Press "Enter" to skip to content

Impozite pe clădiri 2015

Cod Fiscal, art.251,alin(3) – Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată

1) In cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii.

(2) In cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a cladirii se identifica in tabelul prevazut la alin. (3) valoarea impozabila cea mai mare corespunzatoare tipului cladirii respective.

(3) Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimate in metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/mp, din tabelul urmator:

 
1.Clădiri utilizate ca locuinţă
Cu instalaţii de apă, electrice,încălzire, canalizare Fără instalaţii de apă, electrice, încălzire, canalizare
A) cu pereţii sau cadre din beton armat, cărămidă arsă, piatră naturală sau din alte materiale  1.085 644
B) cu pereţii din lemn, cărămidă nearsă,vălătuci, paiantă şi alte materiale 295  184
2.Construcţii anexe, situate în afara corpului principal al clădirii Cu instalaţii de apă, electrice,încălzire, canalizare Fără instalaţii de apă, electrice,încălzire, canalizare
C) cu pereţii sau cadre din beton armat, cărămidă arsă,piatră naturală sau din alte materiale 184  166
D) cu pereţii din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, paiantă şi alte materiale 110 73
Încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A – D 75% din suma care s-ar aplica clădirii
Încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A – D 

 

50% din suma care s-ar aplica clădirii

 

4) Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptand suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta si suprafetele scarilor si teraselor neacoperite.

(5) Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corectie corespunzator, prevazut in tabelul urmator: 

Zona in cadrul localitatii Rangul localitatii
  0 I II III
IV
Moşniţa Nouă
V
Moşniţa Veche, Urseni, Albina, Rudicica
A 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05
B 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00
C 2,40 2,30 2,20 2,10 1,00 0,95
D 2,30 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90
 

(6) In cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientul de corectie prevazut la alin. (5) se reduce cu 0,10.

(7) Valoarea impozabila a cladirii, determinata in urma aplicarii prevederilor alin. (1)-(6), se reduce in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza:
a) cu 20%, pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
b) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.

(8) In cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita depaseste 150 de metri patrati, valoarea impozabila a acesteia, determinata in urma aplicarii prevederilor alin. (1)-(7), se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 metri patrati sau fractiune din acestia.
(8^1) In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind cel in care au fost terminate aceste ultime lucrari.

(9) Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,20. 

Copyright © 2021 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.