Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotărâri de Consiliu Local 2023

Acest articol a fost editat în martie 20th, 2024 la 02:49 pm

PV sedinta ordinara 19.12.2023

HOTĂRÂREA NR.344/ 19.12.2023 privind aprobarea reducerii cu 50% la plata impozitului/ taxei pentru clădirile noi sau reabilitate, cu destinația de locuință, pentru care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrări pentru creșterea performanței energetice, pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice, inițiat de consilier local Miclea Răzvan Cătălin.

HOTĂRÂREA NR. 343/19.12.2023 pentru modificarea Art.1. a Hotărârii de Consiliu Local nr. 197 din 21.08.2023 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de maximum 2.822.687, 39 lei în vederea finanțării unor proiecte de investiții publice de interes local realizate din surse proprii.

HOTĂRÂREA NR.342/19.12.2023 pentru aprobarea modificării Art.1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 175 din 19.07.2023 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de maximum 3.576.734,85 lei în vederea finanțării unor proiecte de investiții publice de interes local realizate din surse proprii.

HOTĂRÂREA NR. 341/19.12.2023 privind aprobarea modificării PCT.14, CAP VIII – Taxe speciale din Anexa la H.C.L. cu nr. 102/27.04.2023 privind aprobarea impozitelor și taxelor speciale pe anul fiscal 2024.

HOTĂRÂREA NR. 340/19.12.2023 privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra cotei de 48605/388680 a imobilului cuprins în C.F. nr. 422919, Cad 422919, în suprafață de 9332 mp, constând în teren arabil intravilan extins pt. drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către d-nul PASCU PATRICIU MIREL și soția PASCU IONELA ANCUȚA, în calitate de co-proprietari.

HOTĂRÂREA NR.339/19.12.2023 privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 426390, 426391, 426392, 426393, Cad 426390, 426391, 426392, 426393, în suprafață de 276 mp, 1.658 mp, 537 mp, 402 mp, constând în teren arabil intravilan extins pt. spații verzi de aliniament, trotuare și spații verzi de aliniament, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către d-nul MINDA MIRCEA LIVIU și soția ȘTEFAN LILIANA ADINA, d-nul STROE MARCEL și soția STROE CRISTINA ELENA în calitate de co-proprietari.

HOTĂRÂREA NR.338/19.12.2023 privind atribuirea denumiri străzi în 16. localitatile Moșnița Veche și Urseni, comuna MOȘNIȚA NOUĂ.

HOTĂRÂREA nr.337/19.12.2023 privind aprobarea modificării prin acordul ambelor părți al OBIECTULUI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE CU NR. 25.995/16.09.2021 încheiat între Comuna Moșnița Nouă și S.C. LUCRO-MA S.R.L. pentru concesionarea terenului înscris în C.F. nr. 405551, nr.cad.405551 în suprafață de 4.033 mp, situat în localitatea Moșnița Veche.

HOTĂRÂREA nr.336/19.12.2023 privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in C.F. nr. 413796 Moșnița Nouă, nr. top. 413796 în suprafață de 476 mp, situat in localitatea Urseni, strada Saturn, nr.10 , în vederea vânzării către CHIFOR SIMONA- CAMELIA în calitate de proprietară a construcției.

Hotărârea nr. 335/19.12.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2023, inițiat de primarul comunei..

HOTĂRÂREA nr. 334/19.12.2023 privind aprobarea unei compensatii de 30 lei/voluntar/interventie, membrilor SVSU Mosnita Noua pentru anul 2023, suma totala fiind de 6480 lei .

HOTĂRÂREA nr. 333/19.12.2023 pentru validarea Dispozitiei Primarului nr. 487/13.12.2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Mosnita Noua pe anul 2023 inițiat de primarul comunei.

HOTĂRÂREA nr. 332/19.12.2023 privind aprobarea facilităților acordate unor categorii de cetățeni cu domiciliul/ reședința pe raza comunei Moșnița Nouă, la plata transportului public prestat în aria de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Societatea Metropolitană de Transport Timișoara pe anul 2024.

HOTĂRÂREA nr. 331/19.12.2023, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,, Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF nr. 417856 Moșnița Nouă cu nr.cad 417856 (A 662/5), Comuna Mosnita Noua, sat Mosnita Noua, Judetul Timiș, avănd ca beneficiari pe BULZAN Florin- Viorel, FAUR Adrian, FAUR Melanie, FAUR Florin, FAUR Grațiela-Iulia.

Hotărârea nr.330/19.12.2023 privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 426572, 426573, 426574, 426575, 426576, 426577, Cad 426572, 426573, 426574, 426575, 426576, 426577, în suprafață de 504 mp, 963 mp, 1.173 mp, 1.502 mp, 505 mp, respectiv 751, constând în teren arabil intravilan extins pt. drumuri, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către d-nul RIDANI FILIPPO, în calitate de asociat și administrator al ”FILMAR GARDEN”..

Hotărârea nr. 329/19.12.2023 privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului înscris în C.F. nr. 416996, Cad 416996, în suprafață de 320 mp, constând în teren arabil intravilan extins pt. drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate în numele d-nului POPEȚI IOAN MARIAN și a d-nei POPEȚI ILEANA, în calitate de proprietari asupra imobilului înscris în C.F. nr. 416996, Cad 416996.

Hotărârea nr.328/12.12.2023 privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului înscris în C.F. nr. 417000 Cad 417000, în suprafață de 61 mp, constând în teren arabil intravilan extins pt. drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate în numele d-nului DOMNIȚEI CORNELIU și a d-nei DOMNIȚEI ELENA, cotă actuală 5700/26827, a d-nei STROIA CARMEN NICOLETA și a d-nului STROIA CONSTANTIN MARIUS, cotă actuală 995/26827, a d-nului PASCU ADRIAN MARIUS și a d-nei PASCU LOREDANA CORINA cotă actuală 995/26827, a d-nului BOROS DORIN și a d-nei BOROS OLGA, cotă actuală 1620/26827, a d-nei POPETI MARIA, cotă actuală 2043/26.827, a d-nului TARABOANTA IOAN și a d-nei TARABOANTA CARMEN, cotă actuală 1000/26827, a d- nului MARC FLORIAN, cotă actuală 500/26827, a d-nului MARCU DUMITRU, cotă actuală 500/26827, a d-nei BULZAN FLOAREA cotă actuală 500/26827, a d-nei MUDURA VIORICA, cotă actuală 500/26827, a d-nului MARCU TEODOR, cotă actuală 500/26827, a d-nei MARCU MARIA, cotă actuală 500/26827, persoană pusă sub interdicție, reprezentată prin tutore d-nul TODERAȘ FLORIAN, a d-nului OLTEAN IONEL și a d-nei BERGER MONICA VIORICA, cotă actuală 1000/26827, a d-nului MOLDOVAN CĂLIN PAUL și a d- nei MOLDOVAN RAMONA DIANA, cotă actuală 5237/26827, a d-nului MAGDICI MIHAI ALEXANDRU și a d-nei MAGDICI DANA SORINA, cotă actuală 5237/26827, în calitate de proprietari asupra imobilului înscris în C.F. nr. 417000, Cad 417000.

Hotărârea nr.327/19.12.2023 privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor înscrise în C.F. nr. 405899, 405900, Cad 405899, 405900, în suprafață de 3.550 mp, respectiv 950 mp, constând în teren arabil intravilan extins pt. drum acces și zonă verde, respectiv zonă verde, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depuse de către d-nul POP VALENTIN și soția POP ANA, d-nul CREȚU EMANUEL în nume propriu și în calitate de mandatar al soților CREȚU ȘTEFAN și CREȚU MARIANA, CREȚU GABRIELA, divorțată, d-nul DOMOCOȘ DOREL și soția DOMOCOȘ ECATERINA STELUȚA, d-nul ȚOIA ALIN ILIE căsătorit cu ȚOIA ISABELA TEODORA, în nume propriu și în calitate de mandatar al d-nei DRAGHIA SOFIA, în calitate de proprietari asupra imobilelor înscrise în C.F. nr. 405899, 405900, Cad 405899, 405900.

HOTĂRÂREA NR.326/19.12.2023 privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 426492, 426493, 426494, 426495, 426496, Cad 426492, 426493, 426494, 426495, 426496, în suprafață de 2.974 mp, 1.750 mp, 1.737 mp, 4.285 mp, 728 mp, constând în teren arabil intravilan extins pt. drumuri, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către d-nul ASOLTANEI EMANUEL în calitate de reprezentant legal al ”EMAS RESIDENCE”.

HOTĂRÂREA NR.325/19.12.2023 privind aprobarea schimbarii denumirii Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Timis ,in Organizatia de managment al destinatiei „JUDETUL TIMIS” si aprobarea noului statut.

Hotarârea nr. 324 /19.12.2023 privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor mijloace fixe și doar in folosință a terenurilor aferente acestora cuprinse în Anexa nr.1 și Anexa nr. 2 la prezentul, care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă, către S.C. Aquatim S.A.

PV sedinta extraordinara 05.12.2023

Hotărârea nr. 323/05.12.2023 privind aprobarea alocării sumei de 77.000 lei din bugetul local al comunei Moşniţa Nouă, în vederea organizării evenimentului cultural ,,Festivalul de Colinde" organizat cu ocazia Sărbătorii Crăciunului, cu participarea școlarilor, preșcolarilor înscriși la structurile Școlii Gimnaziale Moșnița Nouă, a antepreșcolarilor înscriși la Creșa Moșnița Nouă, precum și a sportivilor înscriși la Clubul Sportiv Comunal Moșnița, cuprins în Agenda Culturală pe Anul 2023.

Hotărârea nr. 322/05.12.2023 cu privire la aprobarea participării la „Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” pentru proiectul Eficientizarea Energetică a Clădirii Primăriei Moșnița Nouă.

Hotărârea nr. 321/05.12.2023 privind implementarea proiectului, aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul ,,Înființare parc fotovoltaic în comuna Moșnița Nouă, scoatere din circuitul agricol”, finanțat prin Fondul de Modernizare, ,,Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice”, din cadrul Programului-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei.

Hotărârea nr.320/05.12.2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Moșnița Nouă pe anul 2023.

Hotărârea 319/05.12.2023, privind constatarea apartenenţei terenului cuprins C.F. nr. 412117, Moșnița Nouă, nr. Cad 412117, situat în intravilanul localității Moșnița Nouă, în suprafață de 777 mp, la  proprietatea publica a comunei Moșnița Nouă, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată.

Hotărârea nr. 318/05.12.2023, privind constatarea apartenenţei terenului cuprins în C.F. nr. 417071, Moșnița Nouă, nr. Cad 417071, situat în intravilanul localității Moșnița Nouă, în suprafață de 290 mp, la  proprietatea publica a comunei Moșnița Nouă, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată.

Hotărârea nr. 317/05.12.2023, privind înscrierea în Cartea Funciară a parcelei DE 713/3 în suprafață de 247 mp situat în extravilanul UAT Moșnița Nouă, în proprietatea Comunei Moșnița Nouă, domeniul public și administrarea Consiliului Local Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de către P.F.A. Popescu Ciprian Cosmin.

Hotărârea nr. 316/05.12.2023, privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Mosnita Noua în Adunarea Generală ordinară a asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş,

PV sedinta ordinara 23.11.2023

Hotararea nr. 315/23.11.2023, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE”, arabil extravilan, generat de imobilele inscrise in CF nr.402335, 402329, 402330, 402333, 402349, 402348, 402331 Moșnița Nouă cu nr. top/cad 402335(A92/1/57), 402329(A92/1/58), 402330(A92/1/59), 402333(A92/1/60), 402349(A92/1/61), 402348(A92/1/62), 402331(A92/1/63), având ca beneficiari HOJDA Corina, HOJDA Tristan-Rareș, CHIRICESCU Carmen, BĂLAN-CIUI David, CIUI Camelia, VIAȘU Cristian-Iustin, GHEORGHE Ana, GHEORGHE Ion-Eftimie, BOȚA Ofelia-Elena, FĂȘIE Florentina-Maria, VIAȘU Maria, VIAȘU Ilie, ARMAȘU Mihail-Daniel si BÎRSAN Valentin-Costel, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, județul Timiș.

Hotararea nr. 314/23.11.2023, pentru modificarea Lista strazi – Anexa la Caietul de sarcini aprobat prin HCL nr. 106/27.04.2023 – modificata, privind aprobarea Caietului de sarcini si a Indicatorilor tehnico-economici pentru executia lucrarilor de intretinere si reparatii prin pietruire, executie rigole profilate si drenuri – drumuri si strazi in Comuna Mosnita Noua si atribuirea directa catre S.C. Mosniteana S.R.L. a contractului de lucrari prin Acord-cadru si incheierea unui Act Aditional.

Hotararea nr. 313/23.11.2023, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apa pe Str. Ankara, comuna Mosnita Noua, loc Mosnita Noua cu o valoare totală de 30.214,10 lei TVA inclus, avand o lungime de 120 ml’’.

Hotararea nr. 312/23.11.2023, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apa si 4 bransamente pe Str. COTOSMAN, ALEODOR, PIPARUS, NEGHINITA SI MICA SIRENA cu o valoare totală de 88.000 lei TVA inclus, avand o lungime de 610 ml’’ 

Hotararea nr. 311/23.11.2023, privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor mijloace fixe și doar in folosință a terenurilor aferente acestora din anexa nr.1, bransamente si racorduri 2017/2018 si 2019 realizate in Comuna Mosnita Noua care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către SC Aquatim SA.

