Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Proiecte, investiții

Acest articol a fost editat în februarie 16th, 2024 la 10:42 am

1. Înființarea unei creșe în Comuna Moșnița Nouă – AFIR
Stadiu: finalizat
Suma: 2.726.574,08 lei
Dată depunere cerere de finanțare: 20.11.2015
Data semnare contract de finanțare: 20.12.2016

2. Modernizare și dotare Cămine Culturale în localitățile Mosnita Veche, Urseni și Albina –
AFIR
Stadiu: finalizat
Suma: 2.144.502,67 lei
Dată depunere cerere de finanțare: 18.12.2015
Data semnare contract de finanțare: 14.10.2016

3. Extindere canalizare menajera în localitatea Urseni – AFIR
Stadiu: finalizat
Suma: 6.582.285, 32 lei
Dată depunere cerere de finanțare: 01.08.2016
Data semnare contract de finanțare: 18.07.2017

4. Modernizare infrastructura rutieră – AFIR
Stadiu: finalizat
Suma: 5.590.209,71 lei
Dată depunere cerere de finanțare: 25.05.2016
Data semnare contract de finanțare: 24.04.2017

5. WIFI4EU
Stadiu: finalizat
Suma: 15.000 euro
Dată depunere cerere de finanțare: 2018
Data semnare contract de finanțare: 2019
6. Achiziționare Utilaje Specializate – AFIR
Stadiu: finalizat
Suma: 551.471,00 lei
Dată depunere cerere de finanțare: 2018
Data semnare contract de finanțare: 2019

7. Extindere rețea alimentare cu apă în comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș- PNDL 2
Stadiu: în curs de execuție
Suma: 23.805.514.39 lei
Dată depunere cerere de finanțare: 15.11.2017
Dată semnare contract de finanțare: 06.03.2018
8. Construire bazin de înot în localitatea Moșnița Nouă – CNI
Stadiul: în curs de execuție
Suma: 10.243.162,00 lei
Dată depunere cerere de finanțare: 2019

9. Construire așezământ cultural în localitatea Moșnița Nouă – CNI
Stadiu: în curs de execuție
Suma: 12.242.542,00 lei
Data depunere cerere de finanțare: 2019

10. Construire Dispensar medical, sat Mosnita Noua, comuna Mosnita Noua, jud. Timis
Stadiu: în curs de execuție
Suma: 2.784.662.396 lei
Data depunere cerere de finanțare: 2020

11. Construire Baza Sportiva Tip 1 în localitatea Urseni – CNI
Stadiu: În curs de execuție
Suma: 8.777.620,00 lei
Data depunere cerere de finanțare: 2020

12. Construire clădire After school in localitatea Mosnita Nouă – AFIR
Stadiu: finalizat
Suma: 3.363.244,84 lei
Dată depunere cerere de finanțare: 01.04.2017
Dată semnare contract de finanțare: 05.03.2018

13. PROIECT TIP CREȘĂ PENTRU MAX. 11 GRUPE/110 COPII în localitatea Urseni,
Comuna Moșnița Nouă- CNI
Stadiu: lucrări sistate de CNI
Suma: 22.478.830,10 lei
Data depunere cerere de finanțare: 2022

14. Construire centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în comuna Moșnița Nouă,
județul Timiș”- PNRR
Stadiu: în curs de execuție
Suma: 4.558.786,52 lei
Dată depunere cerere de finanțare: 21.11.2022
Dată semnare contract de finanțare: 04.04.2023

15. Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna
Moșnița Nouă, județul Timiș – AFM 1
Stadiu: lucrări finalizate
Suma: 820.863,57 lei
Dată depunere cerere de finanțare: 2020
Data semnare contract de finanțare: 2021

16. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT
PUBLIC ÎN COMUNA MOSNITA NOUA – AFM 2
Stadiu: finalizat
Suma: 1.053.068,15 lei
Dată depunere cerere de finanțare: 13.12.2021
Dată semnare contract de finanțare: 29.12.2022

17. MODERNIZARE SI EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA MOȘNIȚA
NOUA, JUDEȚUL TIMIȘ- AFM 3
Stadiu: proiect tehnic finalizat

Suma: 2.000.000 lei
Dată depunere cerere de finanțare: 19.08.2022
Data semnare contract de finanțare: 28.12.2023

18. AMPLASARE STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN
COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ JUDEȚ TIMIȘ- AFM 1 (5 statii)
Stadiu: proiectare
Suma: 949 631.9 lei
Dată depunere cerere de finanțare: 01.02.2022
Data semnare contract de finanțare: 08.05.2023

19. AMPLASARE STAȚII DE REÎNCĂRCARE CU PUTERE NORMALĂ PENTRU
VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ, JUDEȚUL TIMIȘ- AFM
2 (16 statii)
Stadiu: proiectare, semnare contract de finantare
Suma: 960.000 lei
Data depunere cerere finantare: 28.12.2022
Data semnare contract de finanțare: În așteptare

20. ÎNFIINȚARE ȘCOALĂ COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ ÎN REGIM P ȘI
ÎMPREJMUIRE- Credit
Stadiu: În desfășurare procedură de achiziție PT+Execuție Etapa 1
Suma: 25.504.685,34 lei
An început: 2022

