Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotărâri de Consiliu Local 2022

Acest articol a fost editat în mai 24th, 2022 la 10:57 am

Proces verbal de ședință din data de 13.05.2022

hotarare nr. 179/13.05.2022, privind participarea Comunei Moșnița Nouă la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan”, aprobarea notei de fundamentare a investiției și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – Piste pentru biciclete în Comuna Moșnița Nouă, județul Timiș“

hotarare nr. 178/13.05.2022, privind participarea Comunei Moșnița Nouă la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană”, aprobarea notei de fundamentare a investiției și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul ELABORAREA ÎN FORMAT DIGITAL A DOCUMENTAȚIEI DE AMENAJARE A TERITORIULUI – PLAN URBANISTIC GENERAL ÎN COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ , JUDEȚUL TIMIȘ”

hotarare nr. 177/13.05.2022, Pentru completarea Art.3. din H.C.L cu nr. 38/18.02.20202 privind aprobarea înființării serviciului de iluminat public al Comunei Moșnița Nouă a Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public în Comuna Moșnița Nouă, stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public în Comuna Moșnița Nouă, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public în Comuna Moșnița Nouă și a Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public în Comuna Moșnița Nouă

hotarare nr. 176/13.05.2022, privind constituirea parteneriatului intre UAT comuna Moșnița Nouă și UAT Comuna Giroc în vederea depunerii cererii de finantare și a implementării Proiectului „ACHIZIȚIA UNUI MICROBUZ NEPOLUANT UTILIZAT ÎN SCOPURI COMUNITARE PENTRU COMUNA MOSNITA NOUA, JUDEȚUL TIMIȘ” în cadrul “Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)”

hotarare nr. 175/13.05.2022, privind participarea Comunei Moșnița Nouă în parteneriat cu Comuna Giroc la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)”, aprobarea notei de fundamentare a investiției și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “ ACHIZIȚIA UNUI MICROBUZ NEPOLUANT UTILIZAT ÎN SCOPURI COMUNITARE PENTRU COMUNA GIROC, JUDEȚUL TIMIȘ “

Proces verbal de ședință din data de 10.05.2022

hotarare nr. 174/10.05.2022, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 413763 nr. cadastral/topografic 413763 situat în localitatea Urseni, în suprafață de 452 mp, în vederea vanzarii către numitii STAN CRISTIAN-MIRCEA si STAN NICOLETA-ADELINA, în calitate de coproprietari ai constructiei

hotarare nr. 173/10.05.2022, privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2022

hotarare nr. 172/10.05.2022, pentru aprobarea obiectivului de investiții ”ACHIZIȚIE CONTAINER CU DESTINATIA GRUP SANITAR”

hotarare nr. 171/10.05.2022, Pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 255/05.11.2021 privind aprobarea contractării unei/ unor finanțări rambursabile interne în valoare de maximum 22.634.910,91 lei în vederea cofinanțării si prefinanțarii unor proiecte pe fonduri europene cât și a unor proiecte de investiții publice de interes local realizate din surse proprii și programe guvernamentale

hotarare nr. 170/10.05.2022, Privind aprobarea caietului de sarcini pentru ”Materiale / Echipamente de cablare structurata pentru transmisii voce/date categoria 6” din cadrul obiectivului de investiții ” Cablare si modernizare telefonie IT”

hotarare nr. 169/10.05.2022, Privind modificarea Anexei la HCL nr. 24/10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ”Achizitie microbuz”

hotarare nr. 168/10.05.2022, Privind aprobarea conținutului caietului de sarcini pentru ”Vehicule de pompieri” din cadrul obiectivului de investiții ” Achizitie autospeciala serviciu voluntar SVSU”

hotarare nr. 167/10.05.2022, Privind aprobarea conținutului caietului de sarcini pentru ”Achiziție buldoexcavator” din cadrul obiectivului de investiții ”Dotare parc auto cu grader, buldoexcavator, compactor”

Proces verbal de ședință din data de 28.04.2022

hotarare nr. 166/28.04.2022, privind aprobarea trecerii din domeniul privat al comunei Moșnița Nouă în domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului înscris în CF 423280 nr. Cadastral 423280 Mosnita Noua in suprafata de 2453 mp teren arabil, neimprejmuit, pentru cai de circulatie si zone verzi

hotarare nr. 165/28.04.2022, Privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor mijloace fixe și doar in folosință a terenurilor aferente acestora din anexa nr.1 și anexa nr. 2 care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către SC Aquatim SA

hotarare nr. 164/28.04.2022, privind aprobarea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pe anul fiscal 2023, initiat de primarul Florin Octavian Bucur, având în vedere raportul de specialitate cu nr. 9132/17.03.2022, întocmit de către inspector Otilia Loredana RUS.

HOTĂRÂRE nr. 163/28.04.2022, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 406778 nr. cadastral/topografic 51826 situat în localitatea Rudicica, în suprafață de 1.000 mp din suprafata totala de 1.530 mp, în vederea concesionării terenului, către numitul CORCHIS DUMITRU-ILIE, în calitate de proprietar al constructiei

HOTĂRÂRE nr. 162/28.04.2022, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 413763 nr. cadastral/topografic 413763 situat în localitatea Urseni, în suprafață de 452 mp, în vederea concesionării terenului, către numitii STAN CRISTIAN-MIRCEA si STAN NICOLETA-ADELINA, în calitate de coproprietari ai constructiei

HOTĂRÂRE nr. 161/28.04.2022, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 413730 nr. cadastral/topografic 413730 situat în localitatea Urseni, în suprafață de 480 mp, în vederea concesionării terenului, către numitii MITU ALEXANDRU si MITU ANDREEA-IULIANA, în calitate de coproprietari ai constructiei