Hotararea nr. 310/23.11.2023, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra cotei de 1/15 din imobilul cuprins în C.F. nr. 409661, Cad 409661, în suprafață de 5.442 mp, constând în teren curți construcți intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma Ofertei de donatie facută de către S.C. R&A MANAGEMENT S.R.L., CUI 18809234, reprezentată prin FICA AGNETA si DANCIU RADU.

Hotararea nr. 309/23.11.2023, privind atribuire denumiri străzi în localitatile Urseni si Moșnița Veche, comuna MOȘNIȚA NOUĂ.

Hotararea nr. 308/23.11.2023, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 426013, Cad 426013, în suprafață de 7.357 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate dată de către S.C. A&M AMBIENT S.R.L., CIF 19059157 reprezentata de d-nul POPOVICI DIMITRIE, în calitate de administrator.

Hotararea nr. 307/23.11.2023, privind rectificarea bugetului local al Comunei Mosnita Noua pentru anul 2023.

Hotararea nr. 306/23.11.2023, Privind dezlipirea in opt loturi a terenului înscris in C.F. nr. 425026 nr. Cad. DS 510 in suprafață de 8527 mp, categoria de folosință teren intravilan pentru carosabil, alee pietonala si teren intravilan pentru zona verde, situat in localitatea Urseni, UAT Moșnița Nouă, conform documentației întocmită de SC CONCRET CAD SRL.

Hotararea nr. 305/23.11.2023, Privind dezlipirea in cinci a terenului înscris in C.F. nr. 425025, nr. Cad. DS 140 in suprafata de 3262 mp, categoria de folosință teren intravilan pentru carosabil, alee pietonala si teren intravilan pentru zona verde, situat in localitatea Urseni, UAT Moșnița Nouă, conform documentației întocmită de SC CONCRET CAD SRL.

Hotararea nr. 304/23.11.2023, Privind dezlipirea in cinci loturi a terenului înscris in C.F. nr. 425019 nr. Cad. DS 246 in suprafață de 8460 mp, categoria de folosință teren intravilan pentru carosabil, alee pietonala si teren intravilan pentru zona verde, situat in localitatea Urseni, UAT Moșnița Nouă, conform documentației întocmită de SC CONCRET CAD SRL.

Hotararea nr. 303/23.11.2023, Privind dezlipirea in trei loturi a terenului înscris in C.F. nr. 425015, nr. Cad. DS 625 in suprafață de 2935 mp, categoria de folosință teren intravilan pentru carosabil, alee pietonala si teren intravilan pentru zona verde, situat in localitatea Urseni, UAT Moșnița Nouă, conform documentației întocmită de SC CONCRET CAD SRL.

Hotararea nr. 302/23.11.2023, Privind in dezlipirea in șaptesprezece loturi a terenului înscris in C.F. nr. 425013 nr. Cad. DS 245 in suprafață de 23214 mp, categoria de folosință teren intravilan pentru carosabil, alee pietonala si teren intravilan pentru zona verde, situat in localitatea Urseni, UAT Moșnița Nouă, conform documentației întocmită de SC CONCRET CAD SRL.

Hotararea nr. 301/23.11.2023, Privind dezlipirea in șase loturi a terenului înscris in C.F. nr. 425011 nr. Cad. DS 648 in suprafață de 9804 mp, categoria de folosință teren intravilan pentru carosabil, alee pietonala si teren intravilan pentru zona verde, situat in localitatea Urseni, UAT Moșnița Nouă, conform documentației întocmită de SC CONCRET CAD SRL.

Hotararea nr. 300/23.11.2023, Privind dezlipirea in doisprezece loturi a terenului înscris in C.F. nr. 425003 nr. Cad. DS 826 in suprafață de 9240 mp, categoria de folosință teren intravilan pentru carosabil, alee pietonala si teren intravilan pentru zona verde, situat in localitatea Urseni, UAT Moșnița Nouă, conform documentației întocmită de SC CONCRET CAD SRL .

Hotararea nr. 299/23.11.2023, Privind dezlipirea in trei loturi a terenul înscrisă in C.F. nr. 424998, nr. Cad. DS 846 in suprafață de 3507 mp, categoria de folosință teren intravilan pentru carosabil, alee pietonala si teren intravilan pentru zona verde, situat in localitatea Urseni, UAT Moșnița Nouă, conform documentației întocmită de SC CONCRET CAD SRL .

Hotararea nr. 298/23.11.2023, Privind dezlipirea in treisprezece loturi a terenului înscris in C.F. nr. 423205 nr. Cad. DS 725 in suprafață de 12919 mp, categoria de folosință teren intravilan pentru carosabil, alee pietonala si teren intravilan pentru zona verde, situat in localitatea Moșnița Veche, UAT Moșnița Nouă, conform documentației întocmită de SC CONCRET CAD SRL.

Hotararea nr. 297/23.11.2023, Privind dezlipirea in treisprezece loturi a terenului înscris in C.F. nr. 423203 nr. Cad. DS 725 in suprafata de 13576 mp, categoria de folosinta teren intravilan pentru carosabil, alee pietonala si teren intravilan pentru zona verde, situat in localitatea Moșnița Veche, UAT Moșnița Nouă, conform documentatiei întocmită de SC CONCRET CAD SRL.

Hotararea nr. 296/23.11.2023, Privind dezlipirea in nouă loturi a terenului înscris in C.F. nr. 423201 nr. Cad. DS 717 in suprafață de 15597 mp, categoria de folosință teren intravilan pentru carosabil, alee pietonala si teren intravilan pentru zona verde, situat in localitatea Moșnița Veche, UAT Moșnița Nouă, conform documentației întocmită de SC CONCRET CAD SRL.

Hotararea nr. 295/23.11.2023, Privind dezlipirea in cincisprezece loturi a terenului înscris in C.F. nr. 423199 nr. Cad. DS 717 in suprafata de 18054 mp, categoria de folosinta teren intravilan pentru carosabil, alee pietonala si teren intravilan pentru zona verde, situat in localitatea Moșnița Veche, UAT Moșnița Nouă, conform documentatiei întocmită de SC CONCRET CAD SRL 

Hotararea nr. 294/23.11.2023, Privind dezlipirea in cinci loturi a terenul înscrisă in C.F. nr. 421651, nr. Cad. DS 270 in suprafață de 7060 mp, categoria de folosință teren intravilan pentru carosabil, alee pietonala si teren intravilan pentru zona verde, situat in localitatea Albina, UAT Moșnița Nouă, conform documentației întocmită de SC CONCRET CAD SRL.

Hotararea nr. 293/23.11.2023, Privind dezlipirea in cinci loturi a terenului înscris in C.F. nr. 421633, nr. Cad. DS 274 in suprafață de 3446 mp, categoria de folosință teren intravilan pentru carosabil, alee pietonala si teren intravilan pentru zona verde, situat in localitatea Albina, UAT Moșnița Nouă, conform documentației întocmită de SC CONCRET CAD .

Hotararea nr. 292/23.11.2023, Privind dezlipirea in cinci loturi a terenului înscris in C.F. nr. 421565 nr. Cad. DS 782 in suprafață de 8111 mp, categoria de folosință teren intravilan pentru carosabil, alee pietonala si teren intravilan pentru zona verde, situat in localitatea Urseni, UAT Moșnița Nouă, conform documentației întocmită de SC CONCRET CAD SRL.

Hotararea nr. 291/23.11.2023, Privind dezlipirea in cinci loturi a terenului înscris in C.F. nr. 421560 nr. Cad. DS 578 in suprafata de 10878 mp, categoria de folosință teren intravilan pentru carosabil, alee pietonala si teren intravilan pentru zona verde, situat in localitatea Urseni, UAT Moșnița Nouă, conform documentației întocmită de SC CONCRET CAD SRL.

Hotararea nr. 290/23.11.2023, Privind dezlipirea in cinci loturi a terenului înscris in C.F. nr. 421557 nr. Cad. DS 302 in suprafață de 11126 mp, categoria de folosință teren intravilan pentru carosabil, alee pietonala si teren intravilan pentru zona verde, situat in localitatea Urseni, UAT Moșnița Nouă, conform documentației întocmită de SC CONCRET CAD SRL .

Hotarare nr. 289/23.11.2023, Privind dezlipirea in cinci loturi a terenului înscris in C.F. nr. 421535 nr. Cad. DS 624 in suprafata de 8778 mp, categoria de folosință teren intravilan pentru carosabil, alee pietonala si teren intravilan pentru zona verde, situat in localitatea Urseni, UAT Moșnița Nouă, conform documentației întocmită de SC CONCRET CAD SRL .

Hotararea nr. 288/23.11.2023, Privind dezlipirea in cinci loturi a terenului înscris in C.F. nr. 421531 nr. Cad. DS 532 in suprafață de 8105mp, categoria de folosință teren intravilan pentru carosabil, alee pietonala si teren intravilan pentru zona verde, situat in localitatea Urseni, UAT Moșnița Nouă, conform documentației întocmită de SC CONCRET CAD SRL.

Hotararea nr. 287/23.11.2023, Privind dezlipirea in cinci loturi a terenului înscris in C.F. nr. 421530 nr. Cad. DS 191 in suprafață de 8039 mp, categoria de folosință teren intravilan pentru carosabil, alee pietonala si teren intravilan pentru zona verde, situat in localitatea Urseni, UAT Moșnița Nouă, conform documentației întocmită de SC CONCRET CAD SRL.

Hotararea nr. 286/23.11.2023, Privind dezlipirea in cinci loturi a terenului înscris in C.F. nr. 421433 nr. Cad. DS 701 in suprafata de 7653mp, categoria de folosință teren intravilan pentru carosabil, alee pietonala si teren intravilan pentru zona verde, situat in localitatea Urseni, UAT Moșnița Nouă, conform documentației întocmită de SC CONCRET CAD SRL

Hotararea nr. 285/23.11.2023, Privind dezlipirea in doua loturi a terenului înscris in C.F. nr. 417908, in suprafață de 999 mp, categoria de folosință teren arabil in intravilan, situat in UAT Moșnița Nouă, conform documentației întocmită de P.F.A. Ing. Popescu Ciprian.

Hotararea nr. 284/23.11.2023, Privind dezlipirea in cinci loturi a terenului înscris in C.F. nr. 421344 nr. Cad. DS 191 in suprafață de 8551 mp, categoria de folosință teren intravilan pentru carosabil, alee pietonala si teren intravilan pentru zona verde, situat in localitatea Urseni, UAT Moșnița Nouă, conform documentației întocmită de SC CONCRET CAD SRL.

Hotararea nr. 283/23.11.2023, Privind dezlipirea in cinci loturi a terenului înscris in C.F. nr. 415137, nr. Cad. DS 739 in suprafață de 4371 mp, categoria de folosință teren intravilan pentru carosabil, alee pietonala si teren intravilan pentru zona verde, situat in localitatea Moșnița Veche, UAT Moșnița Nouă, conform documentației întocmită de SC CONCRET CAD SRL.

Hotararea nr. 282/23.11.2023, Privind dezlipirea in unsprezece loturi a terenului înscris in C.F. nr. 415105 nr. Cad. DS 741 in suprafata de 8637 mp, categoria de folosinta teren intravilan pentru carosabil, alee pietonala si teren intravilan pentru zona verde, situat in localitatea Moșnița Veche, UAT Moșnița Nouă, conform documentatiei întocmită de SC CONCRET CAD SRL.

Hotararea nr. 281/23.11.2023, Privind dezlipirea in cinci loturi a terenului înscris in C.F. nr. 415036, nr. Cad. DS 729 in suprafață de 1565 mp, categoria de folosință teren intravilan pentru carosabil, alee pietonala si teren intravilan pentru zona verde, situat in localitatea Moșnița Veche, UAT Moșnița Nouă, conform documentației întocmită de SC CONCRET CAD SRL.

Hotararea nr. 280/23.11.2023, Privind dezlipirea in cinci loturi a terenului înscris in C.F. nr. 414768, nr. Cad. DS 723 in suprafață de 4119 mp, categoria de folosință teren intravilan pentru carosabil, alee pietonala si teren intravilan pentru zona verde, situat in localitatea Moșnița Veche, UAT Moșnița Nouă, conform documentației întocmită de SC CONCRET CAD SRL.

Hotararea nr. 279/23.11.2023, Privind dezlipirea in cinci loturi a terenului înscris in C.F. nr. 414640 nr. Cad. DS 716, in suprafață de 2962 mp, categoria de folosință teren intravilan pentru carosabil, alee pietonala si teren intravilan pentru zona verde, situat in localitatea Moșnița Veche, UAT Moșnița Nouă, conform documentației întocmită de SC CONCRET CAD SRL.

Hotararea nr. 278/23.11.2023, Privind dezlipirea in cinci loturi a terenului înscris in C.F. nr. 414637 nr. Cad. DS 711/2, in suprafață de 2728 mp, categoria de folosință teren intravilan pentru carosabil, alee pietonala si teren intravilan pentru zona verde, situat in localitatea Moșnița Veche, UAT Moșnița Nouă, conform documentației întocmită de SC CONCRET CAD SRL.

Hotararea nr. 277/23.11.2023, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 413733 Mosnita Noua, nr. cadastral/topografic 413733 situat în localitatea Urseni, în suprafață de 453 mp, în vederea concesionării terenului, către BĂLONI NICOLAE-IOVA si BĂLONI MIHAELA-CAMELIA, în calitate de coproprietari ai constructiei.

