Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Proiecte, investiții

Cele mai importante investiţii finalizate în localităţile comunei Mosniţa Nouă se referă la infrastructură şi au fost realizate din fonduri proprii. Asfaltarea a 3 km de drumuri în localitatea Moşniţa Veche, asfaltarea a 2 km spre localitatea Urseni, pietruirea tuturor drumurilor din localităţile comunei Moşniţa Nouă. Reabilitarea şcolilor din comună, a căminelor culturale, dispensarului medical din localitatea Moşniţa Nouă.Toate lucrările de reabilitare şi întreţinere s-au întins pe durata mai multor ani principala cauză a intarzierilor fiind acoperirea acestor lucrări din fonduri proprii. Investiţile s-au concentrat şi spre pregatirea documentaţilor necesare pentru dezvoltarea şi extinderea serviciilor centralizate de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, măsurători şi lucrări topografice în vederea extinderii intravilanului fiecărei localităţi astfel încât terenurile să reprezinte un punct forte în atragerea de investiţii, se au în vedere construirea unui parc tehnologic în localitatea Moşniţa Nouă şi a câte unui cartier de locuinţe pentru fiecare localitate.

În anul 2004 în localitatea Moşniţa Veche s-au finalizat lucrările de construcţie a unei şcoli, în anul 2005 în luna decembrie s-a finalizat o altă şcolă în localitatea Urseni, amândouă beneficiind de finanţare din partea Băncii Mondiale. În fiecare localitate a comunei Moşniţa Nouă s-au construit şi amenajat parcuri pentru copii.Tot în domeniul tineretului şi sportului în fiecare localitate din comuna Moşniţa Nouă s-au amenajat bazele sportive, construindu-se vestiare care să se ridice la standardele necesare participării echipelor în campionatele interne de fotbal, fiecare localitate având propria echipă de fotbal, excepţie făcând localitatea Urseni care are doua echipe, una dintre ele fiind alcătuită din persoane a caror medie de varsta depaseste 28 ani.

În contextul în care principalele sporturi desfăşurate de copiii şi tinerii din comuna sunt specifice activităţilor sportive scolare şi sunt într-un fel restrânse datorită sălilor de sport amenajate în foste săli de clasă, astfel principalele sporturi practicate sunt baschetul, tenisul de masă şi aerobicul. Aceste activităţi sunt încurajate de către autorităţile locale şi profesorii din comună în acest sens fiind organizate competiţii sportive între şcolile din localităţile comunei şi alte şcoli din municipiul Timişoara. Tinerii din învăţământul liceal mai practică şi handbal, voley sau fitness însă aceste activităţi sunt practicate în locaţiile special amenajate din oraşul Timişoara sau la instituţiile de învăţământ la care sunt înscrişi. Reprezentanţii administraţiei publice locale au început demersurile înaintând Consiliului Judeţean Timiş documentaţia necesară construirii unei săli de sport în localitatea Moşniţa Nouă. Acest proiect urmează să-şi găsească finalitate cât mai curând posibil.

În localitatea Moşniţa Nouă a fost construită o piaţă care permite micilor intreprinzatori din comună şi nu numai să-şi valorifice marfa, fiind un punct de interacţiune socială între membrii comunităţii şi membrii altor comune învecinate. În domeniul culturii prin investiţiile făcute de administraţia publică locală şi actori economici din comună, s-a urmărit îmbunătăţirea logisticii pentru manifestarile culturale şi de interes general. Astfel au fost identificate şi amenajate locurile în care se pot organiza întâlnirii, concursuri, concerte, festivaluri, etc.

În domeniul infrastructurii un proiect de o importanţă majoră este în prezent pe lista de aşteptare a SAPARD, proiectul vizând asfaltarea a 9.5 km de drum în localităţile aparţinătoare comunei Moşniţa Nouă, proiect în valoare de 612.000 euro din care jumatate este cofinanţare din partea Primăriei comunei Moşniţa Nouă.

Iluminatul public reprezintă o alta investiţie, în anul 2005 s-a început înlocuirea vechilor corpuri de iluminat cu unele noi menite să reducă consumul de energie electrică renunţându-se în acest fel şi la vechea metodă în care corpurile de iluminat erau amplasate la distanţe mari unele de altele.

În domeniul telefoniei în localităţile comunei Moşniţa Nouă au început lucrările de extindere şi modernizare a reţelei de telecomunicaţii, fiecare localitate se va echipa cu centrale telefonice competenţe integrate în sistemul de telecomunicaţii în cabluri optice. Aceste modernizări sunt parte integrantă a strategiei ROMTELECOM pentru întreg judeţul Timiş.

În ceea ce priveşte alimentarea cu apă a localităţilor în luna octombrie 2005 s-a început reactualizarea documentaţiilor tehnice ţi s-au început tratativele cu firme specializate.

Datorită avantajelor pe care le are realizarea unui sistem de distribuţie gaze naturale aceste lucrări vor constitui una din priorităţile financiare, atât pentru Consiliul Local cât şi pentru populaţie. Există reţea de gaze de inaltă presiune ce străbate teritoriul administrativ al comunei. Documentaţia necesară pentru introducerea sistemului de distribuţie al gazelor naturale există însă până în prezent datorită costurilor ridicate nu şi-a găsit finalitate, reprezentanţii administraţiei publice locale aflându-se în acest moment în tratative cu mai multe firme specializate. În localitatea Moşniţa Veche se va realiza o staţie de măsurare-predare alimentată de la conducta de înaltă presiune din zonă.

Alimentarea localităţilor se va face prin reţele de presiune redusă, pozate îngropat, executate din polietilenă. Branşarea locuinţelor individuale se va face pe baza acordului deţinătorului de reţea, pe baza proiectelor întocmite de instalatori autorizaţi.