru drum, , comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Societatea GENAGRICOLA ROMÂNIA SRL, reprezentată prin  ISEPPI Massimo, CONFICONI Gilberto și ILIN Florentina-Aneta.
70 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 413948 Cad 413948 în cotă de 2/6 mp, teren curți construcții intravilan extins pentru drum, cu suprafață de 1598 mp, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de căfre URSUȚ Florian.
71 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 410179, Cad 410179 în suprafață de 1346 mp constând în teren arabil intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urrna declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Collin David Bernard în calitate de reprezentant legal al SOCIETĂȚII ȘABLI IMOBILIARE SRL.
72 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 422999, 422998, 422997, 422989 Cad 422999, 422998, 422997, 422989 în suprafață de 1585 mp, 2288 mp, 86 mp, 1323 mp, categoria de folosință arabil intravilan extins pentru drum, zone verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către SZABO Irina și MUNTEANU Eniko prin mandatar SZABO Zoltan.
73 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 411940 Cad 411940 în cotă de 13003/41625 mp, teren curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către OLARIU Vasile și OLARIU Aurora.
74 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 423024, Cad 423024 în suprafață de 578 mp constând în teren intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către SZABO Maria.
75 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 423062 Cad 423062 teren arabil intravilan extins pentru drum, cu suprafață de 49 mp, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către d-na PANDURU CONSTANȚA
76 Privind transmiterea spre administrare și folosință a unor mijloace fixe si doar în folosință a terenurilor aferente acestora din anexa nr.l si anexa nr.2 care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA, având valori de 18.000 lei și respectiv 51.810,03 lei cu TVA inclus.
77 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF nr. 400622, cu nr. cad. 400622, Comuna Mosnița Nouă, sat Moșnița Veche, Județul Timiș, având ca beneficiari Tiberiu GRUIȚĂ, Daniela-E1ena GRUIȚĂ.
78 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice”, pe parcelele înscrise în CF nr. 400024, 408378, cu nr. cad. 400024, 408378, Comuna Mosnița Nouă, sat Urseni, Județul Timiș, având ca beneficiari pe Cătălin-E1vis MIHĂILĂ, Cristina-Paraschiva MIHĂILĂ, SC BIOS&CO SRL.
79 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Modificare PUZ aprobat prin HCL 143/30.09.2015 prin modificarea parcelelor de dotări și funcțiuni complementare înscrise în CF Nr. 419905, 419906, nr. cad. 419905, 419906″, pe parcelele înscrise în CF nr. 419905, 419906, cu nr. cad. 419905, 419906, Comuna Mosnița Nouă, sat Urseni, Județul Timiș CF nr. 417562, cu nr. cad. A127/1/7/2/2, Comuna Mosnița Nouă, sat Moșnița Veche, Județul Timiș, având ca beneficiari pe SC Alex Real Estate 2016 SRL, Alexandru Constantin PROTEASA
80 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF nr. 417562, cu nr. cad. A127/1/7/2/2, Comuna Mosnița Nouă, sat Moșnița Veche, Județul Timiș, având ca beneficiari pe SC Moșnița Development SRL, SC R&M Hofer Imobiliare SRL.
81 Privind aprobarea Regulamentului de funcționare a punctului de colectare separată a deșeurilor din Comuna Moșnița Nouă.
82 Privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a două birouri și două holuri în suprafață totală de 35,42 mp din imobilul cuprins în C.F. nr. 403235-C1-U3 Moșnița Nouă, situat în Moșnița Nouă, nr. 127, Ap. SAD 2, aflat în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă,

Inspectoratului de Poliție Județean Timiș în vederea desfășurării activității Postului de Poliție Moșnița Nouă, pentru asigurarea unui serviciu polițienesc în sprijinul locuitorilor comunei

83 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413860 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413860, cu suprafața de 486 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea concesionării către d- nul Tîmpu Marian Onuț și soția Țîmpu Larisa-Georgiana în calitate de proprietari al construcției.
84 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413791 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413791, cu suprafața de 461 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea vânzării către d- nul Corjescu Daniel Călin Viorel în calitate de proprietar al construcției.
85 Având în vedere cererea cu nr. 5057/26.02.2020, formulată de către d- na Barnoș Raluca AnaMaria și raportul de evaluare cu nr. 7214/19.03.2020 întocmit de către S.C. Consult Lor-
86 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413859 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413859, cu suprafața de 741 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea vânzării către d- nul Ciuruș Gafton și d-na Ciuruș Floarea în calitate de proprietari ai constructiei.
87 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405790 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405790, cu suprafața de 781 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea concesionării către d- nul Plămadă Arcadie și soția Plămadă Lilica în calitate de proprietari ai construcției.
88 Privind constatare încetării calității de membru în Consiliul de administrație al Clubului

Sportiv Comunal Moșnița a d- lui Ioan Sorincău, prin demisie.