HOTARARE nr. 160/28.04.2022, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in C.F. nr. 405524 Moșnița Nouă, nr. top. 405524 în suprafață de 450 mp, situat in localitatea Mosnita Veche, strada Predeal, nr. 12, în vederea vânzării către CUCU ION si CUCU JENI-ADRIANA în calitate de coproprietari ai construcției

hotarare nr. 159/28.04.2022, Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 424441, Cad 424441, din suprafaţă de 77 mp, constând în teren arabil intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către CĂPRIORU Oana Lucia

hotarare nr. 158/28.04.2022, Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă asupra imobilului înscris în C.F. nr. 424479 Cad 424479 în suprafață de 7489 mp, arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depuse de către SOCIETATEA FILMAR GARDEN reprezentată prin asociat și administrator RIDANI FILIPPO și SOCIETATEA CARIDANIO SRL reprezentată prin asociat și administrator PRANDI Carlo,

hotarare nr. 157/28.04.2022, Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă asupra imobilului înscris în C.F. nr. 423040 Cad 423040, în suprafață de 755 mp, teren arabil intravilan extins pentru spații verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către GRANDIN Manuel, asociat si administrator al Societății ANFARO SRL

Proces verbal de ședință din data de 05.04.2022

HOTĂRÎRE NR. 156/05.04.2022, Privind rectificarea bugetului local al Comunei Mosnita Noua pe anul 2022

HOTĂRÎRE NR. 155/05.04.2022, Pentru modificarea Art.1 din H.C.L. cu Nr. 100/21.03.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ,,Proiect tip – Construire Creșă mare, sat Urseni, comuna Moșnița Nouă, județul Timiș „

HOTĂRÂRE nr. 154/05.04.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente Proiectului “Înființare rețea inteligenta de distribuție gaze naturale in Comuna Moșnița Noua, localitatea Urseni, județul Timiș”

HOTĂRÂRE nr. 153/05.04.2022, pentru aprobarea obiectivului de investiții “Înființare rețea inteligenta de distribuție gaze naturale in Comuna Moșnița Noua, localitatea Urseni, județul Timiș”

HOTĂRÂRE nr. 152/05.04.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente Proiectului “Înființare rețea inteligenta de distribuție gaze naturale in Comuna Moșnița Noua, localitatea Moșnița Veche, județul Timiș”

HOTĂRÂRE nr. 151/05.04.2022, pentru aprobarea obiectivului de investiții “Înființare rețea inteligenta de distribuție gaze naturale in Comuna Moșnița Noua, localitatea Moșnița Veche, județul Timiș”

HOTĂRÂRE nr. 150/05.04.2022, privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente Proiectului “Înființare rețea inteligenta de distribuție gaze naturale in Comuna Moșnița Noua, Zona Industrială, județul Timiș”

HOTĂRÂRE nr. 149/05.04.2022, pentru aprobarea obiectivului de investiții “Înființare rețea inteligenta de distribuție gaze naturale in Comuna Moșnița Noua, Zona Industrială, județul Timiș”

HOTĂRÂRE nr. 148/05.04.2022, privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente Proiectului „ Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comuna Moșnița Nouă, localitatea Rudicica, județul Timiș

HOTĂRÂRE nr. 147/05.04.2022, pentru aprobarea modificării Art.1. a H.C.L. cu nr.43/10.02.2022 privind aprobarea obiectivului de investiții ”EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE IN LOCALITATEA RUDICICA”

hotarare nr. 146/05.04.2022, pentru aprobarea obiectivului de investiții „ Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – Piste pentru biciclete în Comuna Moșnița Nouă, județul Timiș – Tronsonul Str. Berlin și DE 97/1″

hotarare nr. 145/05.04.2022 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente Proiectului “Înființare rețea inteligenta de distribuție gaze naturale in Comuna Moșnița Noua, localitatea Albina, județul Timiș”

hotarare nr. 144/05.04.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții “Înființare rețea inteligenta de distribuție gaze naturale in Comuna Moșnița Noua, localitatea Albina, județul Timiș”

hotarare nr. 143/05.04.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții „ELABORAREA ÎN FORMAT DIGITAL A DOCUMENTAȚIEI DE AMENAJARE A TERITORIULUI – PLAN URBANISTIC GENERAL ÎN COMUNA MOSNITA NOUA, JUDEȚUL TIMIȘ”

Proces verbal de ședință din data de 31.03.2022

hotarare nr. 142/31.03.2022, pentru Completarea Art.1. din H.C.L. cu nr. 306/16.12.2021 privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apa pe Str. Monica si Georgeta , localitatea Mosnita Noua, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 54.739,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 677 ml’’

hotarare nr. 141/31.03.2022, privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Comunei Mosnita Noua in domeniul public al Comunei Mosnita Noua a imobilului inscris in CF nr. 413862 nr. Cadastral 413862 Mosnita Noua

hotarare nr. 140/31.03.2022, privind atribuire denumiri străzi în localitatea Moșnița Veche, comuna MOȘNIȚA NOUĂ

hotarare nr. 139/31.03.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF 407314 nr cad 407314 , Comuna Mosnita Noua, sat Urseni , Judetul Timis , beneficiar SZABADOS ANDREI CAROL MATEI

hotarare nr. 138/31.03.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF NR 416323 NR CAD 416323 Comuna Mosnita Noua, sat Moșnița Veche, Judetul Timis, beneficiar GAVALA ARTEMIE GABRIEL

