Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Infrastructura

Echipare edilitară

Localităţile comunei Moşniţa Nouă sunt alimentate cu energie electrică prin racorduri aeriene de 50 kV din reţelele de distribuţie existente în zonă până la posturi de transformare. Acestea sunt de tip PTA cu putere maximă de 250kVA montate pe stâlpi din beton pentru consumatorii comunali şi de tip cabină zidită de 400- 1000kVA la unităţile agrozootehnoice şi avicole. Aceste posturi de transformare sunt alimentate prin reţele de medie tensiune aeriene pe stâlpi din beton din staţia 110/20KV Padurea Verde prin LEA 20kV Surgani localităţile Moşniţa Nouă,Moşniţa Veche,Albina- din staţia 110/20kV Fratelia prin LEA 20kV Urseni – localităţile Urseni şi Rudicica. Reţelele de medie şi joasă tensiune existente sunt într-o stare tehnică corespunzătoare.

În localitatea Moşniţa Nouă încărcarea posturilor de transformare pe localitate este de cca. 25% iar pentru consumatorii casnici de cca. 60% existând capacitatea disponibilă atât în posturile de transformare cât şi în reţelele de distributie.

În localitatea Moşniţa Veche încărcarea medie a posturilor de transformare din localitate este de cca. 70% existând capacitatea disponibilă atât în posturile de transformare cât şi în reţelele de distributie.

În localitatea Urseni încărcarea medie a posturilor de transformare din localitate este de cca. 30% existând capacitatea disponibilă atât în posturile de transformare cât şi în reţelele de distribuţie.

În localităţile Albina şi Rudicica încărcarea medie a posturilor de transformare din localitate este de cca. 50% existând capacitatea disponibilă atât în posturile de transformare cât şi în reţelele de distribuţie.

În prezent nici una din cele cinci localităţi nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa şi canalizare. Populaţia se aprovizionează cu apa din fântânile existente de mică adâncime existente pe vatra localităţilor numărul acestora fiind foarte mare, fiecare gospodarie având fântână, iar agenţii economici se aprovizionează cu apă din foraje proprii de mică adâncime, apele menajere fiind evacuate în fose septice.

În localitatea Moşniţa Nouă s-au început lucrările pentru alimentare cu apă. În perspectiva pentru asigurarea unui grad sporit de comfort, fiecare gospodarie va fi prevăzută cu instalaţii interioare de apă rece.

Pentru un asemenea grad de dotare, localitatea trebuie prevăzută cu un sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere (reţea de canalizare). Lucrările de alimentare cu apă se urmăresc fi executate etapizat, funcţie de posibilităţiile financiare.

În anul 2006 Primăria comunei Moşniţa Nouă a obţinut finanţare prin Ordonanţa 7/2006 pentru construirea unui sistem de canalizare în comuna Moşniţa Nouă, urmând ca lucrările să înceapă în acest an.

Toate localităţiile comunei Moşniţa Nouă dispun de şanţuri deschise pentru colectarea şi evacuarea apelor pluviale.

Adoptarea în perspectivă a sistemului integrat de canalizare menajeră şi pluvial, urmează să se facă pe bază de analize economice, în funcţie de resursele financiare.

În localităţile comunei Moşniţa Nouă nu sunt reţele de distribuţie gaze naturale.Există reţea de gaze de înaltă presiune ce străbate teritoriul administrativ al comunei.Documentaţia necesară pentru introducerea sistemului de distribuţie al gazelor naturale există însă până în prezent datorită costurilor ridicate nu şi-a găsit finalitate,reprezentanţii administraţiei publice locale aflându-se în acest moment în tratative cu mai multe firme specializate. În localitatea Moşniţa Veche se va realiza o staţie de măsurare-predare alimentată de la conducta de inaltă presiune din zona.

Alimentarea localităţilor se va face prin retele de presiune redusa, pozate îngropat, executate din polietilenă. Branşarea locuinţelor individuale se va face pe baza acordului deţinătorului de reţea, pe baza proiectelor întocmite de instalatori autorizaţi.Datorită avantajelor pe care le are realizarea unui sistem de distribuţie gaze naturale aceste lucrări vor constitui una din prioritatile financiare, atât pentru Consiliul Local cât şi pentru populaţie.

Telefonie
În localităţile comunei Moşniţa Nouă reţeaua telefonică s-a extins cunoscând în ultimii ani o creştere a numărului de abonaţi telefonci de la 223 posturi telefonice fixe în toată comuna în anul 2000 la cca. 500 posturi telefonice fixe în anul 2005 numarul acestora fiind în continuă crestere. În prezent în localităţile comunei Moşniţa Nouă au început lucrările de extindere şi modernizare a reţelei de telecomunicaţii, fiecare localitate se va echipa cu centrale telefonice competente integrate în sistemul de telecomunicaţii în cabluri optice. Aceste modernizări sunt parte integrantă a strategiei ROMTELECOM pentru întreg judeţul Timiş.Datorită distanţei mici faţă de municipiul Timişoara un pol al dezvoltării economice socio-cultarale reţelele de telefonie mobilă au o foarte bună acoperire, antenele aflăndu-se la cca. 7 km de comună.

În ultimii ani a crescut numărul de utilizatori ai internetului în special în rândul tinerilor, existând în fiecare şcoală din localităţile comunei un club de informatică, singurul neajuns fiind numărul mic de calculatoare.Numărul mare de tineri din comună îşi manifestă tot mai mult interesul faţă de posibilitatile internetului, de asemenea familiile tinerilor plecaţi în ţările Uniunii Europene cu contracte de muncă, consideră ca este mai uşor şi mai puţin costisitor să ia legătura cu cei plecaţi prin intermediul internetului, astfel în urma discuţilor cu cei interesaţi, administarţia publică locală prin agentul de dezvoltare locală încearcă să găsească cele mai bune soluţii pentru a-i ajuta. Pentru a crea un mediu interactiv, şi un proces de învăţare continuă cea mai bună alegere ar fi înfiinţarea unui telecentru cu o conexiune la internet prin fibră optică sau staţii radio care să asigure o conexiune performantă.

Înfiinţarea unui telecentru ar aduce beneficii şi utilizatorilor individuali care ar beneficia de pe urma furnizorilor de servicii în domeniul internetului, existând o cerere foarte mare în domeniu principalele nemulţumiri fiind legate de costurile ridicate ale unei conexiuni dial-up şi timpul necesar primirii datelor.

În localitatea Urseni în anul 2004 a început să funcţioneze un centru de tineret în cadrul căruia s-au desfăşurat activităţi sportive şi activităţi legate de informatică, însă din cauza lipsei de fonduri activităţiile au încetat, urmând ca în anul 2007 sa fie redeschis, iar domeniile în care se vor putea desfăşura activităţi să fie mai multe şi mai variate în contextul integrării României în Uniunea Europeană.

Administraţia publică locală a încheiat mai multe parteneriate cu Consiliul Judetean Timiş şi Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Timişoara care au la bază folosirea internetului, parteneriate prin care mai multe comune din judeţul Timiş să poată fi promovate prin mijloace moderne, informaţiile necesare dezvoltării localităţiilor putând fi accesate pe internet, deasemenea şi pentru mai buna şi rapida comunicare între Consiliile locale şi parteneri.