Consiliul Local al com. Moșnița Nouă,

89 Privind acordarea unui ajutor constând în 5 mc crengi sau de lemne pentru foc din pădurea aflată în proprietatea comunei Moșnița Nouă, în vederea prevenirii și combaterii marginalizării familiilor sau persoanelor singure aflate în dificultate, în limita posibilităților.
90 Privind prima înscriere a imobilului identificat prin nr. Top. LOT 1, in suprafata de 1060 mp, situat în intravilanul localității Albina, în domeniul privat al Comunei Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de prima înscriere, întocmită de S.C. DECATOP CONS S.R.L.
91 Privind prima înscriere a imobilului identificat prin nr. Top. 884-894/a/1/4/241/1/1, inscris in C.F. vechi nr. 403171, in suprafata de 1568 mp, situat în intravilanul localității Albina, în domeniul privat al Comunei Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de prima înscriere, întocmită de S.C. DECATOP CONS S.R.L.
92 Pentru aprobarea caietului de sarcini privind închirierea unor containere necesare colectării separate a deșeurilor.
93 Pentru aprobarea caietului de sarcini privind achiziția de servicii colectare, transport deșeuri reciclabile și inerte.
94 Privind dezlipirea suprafeței de teren din C.F. nr. 423099, nr. Cad. 423099, în suprafață de 823 mp în trei loturi, categoria curți consfrucții in intravilan, situate în UAT Moșnița Noua, localitatea Urseni, conform documentației întocmită de P.F.A. Cosmin Popescu
95 Privind dezlipirea suprafeței de teren din C.F. nr. 423103, nr. Cad. 423103, în suprafață de 803 mp în trei loturi, categoria curți construcții in intravilan, situate în UAT Moșnița Noua, localitatea Urseni, conform documentației întocmită de P.F.A. Cosmin Popescu.
96 Privind dezlipirea suprafeței de teren din C.F. nr. 423102, nr. Cad. 423102, în suprafață de 761mp în trei loturi, categoria curți construcții in intravilan, situate în UAT Moșnița Noua, localitatea Urseni, conform documentației întocmită de P.F.A. Cosmin Popescu
97 Privind dezlipirea suprafeței de teren din C.F. nr. 423101, nr. Cad. 423101, în suprafață de 2261 mp în trei loturi, categoria curți construcții in intravilan, situate în UAT Moșnița Noua, localitatea Urseni, conform documentației întocmită de P.F.A. Cosmin Popescu
98 Privind dezlipirea suprafeței de teren din C.F. nr. 423098, nr. Cad. 423098, în suprafață de 830 mp în trei loturi, categoria curți construcții in intravilan, situate în UAT Moșnița Noua, localitatea Urseni, conform documentației întocmită de P.F.A. Cosmin Popescu
Proces Verbal încheiat în urma ședinței de ordinare a membrilor de Consiliu Local Moșnița Nouă din data de 25.03.2020.
99 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2020
100 Privind împuternicirea consilierilor locali care să reprezinte interesele asociatului unic în cadrul Adunării Generale a S.C. Moșnițeana S.R.L.,
Proces verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a membrilor de Consiliu Local Moșnița Nouă din data de 03.04.2020.
101 privind aprobarea solicitării prelungirii până la data de 18.07.2021 a Scrisorii de Garanție nr. 326/25.07.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 1.815.000,00 lei, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 1.815.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: „ Extindere canalizare menajeră în localitatea Urseni, comuna Moșnița Nouă
Proces Verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a membrilor de Consiliu Local Moșnița Nouă din data de 21.04.2020.
102 Proiect  de hotărâre pentru completarea art. 3 din H.C.L. nr. 61/25.03.2020, privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor consiliului local al  Comunei Moșnița Nouă prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare în situații excepționale constatate de autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism  și alte situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la locul desfășurării ședințelor Consiliului Local
103 Privind aprobarea conditiilor de contractare ale creditului de investitii pe fonduri europene în valoare de 5450169 lei pentru proiectul „ Înființarea unei creșe în Comuna Moșnița Nouă
104 Privind aprobarea conditiilor de contractare ale creditului de investitii pe fonduri europene în valoare de 1.092.137 lei pentru proiectul „ Modernizare infrastructura rutieră Comuna Moșnița Nouă ‘ .
105 privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 1 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017.
106 Privind prelungirea până în data de 29 decembrie 2026, a contractului de comodat pentru clădirea administrativă în suprafața de 94 mp și a terenului în suprafață de 1.641 mp cuprinse în C.F. 415401, nr. cadastral 429-430/2/B, Moșnița Veche, încheiat cu Asociația Casa Rafa, în vederea amenajării unui centru de zi pentru copii care frecventează școlile publice din comuna Moșnița Nouă.
107 Pentru aprobarea caietului de sarcini privind achiziția de containere necesare colectării separate a deșeurilor
108 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apă și branșamente apă in comuna MOȘNITA NOUĂ- Str. Berlin, Vatican, Baku si Moscova cu o lungime de 850 ml având o valoare de 47.000,00 lei TVA inclus”.
109 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei

„Extindere rețea apă și branșamente apă in comuna MOȘNIȚA VECHE- Str. Țibleș CF

403372 cu o lungime de 150 ml având o valoare de 11.102,00 lei TVA inclus”,

110 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apă și branșamente apă in comuna MOȘNIȚA VECHE- Str. Scaramousche CF 421727 cu o lungime de 327 ml avand o valoare de 123585,26 lei TVA inclus”.
111 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea canal și racord canal in comuna MOȘNIȚA NOUA, LOC MOȘNIȚA VECHE- Str. Scaramousche si Str.Transilvania CF 421727 cu 0 lungime de 445 ml avand o valoare de 164235,90 lei TVA inclus”.
112 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ” Achiziție și montare catarge și steaguri”.

Consiliul Local al Comunei Moșnița Nouă;

Având în vedere expunerea de motive cu nr. 9063/22.04.2020, întocmită de către primarul Comunei Moșnița Nouă, Florin Octavian Bucur.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată și H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnicoeconomice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 129 alin. 4, lit. a, art. 139, alin. 3 din Codul Administrativ,

113 Privind stabilirea chiriei lunare ce urmează a fi încasată de la S.C. Moșnițeana S.R.L pentru obiectele de inventar și mijloacele fixe din patrimoniul Comunei Moșnița Nouă
114 Privind stabilirea chiriei lunare ce urmează a fi încasată de la S.C.Green Ses S.R.L pentru obiectele de inventar și mijloacele fixe din patrimoniul Comunei Moșnița Nouă
115 Privind dezlipirea suprafeței de teren din C.F. nr. 422112, nr. Cad. 422112, în suprafață de 10.788 mp în trei loturi categoria curți construcții în intravilan, situate în UAT Moșnița Noua, localitatea Moșnița Noua, conform documentației întocmită de S.C. TOPO MAS S.R.L.
116 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2020.
117 Pentru modificarea art. 3 al H.C.L. nr. 113/24.04.2019 privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Comunei Moșnița Nouă cu Asociația de proprietari Doamnei-Moșnița Nouă, în scopul extinderii rețelei de canalizare, precum și aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai proiectului Extindere rețea canalizare strada Doamnei din cadrul obiectivului de investiție „ Extindere rețea alimentare cu apă și canalizare strada Doamnei”,în valoare totală de 227.969,37 lei tva inclus.
Proces Verbal încheiat în urma ședinței ordinare a membrilor de Consiliu Local in data de 29.04.2020
118 Pentru rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2020 privind sursa Credite Interne si aprobarea modificărilor listei de investiții aferente acesteia.
Proces Verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a membrilor de Consiliu Local în data de 11.05.2020
119 Pentru completarea H.C.L. nr. 61/25.03.2020, privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor consiliului local al Comunei Moșnița Nouă prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare în situații excepționale constatate de autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism și alte situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la locul desfășurării ședințelor Consiliului Local.
120 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2020.
121 Privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al Comunei Moșnița Nouă la data de 31.12.2019.
122 Privind transmiterea spre administrare și folosință a unor mijloace fixe și doar in folosință a terenurilor aferente acestora din anexa nr. 1 și anexa nr. 2 care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către SC Aquatim SA , având valori de: 123585,26 lei- (Str. Scaramouche cu lungimea de 327 ml), 47.000,00 — (Str. Berlin , Vatican, Baku și Moscova cu lungimea de 850 ml), 164235,90 —( Str, Scaramousche și Transilvania, cu lungimea de 445 ml)și respectiv 11.102,00 lei — (Str. Țibleș cu lungimea de 150 ml), cu TVA inclus.
123 Pentru aprobarea modelului cadru al contractului de delegare a gestiunii privind concesionarea Serviciului de Iluminat Public AL Comunei Moșnița Nouă.