hotarare nr. 137/31.03.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă asupra imobilului înscris în C.F. nr. 419936, Cad 419936, în cotă de 3/10 din suprafață totală de 1769 mp, teren arabil intravilan extins pentru spații verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către PROTEASA Alexandru Constantin

hotarare nr. 136/31.03.2022, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a lucrarii „Amenajare drum pe Strazile Stefana si Florentina, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 251.916,70 TVA inclus’’

hotarare nr. 135/31.03.2022, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea canalizare pe Str. Stefana si Florentina + Statie de Pompare, localitatea Mosnita Noua, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 97.937,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 73 ml

hotarare nr. 134/31.03.2022, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apa pe Str. Stefana si Florentina, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 13.170,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 85 ml’’

hotarare nr. 133/31.03.2022, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea iluminat public CF nr. 423094 localitatea Mosnita Noua, comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 83.408,29 lei TVA inclus’’

hotarare nr. 132/31.03.2022, privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor mijloace fixe și doar in folosință a terenurilor aferente acestora din anexa nr.1 și anexa nr. 2 care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către SC Aquatim SA

hotarare nr. 131/31.03.2022 privind inscrierea dreptului de proprietate al Comunei Mosnita Noua, asupra imobilelor inscrise in CF nr. 423549, 423094, Cad. 423549, 423094, in suprafata de 13 mp, 4940 mp, teren arabil intravilan extins pentru apa si canal, drum, Comuna Mosnita Noua, localitatea Mosnita Noua, in urma declaratiei de renuntare la dreptul de proprietate depusa de catre DRAGOI Iacob Sorin.

hotarare nr. 130/31.03.2022, privind dezlipirea suprafețelor de teren din C.F. nr. 413712, nr. Cad. 413712, in suprafata de 1000 mp, C.F. nr. 413711, nr. Cad. 413711, in suprafata de 1000 mp, C.F. nr. 413710, nr. Cad. 413710, in suprafata de 1000 mp, C.F. nr. 413709, nr. Cad. 413709 in suprafata de 1000 mp, C.F. nr. 413708, nr. Cad. 413708, in suprafata de 1000 mp, C.F. nr. 413707, nr. Cad. 413707 in suprafata de 1000 mp, C.F. nr. 413706, nr. Cad. 413706 in suprafata de 875 mp in două loturi, , C.F. nr. 413713, nr. Cad. 413713, in suprafata de 5567 mp in două loturi, categoria curți construcții in intravilan, respectiv categoria teren in intravilan pentru drum situate in UAT Moșnița Nouă, localitatea Albina, conform documentatiei întocmită de P.F.A. GALICIU ADRIAN-ZENO.

hotarare nr. 129/31.03.2022, privind inscrierea in Cartea Funciara a parcelelor cu nr. Cad CN 154 în suprafaţă de 322 mp, si NM198 în suprafaţă de 582 mp, situate în intravilanul UAT Moşnita Nouă, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul privat si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de S.C. TOPO MAS S.R.L.

hotarare nr. 128/31.03.2022 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a doua imobile – terenuri situate in intravilan cuprinse in CF nr. 405811 Mosnita Noua in suprafata de 3.204 mp si in CF nr. 405810 Mosnita Noua in suprafata de 3.344 mp proprietatea privata a Comunei Mosnita Noua

hotarare nr. 127/31.03.2022, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in C.F. nr. 403346 Moșnița Nouă, nr. top. 309/a/1/4 în suprafață de 1.012 mp, situat in localitatea Urseni, strada Mica, nr. 6, în vederea vânzării terenului, către BARNOS RALUCA-ANA-MARIA, în calitate de proprietara a construcției.

hotarare nr. 126/31.03.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF 401311 nr. cad. 401311, Comuna Mosnita Noua, sat Moșnița Nouă, Judetul Timis, beneficiari SESIMBRA DEVELOPMENT SRL ȘI SOCIETATEA STRATEGY ONE SRL

hotarare nr. 125/31.03.2022, privind atribuire denumiri străzi în localitățile Urseni și Moșnița Veche, comuna MOȘNIȚA NOUĂ

hotarare nr. 124/31.03.2022 privind modificarea H.C.L nr.8/22.01.2018 privind constituirea Comisiei de identificare și control pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor H.C.L cu nr. 422/20.12.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorării impozitului cu 500% pentru terenurile agricole nelucrate 2 ani consecutiv și cu până la 500% pentru terenurile neîngrijite situate în intravilanul Comunei Moșnița Nouă.

hotarare nr. 123/31.03.2022, privind modificarea Anexei nr. 1 si Anexei nr. 3 la H.C.L nr. 422/20.12.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorării impozitului cu 500% pentru terenurile agricole nelucrate 2 ani consecutiv și cu până la 500% pentru terenurile neîngrijite situate în intravilanul Comunei Moșnița Nouă

hotarare nr. 122/31.03.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă asupra imobilelor înscrise în C.F. nr. 416086, 416087, 416088, 416091, 416092 Cad 416086, 416087, 416088, 416091, 416092 în suprafață de 411 mp, 500 mp, 434 mp, 1478 mp, 118 mp, arabil intravilan extins pentru spații verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depuse de către BORGO ITALIANO SRL reprezentată prin asociat și administrator OLIVIERI MICHELE FILIPPO.

