Press "Enter" to skip to content

Ordinea de stingere a datoriilor la buget

Modificările la ordinea de stingere a datoriilor, publicate în luna august, intra în vigoare de la 1 noiembrie. Astfel, începând cu aceasta data, autorităţile fiscale trebuie sa tina cont de o excepţie de la regulile existente atunci când sting debitele restante ale contribuabililor.
Codul de procedura fiscala a fost modificat prin OG nr. 16/2012, publicata în Monitorul Oficial nr. 618 din 28 august 2012.

Printre altele, noul act normativ aduce modificări art. 115 din Codul de procedura fiscala, care reglementează ordinea de stingere a datoriilor. Articolul 115 stabileşte ca sunt stinse cu prioritate toate obligaţiile principale în ordinea vechimii lor şi abia apoi se acoperă accesoriile, tot în ordinea vechimii pe care acestea o au. 

Practic, în cazul în care un contribuabil datorează mai multe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, iar suma plătita nu este suficienta pentru a stinge toate datoriile, ordinea de stingere a datoriilor este următoarea:

1. Se sting cu prioritate toate obligaţiile fiscale principale în ordinea vechimii acestora;
2. După stingerea tuturor obligaţiilor fiscale principale, se sting obligaţiile fiscale accesorii (dobânzi şi penalităţi) în ordinea vechimii acestora.

OG nr. 16/2012 completează art. 115 cu un nou alineat, alineatul 32, care reglementează o excepţie de la regulile existente în privinţa stingerii datoriilor.

Mai exact, noul alineat introdus stabileşte ca în cazul obligaţiilor fiscale de plata stabilite de organele de inspecţie fiscala, precum şi amenzilor de orice fel, se stinge cu prioritate obligaţia fiscala sau amenda pe care o alege contribuabilul.

 

Ordinea de stingere a datoriilor, modificata şi la începutul lunii iunie

Art. 115 din Codul de procedura fiscala a mai fost modificat şi în iunie, odată cu intrarea în vigoare a OUG nr. 24/2012, în 7 iunie 2012. 

La momentul respectiv, Guvernul a introdus alineatul 31 care reglementa ordinea stingerii obligaţiilor fiscale pentru contribuabilii care beneficiază de subvenţii de la bugetul de stat. 

Potrivit regulilor introduse prin OUG nr. 24/2012, în cazul contribuabililor care beneficiază de ajutor de stat sub forma de subvenţii de la bugetul de stat pentru completarea veniturilor proprii se sting cu prioritate obligaţiile fiscale aferente perioadei fiscale la care se refera subvenţia, indiferent daca plata este efectuata din subvenţie sau din veniturile proprii.

"Prin completarea art. 115 din Codul de procedura fiscala se propune o regula speciala de stingere a obligaţiilor fiscale respectiv, stingerea potrivit destinaţiei subvenţiei, indiferent daca plata este efectuata din subvenţie sau din veniturile proprii. în acest sens se asigura respectarea condiţiilor în care instituţiile europene competente au aprobat ajutorul de stat", argumenta Ministerul Finanţelor în nota de fundamentare a OUG nr. 24/2012.

Finanţele explicau în acelaşi document ca regulile anterioare de stingere a datoriilor pentru contribuabilii care obţineau subvenţii erau contradictorii prevederilor europene în materia ajutoarelor de stat.

"Aceste ajutoare de stat nu includ posibilitatea de a plăti datoriile istorice, ci numai datoriile curente (datorii pentru anii în care este aprobata subvenţia)", precizau reprezentanţii Ministerului de Finanţe.

Copyright © 2021 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.