124 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405465 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405465, cu suprafața de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche în vederea vânzării către d- nul Rădulescu Mircea Florian în calitate de proprietar al construcției.
125 Privind aprobarea atribuirii denumiri străzi în localitățile Moșnița Nouă, Urseni, Moșnița Veche, Comuna Moșnița Nouă.
126 Privind prima înscriere a drumului agricol DE 327 in suprafață de 1240 mp, situat în extravilanul localității Albina, UAT Moșnița Nouă, in proprietatea Comunei Moșnița Nouă, domeniul privat si administrarea Consiliului Local Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de prima înscriere, întocmită de S.C. CONCRET CAD S.R.L. Luând in considerare avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Moșnița Nouă ; Având în vedere ; raportul de specialitate cu nr. 10947/21.05.2020, aprobat de primarul comunei, întocmit de către Șef Birou Urbanism Ghilezan Eva Eugenia Gabriela, documentația tehnică de înscriere în cartea funciară întocmită de S.C. CONCRET CAD S.R.L.
127 Privind dezlipirea suprafețelor de teren din C.F. nr. 412969, nr. Cad. 412969, in suprafata de 63886 mp, in două loturi, categoria pășune in extravilan, situate in UAT Moșnița Noua, localitatea Albina, conform documentatiei întocmită de S.C. CONCRET CAD S.R.L.
128 Privind aprobarea înființării asociației de proprietari pentru realizarea administrării, întreținerii, reabilitării, modernizării, respectiv menținerii în starea bună a imobilului cuprins în C.F. nr. 401229 Cl, nr. cad. 683/2, situat în localitatea Moșnița Nouă.
129 privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garantie nr. 462/25.08.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 660.000,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 660.000,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat — „ Modernizare și dotare cămine culturale din localitățile Moșnița Veche, Albina și Urseni, comuna Moșnița Nouă, județul Timis
Proces Verbal încheiat în urma ședinței ordinare din data de 27.05.2020
130 pentru validarea dispozitiei Primarului comunei cu nr 172/11.06.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Mosnita Noua pe anul 2020
131 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra cotei de 10/80 din imobilul cuprins în C.F. nr. 406272 Cad 406272, în suprafață de 11263 mp, constând în teren curți construcții intravilan extins pentru stradă și zone verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către LAZEA Emil și asupra cotei de 2/80 din aceeași carte funciară, în urma declarației de renunțare depusă de către GEAMĂNU Eugenia Doina
132 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 403481 Cad 403481, în suprafață de 2348 mp, constând în teren curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către SOCIETATEA INMOBILIARIA COSTA DORADA SRL prin reprezentant BECKER Gracia Emilio
133 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra cotei de 2/6 din imobilul cuprins în C.F. nr. 413948 Cad 413948, în suprafață de 1598 mp, constând în teren curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnita Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către URSUT Florian.
134 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 422373 Cad 422373, în suprafață de 1910 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către URSUȚ Florian și URSUȚ JENICA.
135 Privind aprobarea actualizării datelor de imobil, schimbare parțială de destinație a construcției Atelier auto, birou sala de conferințe și apartament serviciu în Sala Activitătii Sportive, Spațiu Tehnic, Vestiare, Grupuri Sanitare, Birouri, Sala de Conferință și Apartament de serviciu, înscrisă în CF nr. 402373 -1 nr. Cad 402373, în suprafață de 951 mp, Str. Erou Briciu Leontin nr. 84, Moșnița Nouă, aflat în proprietatea comunei Moșnița Nouă în administrarea Consiliului Local, conform documentației întocmite de S.C. SMARTCAD GEODEZIE-CADASTRU S.R.L.
136 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra cotei de 2958/58748; 11729/58748; 14687/58748 mp din imobilul cuprins în C.F. nr. 419182 Cad 419182, în suprafață de 5317 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către TRIPA Alexandru și asupra cotei de 29374/58748 din aceeași carte funciară, în urma declarației de renunțare depusă de către Bejinar-Gheți Roxana.
137 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF NR 419659 NR CAD 419659, Comuna Mosnita Noua, sat MOȘNIȚA VECHE ,Judetu1 Timis , având ca beneficiari pe CASAP VASILE ADRIAN , CASAP ILEANA si CASAP IOAN CRISTIAN
138 Pentru Constituirea Consiliului Comunitar Consultativ privind Protecția Drepturilor Copilului din Comuna Moșnița Nouă și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia.
139 Pentru aprobarea modificării art. 1 și a anexei din H.C.L. nr. 107/29.04.2020 pentru aprobarea caietului de sarcini privind achiziția de containere necesare colectării separate a deșeurilor.
140 Privind aprobarea modificării anexei din H.C.L. nr. 93/25.03.2020 pentru aprobarea caietului de sarcini privind achiziția de servicii colectare, transport deșeuri reciclabile și inerte. Consiliul Local al Comunei Moșnița Nouă;
141 Privind preluarea gratuită, cu titlu definitiv, de către Clubul Sportiv Comunal Moșnița, club de drept public, a activității sportive și a dreptului de participare în Campionatul Municipal Liga a 6-a aparținând Asociației Sportive Albina precum și preluarea gratuită, cu titlu definitiv, de către Clubul Sportiv Comunal Moșnița, club de drept public, a activității sportive și a dreptului de participare în Liga a 5-a aparținând Asociației Sportive Gloria Moșnița Nouă.
142 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apă și branșamente apă in comuna MOSNITA NOUĂ- Str. Rozelor CF 422403 cu o lungime de 220 ml având o valoare de 31,880,10 lei TVA inclus”.
143 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a rețelei „Extindere rețea apă și branșament apă in COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ, LOCALITATEA MOȘNIȚA NOUA- str. CAMELIA CF 414323 cu 0 lungime de 93 ml având o valoare de 16,940,84 lei TVA inclus”.
144 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apă și 16 branșamente apă in COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ, LOCALITATEA URSENI- str. JUPITER CF 413883 și str. CAP AURORA CF 413887 cu o lungime de 300 ml având o valoare de lei TVA inclus”.
145 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a rețelei „Extindere rețea apă și branșament apă in COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ, LOCALITATEA MOȘNIȚA VECHE- Str. MARE NR 6D CF418998 cu 0 lungime de 95 ml având 0 valoare de lei TVA inclus”.
146 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apă și două branșamente in COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ, LOCALITATEA MOȘNIȚA NOUĂ- str. SAN MARINO CF 420964 cu 0 lungime de 95 ml având 0 valoare de 13.369,65 lei TVA inclus”.
147 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apă și branșamente apă pe strada Bucuriei, localitatea Moșnita Veche, comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 104.074,43 lei TVA inclus, avand o lungime de 463 ml.
148 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea canal cu 7 racorduri canal in comuna MOȘNIȚA NOUA, LOC MOȘNIȚA VECHEStr. Rozelor CF 422403 cu o lungime de 220 ml având o valoare de 68.068 lei TVA inclus”.
149 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a rețelei „Extindere rețea canal și racord canal pe strada Bucuriei, localitatea Moșnița Veche, comuna Moșnița Nouă jud. Timiș”, cu o valoare totală 109.718,00 lei TVA inclus, având o lungime de 259 ml.
150 Privind participarea Comunei Moșnița Nouă la ”Programul privind sprijinirea eficientei energetice ‘i a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public ” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „ Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în Comuna Moșnița Nouă, județul Timiș ”
Proces Verbal incheiat in urma sedintei extraordinare din data de 13.07.2020
151 Privind predarea catre Ministerul lucrarilor publice, Dezvoltarii si Administratiei compania nationala de investitii CNI S.A. a amplasamentului si asigurarea conditiilor  in vederea executarii obiectivului de investitie Baza sportiva de tip I , str Salcamilor nr. 20 sat Urseni, Comuna Mosnita Noua
152 Privind aprobarea analizei cost – beneficiu intocmita de TDR Finance & Business Advisor si incheierea unui contract de lucrari pe o perioada de 48 luni de la semnare din cadrul obiectivului de investitie Extindere Canalizare in localitatea Albina, din comuna Mosnita Noua
153 Privind aprobarea inchirierii imobilelor cuprinse in CF 420517 Mosnita noua si CF 405034, Mosnita Noua CF 422322, Mosnita Noua CF 415561 catre Clubul Sportiv Comunal Mosnita Noua
154 Pentru emiterea acordului Consiliului Local pentru lucrarea „Crestere siguranta in alimentare consumatori din localitatea Mosnita Noua si localitatea Mosnita Veche aflat in administrarea Consiliului local Mosnita Noua
155 Privind Aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport persoane prin curse regulate de catre ADI SMTT
156 privind aprobarea modalității de gestiune a serviciului de transport public local de persoane și a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate.
Proces Verbal încheiat în urma ședinței extraordinare din data de 23.07.2020
157 Privind aprobarea Pianului Urbanistic Zonal – „MOD FICARE PUZ APROBATPRIN HCL 42 DIN 31.07.2006 PE PARCELELE INSC SE IN CF NR 421313, 421312, 421311, 421310, 421309, 421308, 421307, 421306, 421305, 21304, 421303, 421302, 421301,