hotarare nr. 121/31.03.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 423147, Cad 423147, în cotă de 3/8, din suprafaţă totală de 80 mp, constând în teren curți construcții intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către GHIMPEȚEANU Maria

hotarare nr. 120/31.03.2022, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei pentru „Extindere rețea canalizare pe Str. Scaramousche , localitatea Mosnita Veche, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 147.114,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 435 ml

hotarare nr. 119/31.03.2022, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea canalizare pe Str. Recas, Rozelor si Arlechino, localitatea Mosnita Veche, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 112.145,10 lei TVA inclus, avand o lungime de 280 ml

hotarare nr. 118/31.03.2022, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea canalizare pe Str. Mare nr. 7, localitatea Mosnita Veche, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 20.000,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 95 ml

hotarare nr. 117/31.03.2022, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea canalizare pe Str. Ardeal, localitatea Mosnita Veche, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 33.404,81 lei TVA inclus, avand o lungime de 90 ml

hotarare nr. 116/31.03.2022, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea canalizare SERENA 3 + Statie de Pompare, localitatea Mosnita Veche, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 336.237,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 2088,60 ml’’

hotarare nr. 115/31.03.2022, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apa pe Str. Mare Nr.7 , localitatea Mosnita Veche, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 20.000,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 82 ml’’

hotarare nr. 114/31.03.2022, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apa pe Str. Scaramousche si Prieteniei, localitatea Mosnita Veche, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 109.956, 00 lei TVA inclus, avand o lungime de 465 ml

hotarare nr. 113/31.03.2022, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apa pe Str. Mierii, Polenului si Nectarului, localitatea Albina, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 53.300,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 263 ml’’

hotarare nr. 112/31.03.2022, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apa pe Str. Dumbrava, Fibis si Faget , localitatea Mosnita Veche, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 60.000 lei TVA inclus, avand o lungime de 320 ml’’

hotarare nr. 111/31.03.2022, Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apa pe Str. Ardeal , localitatea Mosnita Veche, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 20.379,20 lei TVA inclus, avand o lungime de 75 ml

hotarare nr. 110/31.03.2022, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apa pe SERENA 3, localitatea Mosnita Veche, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 68.475,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 2362,70 ml’’

hotarare nr. 109/31.03.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcelele înscrise în CF 401146, 400449 nr cad 401146, 400449, Comuna Mosnita Noua, sat Moșnița Nouă, Judetul Timis, beneficiari FRANDEȘ OVIDIU PETRU ȘI FRANDEȘ DIANA NICOLETA

hotarare nr. 108/31.03.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcelele înscrise în CF 419671, 419672, 419673, 420640 nr cad 419671, 419672, 419673, 420640, Comuna Mosnita Noua, sat Moșnița Veche, Judetul Timis, beneficiari ȚUCU ADRIANA, ȚUCU DUMITRU, ȘODOLESCU VALENTIN EMILIAN, ȘODOLESCU ANDREEA FLORENTINA, NIȚU CLAUDIU MARIUS

hotarare nr. 107/31.03.2022, pentru validarea Dispozitiei primarului comunei Moșnița Nouă cu nr. 80/24.03.2022, privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă pe anul 2022

Proces verbal de ședință din data de 21.03.2022

hotarare nr. 106/21.03.2022, privind aprobarea Caietului de Sarcini pentru ” ACHIZIȚIE GRADER ” din cadrul obiectivului de investiții ,, DOTARE PARC AUTO CU GRADER, BULDOEXCAVATOR, COMPACTOR”

hotarare nr. 105/21.03.2022, privind aprobarea Caietului de Sarcini pentru ”ACHIZIȚIE AUTOTURISM DACIA DUSTER ” din cadrul obiectivului de investiții ACHIZIȚIE AUTOTURISM PENTRU POLIȚIA LOCALĂ

hotarare nr. 104/21.03.2022, privind aprobarea caietului de sarcini ”Achizitie cilindru compactor” de catre UAT Mosnita Noua, pentru obiectivul de investitii ”Dotare parc auto cu grader, buldoexcavator, compactor”

hotarare nr. 103/21.03.2022, privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”AMENAJARE DRUMURI PRIN PIETRUIRE PE RAZA COMUNEI MOȘNIȚA NOUĂ ”

hotarare nr. 102/21.03.2022, privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”SCHIMBARE DESTINAȚIE ȘI MODERNIZARE CORP CLĂDIRE MOȘNIȚA NOUĂ- CENTRU LOGISTIC”

hotarare nr. 101/21.03.2022, privind aprobarea solicitãrii prelungirii Scrisorii de garantie nr. 326/25.07.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.815.000,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 1.815.000,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat – „ Extindere canalizare menajerã în localitatea Urseni, comuna Mosnita Nouã ”

hotarare nr. 100/21.03.2022, privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ,,Proiect tip – Construire Creșă mare, sat Urseni, comuna Moșnița Nouă, județul Timiș „

hotarare nr. 99/21.03.2022 privind aprobarea întocmirii documentației in vederea elaborării unui Plan Urbanistic Zonal pentru terenul înscris in C.F. nr. 422780, nr. cadastral 422780, in suprafață de 2182 mp, situat in Moșnița Noua, cu destinația ZONĂ SOCIAL CULTURALĂ – LĂCAȘ DE CULT ŞI GRĂDINIȚĂ

hotarare nr. 98/21.03.2022 pentru revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 72/24.02.2022 privind trecerea din domeniul public al Comunei Mosnita Noua in domeniul privat al Comunei Mosnita Noua a imobilului inscris in CF nr. 422780, nr. cad. 422780 in suprafata de 2182 mp – arabil extravilan

hotarare nr. 97/21.03.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2022

proces verbal de ședință din data de 24.02.2022

hotarare nr. 96/24.02.2022, privind aprobarea actualizării valorii de investiţie la faza Studiu de Fezabilitate a obiectivului de investiții “ Înființare clădire școală Moșnița Nouă ”