Hotararea nr. 276/23.11.2023, pentru modificarea Anexei la HCL nr. 102/27.04.2023 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale precum şi a taxelor speciale pe anul fiscal 2024.

Hotararea nr. 275/23.11.2023, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF nr. 406828 Moșnița Nouă (CF vechi 21009) cu nr. cad. 406828 (nr. cad. vechi A 608/1/2/2), Comuna Mosnita Noua, sat Urseni Judetul Timis, având ca beneficiari: BOTA BIANCA, BOTA MĂRIOARA.

Hotararea nr. 274/23.11.2023, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE”, pe parcela situata in extravilanul comunei Mosnita Noua, localitatea Urseni, judetul Timis înscrisa în CF nr. 410397 Mosnita Noua (CF vechi nr. 2537 Urseni), cu nr. cad. 410397 (nr. top. vechi A897/3/3), beneficiar Dan Calin Sebastian.

Hotararea nr. 273/23.11.2023, privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Mosnita Noua pentru Trimestrul III anul 2023.

Hotarare nr. 272/23.11.2023, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 426313, Cad 426313, în suprafață de 3.846 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate dată de către d-nul SIMONIS GERALD OSCAR și d-na BOCA PAULA ROBERTA, în calitate de coproprietari asupra imobilului mentionat.

Hotararea nr. 271/23.11.2023, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 422540, Cad 422540 Mosnita Noua, în suprafață de 3.929 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru zonă verde, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate dată de către d-nul ASOLTANEI EMANUEL în calitate de asociat și administrator al societății ”MEMCONSTRUCT” Societate cu Răspundere Limitată, asupra imobilului mentionat.

Hotararea nr. 270/23.11.2023, privind inscrierea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei lucrarile „Extindere rețea Apa in Comuna Mosnita prin programul PNDL2 + Bransamentele si Statia de ridicare a presiuni de apa, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș cu o valoare totală de 8.184.725,25 lei TVA inclus, avand o lungime de 4766 ml’’.

Hotararea nr. 269/23.11.2023, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra cotei de 4/6 din imobilul înscris în C.F. nr. 410864, Cad 410864 în suprafață de 3.648 mp, constând în teren curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate dată de către d-nul GOJE GHEORGHE și d-na GOJE DANIELA MIRELA, în calitate de coproprietari asupra cotei de 2/6 parte și de către d-nul PETREA CORNEL și d-na PETREA ANA, în calitate de coproprietari asupra cotei de 2/6 parte.

Hotararea nr. 268/23.11.2023, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 426285, Cad 426285, în suprafață de 3.847 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drumuri și accese, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate dată de către d-nul CONFEDERAT SIMON BENIAMIN, în calitate de asociat unic și administrator pentru ”BEN COF BEST” Societate cu Răspundere Limitată și în calitate de mandatar pentru ”PRECISION BUILDING” Societate cu Răspundere Limitată.

PV sedinta ordinara 26.10.2023

Hotarare nr. 267/26.10.2023, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, extravilan localitatea Mosnita Veche, comuna Mosnita Noua, generat de imobilele inscrise in CF nr.405015 Moșnița Nouă și CF nr.402476 Moșnița Nouă cu nr.cad 405015(nr.cad vechi A 242/9/11/2) și nr.cad.402476(A 242/8/11/3), Comuna Mosnita Noua, sat Mosnita Veche, Judetul Timis, având ca beneficiari COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ și TURUCZKO Aurelia-Maria

Hotarare nr. 266/26.10.2023, privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul “AMPLASARE STAȚII DE REÎNCĂRCARE CU PUTERE NORMALĂ PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ, JUDEȚUL TIMIȘ”

Hotarare nr. 265/26.10.2023, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE”, amplasat in extravilanul comunei Mosnita Noua, localitatea Mosnita Veche, judetul Timis, generat de imobilul înscris în CF nr. 419703 Mosnita Noua, (CF vechi nr. 2441) cu nr. cad. 419703 (nr. top. vechi A57/18/1), avand ca beneficiari pe LEDERER CORNELIA si LEDERER ADRIAN

Hotarare nr. 264/26.10.2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Mosnita Noua si a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul local pe anul 2023

Hotarare nr. 263/26.10.2023, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, extravilan localitatea Mosnita Veche, comuna Mosnita Noua, generat de imobilele inscrise in CF nr. 411773 Moșnița Nouă și CF nr. 419687 Mosnita Noua, nr. cad. 411773(nr. cad. vechi A92/4/9) și nr. cad 419687(nr. cad. vechi A92/4/8), Comuna Mosnita Noua, sat Mosnita Veche, Judetul Timis, având ca beneficiari pe CRISAN Daniel Gheorghe si RADIVOI Otilia Dorina

Hotarare nr. 262/26.10.2023, privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Moşniţa Nouă în Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale Comuna Moșnița Nouă si in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din cadrul Scolii Gimnaziale Mosnita Noua

Hotarare nr. 261/26.10.2023, privind atribuire denumiri străzi în localitatea Albina – comuna MOȘNIȚA NOUĂ

Hotarare nr. 260/26.10.2023, privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar in suma de 9.000 lei d-nei ȘERBAN GABRIELA-CLAUDIA, in vederea efectuarii unei interventii chirurgicale pentru fiul acesteia

Hotarare nr. 259/26.10.2023, privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar in suma de 8.000 lei d-lui SZALAI ANDREI, in vederea reabilitarii locuintei in urma incendiului din data de 25.06.2023

Hotarare nr. 258/26.10.2023, privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a imobilelor – terenuri proprietate privată înscrise în C.F. nr. 417955- 800 mp; 417960- 600 mp; 405813- 601 mp; 405814- 692 mp Moșnița Nouă, situate în localitatea Moșnița Nouă și în C.F. nr. 413838- 472 mp, C.F. nr. 413849-467 mp situate în localitatea Urseni

Hotarare nr. 257/26.10.2023, privind aprobarea finanțării cheltuielilor necesare asigurării mentenanței obiectivului de investiții ”Construire bazin de înot didactic Comuna Moșnița Nouă, sat Moșnița Nouă, comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș “

Hotarare nr. 256/26.10.2023, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 411794 Mosnita Noua, nr. cadastral/topografic 411794, in suprafata de 501 mp, situat în localitatea Mosnita Noua, str. Tineretului, nr. 17, în vederea vânzării către FILIP FLORIAN-COSMIN in calitate de proprietar al construcției

Hotarare nr. 255/26.10.2023, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 406778 Mosnita Noua, nr. cadastral/topografic 406778, situat în localitatea Rudicica, nr. 12, în vederea vânzării către CORCHIS DUMITRU ILIE in calitate de proprietar al construcției, a suprafetei de 1.000 mp/1.530 mp.

Hotarare nr. 254/26.10.2023, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 405538 Mosnita Noua, nr. cadastral/topografic 405538, in suprafata de 450 mp, situat în localitatea Mosnita Veche, str. Păltiniș, nr. 4, în vederea vânzării către MARC GHEORGHE-VALENTIN si MARC ADELA-COSMINA in calitate de coproprietari ai construcției

Hotarare nr. 253/26.10.2023, pentru modificarea HCL nr. 252/25.11.2020 privind desemnarea consilierilor locali pentru a face parte din Comisia de propunere atribuire denumiri strazi, piete, parcuri cartiere din Comuna Mosnita Noua

Hotarare nr. 252/26.10.2023, pentru modificarea HCL nr. 250/25.11.2020 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Comunei Mosnita Noua in Consiliul de Administratie al Clubului Sportiv Comunal Mosnita

Hotarare nr. 251/26.10.2023, privind atribuire denumiri străzi în localitatile Mosnita Nouă si Moșnița Veche – comuna MOȘNIȚA NOUĂ

Hotarare nr. 250/26.10.2023, pentru modificarea HCL nr. 399/15.12.2022 privind completarea art. 4 din Regulamentul de organizare și utilizare a parcurilor și locurilor de joaca de pe raza Comunei Moșnița Nouă – anexa 1 la HCL 397/30.08.2017

Hotarare nr. 249/26.10.2023, pentru modificarea HCL nr. 244/25.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate în cadrul Consiliului Local al Comunei Moşniţa Nouă

Hotarare nr. 248/26.10.2023, privind modificarea H.C.L nr.8/22.01.2018 privind constituirea Comisiei de identificare și control pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor H.C.L cu nr. 422/20.12.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorării impozitului cu 500% pentru terenurile agricole nelucrate 2 ani consecutiv și cu până la 500% la cladirile si terenurile neîngrijite situate în intravilanul Comunei Moșnița Nouă

Hotarare nr. 247/26.10.2023, pentru validarea Dispozitiei Primarului nr. 418/13.10.2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Mosnita Noua pe anul 2023

Hotarare nr. 246/26.10.2023, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 425611 425631, 425643, 425644 respectiv 425645 Mosnita Noua, Cad. 425611 425631, 425643, 425644 respectiv 425645, în suprafață de 1.202 mp, 650 mp, 497 mp, 5.409 mp respectiv 89 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, respectiv zonă de spații verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate dată de către d-na TRIPON ANA și d-nul URÎTU GHEORGHE, în calitate de coproprietari asupra imobilelor mentionate

Hotarare nr. 245/26.10.2023, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 425571 Mosnita Noua Cad 425571, în suprafață de 3.268 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate dată de către d-nul MARIȘ RADU- VIOREL, în calitate de mandatar al d-nei MARIȘ OLTICA-MONICA, în calitate de proprietară asupra imobilului mentionat

Hotarare nr. 244/26.10.2023, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, imobilului cuprins în C.F. nr. 426052 Mosnita Noua Cad 426052, în suprafață de 1.847 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate dată de către JABRI TABRIZI MOHAMMAD și sotia AL MASRI NOUR, în calitate de coproprietari asupra imobilului mentionat

Hotarare nr. 243/26.10.2023, pentru validarea Dispozitiei Primarului nr. 413/03.10.2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Mosnita Noua pe anul 2023

PV – 28.09.2023 

Hotarare nr. 242/28.09.2023, privind alipirea suprafețelor de teren din C.F. nr. 406765 in suprafata de 349 mp, C.F. nr. 406908 in suprafata de 222 mp, C.F. nr. 408331 in suprafata de 222 mp, C.F. nr. 408329 in suprafata de 222 mp, C.F. nr. 408318 in suprafata de 222 mp, C.F. nr. 403954 in suprafata de 222 mp, C.F. nr. 406768 in suprafata de 222 mp, C.F. nr. 408369 in suprafata de 222 mp si C.F. nr. 407928, in suprafata de 222 mp, categoria de folosinta păşune pentru drum in intravilan, UAT Moșnița Nouă, conform documentatiei întocmită de P.F.A. Ing. Popescu Ciprian Cosmin

Hotarare nr. 241/28.09.2023, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE ”, pe parcelele înscrise în CF nr.411100, 411101 cu nr. cad. 411100, 411101 Comuna Mosnița Nouă, sat https://mosnita.ro/wp-content/uploads/2023/10/H241.pdfUrseni, Județul Timiș, beneficiari EMAS RESIDENCE SRL si DANCIU TEODOR-DORIN

Hotarare nr. 240/28.09.2023, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE”, pe parcela înscrisa în CF nr. 423455 cu nr. cad. 423455 Comuna Mosnița Nouă, sat Moșnița Veche, Județul Timiș, beneficiar SC FILMAR GARDEN SRL

Hotarare nr. 239/28.09.2023, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE ”, pe parcela înscrisa în CF nr.406549 vechi (A253/16/4), cu nr cad. 406549, Comuna Mosnița Nouă, sat Albina, Județul Timiș, beneficiar , EMYR BUILDINGS REAL ESTATE SRL

Hotarare nr. 238/28.09.2023, privind numirea persoanei care va tine Registrul datoriei publice locale si Registrul de evidenta a garantiilor locale a UAT Mosnita Noua

Hotarare nr. 237/28.09.2023, privind atribuire denumiri străzi în localitatile Urseni si Moșnița Veche
– comuna MOȘNIȚA NOUĂ

Hotarare nr. 236/28.09.2023, pentru revocarea pozitiei 3 art. 1 din HCL nr. 84/25.04.2018 privind aprobarea atribuirii denumiri de străzi în localitatile Moșnița Veche, Urseni si Mosnita Noua, comuna Mosnita Noua

Hotarare nr. 235/28.09.2023, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului înscris în C.F. nr. 426135, Cad 426135, în suprafață de 627 mp, constând în teren curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate dată de către d-nul OSMĂNOIU MIREL- COSMIN în nume propriu, d-nul OSMĂNOIU ADRIAN-VALENTIN in nume propriu si in calitate de asociat si administrator al ”ADMIRO 2018 CONSTRUCT” Societate cu Răspundere Limitată si d-nul LAZĂR CAIUS-FULGER, în nume propriu și în calitate de asociat unic și administrator al ”SOFIMAR HOUSING” Societate cu Răspundere Limitată

Hotarare nr. 234/28.09.2023, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 426200, Cad 426200, în suprafață de 3.073 mp, constând în teren arabil intravilan extins pt. drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către d-nul NICOLA VASILE, în calitate de proprietar asupra imobilului înscris în C.F. nr. 426200, Cad 426200

Hotarare nr. 233/28.09.2023, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului înscris în C.F. nr. 424419, Cad 424419, în suprafață de 345 mp, constând în teren curți construcții intravilan extins pt. drum și utilități, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către d-nul MICLĂU PETRU SILVIU si MICLĂU SOLOMIA, în calitate de coproprietari asupra imobilului înscris în C.F. nr. 424419, Cad 424419