21293,421292, 421291,421290, 421289, 421288, 421287, 421286, 421285, 421284, 42128 , 421282 pe parcelele înscrise în CF NR 421313, 421312, 421311, 421310, 421309, 421308, 21307, 421306, 421305, 421304, 421303, 421302, 421301, 421300, 421299, 421298, 421297, 21296, 421295, 421294, 421293, 421292, 421291, 421290, 421289, 421288, 421287, 421286 421285, 421284, 421283, 421282 NR CAD 421313, 421312, 421311, 421310, 421309, 4 1308, 421307, 421306, 421305, 421304, 421303, 421302, 421301, 421300, 421299, 421298, 21297, 421296, 421295, 421294,

421293, 421292, 421291, 421290, 421289, 421288, 421287, 21286, 421285, 421284, 421283, 421282, Comuna Mosnita Noua, sat Mosnita Veche , Judetu Timis, având ca beneficiari pe SC BENEDETTO CASA SRL, HÎRTAUCÂ DOREL C STIAN , NEGRU ESTERA , LUCACI LENUTA, LUCACI  , HÂPÂIANU OSTEL,HÂPÂIANU LAURA  DASCÂLU ROMICÂ , DASCÂLU MARIA LUC ANA , PINTILIE MIRCEA, PINTILIE ADINA, PRODISCON MP SRL, ARNÂ U IULIAN RADU DANIEL , ARNÂUTU LILIANA , DIACONESCU RÂZVAN HEORGHE, DIACONESCU RALUCA, BLEZNIUC VIOLETA MARIA , BLEZ IUC VASILE, UNGUREANU MARIUS DANIEL, GENTLEMAN S ESTATE SRL , REAC CORNEL, TUREAC DANIEL , TUREAC ELISABETA LAVINIA, HAN ZIG NICOLAE , HANCZIG IRINA, , HANCZIG STEFAN , HANCZIG VASE NA, LUCACI MARIOARA, MURGU ILIE, vÎTÂ RADU MARIUS , DASCÂLU SAMUEL, OLTEAN DIANA SANDRA, VÎTÂDAN CRISTI, POPA COSMINA MA , SÎRBU SORIN ADRIAN , sÎRBU ALEXANDRA IULIA , IFTIMIE GABRIEL, BEJIU VALENTIN ADRIAN, BEJIU MIRELA ELENA, BÎTîCU FLOREA , BÎTÎCU NA conform extraselor CF.