hotarare nr. 95/24.02.2022, pentru modificarea HCL nr. 284 DIN 25.11.2021 privind aprobare PUZ ”Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF NR 412567 NR CAD 412567, Comuna Mosnita Noua, sat MOȘNIȚA VECHE, Judetul Timis, beneficiari SECU CORNEL ȘI POMMIER MIRUNA

hotarare nr. 94/24.02.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF NR 405587 NR CAD 405587 Comuna Mosnita Noua, sat Moșnița Veche, Judetul Timis,beneficiari CANDALE AUGUSTIN si CANDALE VIRGINICA DORINA MARIA

hotarare nr. 93/24.02.2022, privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2022

hotarare nr. 92/24.02.2022, privind stabilirea nivelului chiriei pentru imobilul cuprins în C.F. nr. 421070 Moșnița Nouă, nr. cadastral 421070, situat în localitatea Moșnița Nouă, nr.203 și pentru imobilul cuprins în C.F. nr. 401422 Mosnita Noua, nr. cadastral 401422 proprietatea Comunei Moșnița Nouă situat în localitatea Moșnița Veche str. Bistrei, nr.24, în vederea închirierii către Oficiul Județean de Poștă Timiș

hotarare nr. 91/24.02.2022, privind aprobarea solicitãrii prelungirii Scrisorii de garantie nr. 224/26.06.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 872.000,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 872.000,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat – „ Înființarea unei creșe, în comuna Moșnița Nouã, jud. Timiș ”

hotarare nr. 90/24.02.2022, Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 420714 Cad 420714, în suprafața totală de 10966 mp, teren arabil intravilan extins pentru străzi și zone verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către BORDIGNON Fabio și BITTETTI Edoardo Giovanni

hotarare nr. 89/24.02.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcelele înscrise în CF NR 417225, 416717 NR CAD 417225, 416717 Comuna Mosnita Noua, sat MOȘNIȚA NOUĂ, Judetul Timis, beneficiara SC THERMOINOX CONSTRUCT SRL

hotarare nr. 88/24.02.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 404645, Cad 404645, în cotă de 1/16, 2/16, 3/16, din suprafața totală de 4146 mp, constând în teren curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către MIHANȚA Maria Teodora, PAULESCU Doru Dumitru, PAULESCU Anișoara Amarili, CHERA Mirabela, BRĂILOIU Cristian, PITIC Diana Iuliana, PITIC Florin Ciprian, prin mandatar PITIC Cristian Angelo, MARIN Andrei prin mandatar PAULESCU Doru Dumitru

hotarare nr. 87/24.02.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 407615, Cad 407615, în cotă de 1/19 fiecare, din suprafața totală de 4351 mp, constând în teren curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către MACRA Dorel-Cosmin și MACRA Norina, RUSU Dan-Andrei ,RUSU Ioan și RUSU Rodica, prin mandatar RUSU Dan-Andrei, BUGA Bogdan-Călin, CIUTACU Marian și CIUTACU Adriana-Carmen

hotarare nr. 86/24.02.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcelele înscrise în CF NR 412126, 412127 NR CAD 412126, 412127 Comuna Mosnita Noua, sat MOȘNIȚA VECHE, Judetul Timis, beneficiari SC VENUS M2 HOUSE SRL și SC OMNI SRL

hotarare nr. 85/24.02.2022, privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a ”SERVICIULUI COMUNITAR DE UTILITĂȚI PUBLICE MOȘNIȚA NOUĂ”, precum şi aprobarea Caietului de sarcini si a Contractului de delegare a gestiunii

hotarare nr. 84/24.02.2022, pentru aprobarea facilităților acordate unor categorii de cetățeni cu domiciliul/ reședința pe raza comunei Moșnița Nouă, la plata transportului public prestat în aria de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Societatea Metropolitană de Transport Timișoara pe anul 2022

hotarare nr. 83/24.02.2022, privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Mosnita Noua in Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiei de director adjunct la Scoala Gimnaziala Mosnita Noua

hotarare nr. 82/24.02.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF NR 418839 NR CAD 418839 Comuna Mosnita Noua, sat Rudicica, Judetul Timis, beneficiar BORDEA IOSIF ALEXANDRU

hotarare nr. 81/24.02.2022, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 413765 nr. cadastral/topografic 413765 situat în localitatea Urseni, în suprafață de 500 mp, în vederea concesionării terenului, către numitii BALTARETE CRISTIAN-ADELIN si BALTARETE ANDREEA-ALEXANDRA, în calitate de coproprietari ai constructiei

hotarare nr. 80/24.02.2022, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 413763 nr. cadastral/topografic 413763 situat în localitatea Urseni, în suprafață de 452 mp, în vederea concesionării terenului, către numitii STAN CRISTIAN-MIRCEA si STAN NICOLETA-ADELINA, în calitate de coproprietari ai constructiei

hotarare nr. 79/24.02.2022, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in C.F. nr. 405521 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405521 în suprafață de 450 mp, situat in localitatea Mosnita Veche, strada Predeal, nr. 18, în vederea vânzării terenului, către MARIS CRISTIAN si MARIS CRISTINA ELENA, în calitate de coproprietari ai construcției

hotarare nr. 78/24.02.2022, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in C.F. nr. 413845 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413845 în suprafață de 455 mp, situat in localitatea Urseni, strada Venus, nr. 5, în vederea vânzării terenului, către CORJESCU ANDREI, în calitate de proprietar al construcției

hotarare nr. 77/24.02.2022, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in C.F. nr. 402516 Moșnița Nouă, nr. cadastral 402516 în suprafață de 966 mp, situat in localitatea Mosnita Veche, strada Bisericii, nr. 54A, în vederea vânzării terenului, către HAIDAU CLAUDIA-LOREDANA, în calitate de proprietara a construcției