Hotarare nr. 232/28.09.2023, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 412322, Cad 412322, în suprafață de 4.181 mp, constând în teren arabil intravilan extins pt. circulații, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Societatea ”AISLING GROUP” S.R.L., prin administrator VÎȘCU-MUNTEAN MARINA, în calitate de proprietară asupra imobilului înscris în C.F. nr. 412322, Cad 412322

Hotarare nr. 231/28.09.2023, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 413780 Mosnita Noua, nr. cadastral/topografic 413780, in suprafata de 534 mp, situat în localitatea Urseni, str. Navodari, nr. 10, în vederea vânzării către TANASE ALINA-ELENA în calitate de proprietara a construcției

Hotarare nr. 230/28.09.2023, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 413751 Mosnita Noua, nr. cadastral/topografic 413751, in suprafata de 492 mp, situat în localitatea Urseni, str. Saturn, nr. 1, în vederea vânzării către BALMEZ SORINA în calitate de proprietara a construcției

Hotarare nr. 229/28.09.2023 privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 403123, 408286, Cad CC 254/6/1/72, CC 254/6/1/73, în suprafață de 13.347 mp, respectiv 245 mp, constând în teren, categoria de folosință ”altele”, intravilan pt. drum, respectiv curți construcții intravilan pentru drum, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către d-na SIMIONESCU OANA ALEXANDRA și d-na MATEI EDITH în calitate de proprietari asupra cotei actuale de 1/3, cota initiala de 1/3, respectiv cota actuală 2/3, cota inițială 2/3 parți de la B1 și B2 din imobilele înscris în C.F. nr. 403123, 408286, Cad CC 254/6/1/72, CC 254/6/1/73

Hotarare nr. 228/28.09.2023, privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara – utilizare terenuri de sport – Clubul Sportiv Comunal Mosnita

PV 25.09.2023

Hotărârea nr. 227/25.09.2023, privind aprobarea participarii la Programul de realizare a pistelor
pentru biciclete, aprobarea studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru proiectul
“DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT VERDE – PISTĂ DE BICICLETE ÎN
COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ”H227

Hotărârea nr. 226/25.09.2023, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 423301, Cad 423301, în suprafață de 4.230
mp, constând în teren, arabil intravilan pt. drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea
MOȘNIȚA NOUĂ, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă
de către SOCIETATEA COMERCIALĂ ”PALICOAT” S.R.L., prin de administrator
d-na MEHNU CARMEN LIA, în calitate de proprietar asupra imobilului înscris în
C.F. nr. 423301, Cad 423301H226

Hotărârea nr. 225/25.09.2023, privind aprobarea trecerii bunului cuprins în CF nr. 416998, nr. Cad. 416998, in suprafata de 5604 mp, din domeniul privat în domeniul public al Comunei Moșnița Nouă si administrarea Consiliului Local al Comunei Mosnita Noua

Hotărârea nr. 224/25.09.2023, Privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a
mandatului domnului consilier local Ștefan AGOTICIH

Hotărârea nr. 223/25.09.2023, privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor
situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local “Dezvoltarea
infrastructurii de transport verde- Piste biciclete în Comuna Moșnița Nouă, județul Timiș “H223

Hotărârea nr. 222/25.09.2023, privind aprobarea recompensării persoanelor care au implinit
vârsta de 80 de ani sau 50 de ani de la incheierea căsătorieiH222

Hotărârea  nr. 221/25.09.2023, privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă,
pe anul 2023H221

Hotărârea nr. 220/25.09.2023, privind aprobarea deschiderii obiectivului de investiții O soluție
comună pentru managementul IAS ( A joint solution for IAS management ) și participarea
Comunei Moșnița Nouă la programul de cooperare transfrontalieră Interreg VI-A Romania-
Hungary Programme (ROHU)H220

Hotărârea nr. 219/25.09.2023, privind deschiderea obiectivului de investiții Extinderea
sistemelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră din Comuna Moșnița Nouă, Jud.
TimișH219

PV 31.08.2023

Hotărârea nr. 218/31.08.2023 privind  înscrierea in Cartea Funciara a parcelei DE 588 în suprafaţă de 7448 mp situată în extravilanul UAT Moșnița Nouă, in proprietatea Comunei Moșnița Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de P.F.A. POPESCU CIPRIAN COSMIN.

Hotărârea nr.217/31.08.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE”,  pe parcelele  înscrise în CF nr.411506, 411507, 411508 cu nr cad  411506 (A 501/27), 411507 (A501/28), 411508 (A501/29) Comuna Mosnița Nouă,sat Urseni, Județul Timiș beneficiari TOMESC ION, POPA CLAUDIU DANIEL, POPA ROXANA IULIA.

Hotărârea nr. 216/31.08.2023 privind aprobarea transformării  postului contractual vacant de inspector de specialitate II, studii superioare, din cadrul Compartimentului Administrativ în referent ,debutant, cls.III  studii medii.

Hotărârea nr.215/31.08.2023 privind aprobarea Delegării  prin Concesiune a Serviciului de Sortare a Deșeurilor reciclabile/reziduale prin Stația de Sortare Timișoara.

Hotărârea nr.214/31.08.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2023.

Hotărârea nr. 213/ 31.08.2023 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Moșnița Nouă pe trimestrul II al anului 2023.Hotărârea nr.214/31.08.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2023.

Hotărârea nr. 212/31.08.2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanție nr. 53/22.03.2018 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 514.000,00  lei,  in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 514.000,00 lei  din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: “CONSTRUIRE CLADIRE AFTERSCHOOL, REGIM DE INALTIME P+1E SI IMPREJMUIRE”, com. MOSNITA NOUA, jud. TIMIS, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0720EN00011753700595/05.03.2018 si actele aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale.

Hotararea nr. 211/31.08.2023, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE”, pe parcela  înscrisa în CF nr. 423455 cu nr. cad. 423455,  Comuna Mosnița Nouă,sat Moșnița Veche,  Județul Timiș având ca beneficiar pe SC FILMAR GARDEN SRL.

Hotararea nr. 210/31.08.2023, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice” pe parcela înscrisă în CF  nr. 418768 Moșnița Nouă cu nr. cad. 418768 (nr. cad. vechi A 885/1/3), Comuna Mosnita Noua, sat Urseni Judetul Timis, având ca beneficiar  SABĂU NICUȘOR.

Hotararea nr. 209/31.08.2023, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE ”, pe parcela  înscrisa în CF nr. 420077, nr. cad. 420077 Comuna Mosnița Nouă, sat Moșnița Nouă, Județul Timiș, beneficiar KUTAȘI MIHAI.

Hotararea nr. 208/31.08.2023, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 405538 Mosnita Noua, nr. cadastral/topografic 405538 situat în localitatea Mosnita Veche, în suprafață de 450 mp, în vederea concesionării terenului, către MARC GHEORGHE-VALENTIN, în calitate de proprietar al constructiei.

Hotarare nr. 207/31.08.2023, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” DEZVOLTARE ZONA INDUSTRIE NEPOLUANTA, DOTARI SI SERVICII ”,  pe parcelele  înscrise în CF nr. 420291, 421612 si 421611 cu nr. cad. 420291, 421612 si 421611 Comuna Mosnița Nouă, sat Moșnița Nouă, Județul Timiș având ca beneficiari VECTOR CONSULT SERVICE SRL, PETRICĂ EMANUEL, DANCIU DANIEL MIHAIL, DANCIU MIHAELA DANIELA, MINCIUNĂ ION si MINCIUNĂ MONA.

Hotararea nr. 206/31.08.2023, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcelele înscrise în CF 423685, CF 423686 si CF 423687, nr. cad. 423685, nr. cad. 423686 si nr. cad. 423687 Comuna Mosnita Noua, sat Urseni, Judetul Timis, beneficiari SC IMO DALY RESIDENCE SRL, SC WAGNER CH CONSULTING SRL, SC RIGOLETTO RESIDENCE SRL, SC PES4U SRL.

Hotararea nr. 205/31.08.2023, privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor  mijloace fixe și doar in folosință a terenurilor aferente acestora din anexa nr.1 și anexa nr. 2 care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către SC Aquatim SA.

Hotararea nr. 204/31.08.2023, privind înscrierea in Cartea Funciara a parcelei DE 723/3 în suprafaţă de 1560 mp situat în extravilanul UAT Moșnița Nouă, in proprietatea Comunei Moșnița Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de P.F.A. POPESCU CIPRIAN COSMIN.

Hotararea nr. 203/31.08.2023, privind aprobarea trecerii bunurilor cuprinse în Anexă din domeniul privat în domeniul public al Comunei Moșnița Nouă si administrarea Consiliului Local al Comunei Mosnita Noua, initiat de primarul Florin Octavian Bucur.

Hotararea nr. 202/31.08.2023, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în în C.F. nr. 423060, Cad 423060, în suprafață totală de 252 mp, constând în teren curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea MOȘNIȚA VECHE, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către d-nul PINTEA TIBERIU FABIAN și  d-na PINTEA FLORICA în calitate de proprietari asupra cotei de 1/5 parți de la B8 din imobilul înscris în CF 423060, nr. cad. 423060.

Hotararea nr. 201/31.08.2023 privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 424221, Cad 424221, în suprafață totală de 2.784 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate dată de către d-nul GUIU TEODOR și d-na GUIU LENUȚA.

Hotararea nr. 200/31.08.2023, privind înscrierea in Cartea Funciara a parcelei DE 583 în suprafață de 923 mp situata în extravilanul UAT Moșnița Nouă, in proprietatea Comunei Moșnița Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de P.F.A. POPESCU CIPRIAN COSMIN initiat de primarul Florin Octavian Bucur, având în vedere raportul de specialitate cu nr. 22030/03.08.2023 întocmit de birou urbanism prin Gabriela GHILEZAN.

Hotararea nr. 199/31.08.2023, privind înscrierea in Cartea Funciara a parcelei DE 582 în suprafaţă de 607 mp situata în extravilanul UAT Moșnița Nouă, in proprietatea Comunei Moșnița Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de P.F.A. POPESCU CIPRIAN COSMIN initiat de primarul Florin Octavian Bucur.

Hotararea nr. 198/31.08.2023, privind înscrierea in Cartea Funciara a parcelei DE 700 în suprafaţă de 4.786 mp situata în extravilanul UAT Moșnița Nouă, in proprietatea Comunei Moșnița Nouă, domeniu public si administrarea Consiliului Local Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de P.F.A. POPESCU CIPRIAN COSMIN.

PV 21.08.2023

HOTARARE NR. 197 DIN 21.08.2023 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de maximum     2.822.687,39 lei  în vederea finanțării unor proiecte de investitii publice de interes local realizate din surse proprii

PV 27.07.2023

hotarare nr. 192/27.07.2023, privind constatarea apartenenţei terenului cuprins în C.F. nr. 415269 Moșnița Nouă, nr. Cad 884-894/a/1/a/4/259, situat în intravilanul localității Albina în suprafață de 2.878 mp, la proprietatea publica a comunei Moșnița Nouă, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată

hotarare nr. 191/27.07.2023, privind constatarea apartenenţei terenului cuprins în C.F. nr. 418836 Moșnița Nouă, nr. Cad 418836, situat în intravilanul localității Rudicica în suprafață de 5.346 mp, la proprietatea publica a comunei Moșnița Nouă, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată

hotarare nr. 190/27.07.2023, Privind inscrierea in Cartea Funciara a parcelei DE 253/12 în suprafaţă de 5.512 mp situat în intravilanul UAT Moşnita Nouă, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de P.F.A. POPESCU CIPRIAN COSMIN

hotarare nr. 189/27.07.2023, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF nr.420641 Moșnița Nouă nr.cad 420641, Comuna Mosnita Noua, sat Mosnita Noua Judetul Timis, având ca beneficiari MINDA MIRCEA LIVIU, ȘTEFAN LILIANA ADINA STROE MARCEL, STROE CRISTINA ELENA

hotarare nr. 188/27.07.2023, privind modificarea Anexei nr. 2 ( Contract de administrare ) la HCL nr. 147/29.06.2023

hotarare nr. 187/27.07.2023, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF nr.411502 Moșnița Nouă nr.cad 411502, Comuna Mosnita Noua, sat Urseni, Judetul Timis, având ca beneficiari MARINCU VASILE BOGDAN, LOICA MARIA ADRIANA, VASI CRISTIN HORIA

hotarare nr. 186/27.07.2023, Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apa pe Str. Lemingului, Ratonului, Nevastuicii si Harciogului, localitatea Urseni, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 128.748,48 lei TVA inclus, avand o lungime de 758 ml’’

hotarare nr. 185/27.07.2023, Privind inscrierea in Cartea Funciara a parcelei DE 716/6 în suprafaţă de 2768 mp situat în extravilanul UAT Moşnita Nouă, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de P.F.A. POPESCU CIPRIAN COSMIN

hotarare nr. 184/27.07.2023, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 422919 Cad 422919 în cotă de 48605/388680, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către PASCU PATRICIU MIREL si PASCU IONELA-ANCUŢA

hotarare nr. 183/27.07.2023, privind aprobarea trecerii bunurilor cuprinse în Anexă din domeniul privat în domeniul public al Comunei Moșnița Nouă si administrarea Consiliului Local al Comunei Mosnita Noua

hotarare nr. 182/27.07.2023, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF nr.418351 Moșnița Nouă nr. cad 418351, Comuna Mosnita Noua, sat Moșnița Veche Judetul Timis, având ca beneficiari FRĂSIE IOAN-ROMULUS, VÎȘCU COSMIN ADRIAN, SOCIETATEA AISLING GROUP SRL

hotarare nr. 181/27.07.2023, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 405516 Mosnita Noua, nr. cadastral/topografic 405516, in suprafata de 450 mp, situat în localitatea Mosnita Veche, str. Predeal, nr. 28, în vederea vânzării către CONTRAS MARIANA-CORINA în calitate de proprietara a construcției

hotarare nr. 180/27.07.2023, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 412516 Mosnita Noua, nr. cadastral/topografic 412516, in suprafata de 501 mp, situat în localitatea Mosnita Noua, str. Tineretului, nr. 23, în vederea vânzării către ALEXANDRESCU RADU si ALEXANDRESCU IULIANA în calitate de coproprietari ai construcției

hotarare nr. 179/27.07.2023, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF 408726 nr. cad 408726, Comuna Mosnita Noua, sat Urseni, Judetul Timis, beneficiari SC IMO DALY RESIDENCE SRL, SC WAGNER CH CONSULTING SRL, SC RIGOLETTO RESIDENCE SRL, SC PES4U SRL

hotarare nr. 178/27.07.2023, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului propriu al primarului comunei Moșnița Nouă

hotarare nr. 177/27.07.2023, privind aprobarea tarifelor de colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale și colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 1 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017