158 Pentru validarea dispozitiei Primarului comunei cu nr 206/17.07.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Mosnita Noua pe anul 2020
159 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comun Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 416756, Nr. Cad A634/7/a/I/a/I în sup afață de 66 mp constând în teren intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea oșnița Nouă, în urma declarației de renunțare Ia dreptul de proprietate depusă de către Rodi JURAVLE-MARC.
160 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comun i Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 421751 Cad 421751, în suprafață de 155 mp, constând în pășune intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Mo nița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către ROT SCU Agneta-Ecaterina,
161 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comun • Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 423050 Cad 423050, în suprafață de 179 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, locali tea Urseni, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către SESTIT Mario, reprezentant al ANFARO SRL.
162 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comun i Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 422821 Cad 422821, în suprafață de 522 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, I alitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă d către CREȚU Adelina Bianca și ISAI Claudia Diana.
163 Privind înscrierea dreptului de proprietate al com ei Moșnița Nouă, asupra cotei de 5/6, respectiv asupra cotei de 10/13 din imobilele cuprinse C.F. nr. 410886, 407019 Cad Cc 602/12/7, 51239, în suprafață de 3626 mp, 2725 mp, nstând în teren curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, locali tea Urseni, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către MARTI Tiron-Florin, MARTIN Doina și MARTIN Dan Călin, MARTIN Simona, asupra cotei de 5/ , respectiv asupra cotei de 10/13, în urma declarației de renunțare Ia dreptul de proprietate d usă de către MARTIN Simona.
164 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comune• Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 420553, Cad 420553 în suprafață de 699 mp constând în teren curți construcții intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, I calitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare Ia dreptul de proprietate depusă de ătre BODNARIUC Daniel-loan.
165 Privind constatarea prelungirii în mod tacit a contractului cu nr. 6571/29.09.2011, încheiat pentru concesionarea terenului cuprins în C.F. 4058 1, nr.cadastral 405831, Moșnița Nouă, în suprafață de 640 mp, având ca beneficiar pe d-nul C ncă Aurelian, prin încasarea taxei pe teren și a redevenței de către Comuna Moșnița Nouă.
166 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins in CF 405817 Mosnita Noua cu nr CAD 405817 in vederea vanzarii catre dl Gherghe Marius Nicolae
167 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins in CF 405806 Mosnita Noua cu nr CAD 405806 cu suprafata de 690mp in vederea vanzarii catre SC Hafner Solutions SRL
168 Privind aprobarea raportului de evaluare al teren ui, cuprins în C.F. nr. 413780 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413780, cu suprafața de 534 m , situat în localitatea Urseni, în vederea concesionării către d- na Mărășescu Claudia A ca, în calitate de proprietară a construcției.
169 Privind infiintarea Cresei de copiii din localitatea Mosnita Noua
170 Privind aprobarea atribuirii denumiri străzi în localitățile Moșnița Nouă și Moșnița Veche, Comuna Moșnița Nouă.
171 Privind aprobarea Planului Urbanistic Local
172 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe arcela înscrisă în CF NR 417574 NR CAD 417574, Comuna Mosnita Noua, sat MOȘNIȚA ECHE ,Judetu1 Timis, având ca beneficiari pe PUGNA DIANA ANTONELA , PUGN ANCA LORENA , PUGNA ANDREI RAZVAN ,TELIBAȘA CIPRIAN VASILE și TELIBAȘA LAURA ELENA
173 Privind dezlipirea suprafetei de teren din CF 423262 in trei loturi categoria curti constructii in intravilan situate UAT Mosnita Noua localitate Urseni conform documentatiei intocmita de PFA Cosmin Popescu
174 Privind dezlipirea suprafeței de teren din C.F. nr. 423264, . Cad. 423264, in suprafață de 750 mp in trei loturi, categoria curți construcții in intravilan situate in UAT Moșnița Noua, localitatea Urseni, conform documentației întocmită de P.F. . Cosmin Popescu.
175 Privind dezlipirea suprafeței de teren din C.F. nr. 42263, nr. Cad. 423263, in suprafață de 761 mp in trei loturi, categoria curți construcții in intravi , situate in UAT Moșnița Noua, localitatea Urseni, conform documentației întocmită de P.F. . Cosmin Popescu
176 Privind dezlipirea lotului de teren din CF 423244 si nr cad 423244 cu suprafata de 1878 mp in trei Ioturi, categoria curți construcții in in vilan, situate in U.A.T. Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, conform documentatiei în cmită de S.C. TOPO MAS S.R.L.
177 Privind dezlipirea suprafeței de teren din C.F. nr. 423245, nr. Cad. 423245, în suprafață de 1137 mp in trei loturi, categoria curți construcții in in vilan, situate in U.A.T. Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, conform documentației înt cmită de S.C. TOPO MAS S.R.L.
178 Pentru modificarea Art.2. lit.g din H.C.L. cu nr. 10/25.01.2017 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători So ietății Metropolitane de Transport Timișoara și aprobarea gratuităților acordate unor categorii e cetățeni pentru transportul public local în comun asigurat de Societatea Metropolitană e Transport Timișoara pe linia autobuzului M22 Timișoara – Moșnița Nouă- Moșnița Veche- Urseni- Albina.
179 Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșniț Nouă, a retelei „Extindere rețea canal pe strada Ankara, localitatea Moșnita Noua, com a Moșnița Nouă jud. Timiș”cu o valoare totală 119.955,60 lei TVA inclus, avand o lungim de 230 ml
180 Privind preluarea in proprietate publica a retelei „Extindere retea apa pe strada Ankara localitatea Mosnita Noua” cu o valoare totala de 33.671,60 TVA inclus avand o lungime de 125ml”
181 Privind transmiterea spre administrare si folosinta a unor mijloace fixe si doar in folosinta a terenurilor aferente acestora.
182 Privind aprobarea atribuirii denumiri străzi în localitățile Moșnița Nouă și Moșnița Veche, Comuna Moșnița Nouă.
183 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 422806 Cad 422806 în suprafață de 3213 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către NICOLA Daniela, NICOLA Liliana Mariana, NICOLA Simona Liliana, NICOLA Florin Daniel, NICOLA Vasile Ioan, NICOLA Sorin, ANA-NICOLA Lăcrămioara-carmen, NICOLA Ana
184 Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului propriu al primarului comunei Moșnița Nouă.
185 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moșnița Nouă pe anul 2020
186 Privind transmiterea spre administrare și folosință a unor mijloace fixe și doar in folosință a terenurilor aferente acestora din anexa nr. 1 și anexa nr. 2 care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către SC Aquatim SA
187 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, parcela înscrisă în CF NR 400780 NR CAD 400780 Comuna Mosnita Noua, sat Urseni , Judetul Timis, având ca beneficiari pe

COJOCARU RAMONA MARIA și VLAD GRATIELA VIOLETA

188 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -”MODIFICARE PUZ APROBAT PRIN

HCL 11 DIN 24.01.2007 PE PARCELELE INSCRISE IN CF NR

411033, 411034, 411035, 411039, 411040, 411041, 419387,                   pe parcelele înscrise în

CF NR 411033, 411034, 411035, 411039, 411040, 411041, 419387, 419384 CU NR CAD 411033, 411034, 411035, 411039, 411040, 411041, 419387, 419384 Comuna Mosnita Noua sat Mosnita Veche , Judetul Timis, având ca beneficiară pe NAGHIU ALINA, conform extraselor CF.