hotarare nr. 76/24.02.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, imobilului cuprins în C.F. nr. 416277 Cad 416277 în suprafața de 3127 mp, teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către CENTRO SEVICE INDUSTRY SRL prin administrator Societatea TROVAILTUOPERCHE SRL, reprezentată legal prin CIONCA Raul Ciprian

hotarare nr. 75/24.02.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, imobilului cuprins în C.F. nr. 416280 Cad 416280 în suprafața de 242 mp, teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către CENTRO SEVICE INDUSTRY SRL prin administrator Societatea TROVAILTUOPERCHE SRL, reprezentată legal prin CIONCA Raul Ciprian

hotarare nr. 74/24.02.2022, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 413331 Cad 413331, în suprafață totală de 2732 mp, teren curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către MOHAMAD AL ABOUD IBRAHIM, HORO RAGHDA

hotarare nr. 73/24.02.2022 privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a imobilelor – terenuri proprietatea privata a Comunei Mosnita Noua

hotarare nr. 72/24.02.2022, privind aprobarea trecerii din domeniul public al Comunei Mosnita Noua in domeniul privat al Comunei Mosnita Noua a imobilului inscris in CF nr. 422780, nr. cad. 422780 in suprafata de 2182 mp – arabil extravilan

hotarare nr. 71/24.02.2022, privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 1 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017

pv de sedinta din data de 10.02.2022

hotarare nr. 70 din 10.02.2022 privind aprobarea infiintarii SERVICIULUI COMUNITAR DE UTILITATI PUBLICE MOSNITA NOUA

hotarare nr. 69 din 10.02.2022 pentru modif anexei 1 si 2 din HCL NR. 158/29.09.2021 privind aprobarea cererii de finantare si adevizului general estimativ aferente proiectului Modernizare strazi in localitatea Urseni, din cadrul obiectivului de investiții „MODERNIZARE STRĂZI COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ PRIN PROGRAMUL ANGHEL SALIGNY”

hotarare nr. 68 din 10.02.2022 pentru modif anexei 1 si 2 din HCL NR. 164/29.09.2021 privind aprobarea cererii de finantare si adevizului general estimativ aferente proiectului investiții Realizare rețea de canalizare în localitatea Albina și Gospodărie de Apă în localitatea Moșnița Veche, comuna Moșnița Nouă, prin Programul Anghel Saligny

hotarare nr. 67 din 10.02.2022 pentru modif anexei 1 si 2 din HCL NR. 165/29.09.2021 privind aprobarea cererii de finantare si adevizului general estimativ aferente proiectului Modernizare strazi in localitatea Albina, din cadrul obiectivului de investiții „MODERNIZARE STRĂZI COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ PRIN PROGRAMUL ANGHEL SALIGNY”

hotarare nr. 66 din 10.02.2022 pentru modif anexei 1 si 2 din HCL NR. 166/29.09.2021 privind aprobarea cererii de finantare si adevizului general estimativ aferente proiectului Modernizare strazi in localitatea Mosnita Veche, din cadrul obiectivului de investiții „MODERNIZARE STRĂZI COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ PRIN PROGRAMUL ANGHEL SALIGNY

hotarare nr. 65 din 10.02.2022 pentru modif anexei 1 si 2 din HCL NR. 167/29.09.2021 privind aprobarea cererii de finantare si adevizului general estimativ aferente proiectului Modernizare strazi in localitatea Mosnita Noua, din cadrul obiectivului de investiții „MODERNIZARE STRĂZI COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ PRIN PROGRAMUL ANGHEL SALIGNY

HOTĂRÂRE nr. 64 din 10.02.2022 privind modificarea Anexei nr. 1 si Anexei 2.2 la HCL nr. 245/05.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente Proiectului „Realizare rețea de canalizare în zona Vest, comuna Mosnita Noua, jud. Timis prin programul Anghel Saligny” din cadrul obiectivului de investitii „ Realizare rețea de canalizare în comuna Moșnița Nouă “

HOTĂRÂRE nr. 63 din 10.02.2022 privind modificarea Anexei 1 si a Anexei 2.2. la HCL nr. 247/05.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente Proiectului „Realizare rețea de canalizare în zona Nord, comuna Mosnita Noua, jud. Timis prin programul Anghel Saligny” din cadrul obiectivului de investitii „ Realizare rețea de canalizare în comuna Moșnița Nouă “

HOTĂRÂRE nr.  62 privind modificarea Anexei nr. 1 si a Anexei 2.2 la HCL nr. 246/05.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente Proiectului „Realizare rețea de canalizare în zona Est, comuna Mosnita Noua, jud. Timis prin programul Anghel Saligny” din cadrul obiectivului de investitii „ Realizare rețea de canalizare în comuna Moșnița Nouă “

HOTĂRÂRE nr. 61 din 10.02.2022 privind modificarea Anexei nr. 1 si a Anexei nr. 2.2. la HCL nr. 244/05.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente Proiectului „Realizare rețea de canalizare în zona Sud, comuna Mosnita Noua, jud. Timis prin programul Anghel Saligny” din cadrul obiectivului de investitii „ Realizare rețea de canalizare în comuna Moșnița Nouă “

HOTĂRARE nr. 60 din 10.02.2022 privind modificarea Anexei 1 la HCL nr. 23605.11.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ aferente Proiectului “CONSTRUIRE PODEȚE PESTE CANALE ANIF IN COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ”

hotarare nr. 59 din 10.02.2022, privind aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Moşniţa Nouă, pentru anul 2022

hotarare nr. 58 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC FAZA DTAC

hotarare nr. 57 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” EXTINDERE CANALIZARE SI ILUMINAT PUBLIC STRADA VALIUG

hotarare nr. 56 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” EXTINDERE RETELE EDILITARE IN PUZ TINERET ALBINA.

