Press "Enter" to skip to content

Taxe locale speciale 2015

TAXE SPECIALE PENTRU SERVICIILE DE STARE CIVILĂ ŞI AUTORITATE TUTELARĂ

 • transcrierea actelor din străinătate- 50 lei
 • eliberarea la cerere a duplicatelor certificatelor de stare civilă-15 lei
 • rectificarea pe cale administrativă a unui act de stare civilă – 35 lei
 • oficierea căsătoriilor în zile nelucrătoare: – sâmbătă: 100 lei, duminică şi sărbători legale: 200 lei
 • oficierea căsătoriilor în afara sediului primăriei, în locaţii aflate pe teritoriul comunei: 500 lei

 

TAXE SPECIALE PENTRU ELIBERARE COPII DOCUMENTE DIN ARHIVĂ

 • taxă căutare documente în arhiva – 12 lei/document
 • taxă eliberare copii documente din arhivă -12lei/document
 • taxă eliberare acte în regim de urgenţă (24 ore) 23lei/act
 • eliberare adeverinţe pentru instanţe şi notariate publice – 17 lei/act
 • eliberarea adeverinţelor din registrele agricole – 6 lei/act
 • multiplicare – xerocopii A4- 0,20 lei/pag, xerocopii A3-0,50 lei/pag, xerocopii color A4 -12 lei/pag, 
 • xerocopii color A3 -23 lei/pag

 

TAXE SPECIALE DIVERSE

 • în vederea închirierii Sălii de Sport din localitatea Moşniţa Nouă: 116 lei/oră când nu se consumă combustibil în vederea încălzirii sălii, 232 lei/ora când se consumă combustibil
 • Taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice , pentru vizitarea muzeelor,caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea – 14 lei/ m2 / zi
 • Taxă zilnică pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor destinate în scopul obţinerii de venit – 14 lei
 • Taxă anuală pentru vehicule lente – 43 lei
 • Taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice , pentru vizitarea muzeelor,caselor memoriale,monumentelor istorice – 14 lei/m2/zi
 • Taxă zilnică pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor  – 14 lei/an
 • Taxă anuală pentru vehicule lente – 43 lei/an
 • Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de unităţile de cazare – 3%
 • Taxa pentru paza comunală – 5 lei/ lună

 

TAXE DE URGENŢĂ

 • Taxă de urgenţă pentru eliberarea autorizaţiei de construire în minim 5 zile de la depunerea solicitării – 928 lei
 • Taxă de urgenţă pentru eliberarea certificatului de urbanism – 50% din valoarea certificatului, dacă aceasta depăşeşte 20 de lei
 • Taxă de urgenţă pentru eliberarea certificatului fiscal – 23 de lei

 

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

 • în cazul videotecilor – 3 lei/m2
 • în cazul discotecilor – 4 lei/m2

 

PRECIZĂRI PRIVIND TAXA PENTRU PAZA COMUNALĂ

LEGE nr. 333/2003
privind pază obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, modificată şi completată
…………………………………………………………………………………………
Articolul 18
(1)În localităţile rurale se organizează pază comunală.
(2)Primarul este obligat să ia măsuri pentru a asigura paza bunurilor publice şi ale cetăţenilor şi răspunde pentru întocmirea planului de paza a comunei.
modificat prin PCT 3. ART UNIC Lege 9 din 2007-01-09 emis de Parlamentul României
(3)Întocmirea planului de paza, instruirea şi controlul personalului de paza din localităţile rurale se efectuează de către organele locale de poliţie sau de structurile implicate în activitatea de paza.
modificat prin PCT 3. ART UNIC Lege 9 din 2007-01-09 emis de Parlamentul României
(4)Modalităţile de efectuare a pazei în mediul rural se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, după consultarea prealabila a locuitorilor, în formele prevăzute de lege.
modificat prin PCT 3. ART UNIC Lege 9 din 2007-01-09 emis de Parlamentul României
(5)Plata serviciilor de paza în mediul rural, precum şi procurarea de echipamente de protecţie,
însemne şi mijloace de apărare sau utilitare, necesare bunei executări a serviciului de paza, se asigură din bugetul local. Pentru plata serviciilor de paza, consiliile locale pot institui taxe speciale, conform legii.
modificat prin PCT 3. ART UNIC Lege 9 din 2007-01-09 emis de Parlamentul României
……………………………………………………………………………………………
Publicată în : MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 22 iulie 2003
 
Hotărârea de Consiliu Local pentru instituirea taxei a fost adoptată în februarie 2008, dar abia în decembrie 2013 a fost înfiinţată poliţia locală, prin transformarea poliţiei comunitare. 
Toţi cetăţenii beneficiază de acest serviciu. Comuna noastră este, deocamdată, între unităţile administrativ-teritoriale din Timiş cu o infracţionalitate redusă (vedeţi ce se întâmplă la  Dumbrăviţa, Timişoara ş.a.)
Comuna, prin primar, şi I.J.P. Timiş au semnat un protocol de colaborare în baza căruia se efectuează patrulări zilnice şi pânde periodice cu echipaje mixte.
În anul acesta urmează să implementăm în comună un sistem de supraveghere video, cu peste 80 de camere de de luat vederi, inclusiv în zone unde nu există reţele de energie electrică sau internet. Aceste din urmă sunt necesare deoarece comuna este realmente invadată cu deşeuri provenind din Giroc, Timişoara, Ghiroda şi, din păcate, chiar din Moşniţa (zonele în construcţie), iar intrarea camioanelor sau camionetelor se face prin zone dificil de supravegheat. Comuna are 7.000 de hectare, din care 1.800 sunt de intravilan. Lungimea străzilor, măsurabilă pe Google Earth este de circa 200 de km. Pentru finalitatea supravegherii video, este necesară şi dotarea unui dispecerat cu mobilier, monitoare, dispozitive de înregistrare şi stocare a imaginilor (minim 30 de ziele, cf. legii), personal în trei schimburi (minimum cinci persoane, deoarece se lucrează doar 40 de ore/persoană/săptămână, iar fiecare angajat are dreptul la concediu legal de odihnă şi la recuperări pentru munca în zilele de sărbători legale, sâmbătă şi duminică).
Pentru patrulare, comuna a achiziţionat două autoturisme Dacia, care urmează să fie inscripţionate şi dotate cu rampe cu lumini intermitente, lumini de urmărire şi sisteme audio video.
Conform legii, Poliţia Locală are atribuţii legate de:
– ordine publică
– circulaţie rutieră
– protecţia mediului
– disciplina în construcţii
– disciplina comercială
Am căutat să avem o taxă modică, de doar cinci lei pe lună pe număr de casă. Sunt comune în ţară în care taxa este de 100 -120 de lei pe an.
Primarul are în vedere majorarea taxei pentru agenţii economici în următorii ani şi, în funcţie de evoluţia investiţiilor pentru poliţia locală, la o eventuală reducere pentru persoane fizice.
Ne străduim să oferim servicii de calitate. Între cele 89 de comune timişene, doar vreo cinci au poliţie locală şi doar vreo opt serviciu de evidenţa populaţiei. Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă funcţionează şi el foarte bine în comună. În ultimele două ierni, Moşniţa a fost considerată una dintre cele mai bine deszăpezite unităţi administrativ-teritoriale din judeţ.

Copyright © 2021 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.