PV 19.07.2023

hotarare nr. 176/19.07.2023 privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului înscris in C.F. nr. 421829 în suprafață de 7.500 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, str.Viitorului nr. 24, în vederea construirii unui centru de paleație,

hotarare nr. 175/19.07.2023, privind aprobarea contractării unei/ unor finanțări rambursabile interne în valoare de maximum 6.436.504,94 lei în vederea cofinanțării și prefinanțarii unor proiecte pe fonduri europene cât și a unor proiecte de investiții publice de interes local realizate din surse proprii și programe guvernamentale,

hotarare nr. 174/19.07.2023, privind acordarea dreptului de uz si servitute in favoarea E- DISTRIBUTIE BANAT S.A., in vederea amplasarii postului de transformare 400 kv in anvelopa, pe terenul inscris in CF nr. 405433, localitatea Mosnita Veche, comuna Mosnita Noua, aflat in proprietatea Comunei Mosnita Noua si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă

PV 12.07.2023

hotarare nr. 173/12.07.2023, privind aprobarea si implementarea proiectului Construire Liceu Tip Scoala Verde in Comuna Mosbnita Noua, Judetul Timis

hotarare nr. 172/12.07.2023, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­“CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ, JUDEȚUL TIMIȘ“,finanțat prin “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3 – Managementul deșeurilor, Subinvestiția I1.A. – Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar”

hotarare nr. 171/12.07.2023, privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Comunei Mosnita Noua în domeniul public al Comunei Moșnița Nouă a imobilelor identificate prin CF nr. 424323 nr. cad. 424323 in suprafata de 3.245 mp si CF nr. 405836 nr. cad. 405836 in suprafata de 26.596 mp

hotarare nr. 170/12.07.2023, privind constatarea apartenenţei terenului cuprins în C.F. nr. 416483 Moșnița Nouă, nr. Cad A171/2/102, situat în intravilanul localității Mosnita Noua în suprafață de 24.917 mp, la  proprietatea publica a comunei Moșnița Nouă, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată

hotarare nr. 169/12.07.2023 privind inscrierea in Cartea Funciara a parcelei Ds 519 în suprafaţă de 3.948 mp, situat în extravilanul UAT Moşnita Nouă, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de P.F.A. POPESCU CIPRIAN COSMIN

hotarare nr. 168/12.07.2023, Privind aprobarea Caietului de Sarcini si indicatori tehnico- economici ai obiectivului de investiții ,,IMPREJMUIRE SI AMENAJARE CURTE GRADINITA MOSNITA VECHE

hotarare nr. 167/12.07.2023, privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2023

hotarare nr. 166/12.07.2023, privind aprobarea deschiderii obiectivului de investiții “Înființare parc fotovoltaic în comuna Moșnița Nouă“

hotarare nr. 165/12.07.2023, pentru validarea Dispozitiei Primarului nr. 302/05.07.2023 privind rectificarea bugetului local al Comunei Mosnita Noua pe anul 2023

hotarare nr. 164/29.06.2023, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLMENTARE, DOTĂRI ȘI SERVICII PUBLICE”, pe imobilele înscrise în CF nr.410296 Mosnita Nouă, CF nr.419554 Mosnita Nouă și  CF nr.405101 Mosnita Nouă cu nr.cad 410296(nr.cad vechi A193/2/7), nr. cad 419554 ( nr. cad. vechi A193/2/8) și nr. cad. 405101( nr. cad. vechi A 193/2/6), Comuna Mosnita Nouă, sat Mosnita Veche, Judetul Timis, având ca beneficiari: ȘMIT Elena, CANDALE Augustin, CANDALE Virginica-Dorina-Maria și MIRCEA Valentina-Dorina

hotarare nr. 163/29.06.2023, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF nr.407332 Moșnița Nouă nr.cad 407332, Comuna Mosnita Noua, sat Urseni Judetul Timis, având ca beneficiari BEN COF BEST SRL, PRECISION BUILDING SRL

hotarare nr. 162/29.06.2023, privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mosnita Noua

hotarare nr. 161/29.06.2023, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF  nr. 414715 Moșnița Nouă cu nr.cad 414715 (nr. cad. vechi A 885/1/2), Comuna Mosnita Noua, sat Urseni Judetul Timis, având ca beneficiar:  OVADIA REAL ESTATE S.R.L.

hotarare nr. 160/29.06.2023, Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 421425, 421426, 421424, in suprafete totale de 10269 mp, 7574 mp, 610 mp, constând în teren curți construcții intravilan extins pentru drum acces stradă și spații verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Golumba Radu- Adrian, in calitate de mandatar in reprezentarea proprietarei Golumba Marioara, Marin Mikael, Borchescu Emilia, Martin Pavel, Martin Stefan

hotarare nr. 159/29.06.2023, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcelele înscrise în CF nr.409054 Moșnița Nouă, CF nr. 418651 Moșnița Nouă și CF nr. 409535 Moșnița Nouă, cu nr. cad 409054(A565/1/1), nr.cad 418651(A565/1/2) și nr.cad 409535(A565/1/3), Comuna Mosnita Noua, sat Urseni, Judetul Timis, având ca beneficiari: SIMONIS Gerald-Oscar, BOCA Paula-Roberta

hotarare nr. 158/29.06.2023, Privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții ,, Amenajare scuaruri pe raza Comunei Moșnița Nouă ”

hotarare nr. 157/29.06.2023, Privind aprobarea caietului de sarcini si a devizului general pentru obiectivul de investiții ”REPARAȚII CU TRATAMENT BITUMINOS STRĂZI ÎN COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ

hotarare nr. 156/29.06.2023, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 411574 Mosnita Noua, nr. cadastral/topografic 411574 situat în localitatea Mosnita Noua, în suprafață de 700 mp, în vederea concesionării terenului, către KOVACS ROBERT-KAROL si KOVACS DORINA-DIANA, în calitate de coproprietari ai constructiei

hotarare nr. 155/29.06.2023, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 405481 Mosnita Noua, nr. cadastral/topografic 405481, in suprafata de 450 mp, situat în localitatea Mosnita Veche, str. Straja, nr. 16, în vederea vânzării către SFERLE GHEORGHE în calitate de proprietar al construcției

hotarare nr. 154/29.06.2023, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 405479 Mosnita Noua, nr. cadastral/topografic 405479, in suprafata de 450 mp, situat în localitatea Mosnita Veche, str. Straja, nr. 12, în vederea vânzării către SFERLE PETRU în calitate de proprietar al construcției

hotarare nr. 153/29.06.2023, Privind aprobarea achizitionarii unei autospeciale pentru stins incendii conform Caietului de sarcini

hotarare nr. 152/29.06.2023, privind atribuire denumiri străzi în sat Moșnița Nouă, sat Moșnița Veche și sat Urseni – comuna MOȘNIȚA NOUĂ,

hotarare nr. 151/29.06.2023, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 423837, 423838, 423839, 423840, 423841, 423842, 423843, 423844, 423845, Cad 423837, 423838, 423839, 423840, 423841, 423842, 423843, 423844, 423845, în suprafață totală de 16.391 mp, constând în teren curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către SOCIETATEA URBAN VILLAGE RESIDENTIAL SRL

hotarare nr. 150/29.06.2023, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 425508, Cad 425508, în suprafață totală de 6.720 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate dată de către d-nul DOBRA IOAN și d-na DOBRA RODICA DANIELA

hotarare nr. 149/29.06.2023, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 425887, Cad 425887, în suprafață de 2.836 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, Comuna Moșnița Nouă, localitatea URSENI, respectiv, C.F. nr. 425886, Cad 425886, în suprafață de 700 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru zona verde, Comuna Moșnița Nouă, localitatea URSENI, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate dată de către d-na ALLABADI MARIA

hotarare nr. 148/29.06.2023, privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor mijloace fixe și doar in folosință a terenurilor aferente acestora din anexa nr.1 și anexa nr. 2  care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către SC Aquatim SA

hotarare nr. 147/29.06.2023, privind transmiterea bazelor sportive aflate in proprietatea Comunei Mosnita Noua, cu bunurile si dotarile aferente acestora in administrarea Clubului Sportiv Comunal Mosnita

PV 19.06.2023

hotarare nr. 146/19.06.2023 privind completarea inventarului bunurilor care
apartin domeniului public al Comunei Mosnita Noua

pv sedinta extraordinara din 12.06.2023

hotarare 145/12.06.2023 Privind aprobarea actualizării proiectului “EXTINDEREA REȚELELOR DE APĂ UZATĂ ȘI A REȚELELOR DE DISTRIBUȚIE A APEI DIN COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ, JUD. TIMIȘ” si a documentației tehnico-economice, aprobate prin HCL nr. 353/21.11.2022

hotarare 144/12.06.2023 privind aprobarea trecerii bunurilor cuprinse în Anexă din domeniul privat în domeniul public al Comunei Moșnița Nouă si administrarea Consiliului Local al Comunei Mosnita Noua

pv sedinta extraordinara 30.05.2023

hotarare 143/30.05.2023, privind aprobarea participării Comunei Moșnița Nouă în parteneriat cu Consiliul Județean Timiș la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Investiția 10 – Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de mircobuze verzi și delegarea dreptului de depunere a aplicației de finanțare către Consiliul Județean Timiș

pv sedinta ordinara 25.05.2023

hotarare nr. 142/25.05.2023, privind prelungirea cu cinci ani a dreptului de folosință gratuită al S.C. Moșnițeana S.R.L. asupra celor trei încăperi în suprafață de aproximativ 66,64 mp din incinta imobilului cuprins în C.F. nr. 402373 Moșnița Nouă, situat în localitatea Moșnița Nouă nr.112 unde și-a stabilit sediul social

hotarare nr. 141/25.05.2023, privind modificarea normei de hrana a polițistilor locali din cadrul Compartimentului Politia Locala Mosnita Noua

hotarare nr. 140/25.05.2023, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 425405 Moșnița Nouă cu nr.cad 425405 în suprafață totală de 1485mp, constând în teren arabil, curți construcții intravilan extins neîmprejmuit pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către SOCIETATEA PATROM SRL prin administrator legal HEDRE VALENTINA LOREDANA

hotarare nr. 139/25.05.2023, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE HALĂ DE DEPOZITARE, SHOWROOM, SEDIU ADMINISTRATIV ȘI ZONĂ REZIDENȚIALĂ”, pe parcelele înscrise în CF 420129 Moșnița Nouă cu nr. cad. 420129, CF 410102 Moșnița Nouă cu nr. cad. 410102 (nr. cad. vechi A129/2), CF 420130 Moșnița Nouă cu nr. cad. 420130, CF 420131 Moșnița Nouă cu nr. cad. 420131 și CF 420132 Moșnița Nouă cu nr. cad. 420132, Comuna Moșnița Nouă, sat Moșnița Nouă, Judetul Timiș beneficiari: SMULTEA Ion și SMULTEA Lavinia-Mirela

hotarare nr. 138/25.05.2023, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 420778 Cad 420778 în suprafață totală de 1.202 mp, constând în teren arabil intravilan extins neîmprejmuit pentru zone verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către BUGA Viorel și BUGA Laura

hotarare nr. 137/25.05.2023, privind aprobarea trecerii bunurilor cuprinse în Anexă din domeniul public al comunei Moșnița Nouă, în domeniul public al Județului Timiș

hotarare nr. 136/25.05.2023, privind aprobarea întocmirii documentației în vederea elaborării unui Plan Urbanistic Zonal pentru terenul înscris în C. F. nr. 401913 nr. cadastral Ps 223, in suprafață de 33.554 mp situat in Moșnița Nouă, cu destinația – Sănătate, Sport, Cultură și Învățământ

hotarare nr. 135/25.05.2023, privind alipirea suprafețelor de teren din C.F. nr. 421588 in suprafata de 1200 mp, si C.F. nr. 421589, in suprafata de 1506 mp, categoria de folosinta curti constructii in intravilan, UAT Moșnița Nouă, conform documentatiei întocmită de P.F.A. Ing. Popescu Ciprian Cosmin