hotarare nr. 55 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” INTRODUCERE RETEAS MEDIE TENSIUNE IN SUBTERAN – PUZ PS 1711 MOSNITA NOUA

hotarare nr. 54 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” EXTINDERE CANALIZARE STRADA PRIETENIEI SI ARMONIEI

hotarare nr. 53 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” SCHIMBARE DESTINATIE SI MODERNIZARE CORP CLADIRE MOSNITA NOUA CENTRU LOGISTIC

hotarare nr. 52 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” EXTINDERE CANALIZARE STRADA FECIOAREI, CIUCAS SI CEAHLAU

hotarare nr. 51 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” EXTINDERE CANALIZARE STRADA CERBULUI

hotarare nr. 50 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” AMENAJARE CAPELE PE RAZA COMUNEI MOSNITA NOUA”

hotarare nr. 49 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” EXTINDERE RETEA ELECTRICA SI CANALIZARE STRADA BIRDA”

hotarare nr. 48 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” IMPREJMUIRE CIMITIRE MOSNITA NOUA, MOSNITA VECHE SI ALBINA”

hotarare nr. 47 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” EXTINDERE CANALIZARE STRADA VIDRARU MOSNITA NOUA”

hotarare nr. 46 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” AMENAJARE DRUMURI PRIN PIETRUIRE PE RAZA COMUNEI MOSNITA NOUA”

hotarare nr. 45 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” AMENAJARE BAZA SPORTIVA MOSNITA VECHE”

hotarare nr. 44 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” CONSTRUIRE SALA DE SPORT IN LOCALITATEA MOSNITA VECHE, COM MOSNITA NOUA

hotarare nr. 43 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE IN LOCALITATEA RUDICICA

hotarare nr. 42 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” AMPLASARE STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA MOSNITA NOUA

hotarare nr. 41 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” MODERNIZARE SALA CONSILIU

hotarare nr. 40 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC, CONDUCTORI SI LAMPA

hotarare nr. 39 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” REABILITARE BAZA SPORTIVA SI IMPREJMUIRE TEREN SPORT ALBINA

hotarare nr. 38 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ”MONTARE HIDRANTI CARTIER TINERET MOSNITA NOUA

hotarare nr. 37 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ”MODERNIZARE SALA SPORT

hotarare nr. 36 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” CONSTRUIRE FOISOR CRESA MOSNITA NOUA

hotarare nr. 35 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” AMENAJARE PARCARE SALA SPORT

hotarare nr. 34 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” IMPREJMUIRE SI AMENAJARE CURTE GRADINITA MOSNITA VECHE

hotarare nr. 33 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” Modernizare parcuri existente ( Albina, Muntenia, Serena, Mosnita Veche, Urseni )

hotarare nr. 32 din 10.02.2022 pentru aprobarea deschiderii obiectivului de investiții ”AMENAJARE CLADIRI PUBLICE IN VEDEREA IMPLEMENTARII ANALIZEI DE RISC

hotarare nr. 31 din 10.02.2022 pentru aprobarea deschiderii obiectivului de investiții ”DOTARE PARC AUTO CU GRADER, BULDOEXCAVATOR, COMPACTOR

hotarare nr. 30 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ”Construire creșă în localitatea Mosnita Veche, comuna Moșnița Nouă

hotarare nr. 29 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiți ”Construire creșă în localitatea Urseni, comuna Moșnița Nouă

hotarare nr. 28 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” Modernizare parc auto cu masini electrice

hotarare nr 27 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” Achizitie autospeciala serviciu voluntar S.V.S.U.

hotarare nr. 26 din 10.02.2022, pentru aprobarea obiectivului de investiții”Achizitie autoturism pentru Politia Locala

hotarare nr. 25 din 10.02.2022 pentru aprobarea obiectivului de investiții ” Cablare si Modernizare telefonie si IT

hotarare nr. 24 din 10.02.2022, pentru aprobarea obiectivului de investiții ”ACHIZIȚIE MICROBUZ”

pv de sedinta din data de 27.01.2022

hotarare nr. 23 din 27.01.2022 privind realizarea unui Plan Urbanistic Zonal împreuna cu TURUCZKO AURELIA-MARIA pe parcela înscrisă in C.F. nr. 402476 (A 242/9/11/3), parcela care se învecinează cu terenul identificat cu număr cadastral 405015 (A 242/9/11/2) în suprafață de 290 mp, aflat in proprietatea Comunei Moșnița Noua situat in extravilan localitatea Moșnița Veche

hotarare nr. 22 din 27.01.2022, privind aprobarea actualizarii valorii de investiţie a Proiectului “CONSTRUIRE CLĂDIRE AFTER SCHOOL, REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE”

hotarare nr. 21 din 27.01.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcelele înscrise în CF 404454 nr cad 404454, CF 404440 nr cad 404440, Comuna Mosnita Noua, sat Urseni, Judetul Timis, beneficiari DUMITER IOAN, DUMITER MIHAI, DUMITER DANIEL, DUMITER RADU, DUMITER GHEORGHE, DUMITER NICOLAE, DUMITER ȘTEFAN, DUMITER LAURA

hotarare nr. 20 din 27.01.2022 pentru modificarea HCL nr. 248/25.11.2020 privind împuternicirea consilierilor locali care să reprezinte interesele asociatului unic în cadrul Adunării Generale a S.C. Moșnițeana Security S.R.L

hotarare nr. 19 din 27.01.2022 pentru modificarea HCL nr. 247/25.11.2020 privind împuternicirea consilierilor locali care sa reprezinte interesele asociatului unic in cadrul Adunarii Generale a SC Mosniteana SRL

hotarare nr. 18 din 27.01.2022 pentru modificarea HCL nr. 245/25.11.2020 privind constituirea Comisiei de casare a obiectelor de inventar, a obiectelor de natura mijloacelor fixe si a mijloacelor fixe

