Press "Enter" to skip to content

Protecția mediului

Colectarea deşeurilor menajere se face centralizat de la fiecare gospodărie din comuna Moşniţa Nouă, de către S.C. RETIM S.A. , deşeurile colectate fiind transportate la centrul zonal de depozitare ecologică Timişoara.

Colectarea se face cu ajutorul recipientilor de precolectare de 120l , fiind ridicate de la populaţie o dată pe săptămână. Reprezentanţii administraţiei publice locale au încheiat parteneriate cu asociaţii ecologice şi contracte cu firma de colectare pentru colectarea selectivă a deşeurilor. Pentru deşeurile indestructibile sau obiecte gospodăreşti ieşite din uz se va realiza câte un loc pentru colectarea selectivă în fiecare localitate a comunei Moşniţa Nouă.Locul de colectare selectivă va consta în realizarea unei platforme betonate, înconjurată cu şanţ pentru ape pluviale , ingrădită şi amenajată pe compartimente cu garduri din plasă de sârmă. Deşeurile vor fi sortate pe categorii ( metal , plastic , sticlă , mobilier , obiecte electrocasnice , etc.). Depunerea deşeurilor pe platformă se va face individual. Aceste locuri de colectare selectivă sunt temporare , urmând ca platformele betonate să fie înlocuite cu recipienţi speciali.

Transportarea deseurilor colectate la centrul zonal de depozitare ecologică Timişoara se va face în baza unui contract încheiat cu o firmă specializată. Pentru deşeurile animale s-a încheiat un contract cu firma S.C. PROTAN S.A., societate abilitată de Ministerul Mediului cu acest tipde activitate.

Protecţia mediului
Nu se constată poluări concentrate ale zonei, singurii factori de poluare rezultând din activităţile agricole prin combaterea dăunătorilor şi circulaţia rutieră. Apa freatică prezentă în fântâni la mică adâncime este potabilă, dar conţine un procent redus de nitrati. Sistemul actual de evacuare a apelor uzate constituie o sursă de poluare pentru pânza freatică, efectele acesteia putând fi atenuate pe măsura realizării sistemului public de canalizare şi a unei staţii de tratare mecanică şi biologică a apelor uzate menajere.

Spre deosebire de alte comune care au fost confruntate cu intervenţii majore privind fondul construit, populaţia, activităţile economice, utilizarea terenurilor în comuna Moşniţa Nouă s-au conservat aceste structuri, aceasta a condus la conservarea mediului natural, fără agenţi poluanţi care constituie o premisă de bază în direcţiile de dezvoltare pentru viitor.

Copyright © 2021 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.