hotarare nr. 134/25.05.2023, privind inscrierea in Cartea Funciara a parcelei DE 565/10 în suprafaţă de 2608 mp situat în extravilanul UAT Moşnita Nouă, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de P.F.A. POPESCU CIPRIAN COSMIN

hotarare nr. 133/25.05.2023, privind aprobarea constituirii unui drept de superficie în favoarea Județului Timiș, pe terenul intravilan cuprins în C.F. nr. 421824 Moșnița Nouă, nr.cadastral 421824, în suprafață de 5.367 mp, aflat în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă , în vederea realizării proiectului: “Județul în Miniatură – Parc Tematic în Moșnița Nouă”, finanțat prin mecanismul de ”bugetare participativă”, organizat de Consiliul Județean Timiș în anul 2022

hotarare nr. 132/25.05.2023, privind acceptarea donației, constând în teren intravilan extins pentru strada, C.F. nr. 412971, Cad 412971, în suprafaţă din acte de 5.802 mp, suprafata masurata de 5626 mp, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma ofertei de donație, avându-i ca donatori pe: Bachner Renate si Bachner Valentin Doru în cotă actuală de 275/5802, Balteş Lucian în cotă actuală de 413/5802, Gogu Andrei si Gogu Anca Elena în cotă actuală de 275/5802, Dragomirescu Constantin Cristian în cotă actuală de 275/5802, Maroşan Zoltan si Maroşan Nicoleta Livia în cotă actuală de 344/5802, Medeşan Radu Ioan în cotă actuală de 413/5802, Mihu Alexandru Marius si Mihu Raluca Luciana în cotă actuală de 413/5802, Nica Daniela si Nica Trandafir Sorin în cotă actuală de 275/5802, Orbulescu Sorin Constantin si Orbulescu Georgeta în cotă actuală de 522/5802, Rusu Radu Ciprian în cotă actuală de 275/5802, Schneider Francisc Rafael si Schneider Cristine Reghina în cotă actuală de 344/5802, Sferle Iulian Augustin în cotă actuală de 413/5802, Tămaş Călin si Tămaş Ramona în cotă actuală de 275/5802, Tanasă Cătălin în cotă actuală de 413/5802

hotarare nr. 131/25.05.2023, privind darea în folosință gratuită a bunurilor imobile care aparțin domeniului public al Comunei Moșnița Nouă către Școala Gimnazială Moșnița Nouă și unitățile de învățământ arondate în scopul și cu destinația desfășurării procesului de învățământ

hotarare nr. 130/25.05.2023, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ, DOTĂRI ȘI SERVICII PUBLICE“, pe imobilele înscrise în CF nr. 419699 Mosnita Nouă cu nr. cad 419699 și CF nr. 419722 Mosnita Nouă cu nr. Cad. 419722, Comuna Mosnita Nouă, sat Mosnita Veche, Judetul Timis, având ca beneficiari: DEUTSCH Petru Martin, CHEVEREȘAN Marius și CHEVEREȘAN Renata-Nectara

hotarare nr. 129/25.05.2023, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcelele înscrise în CF nr.412981 Moșnița Nouă și CF nr.419557 Moșnița Nouă, cu nr. cad 412981 și nr. cad 419557 Comuna Mosnita Noua, sat Moșnița Veche Judetul Timis, având ca beneficiari NICOLA Vasile, MICLE Nicolaie-Gheorghe, MICLE Carmen- Elena, ZAVOLAN Mihai-Doru, ZAVOLAN Anca-Veronica

hotarare nr. 128/25.05.2023, pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea formei de gestiune a Activității de operare a Centrului de colectare prin aport voluntar din Comuna Moșnița Nouă

hotarare nr. 127/25.05.2023, privind înființarea Activității de operare a Centrului de colectare prin aport voluntar din Comuna Moșnița Nouă în cadrul serviciului de salubrizare al Comunei Moșnița Nouă

hotarare nr. 126/25.05.2023, privind constatarea apartenenţei terenului cuprins în C.F. nr. 412972, Moșnița Nouă, nr. Cad A101/3-7/106, situat în intravilanul localității Mosnita Noua în suprafață de 19.743 mp, la  proprietatea publica a comunei Moșnița Nouă, în baza art.36 din Legea nr.18/1991, republicată

hotarare nr. 125/25.05.2023, privind stabilirea chiriei lunare ce urmeaza a fi incasata de la S.C. MOȘNIȚEANA S.R.L. pentru mijloacele fixe din patrimoniul Comunei Mosnita Noua

hotarare nr. 124/25.05.2023, privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2023

hotarare nr. 123/25.05.2023, privind activarea secției Sah în cadrul Clubului Sportiv Comunal Moșnița

hotarare 122/25.05.2023, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ MODIFICARE P.U.Z. APROBAT PRIN HCL 95 din 25.04.2018 PE PARCELELE ÎNSCRISE IN CF NR 422033, 422032, 422148, 422193”, pe parcelele înscrise în CF nr. 422033 Mosnita Nouă, CF nr. 422032 Mosnita Nouă, CF nr. 422148 Mosnita Nouă și CF nr. 422193 Mosnita Nouă cu nr. cad. 422033, nr. cad. 422032, nr. cad. 422148 și nr. cad 422193, Comuna Mosnita Nouă, sat Mosnita Nouă Judetul Timis, având ca beneficiari: DUPLE IMOB SRL, PACK ECOTECH SRL, BĂLĂȘOIU MIRCEA-ILIE, BĂLĂȘOIU DANIELA si DOLOMEȚ RADU-ILIE

hotarare nr. 121/25.05.2023, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 406507, 406506, 406505, 406504, 406503, 406502 Moșnița Nouă cu nr.cad 406507, 406506, 406505, 406504, 406503, 406502 în cotă de 4/5 din suprafele totale de 2170 mp, 1665 mp, 2176 mp, 2464 mp, 2721 mp, 1178 mp, constând în teren curți construcții intravilan extins pentru drum acces stradă și spații verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către SOCIETATEA ALL IZOMETAL SRL prin asociat și administrator CORNU GEORGIANA

hotarare 120/25.05.2023, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 413555 Moșnița Nouă cu nr. cad. 413555 în suprafață de 6390 mp, constând în teren curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate dată de către DUMITRAȘCU CRISTIAN-GABRIEL, DUMITRAȘCU GABRIELA ANDREEANA pentru cota de 150/2267, parte din dreptul de proprietate asupra imobilului inscris in C.F. nr. 413555 Moșnița Nouă cu nr. cad. 413555 si a declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate dată de către PETERKA HELMUTH-IOSIF, PETERKA MARIANA pentru cota de 680/2267 parte din dreptul de proprietate asupra imobilului inscris in C.F. nr. 413555 Moșnița Nouă cu nr.cad 413555

hotarare nr. 119/25.05.2023, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 425924, cu nr.cad 425924, în suprafață totală de 2949 mp constând în teren arabil intravilan extins pentru străzi și alei si C.F. nr. 425918 Moșnița Nouă cu nr.cad 425918, în suprafață totală de 990 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru spațiu verde, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către SOCIETATEA FILMAR GARDEN SRL prin administrator DOGARU ADELA-MIHAELA.

hotarare nr. 118/25.05.2023, privind inscrierea in Cartea Funciara a parcelelor DE 25 în suprafaţă de 6753 mp, DE 20 în suprafaţă de 6011 mp, DE 26/4 în suprafaţă de 1609 mp, DE 26/6 în suprafaţă de 1570 mp, DE 28/2 în suprafaţă de 1485 mp, DE 30/2 în suprafaţă de 1631 mp, DE 11/2 în suprafaţă de 1252 mp, DE 7 în suprafaţă de 2369 mp, DE 5 în suprafaţă de 2331 mp, DE 4 în suprafaţă de 1070 mp, DE 6 în suprafaţă de 1337 mp, DE 8 în suprafaţă de 911 mp, DE 10 în suprafaţă de 728 mp, DE 26/2 în suprafaţă de 633 mp, DE 13/3 în suprafaţă de 1554 mp, DE 15/2 în suprafaţă de 1006 mp, DE 16 în suprafaţă de 1299 mp, DE 24 în suprafaţă de 1555 mp, DE 27/2 în suprafaţă de 2823 mp, DE 22 în suprafaţă de 1610 mp, DE 18 în suprafaţă de 698 mp, DE 29 în suprafaţă de 3551 mp, situat în extravilanul UAT Moşnita Nouă, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de P.F.A. POPESCU CIPRIAN COSMIN

hotarare nr. 117/25.05.2023, privind aprobarea obiectivului de investiții ”EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE STR. COMARNIC”

hotarare nr. 116/25.05.2023, Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apa pe Str. Vidrei, Veveritei si Ariciului localitatea Urseni, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 95.200,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 1000 ml

hotarare nr. 115/25.05.2023, privind aprobarea participării Comunei Mosnita Noua – Județul Timiș, la Parteneriatul LEADER cu denumirea „Timișul de Centru”

hotarare nr. 114/25.05.2023, privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Moșnița Nouă pentru trimestrul I anul 2023

hotarare nr. 113/25.05.2023, privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Moșnița Nouă pentru anul 2022

Proces verbal ședinta ordinara din 27.04.2023

hotarare nr. 112/27.04.2023, privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Moşniţa Nouă în Comisia pentru evaluarea si Asigurarea Calitatii din cadrul Scolii Gimnaziale Mosnita Noua

hotarare nr. 111/27.04.2023, pentru modificarea HCL nr. 339/03.11.2022 privind aprobarea participarii la Programul de realizare a pistelor pentru biciclete si a devizului general estimativ pentru proiectul “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT VERDE – PISTĂ DE BICICLETE ÎN COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ”

hotarare nr. 110/27.04.2023, privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Modernizare și extindere iluminat public în comuna Moșnița Nouă, județul Timiș”, finantat prin Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, respectiv acordul privind asigurarea si sutinerea contributiei financiare aferente chelutielilor implementarii proiectului si care nu sunt finantate de AFM

hotarare nr. 109/27.04.2023, privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mosnita Nouă, incepând cu 01 mai 2023

hotarare nr. 108/27.04.2023, privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Comunei Mosnita Noua in Adunarea Generala ordinara a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canl Timis

hotarare nr. 107/27.04.2023, privind aprobarea Caietului de sarcini pentru Extindere Sistem de Supraveghere Video

hotarare nr. 106/27.04.2023, privind aprobarea Caietului de sarcini si a Indicatorilor tehnico-economici pentru executia lucrarilor de intretinere si reparatii prin pietruire, executie rigole profilate si drenuri – drumuri si strazi in Comuna Mosnita Noua si atribuirea directa catre S.C. Mosniteana S.R.L. a contractului de lucrari prin Acord-cadru

hotarare nr. 105/27.04.2023, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 425232, 425233, Cad 425232, 425233, în suprafață de 130 mp si respectiv 267 mp, constând în teren curți construcții intravilan extins pentru drum, zone verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate dată de către ASOLTANEI EMANUEL și ASOLTANEI MAGDALENA

hotarare nr. 104/27.04.2023, privind rectificarea bugetului local al Comunei Mosnita Noau pe anul 2023

hotarare nr. 103/27.04.2023 privind dezmembrarea in doua a suprafețelor de teren din C.F. nr. 421343, in suprafata de 3880 mp, categoria de folosinta drum, C.F. nr. 422709, in suprafata de 6506 mp, C.F. nr. 418397, in suprafata de 7099 mp si C.F. nr. 424316, in suprafata de 3895 mp, categoria de folosinta drum situate in UAT Moșnița Nouă, conform documentatiei întocmită de P.F.A. Ing. Popescu Ciprian Cosmin

hotarare nr. 102/27.04.2023, privind aprobarea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pe anul fiscal 2024

hotarare nr. 101/27.04.2023, privind acordul proprietarului drumurilor de exploatare DE 235 și DE 214 din vecinătatea terenului arabil extravilan înscris în C.F. nr. 410561 Moșnița Nouă, nr. cadastral A 519/1/18, aflat în proprietatea Școlii Gimnaziale Moșnița Nouă pentru ,, Construire stație fixă de telefonie mobilă tip GSM TI 0430 Moșnița Nouă, alimentare cu energie electrică și tubulatură pentru fibră optică, scoatere din circuitul agricol”

hotarare nr. 100/27.04.2023, privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenurilor atribuite în baza Legii 15/2003, d-lui Petrea Tudor, cuprins în C.F. nr. 405493 Moşniţa Nouă, localitatea Moşniţa Veche, nr. cad. 405493, d-nei Bostan (fosta Cozac) Nicoleta Corina C.F nr. 405475 Moşniţa Nouă, localitatea Moşniţa Veche, nr. cad. 405475, d-nei Mihai Ionela Florina C.F. nr. 413849 Moşniţa Nouă, localitatea Moşniţa Veche, nr. cad. 413849 si d- lui Mocan Teofil C.F. nr. 413838 Moşniţa Nouă, localitatea Urseni, nr. cad. 413838

hotarare nr. 99/27.04.2023, privind instituirea taxei de peiaj pentru utilizarea infrastructurii publice locale de drumuri care asigură accesul în Pădurea Bistra