Hotarare nr. 17 din 27.01.2022 pentru modificarea HCL nr. 244/25.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate în cadrul Consiliului Local al Comunei Moşniţa Nouă

Hotararea Nr. 16 din 27.01.2022 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in C.F. nr. 405521  Moșnița Nouă, nr. cadastral 405521 în suprafață de 450 mp, situat in localitatea Mosnita Veche, strada Predeal, nr. 18, în vederea concesionarii terenului, către Maris Cristian si Maris Cristina-Elena, în calitate de coproprietari ai construcției

Hotararea Nr. 15 din 27.01.2022 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in C.F. nr. 424426  Moșnița Nouă, nr. cadastral 424426 în suprafață de 250 mp, situat in localitatea Mosnita Noua, strada Agricultorilor, nr. 37, în vederea vânzării terenului, către Filip Florian si Filip Viorica, în calitate de coproprietari ai construcției

Hotararea Nr. 14 din 27.01.2022 privind aprobarea demararii procedurilor in vederea scoaterii din circuitul agricol a suprafetei de 96 mp teren extravilan pentru lucrarea ” Conducta de transport gaze naturale SRM Timisoara I- SRM Timisoara III ( inclusiv alimentare cu energie electrica, protectie catodica si fibra optica )”

Hotararea Nr. 13 din 27.01.2022 privind aprobarea închirierii suprafeței de 20 mp din suprafața totală de 214 a imobilului cuprins în C.F. nr. 402373 Moșnița Nouă, nr.cad. 402373-C2,  aflat în  proprietatea Comunei Moșnița Nouă către MOȘNIȚEANA SECURITY S.R.L, cu asociat Consiliul Local Moșnița Nouă

Hotararea Nr. 12 din 27.01.2022 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, imobilelor cuprinse în C.F. nr. 423675, 423648, 416282 Cad 423675, 423648, 416282  în suprafața de 101 mp, 45 mp, respectiv 6 mp, teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către CENTRO SEVICE INDUSTRY SRL prin administrator Societatea TROVAILTUOPERCHE SRL, reprezentată legal prin CIONCA Raul Ciprian

Hotararea Nr. 11 din 27.01.2022 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 424037, Cad 424037, în cotă de 1186/4592, din suprafaţă totală de 794 mp, constând în teren curți construcții, arabil intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către LAZEA Rovin

Hotararea Nr. 10 din 27.01.2022 privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă asupra imobilelor înscrise în C.F. nr. 424392, 424393, 424394 Cad 424392, 424393, 424394, în   suprafață   de 2314 mp, 716 mp, 1616 mp, teren arabil intravilan extins pentru drum, trotuare și spații verzi de aliniament, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către EMAS RESIDENCE, Societate cu Răspundere Limitată, prin asociat si administrator ASOLTANEI Emanuel

Hotararea Nr. 9 din 27.01.2022 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcelele înscrise în CF 412130 nr cad 412130, Comuna Mosnita Noua, sat Mosnita Veche, jud. Timis, beneficiari VB INVESTITII MOSNITA SRL

Hotararea Nr. 8 din 27.01.2022 privind aprobarea solicitãrii prelungirii Scrisorii de garantie nr. 462/25.08.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 660.000,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 660.000,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat – „ Modernizare și dotare cãmine culturale din localitãțile Moșnița Veche, Albina și Urseni, comuna Moșnița Nouã, județul Timiș 

Hotararea Nr. 7 din 27.01.2022 Privind întabularea drumului agricol DE 218/2 în suprafaţă de 3985 mp si Ps218/1 în suprafaţă de 8954 mp, situate în extravilanul UAT Moşnita Nouă, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniu privat si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de S.C. CONCRET CAD S.R.L

Hotararea Nr. 6 din 27.01.2022 Privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor  mijloace fixe și doar in folosință a terenurilor aferente acestora din anexa nr.1 și anexa nr. 2  care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către SC Aquatim SA

Hotararea Nr. 5 din 27.01.2022 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcelele înscrise în CF 407843 cu nr cad 407843, CF 407858 cu nr cad 407858, CF 407929 cu nr cad 407929, CF 407855 cu nr cad 407855, CF 414200 cu nr cad 414200, Comuna Mosnita Noua, sat Urseni , Judetul Timis, beneficiari BALINT NASTASIA, BALINT ADRIAN-GHEORGHE, BALINT COSMIN-LIVIU, DABA ADRIAN CORNELIU, DABA VIORICA, CĂLIN ANDREEA ROXANA, PASTOR ENIKO, PASTOR GHEORGHE,

Hotararea Nr. 4 din 27.01.2022 Privind aprobarea Rețelei  Școlare ce va funcționa în Comuna Moşniţa Nouă  în anul școlar 2022-2023

PV referitor la sedinta extraordinara din 10.01.2022

Hotarare nr. 3 / 10.01.2022 privind aprobarea redistribuirii sumelor si utilizarii excedentului bugetar din anul 2021

Hotarare nr. 2 / 10.01.2022 pentru validarea Dispozitiei Primarului nr. 281/21.12.2021 si a Dispozitiei Primarului nr. 1/05.01.2022

Hotarare nr. 1 / 10.01.2022 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului doamnei consilier local Ghiță Leontina