189 Privind emiterii acordului Consiliului Local Moșnita Nouă pentru lucrarea Cresterea sigurantei in alimentare consumatori din localitățile Mosnița Nouă si Mosnița Veche, pe domeniul public/privat al U.A.T. Mosnita Noua, aflat in administrarea Consiliului Local

Moșnita Nouă

190 Privind dezlipirea suprafeței de teren din C.F. nr. 415055, nr. Cad. 415055, in suprafata de 28583 mp in trei loturi, conform documentației întocmită de S.C. PROMETER

M&G S.R.L. în calitate de executant al măsuratorilor topo- cadastrale, in vederea intabularii DJ595D, având ca beneficiar Consiliul Judetean Timiș

191 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 411605 Moșnița Nouă, nr. cadastral 411605, cu suprafața de 700 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea vânzării către d- nul Talpoș Liviu Dorin și d-nei Talpoș Laura, în calitate de proprietari ai construcției
192 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 415048 Moșnița Nouă, nr. cadastral 887/14, cu suprafața 1032 mp situat în localitatea Moșnița

Nouă , în vederea concesionării unei suprafețe de 1000 mp către soții Nagy Andrei și Nagy Mariana Carmen, în calitate de proprietari ai construcției

193 Privind dezlipirea suprafeței de teren din C.F. nr. 404975, nr. Cad. 404975, in suprafata din acte de 2.600 mp, suprafata masurata de 2.683 mp, in doua loturi, conform documentației întocmită de S.C. SMARTCAD GEODEZIE-CADASTRU S.R.L.
194 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF nr. 405586, cu nr. cad. 405586, Comuna Mosnița Nouă, sat Moșnița Veche, Județul Timiș, având ca beneficiari BENEDETTO CASA S.R.L
195 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF nr. 400972, cu nr. cad. 400972, Comuna Mosnița Nouă, sat Moșnița Nouă, Județul Timiș, având ca beneficiari pe

POTOAN MARIUS SORIN și POTOAN ADRIANA ILEANA

Proces Verbal încheiat în urma ședinței ordinare din data de 29.07.2020
Proces Verbal încheiat în urma ședinței ordinare din data de 26.08.2020
196 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice”, pe parcelele înscrise în CF nr. 417503, 417561 ,

408452 , cu nr. cad. 417503, 417561, 408452 , Comuna Mosnița Nouă, sat Moșnița Nouă,

Județul Timiș, având ca beneficiari pe STARVEST PROCONSTRUCTING RESIDENCE SRL

Proces Verbal încheiat în urma ședinței extraordinare din data de 24.09.2020
Proces Verbal încheiat în urma ședinței extraordinare din data de 22.10.2020
Proces verbal incheiat in urma sedintei din 04.11.2020
Proces Verbal incheiat in urma sedintei din 25.11.2020
Proces Verbal incheiat in urma sedintei din 27.11.2020
Proces Verbal încheiat în urma ședinței din 10.12.2020
Proces Verbal încheiat în urma ședinței din 15.12.2020
197 Pentru validarea Dispozitie primarului comunei cu nr 233/31.08.2020,privind rectificarea bugetului local al comunei Mosnita Noua pe anul 2020 Consiliul Local al comunei Moșnița Nouă, Consiliul Local al comunei Mosnita Noua,

Ținând cont de majorarea veniturilor cu suma totala de 615,65 mii lei reprezentand sume alocate din A.F.I.R (43.31) in valoare de 101,89 mii lei si sume primite de la A.F.I.R. (48.04.01) in suma de 513,76 mii lei biroul financiar contabil propune a se proceda la prezenta rectificare de buget.

198 privind aprobarea deschiderii obiectivului de investiții “ACHIZIȚIONARE TERMINALE

MEDIA TIP TABLETE, LAPTOPURI CAMERE WEB Șl TABLE INTERACTIVE„

199 privind aprobarea deschiderii obiectivului de investiții CĂMINE RACORD CANALIZARE URSENI și alocarea sumei de 6000 lei necesară achiziționarii de servicii proiectare necesare în vederea actualizarii proiectului tehnic
200 privind aprobarea obiectivului de investiții Reparații Clădiri Instituții Învățământ
201 privind aprobarea Notei Conceptuale aferente obiectivului de investiții

” CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL SAT MOȘNIȚA NOUĂ,COMUNA MOȘNIȚA

NOUĂ , JUDEȚ TIMłș„

202 privind aprobarea obiectivului de investiții AMENAJARE CURTE CREȘĂ MOȘNIȚA

NOUĂ

203 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moșnița Nouă pe anul 2020
204 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 423280 Cad 423280, în suprafață de 2453 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către GRUIȚĂ Tiberiu și GRUIȚĂ Daniela Elena.
205 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 416228 Cad 416228, în suprafață de II 72 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către DAHMA Michal și DAHMA Maria-Camelia.
206 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 422976 Cad 422976, în suprafață de 4325 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum și zone verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către SC TUYA INVEST CORPORATION SRL.
207 privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție nr. 224/26.06.2017 de la

FNGCIMM SA IFN în valoare de 872.000,00 lei în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 872.000,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului

intitulat —

Înființarea unei creșe, în comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș

208 Privind acceptarea de către Consiliul Local Moșnița Nouă a sumelor stabilite cu titlu de despăgubire pentru terenurile proprietatea Comunei Moșnița Nouă, afectate de lucrarea de utilitate publică de interes național ” Varianta de Ocolire Timișoara-Sud “
209 Privind asocierea Comunei Moșnița Nouă cu STRABAG S.R.L, persoană juridică română cu sediul social în București, Calea 13 Septembrie, nr.90, etaj 5, camera 5-14, Sector 5, înmatriculată la O.R.C de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/13563/1994, având CUI RO 6891914, în calitate de executant al lucrărilor în cadrul contractului nr. 71/12370/01.07.2020 încheiat cu Consiliul Județean Timiș pentru obiectivul „ Lărgire la 4 benzi circulație DJ 592 TimișoaraMoșnița Nouă,jud.Timi$, în vederea amenajării organizării de șantier în curtea imobilului cuprins în C.F. nr. 402373 Moșnița Nouă, pe o suprafață de 2.069 mp din suprafața totală de 4.629 mp aflat în proprietatea Comunei Moșnița Nouă
210 Privind constatarea apartenenței terenului cuprins în C.F. nr. 411735, Moșnița Nouă, nr.

topografic 501/4/1, în suprafață de 250 mp, la proprietatea privată a comunei Moșnița Nouă, în baza art.36, alin (1) din Legea nr. 18/1991, republicată

211 Privind acordarea unui drept de access cu titlu gratuit Antreprenorului Tirrena Scavi.S.p.A Italia Sucursala Cluj, mandatat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

(CNAIR), pentru „ Proiectare și Execuție Varianta de Ocolire Timișoara Sud”, asupra imobilului aflat în proprietatea Comunei Moșnița Nouă, cuprins în C.F. nr. 408264 Moșnița Nouă , vederea efectuării lucrărilor de relocare/protejare, întreținere, înlocuire rețele electrice 1 IOKV , avizate de către E Distribuție Banat S.A.