PV sedinta extraordinara 10.04.2023

hotarare nr. 98/10.04.2023, privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor mijloace fixe și doar in folosință a terenurilor aferente acestora din anexa nr.1 și anexa nr. 2 care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către SC Aquatim SA

hotarare nr. 97/10.04.2023, privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Construire centru de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți, în Comuna Moșnița Nouă“

hotarare nr. 96/10.04.2023, privind aprobarea participarii Comunei Moșnița Nouă la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C13 – REFORME SOCIALE INVESTIȚIA I1: CREAREA UNEI REȚELE DE CENTRE DE ZI PENTRU COPIII EXPUȘI RISCULUI DE A FI SEPARAȚI DE FAMILIE” și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Construire centru de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți, în Comuna Moșnița Nouă“

hotarare nr. 95/10.04.2023, privind aprobarea Caietului de Sarcini si a Devizului General al obiectivului de investitii ”Reparatii cu asfalt străzi in Comuna Mosnita Noua”

PV sedinta ordinara 30.03.2023

hotarare nr. 94/30.03.2023, privind constatarea apartenenţei terenului cuprins în C.F. nr. 416483, Moșnița Nouă, nr. Cad A171/2/102, situat în intravilanul localității Albina în suprafață de 24.917 mp, la  proprietatea publica a comunei Moșnița Nouă, în baza art.36 din Legea nr.18/1991, republicată

hotarare nr. 93/30.03.2023, privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – Piste pentru biciclete în Comuna Moșnița Nouă, județul Timiș”

hotarare nr. 92/30.03.2023, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF 406345 nr. cad. 406345 Comuna Mosnita Noua, sat Moșnița Noua, Judetul Timis, având ca beneficiar NICOLCESCU DAN

hotarare nr. 91/30.03.2023, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF 419561 cu nr. Cad 419561 (A 195/2/8), Comuna Mosnita Noua, sat MOȘNIȚA VECHE Judetul Timis, având ca beneficiar NICOLA VASILE

hotarare nr. 90/30.03.2023, privind aprobarea, de principiu, a fuziunii prin absorbție dintre S.C. MOȘNIȚEANA S.R.L., în calitate de societate absorbantă și GREEN SES PREST S.R.L. în calitate de societate absorbită

hotarare nr. 89/30.03.2023, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcelele înscrise în CF 417617, 401439, 424363, 424355 nr. cad. 417617, 401439, 424363, 424355 Comuna Mosnita Noua, sat Moșnița Nouă Judetul Timis, având ca beneficiari AL ABBOUD ANA-MARIA, AL ABOUD ANA-SORINA, AL ABBOUD JASIM, AL ABOUD ALI, FLOREA AVRAM, FLOREA AURELIA

hotarare nr. 88/30.03.2023, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ MODIFICARE P.U.Z. APROBAT PRIN HCL 191 din 29.10.2009 PE PARCELELE INSCRISE IN CF NR 421665, 421663, 421666, 421670, 421668, 421664, 421660, 421659, 421669, 421658, 421667, 421662, 421661, 421674, 421673, 421675, 421672, 421671, CU NR CAD 421665, 421663, 421666, 421670, 421668, 421664, 421660, 421659, 421669, 421658, 421667, 421662, 421661, 421674, 421673, 421675, 421672, 421671”, pe parcelele înscrise în CF NR 421665, 421663, 421666, 421670, 421668, 421664, 421660, 421659, 421669, 421658, 421667, 421662, 421661, 421674, 421673, 421675, 421672, 421671, CU NR CAD 421665, 421663, 421666, 421670, 421668, 421664, 421660, 421659, 421669, 421658, 421667, 421662, 421661, 421674, 421673, 421675, 421672, 421671: Comuna Mosnita Nouă, sat URSENI Judetul Timis, având ca beneficiari DOBRESCU ANCA CODRUȚA și DOBRESCU DAN AUREL

hotarare nr. 87/30.03.2023, privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2023

hotarare nr. 86/30.03.2023, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF 410011 cad 410011, Comuna Mosnita Noua, sat Moșnița Nouă Judetul Timis, având ca beneficiar NAGY NIKOLAUS LASZLO

hotarare nr. 85/30.03.2023, privind aprobarea trecerii bunurilor cuprinse în Anexă din domeniul privat în domeniul public al Comunei Moșnița Nouă

hotarare nr. 84/30.03.2023, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. nr. 415621 Cad 415621 în suprafață totală de 1475 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către MATICI JARCO ȘI MATICI MARIA

hotarare nr. 83/30.03.2023, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcelele înscrise în CF 422589, cad 422589 Comuna Mosnita Noua, sat Moșnița Nouă Judetul Timis, având ca beneficiara MANGIUREA VIORICA MONICA

hotarare nr. 82/30.03.2023, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apa pe Str. Astrilor, Erou Briciu Leointin, Stelei, Cometei, si Meteoritului, localitatea Mosnita Noua, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 259.204,61 lei TVA inclus, avand o lungime de 782 ml’’

hotarare nr. 81/30.03.2023, privind împuternicirea primarului Comunei Mosnita Noua, Florin -Octavian BUCUR, pentru semnarea documentelor de alipire si dezmembrare a imobilelor conform Planului Urbanistic Zonal aprobat prin HCL nr. 48 din 23.02.2023 pentru “Dezvoltare zona rezidențială cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcelele înscrise în CF 422423, 413068 nr. cad. 422423, 413068 Comuna Mosnita Noua, sat MOȘNIȚA VECHE, Judetul Timis, beneficiari SC A&M AMBIENT SRL ȘI COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ

hotarare nr. 80/30.03.2023, privind constatarea apartenenţei terenului cuprins în C.F. nr. 415561, Moșnița Nouă, nr. topografic 884-894/a/1/a/4/262, situat în intravilanul localității Albina în suprafață de 2.877 mp, la  proprietatea publica a comunei Moșnița Nouă, în baza art. 36 din Legea nr.18/1991 republicată

hotarare nr. 79/30.03.2023, privind repoziționarea si rectificarea minusului de suprafață de teren de 24 mp in Cartea Funciara nr. 412965, nr. Top. 412965, rezultata din diferența suprafeței din acte de 1258 mp si masurata de 1234 mp, in baza documentatiei tehnice cadastrale intocmita de P.F.A. Popescu Ciprian Cosmin si înscrierea dreptului de proprietate al Comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului înscris în C.F. nr. 412965 Cad 412965, în suprafață de 1234 mp, arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depuse de către OLAH IULIANA.

hotarare nr. 78/30.03.2023, Privind dezmembrarea in doua a suprafeței de teren din C.F. nr. 421578, in suprafata de 16673 mp, categoria de folosinta teren extravilan, situate în extravilanul UAT Moşnita Nouă, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, conform documentatiei întocmită de P.F.A. Ing. Popescu Ciprian Cosmin

hotarare nr. 77/30.03.2023, privind aprobarea costului unitar lei/km în cuantum de 9,37 lei TVA inclus, aferent transportului public de persoane, prin curse regulate, efectuat în cadrul Societății Metropolitane de Transport Timisoara pe raza UAT Moșnița Nouă

hotarare nr. 76/30.03.2023, privind deschiderea obiectivului de investiții “Dezvoltarea rețelei de școli verzi-Construcție nouă Școală Verde în Comuna Moșnița Nouă, județul Timiș“

hotarare nr. 75/30.03.2023, privind deschiderea obiectivului de investiții “Construire centru de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți, în Comuna Moșnița Nouă “

hotarare nr. 74/30.03.2023, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 405494 Mosnita Noua, nr. cadastral/topografic 405494, in suprafata de 450 mp, situat în localitatea Mosnita Veche, str. Azuga, nr. 6, în vederea vânzării către PETREA ANDREI si PETREA FLORINA MARIOARA în calitate de coproprietari ai construcției

hotarare nr. 73/30.03.2023 privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a imobilelor – terenuri proprietatea privată a Comunei Moșnița Nouă, situate în localitatea Albina.

hotarare nr. 72/30.03.2023, Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apa pe Str. Nouă, localitatea Mosnita Veche, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 14.000,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 117 ml’’

hotarare nr. 71/30.03.2023, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea canalizare menajera pe Str. Vidrei, Veveritei si Ariciului, localitatea Urseni, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș”cu o valoare totală de 160.650,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 1000 ml’’

hotarare nr. 70/30.03.2023, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea canalizare menajera pe Str. Astrilor, Erou Briciu Leointin, Stelei, Cometei, si Meteoritului, localitatea Mosnita Noua, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 362.741,88 lei TVA inclus, avand o lungime de 538 ml’’

hotarare nr. 69/30.03.2023, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apa pe Str. Prichindel, localitatea Mosnita Noua, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 46.644,57 lei TVA inclus, avand o lungime de 195 ml’’

hotarare nr. 68/30.03.2023, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apa pe Str. Popândăului, localitatea Mosnita Noua, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 15.500,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 145 ml’’

hotarare nr. 67/30.03.2023, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei Extindere rețea canalizare menajera pe Str. Noua, localitatea Mosnita Veche, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș”cu o valoare totală de 70.812,14 lei TVA inclus, avand o lungime de 122 ml’’

hotarare nr. 66/30.03.2023, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apa pe Str. Mica Sirena si Zana Zorilor, localitatea Mosnita Noua, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 35.653,00 lei TVA inclus, avand o lungime de 170 ml’’

hotarare nr. 65/30.03.2023, Privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a retelei „Extindere rețea apa pe Strazile. Ahile, Hermes, Poseidon si DC 98 localitatea Urseni, Comuna Moșnița Nouă jud. Timiș” cu o valoare totală de 105.469,70 lei TVA inclus, avand o lungime de 490 ml’’

hotarare nr. 64/30.03.2023, privind preluarea în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, a bransamentelor de apa si racordurilor canal pentru obiectivul de investitii ’’Bransamente apa si racorduri canal in comuna Mosnita Noua realizate la retelele de apa si canal aflate sub administrarea si folosinta SC Aquatim SA pentru ani 2017/ 2018/ 2019’’

hotarare nr. 63/30.03.2023, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 425259, 425260, 425261, Cad 425259, 425260, 425261, în suprafață de 2.078 mp, 88 mp si respectiv 8.352 mp, constând în teren arabil neîmprejmuit intravilan extins pentru zonă spații verzi, drumuri, inclusiv trotuare, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate dată de către URSENI IMOBILIARE SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ prin asociat și administrator ASOLTANEI EMANUEL

hotarare nr. 62/30.03.2023, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 422623, Cad 422623, în suprafață de 2.652 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru stradă, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către KOHN MIODRAG ADRIAN, MUNGIU VASILE, MUNGIU MĂRIOARA, DAN IULIA, KOLLER GABRIEL ADRIAN, MALONYAY ENIKO ILONKA

hotarare nr. 61/30.03.2023, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 425592, 425593, 425594, 425595 Cad 425592, 425593, 425594, 425595 in suprafață de 222 mp, 395 mp, 551 mp si respectiv 4.093 mp, constând în teren intravilan extins pentru zone verzi-protecție canal, circulații și zone verzi de aliniament, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către BUGA Viorel și BUGA Laura

hotarare nr. 60/30.03.2023, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 413754 Mosnita Noua, nr. cadastral/topografic 413754 situat în localitatea Urseni, în suprafață de 562 mp, în vederea concesionării terenului, către DOBRA MARIUS, DOBRA ADELA-CODRUTA, DOBRA ANDREEA si DOBRA OVIDIU, în calitate de coproprietari ai constructiei

hotarare nr. 59/30.03.2023, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in CF nr. 413719 Mosnita Noua, nr. cadastral/topografic 413719 situat în localitatea Urseni, în suprafață de 480 mp, în vederea concesionării terenului, către VAIDA MARIA, în calitate de proprietară a constructiei

hotarare nr. 58/30.03.2023, pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 143/26.04.2017 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Mosnita NOUA, Judetul Timis

hotarare nr. 57/30.03.2023, privind atribuire denumire stradă în localitatea Mosnita Noua, comuna MOȘNIȚA NOUĂ

hotarare nr. 56/30.03.2023, privind rezilierea unilaterală de plin drept a contractului de concesiune cu nr. 7253/16.03.2018, care are ca obiect terenul cuprins în Cartea Funciară cu nr. 421589, Moșnița Nouă, nr. cad. 421589, în suprafață de 1.506 mp, concesionar Patronatul ,, UNPR-BANAT”, pentru nerespectarea clauzelor contractuale, în conformitate cu prevederile Art. 36 și 37 din Legea nr. 50/1991 republicată

hotarare nr. 55/30.03.2023, privind rezilierea unilaterală de plin drept a contractului de concesiune autentificat sub nr. 1438/17.12.2018, care are ca obiect terenul cuprins în Cartea Funciară cu nr. 421829, Moșnița Nouă, nr. cad. 421829, în suprafață de 7.500 mp, concesionar Asociația Activ, pentru nerespectarea clauzelor contractuale, în conformitate cu prevederile Art. 36 și 37 din Legea nr. 50/1991 republicată

PV24.03.2023

hotarare nr. 54/24.03.2023, privind stabilirea chiriei lunare ce urmeaza a fi incasata de la S.C. MOȘNIȚEANA S.R.L. pentru mijloacele fixe din patrimoniul Comunei Mosnita Noua

hotarare nr. 53/24.03.2023, pentru validarea Dispozitiei Primarului nr. 94/20.03.2023

hotarare nr. 52/24.03.2023, privind aprobarea solicitării de acordare a unei scrisori de garanţie bancară de bună execuţie (scrisoare de garanţie bancară, cont de garanţie deschis la dispoziţia Operatorului) în vederea garantării modului de realizare a investiţiei “Înființare Rețea de Distributie Gaze Naturale în Comuna Moșnița Nouă, localitatea Rudicica, județul Timiș”

