Press "Enter" to skip to content

Situl NATURA 2000 – Lunca Timișului și Pădurea Macedonia

Situl NATURA 2000 – Lunca Timișului și Pădurea Macedonia

Luncă de șes a unui râu mare din bioregiunea panonică. Situl include și câteva păduri de luncă.
Clase de habitate: mlaștini, turbării, culturi (teren arabil), pășuni, alte terenuri arabile, păduri de foioase.
 
Vulnerabilitate:poluări din amonte, aplicări de pesticide și îngrășăminte pe terenurile agricole limitrofe.
 
Management
Custode: Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicina Veterinară “Banatul” Timişoara
Web: http://www.usab-tm.ro/ 
Contact: Calea Aradului nr. 119, Timişoara, jud Timiş
Tel: 0256494023 
Persoană de contact: biolog Ioan Dunea-Bănăţean

REGULAMENTUL SITULUI

Harta Sitului

ANUNȚ DE ATRIBUIRE Contract de servicii de realizare şi actualizare website în cadrul proiectului „Elaborarea planului de management integrat pentru ROSCI0109 Lunca Timişului şi ROSPA0095 Pădurea Macedonia” (cod SMIS – CSNR 36396) finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în cadrul Programului Operaţional Sectorial « Mediu » 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritară 4.

Data atribuirii contractului de furnizare: 20.03.2013
 
Banaterra – Lunca Timişului, zona dintre localităţile Urseni şi Şag

Copyright © 2021 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.