212 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413780 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413780, cu suprafața 534 mp situat în localitatea Urseni , în vederea concesionării către d-na Kovacs Marinela, în calitate de proprietară a construcției
213 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405489 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405489, cu suprafața 526 mp situat în localitatea Moșnița Veche, în vederea concesionării către d-na Crumpei Ana-Maria, în calitate de proprietară a construcției
214 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413736 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413736, cu suprafața de 583 mp, situat în localitatea Urseni , în vederea vânzării către d- nul Aioane Ovidiu , în calitate de proprietar al construcției
215 Privind aprobarea recompensării persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani sau 50 de ani de la încheierea căsătoriei.
216 privind aprobarea prelungirii termenului de tragere a finanțării rambursabile interne în valoare de 545.169, 14, până la data de 31.12.2020 și prelungirea perioadei de grație până la 20.06.2021 , necesară asigurării finnanțării cheltuielilor pentru obiectivul de investții „ Înființarea unei creșe, în comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș ”
217 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 423284 Cad 423284, în suprafată de 51 mp, constând în teren arabil intravilan extins ,comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către BUGA VIOREL și BUGA LAURA.
218 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moșnița Nouă pe anul 2020
219 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției in vederea depunerii cererii de finantare și a implementării

Proiectului „ACHIZIȚIONARE TERMINALE MEDIA TIP TABLETE, LAPTOPURI CAMERE WEB Șl TABLE INTERACTIVE” în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 -2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia

Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învătare, e-incluziune, e-cultură, esănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creșterea gradului de utilizare a Internetului

220 Privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului d-nului consilier local, Alexandru Constantin PROTEASA.
221 Privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului d-nului consilier local, Ioan

SORINCĂU

222 Privind dezlipirea suprafeței de teren din C.F. nr. 423474, nr. Cad. 423474, in suprafata de 853 mp in trei loturi, categoria curți construcții in intravilan, situate in UAT Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, conform documentatiei întocmită de S.C. TOPO MAS S.R.L.
223 Privind dezlipirea suprafeței de teren din C.F. nr. 423472, nr. Cad. 423472, in suprafata de 515 mp in două loturi, categoria curți construcții in intravilan, situate in UAT Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, conform documentatiei întocmită de S.C. TOPO MAS S.R.L.
224 Privind dezlipirea suprafeței de teren din C.F. nr. 423473, nr. Cad. 423473, in suprafata de 508 mp in două loturi, categoria curți construcții in intravilan, situate in UAT Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, conform documentatiei întocmită de S.C. TOPO MAS S.R.L.
225 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 412547 Cad 412547, în suprafață de 4145 mp, constând în teren curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către SOCIETATEA MITI INVESTMENTS SRL prin asociat unic și administrator BERRA Davide
226 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 423477 Cad 423477, cu cote de 1/3, respectiv 2/3 din suprafața totală de 395 mp, teren curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Societatea FILMAR GARDEN SRL și Societatea IMOBILIARIA BONAZZOLI SRL, prin împuternicit și mandatar RUS Petronela-Mia
227 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 423436 Cad 423436, în suprafață de 7732 mp, teren arabil intravilan extins pentru drumuri-parcări și zonă verde pentru aliniament, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către BUTUZA Alexandru-Errol.
228 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUCȚII INDUSTRIALE NEPOLUANTE , DEPOZITARE, PRODUCȚIE, SERVICII. BIROURI, COMERȚ”, pe parcelele înscrise în CF nr.414483, 414482, cu nr cad 414483, 414482, Comuna Mosnița Nouă,sat Moșnița Nouă , Județul Timiș, beneficiar Roman Elena
229 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Planului Urbanistic Zonal zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF NR 410358 NR CAD 410358, Comuna Mosnita Noua, sat MOȘNIȚA VECHE ,Judetul Timis, beneficiar SC FILMAR GARDEN SRL,
230 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413796 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413796 , cu suprafața de 476 mp, situat în localitatea Urseni , în vederea vânzării către d- na Chifor Lodovica, în calitate de proprietară a construcției
231 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405534 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405534, cu suprafața de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche , în vederea vânzării către d- nul Ghimpețeanu Florin Cornel , în calitate de proprietar al construcției
232 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413763 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413763, cu suprafața 452 mp situat în localitatea Urseni , în vederea concesionării către d-nul Geangalău Dumitru Adrian, în calitate de proprietar al construcției
233 Privind aprobarea caietului de sarcini pentru achiziția Extindere Sistem de supraveghere video în localitatea Moșnița Veche din cadrul obiectivului „ Extindere sistem de supraveghere ”
234 Privind aprobarea caietului de sarcini pentru achiziția        Instalare sisteme de alarmă antiefracție ” din cadrul obiectivului „ Dotare poliție locală “
235 Privind aprobarea caietului de sarcini pentru achiziția „ Repararea sistemului de supraveghere video al sediului Poliției Locale din Comuna Moșnița Nouă din cadrul obiectivului „ Dotare poliție locală”
236 Privind aprobarea caietului de sarcini pentru achiziția „Instalare Sistem de supraveghere video în Comuna Moșnița Nouă- DJ 592/str.Nicorești ‘din cadrul obiectivului „ Extindere sistem de supraveghere”
237 Privind aprobarea caietului de sarcini pentru achiziția „ Modernizarea și repararea sistemului de supraveghere video al Sălii de Sport din Comuna Moșnița Nouă din cadrul obiectivului „ Extindere sistem de supraveghere”
238 Privind aprobarea caietului de sarcini pentru achiziția „Instalare camere video la Adăpostul public pentru Animalele Abandonate pe raza Comunei Moșnița Nouă “din cadrul obiectivului „ Extindere sistem de supraveghere”
239 Privind aprobarea caietului de sarcini pentru achiziția „Instalare Sistem de supraveghere video între localitățile Moșnița Nouă și Moșnița Veche din cadrul obiectivului „ Extindere sistem de supraveghere”
240 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405443 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405443, cu suprafața de 450 mp, situat în localitatea Moșnița

Veche , în vederea vânzării către d- nul Matiș Cornel , în calitate de proprietar al construcției