PV 07.03.2023

hotarare nr. 51/07.03.2023, privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2023

hotarare nr. 50/07.03.2023 privind deschiderea obiectivului de investiții „ Dezvoltarea serviciului de educație timpurie complementar la nivelul comunei Moșnița Nouă ” si încheierea unui parteneriat între Comuna Moșnița Nouă și Creșa de Copii Moșnița Nouă în vederea depunerii și implementării unui proiect în cadrul Componentei C15: Educație – Planul Național de Redresare și Reziliență

PV23.02.2023

hotarare nr. 49/23.02.2023, privind înscrierea în domeniul public al Comunei Moșnița Nouă a imobilelor înscrise în C.F. nr. 403746, Moșnița Nouă cu nr. cadastrale 403746-C2 – Extindere clădire grădiniță P+1E, 403746-C3 – Anexă, 403746-C4 – Foișor și 403746-C5- Clădire creșă

hotarare nr. 48/23.02.2023, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcelele înscrise în CF 422423, 413068 nr. cad. 422423, 413068 Comuna Mosnita Noua, sat MOȘNIȚA VECHE, Judetul Timis, beneficiari SC A&M AMBIENT SRL ȘI COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ.

hotarare nr. 47/23.02.2023, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 407882 Cad Cc 95/11/2 din suprafață totală de 4007 mp, constând în teren curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către SC MAS EUROPA 2010 SRL, prin reprezentant legal(asociat și administrator) BEC NICOLAE EMILIAN.

hotarare nr. 46/23.02.2023, pentru aprobarea cuantumului cotizatiei membrilor Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Timis, pe anul 2023

hotarare nr. 45/23.02.2023, privind aprobarea repoziționării si rectificării minusului de suprafață de teren de 2.291 mp in Cartea Funciara nr. 423127, nr. Top. 423127, rezultata din diferența suprafeței din acte de 6.472mp si măsurată de 4.181 mp, situate in extravilan comuna Moșnița Noua, in baza documentației tehnice cadastrale întocmită de P.F.A. Popescu Ciprian Cosmin

hotarare nr. 44/23.02.2023, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 418450 Cad 418450 din suprafață totală de 1038 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către RO ALTO GRADIMENTO SRL, reprezentată de lichidator judiciar SCP MBS INSOLV CONSULT SPRL, reprezentat de ȘCHIOPESCU-BUDACĂ ELENA MAGDALENA

hotarare nr. 43/23.02.2023, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcelele înscrise în CF 404654, 404655 cad 404654, 404655, Comuna Mosnita Noua, sat Moșnița Nouă Judetul Timis, având ca beneficiari SZUCS ȘTEFAN și CEAPSA IULIANA

hotarare nr. 42/23.02.2023 pentru modificarea HCL nr. 180/26.05.2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Moșnița Nouă, Județul Timiș

PV sedinta extraordinara 13 02 2023

hotarare nr. 41/13.02.2023, pentru modificarea HCL nr. 394/15.12.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Realizare rețea de canalizare în localitatea Albina și Gospodărie de Apă în localitatea Moșnița Veche, comuna Moșnița Nouă, prin Programul Anghel Saligny” aprobat pentru finanțare prin Programul national de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

hotarare nr. 40/13.02.2023, privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2023

hotarare nr. 39/13.02.2023, privind aprobarea obiectivului de investiții „Realizare rețea de canalizare menajeră în localitatea Rudicica, comuna Moșnița Nouă”

hotarare nr. 38/13.02.2023, pentru validarea Dispozitiei Primarului nr. 33/09.02.2023

PV31.01.2023

Hotarare nr. 37/31.01.2023, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 425335, Cad 425335, în suprafață de 7.352 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drumuri și accese, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate dată de către BERENYI ION, BORDEA ILDIKO

Hotarare nr. 36/31.01.2023, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 425375, Cad 425375 în suprafață de 1964 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate data de către DUMITER ȘTEFAN, DUMITER IOAN, SANCHEZ LAGUNA ALICIA MARIA, DUMITER LAURA, DUMITER MIHAI, DUMITER DANIEL, DUMITER RADU, DUMITER GHEORGHE, DUMITER NICOLAE

Hotarare nr. 35/31.01.2023, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 400566 Cad 400566 in suprafață de 2.474 mp, constând în teren curți construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate dată de către MVT INVESTMENT SRL prin administrator BRATU COSMIN CRISTIAN

Hotarare nr. 34/31.01.2023, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 402093, 406033 Cad 402093, 51191 in suprafață de 2.766 mp, respectiv 8.520 mp, constând în teren curți construcții, altele intravilan extins pentru stradă și spații verzi, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către SOCIETATEA ALL IZOMETAL SRL prin asociat și administrator CORNU GEORGIANA

Hotarare nr. 33/31.01.2023, privind aprobarea incheierii unui Protocol de colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale

Hotarare nr. 32/31.01.2023, pentru modificarea HCL nr. 393/15.12.2022 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanție nr. 53/22.03.2018 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 514.000,00 lei, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 514.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: “CONSTRUIRE CLADIRE AFTERSCHOOL, REGIM DE INALTIME P+1E SI IMPREJMUIRE”, com. MOSNITA NOUA, jud. TIMIS, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0720EN00011753700595/05.03.2018 si actele aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale

Hotarare nr. 31/31.01.2023, pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 396/15.12.2022, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL ȘI AMENAJARE LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE TEREN SI FATADE, AMPLASARE TOTEM/UNIPOL, AMENAJARE ACCESE RUTIERE SI IMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI LA UTILITATII, ORGANIZARE DE SANTIER DUPA ELABORARE SI APROBARE P.U.D. prin HCL ”, pe parcela înscrisă în CF NR 424367 NR CAD 424367, Comuna Mosnita Noua, sat MOȘNIȚA VECHE, Judetul Timis, având ca beneficiari pe PROTEASA ALEXANDRU CONSTANTIN, HORVAT LUCA CIPRIAN, VELMER RESIDENCE SRL, MOȘNIȚA DEVELOPMENT SRL, SOCIETATEA MOSNITA IMOBILIARE 2011 SRL, PUSA MARIOARA

Hotarare nr. 30/31.01.2023, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in C.F. nr. 413764 Moșnița Nouă, nr. top. 413764 în suprafață de 475 mp, situat in localitatea Urseni, strada Costinesti, nr. 7, în vederea vânzării către IOIART RAUL-ERWIN si IOIART DENISA ESTERA în calitate de coproprietari ai construcției

Hotarare nr. 29/31.01.2023, privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in C.F. nr. 413844 Moșnița Nouă, nr. top. 413844 în suprafață de 455 mp, situat in localitatea Urseni, strada Venus, nr. 7, în vederea vânzării către IOSIF VIOREL si IOSIF CARMEN CIPRIANA în calitate de coproprietari ai construcției

Hotarare nr. 28/31.01.2023, privind inscrierea in Cartea Funciara a parcelei DE 214 în suprafaţă de 5102 mp, situat în extravilanul UAT Moşnita Nouă, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă, în baza documentației tehnice de primă înscriere, întocmită de P.F.A. POPESCU CIPRIAN COSMIN

Hotarare nr. 27/31.01.2023, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcela înscrisă în CF 422576 nr cad 422576 , Comuna Mosnita Noua, sat MOȘNIȚA NOUĂ, Judetul Timis, beneficiari CRĂCIUN DANA CARLETA și CRĂCIUN EMIL CONSTANTIN

Hotarare nr. 26/31.01.2023, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe parcelele înscrise în CF 423392, 419547, 419700 nr. cad. 423392, 419547, 419700 Comuna Mosnita Noua, sat MOȘNIȚA VECHE, Judetul Timis, beneficiari PREDA MARIA ALEXANDRA, KARANCSI OLIMPIU LADISLAU și DRĂGHICI IONEL

Hotarare nr. 25/31.01.2023, privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor mijloace fixe și doar in folosință a terenurilor aferente acestora din anexa nr.1 și anexa nr. 2 care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către SC Aquatim SA

Hotarare nr. 24/31.01.2023 privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 425292, Cad 425292, în suprafață de 1337 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru stradă, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate data de către THERMOINOX CONSTRUCT SRL reprezentată prin administrator BĂLULESCU DAN CRISTIAN

Hotarare nr. 23/31.01.2023 privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 425163, Cad 425163, în suprafață de 4804 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru căi de comunicație rutieră și amenajări aferente, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate dată de către FIFTH FLOOR SRL reprezentată prin administrator ANDREI MIHAI CONSTANTIN

Hotarare nr. 22/31.01.2023, privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 422149, Cad 422149 în suprafață de 3337 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate dată de către SOCIETATEA DUPLE IMOB SRL reprezentată prin administrator IGNAT CĂTĂLIN, SOCIETATEA PACK ECOTECH SRL, reprezentată prin asociat unic și administrator SASU MARIA, DOLOMEȚ RADU ILIE, BĂLĂȘOIU MIRCEA ILIE

Hotarare nr. 21/31.01.2023 privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 418444 Cad 418444 din suprafață de 64573 mp, constând în teren intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate dată de către BUGA Viorel și BUGA Laura,

Hotarare nr. 20/31.01.2023 privind aprobarea costului unitar lei/km în cuantum de 7,67 lei făra TVA aferent transportului public de persoane, prin curse regulate, efectuat în cadrul Societății Metropolitane de Transport Timisoara pe raza UAT Moșnița Nouă incepand cu 01.01.2023,

Hotarare nr. 19/31.01.2023, Privind aprobarea Planului de actiuni de interes local pe anul 2023 pentru efectuarea orelor de munca a beneficiarilor de venit minim garantat,

Hotarare nr. 18/31.01.2023 privind aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Moşniţa Nouă, pentru anul 2023

Hotarare nr. 17/31.01.2023, privind aprobarea obiectivului de investiții ”ACHIZITIE UTILAJ STONE CRUSHER”

Hotarare nr. 16/31.01.2023 privind aprobarea obiectivului de investiții ”REINNOIRE PARC AUTO”

Hotarare nr. 15/31.01.2023, Privind aprobarea obiectivului de investiții ” MODERNIZARE BAZĂ SPORTIVĂ SAT MOȘNIȚA NOUĂ”

Hotarare nr. 14/31.01.2023, Privind aprobarea obiectivului de investiții ”REABILITARE STRĂZI, PARCAJE, TROTUARE, ACCESE AUTO, RIGOLE, CANAL TEHNIC, AMENAJARE ZONĂ VERDE”

Hotarare nr. 13/31.01.2023 pentru aprobarea obiectivului de investiții Extindere Retea de CANALIZARE pe STR. BOLERO in parteneriat cu Asociatia Domino

Hotarare nr. 12/31.01.2023 pentru aprobarea obiectivului de investiții Extindere retea de iluminat pe STRĂZILE SOARELUI SI MESTEACĂNULUI in parteneriat cu Asotiatia ”Moș Niță” in parteneriat cu Asociatia Mos Nita

Hotarare nr. 11/31.01.2023, pentru aprobarea obiectivului de investiții ”EXTINDERE CANALIZARE MOȘNIȚA VECHE”

Hotarare nr. 10/31.01.2023, pentru aprobarea obiectivului de investiții ”EXTINDERE ȘI DOTARE ADĂPOST ANIMALE MOȘNIȚA NOUĂ”

Hotarare nr. 9/31.01.2023, privind acordul de principiu în legătură cu posibilitatea de a participa la finanțarea dezvoltării sistemului de distribuție a gazelor naturale în localitatea Rudicica, aparținătoare Comunei Moșnița Nouă, județul Timiș, prin finanțarea și implementarea obiectivului “Înființare Rețea de Distributie Gaze Naturale în Comuna Moșnița Nouă, localitatea Rudicica, județul Timiș”

Hotarare nr. 8/31.01.2023, Pentru aprobarea obiectivului de investiții DEMOLARE ANEXA C3SI REAMPLASARE REMIZA POMPIERI

Hotarare nr. 7/31.01.2023, Pentru aprobarea obiectivului de investiții Sisteme modulare pentru activitați de învățământ,

Hotarare nr. 6/31.01.2023, privind acordul de principiu pentru aplicarea în apelul competitiv de proiecte pentru „DOTAREA CU MOBILIER ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – COMPONENTA C15-EDUCAȚIE și deshiderea obiectivului de investiții DOTAREA CU MOBILIER ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ,

Hotarare nr. 5/31.01.2023, privind aprobarea cofinanţării “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020” prin POIM in vederea asigurarii cofinantarii proiectului

Hotarare nr. 4/31.01.2023, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020” – localitatea Mosnita Noua

Hotarare nr. 3/31.01.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici faza SF și a Devizului General pentru proiectul “ Înființare Rețea de Distributie Gaze Naturale în Comuna Moșnița Nouă, localitatea Rudicica, județul Timiș”

PV 16.01.2023

Hotarare nr. 2/16.01.2023 privind aprobarea redistribuirii sumelor si utilizarii excedentului bugetar din anul 2022

Hotarare nr. 1/16.01.2023, pentru validarea Dispozitiei primarului comunei Moșnița Nouă cu nr. 408/27.12.2022, privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă pe anul 2022 si a Dispozitiei primarului comunei Moșnița Nouă cu nr. 1/05.01.2023 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Comunei Moșnița Nouă pe anul 2022 din excedentul bugetului local al Comunei Moșnița Nouă inregistrat la 31.12.2022, cu suma de 1.254.660,53 lei