241 Privind dezlipirea suprafeței de teren din C.F. nr. 421683, nr. Cad. 421683, in suprafață de 1403 mp in doua loturi, categoria drum in intravilan, situate in UAT Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, conform documentației întocmită de P.F.A. Galiciu Adrian Zeno
242 Privind alegerea președintelui de ședință
243 Privind aprobarea Regulamentului de organizare șifuncționare al Consiliului Local al Comunei Moșnița Nouă, Județul Timiș, pentru mandatul 2020-2024
244 Privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate în cadrul Consiliului Local al Comunei Moșnița Nouă
245 Privind constituirea Comisiei de casare a obiectelor de inventar, a obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe și a mijloacelor fixe
246 Privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Moșnița Nouă în Adunarea Generală a Asociaților R.P.L Ocolul Silvic Stejarul R.A și în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Comuna Moșnița Nouă
247 Privind împuternicirea consilierilor locali care să reprezinte interesele asociatului unic în cadrul Adunării Generale a S.C. Moșnițeana S.R.L.,
248 Privind împuternicirea consilierilor locali care să reprezinte interesele asociatului unic în cadrul Adunării Generale a S.C. Moșnițeana Security S.R.L.,
249 Privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de evaluare a ofertelor pentru concesionarea,închirierea,vânzarea prin licitație publică a terenurilor aflate în proprietatea privată a

Comunei Moșnița Nouă sau concesionarea , închirierea de bunuri aflate în proprietatea publică a comunei

250 privind numirea reprezentaților Consiliului Local al Comunei Moșnița Nouă în Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Comunal Moșnița
251 Privind aprobarea Proiectului de Rețea Școlară a Unităților de Învățământ de pe raza comunei Moșnița

Nouă în anul școlar 2021-2022

252 Privind desemnarea consilierilor locali pentru a face parte din Comisia de propunere atribuire denumiri străzi, piețe,parcuri, cartiere din Comuna Moșnița Nouă
253 Privind alegerea comisiei de validare și de numărare a voturilor
254 privind alegerea viceprimarului Comunei Moșnița Nouă, județul Timiș
255 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Moșnița Nouă
256 privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garantie nr. 53/22.03.2018 de la

FNGCIMM SA IFN in valoare de 514.000,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 514.000,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat —

„ Construire clădire afterschool, regim de înălțime P + IE și împrejmuire ”

257 Privind aprobarea garantării Creditului de investitii pentru proiecte de investitii finantate din fonduri europene cu ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din veniturile proprii prezente si viitoare ale comunei Moșnița Nouă si ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente prezente si viitoare deschise la CEC Bank SA — Sucursala Resita precum și semnarea actului aditional de prelungire perioadei de tragere, a perioadei de grație și a conditiilor de contractare ale creditului de investitii pe fonduri europene în valoare de 545.169,00 lei lei pentru proiectul „Înființarea unei Creșe în Comuna Moșnița Nouă, județ Timiș„
258 Privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță, asistență si reprezentare juridica
259 Privind rectificarea  bugetului local al comunei Mosnita Noua pe anul 2020
260 privind acordarea de Burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ preuniverstitar de stat din Comuna Moșnița Nouă
261 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pe anul fiscal 2021
262 Privind aprobarea atribuirii denumiri străzi în localitățile Moșnița Nouă, Urseni, Moșnița Veche, Comuna Moșnița Nouă
263 Privind acordarea unui drept de access cu titlu gratuit Antreprenorului Tirrena Scavi.S.p.A Italia Sucursala Cluj, mandatat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

(CNAIR), pentru „ Proiectare și Execuție Varianta de Ocolire Timișoara Sud” , asupra unei suprafețe de 20.45 mp din imobilul aflat în proprietatea Comunei Moșnița Nouă, cuprins în C.F. nr. 421097 Moșnița Nouă , in vederea efectuării lucrărilor de relocare a retelelor de gaz

264 Pentru actualizarea H.C.L. cu nr. 94/28.03.2019 privind aprobarea oficializării a două canale de comunicare cu cetățenii prin rețeaua de socializare Facebook și anume oficializarea paginii existente a Primariei Comunei Mosnita Noua si conturarea unui grup de comunicare cu denumirea ”Comuna Mosnita Noua”
265 Privind acordarea unei compensații în sumă de 30 lei/voluntar/intervenție în vederea satisfacerii nevoilor de hrană, apă, curățenie a tinutei folosite pe parcursul intervenției.
266 Privind trecerea cotei de 171/374 teren arabil intravilan, cuprins în C.F. nr. 401229 Moșnița Nouă, nr.cad 401229, ( nr.top vechi 683/2) și a construcțiilor cuprinse în C.F. nr.401229-CI

Moșnița Nouă, ap.SAD nr.2, în cotă de 4566/10000, în proprietatea Comunei Moșnița Nouă, domeniu public

267 Privind aprobarea Statutului și Acordului de asociere pentru Asociația de proprietari din

Moșnița Nouă, str. Principală, nr. 49, precum și stabilirea și definirea unor aspecte’privind înființarea și funcționarea asociației

268 Privind desemnarea reprezentanților consiliului local în vederea administrării grupului de comunicare pe Facebook ”Comuna Moșnița Nouă”,
269 Pentru validarea Dispozitiei primarului comunei cu nr.3 16/1 1.12.2020, privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă pe anul 2020
270 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 423464 Cad 423464 în suprafață de 138 mp, C.F. nr. 423467 Cad 423467 în suprafață de 1 52 mp, C.F. nr. 423404 Cad 423404 în suprafață de 77 mp si C.F. nr. 423402 Cad 423402 în suprafață de 81 mp categoria de folosință curți construcții intravilan extins pentru drumuri, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către BENEDETTO CASA S.R.L. prin asociat unic si administrator ASOLTANEI EMANUEL
271 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouăasupra imobilului cuprins în C.F. nr. 423505 Cad 423505 în suprafață de 5971 mp categoria de folosință curți construcții intravilan extins pentru drumuri, inclusiv trotuare si spatii verzi de aliniament, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către BENEDETTO CASA S.R.L. prin asociat unic si administrator ASOLTANEI EMANUEL
272 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 420407 Cad 420407 în suprafață de 581 mp categoria de folosință teren arabil in intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către FIRONDA VASILE-DANIEL
273 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 419536 Cad Cc92/l/6-7/13 în suprafață de 2714 mp, categoria de folosință curți construcții intravilan extins pentru drum acces, strada si spatii verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către BOGDANOVICI MARIUS CRISTIAN si BOGDANOVICI LIGIA
274 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă, asupra cotei de h din imobilului cuprins în C.F. nr. 405159 Cad 405 1 59 în suprafață de 4141 mp, categoria de folosință curți construcții intravilan extins pentru drum , comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către PETERKA EMILIA-FLAVIA si PETERKA STEFAN-ALOISIU
275 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița Nouă asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 423360 Cad 423360 în suprafață de 2.568 mp categoria de folosință teren arabil in intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către MAXIM IOTA, MAXIM SREBRENCA, CIUCUR TRAIAN, CIUCUR MARIA