21. Proiect funcționare creșă – POCU
Valoare: 4,279,385.28 Lei
Stadiu: finalizat
Data depunere cerere finantare: 08.10.2019
Data semnare contract de finanțare: 17.12.2020

22. ACHIZIŢIONARE TERMINALE MEDIA TIP TABLETE, LAPTOPURI CAMERE
WEB ŞI TABLE INTERACTIVE – POC
Valoare: 1,246,035.42 Lei
Stadiu: finalizat
Data depunere cerere finantare: 14.12.2020
Data semnare contract de finanțare: 23.04.2021

23. Realizare rețea de canalizare în localitatea Albina și Gospodărie de Apă în localitatea
Moșnița Veche, comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș- Anghel Saligny
Suma: 18.808.707,17 lei
Stadiu: Proiect tehnic finalizat
Data depunere cerere finantare: 27.09.2021
Data semnare contract de finanțare: 10.03.2023
24. Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – Piste pentru biciclete în Comuna Moșnița
Nouă, județul Timiș- PNRR
Suma: 2.804.829,05 lei
Stadiu: Proiect tehnic finalizat
Data depunere cerere finantare: 15.05.2022

Data semnare contract de finanțare: 14.12.2022

25. ELABORAREA ÎN FORMAT DIGITAL A DOCUMENTAȚIEI DE AMENAJARE A
TERITORIULUI – PLAN URBANISTIC GENERAL ÎN COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ ,
JUDEȚUL TIMIȘ- PNRR
Suma: 263.610,59 lei
Stadiu: Finalizat
Data depunere cerere finantare: 15.05.2022
Data semnare contract de finanțare: 10.11.2022

26. EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR PUBLICE – GRADINITA
MOSNITA NOUA- AFM
Suma: 1.781.547,13 lei
Stadiu: Semnare contract PT+Executie
Data depunere cerere finantare: 27.10.2021
Data semnare contract de finanțare: 16.03.2023

27. EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR PUBLICE – SCOALA
MOSNITA NOUA- AFM
Suma: 2.038.918,35 lei
Stadiu: Semnare contract PT+Executie
Data depunere cerere finantare: 16.10.2021
Data semnare contract de finanțare: 17.03.2023

28. EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR PUBLICE – GRADINITA
MOSNITA VECHE- AFM
Suma: 1.236.588,07 lei
Stadiu: Semnare contract PT+Executie
Data depunere cerere finantare: 16.10.2023
Data semnare contract de finanțare: 17.03.2023

29. EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR PUBLICE – GRADINITA
ALBINA- AFM
Suma: 1.719.444,31 lei
Stadiu: Semnare contract PT+Executie
Data depunere cerere finantare: 16.10.2021
Data semnare contract de finanțare: 17.03.2023

30. Dezvoltarea serviciului de educație timpurie complementar la nivelul Comunei Moșnița
Nouă- PNRR C15
Suma: 668.833,45 lei
Stadiu: Înființare serviciu
Data depunere cerere finantare: 07.03.2023
Data semnare contract de finanțare: 09.10.2023

31. DOTAREA CU MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A
UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE PE RAZA COMUNEI
MOȘNIȚA NOUĂ, JUDEȚUL TIMIȘ- PNRR C153
Suma: 443.470,12 lei
Stadiu: Procedură achiziție dotări

Data depunere cerere finantare: 17.03.2023
Data semnare contract de finanțare: 29.08.2023

32. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT VERDE – PISTĂ DE
BICICLETE ÎN COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ- AFM
Suma: 7.582.436,94 lei
Stadiu: Evaluare finanțator
Data depunere cerere finantare: 04.11.2022
Data semnare contract de finanțare: În așteptare

33. Extinderea rețelelor de apă uzată și a rețelelor de distribuție a apei din Comuna Moșnița
Nouă, jud. Timiș- C1- PNRR
Suma: 93.421.254,23 lei
Stadiu: Semnare contract de finanțare
Data depunere cerere finantare: 21.12.2022
Data semnare contract de finanțare: În așteptare

34. Construire centru de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți, în
Comuna Moșnița Nouă- C13 PNRR
Suma: 1,632,873 lei
Stadiu: În elaborare proiect tehnic
Data depunere cerere finantare: 12.04.2023
Data semnare contract de finanțare: 12.12.2023

35. Dezvoltarea rețelei de școli verzi-Construcție nouă Școală Verde în Comuna Moșnița
Nouă, județul Timiș- C15 PNRR (LICEU)
Suma: 21,311,468 lei
Stadiu: Așteptare semnare contract de finanțare
Data depunere cerere finantare: 28.07.2023
Data semnare contract de finanțare: În așteptare

36. A joint solution for IAS management-Romania-Ungaria-Transfrontalier

Suma: 1.523.157,21 euro
Stadiu: Evaluare
Data depunere cerere finantare: 27.09.2023
Data semnare contract de finanțare: În așteptare

37. EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRII PRIMARIEI MOSNITA NOUA
Suma: 6 519 474.5 lei
Stadiu: Evaluare
Data depunere cerere finantare: 11.12.2023
Data semnare contract de finanțare: În așteptare
38. Infiintare parc fotovoltaic in com Mosnita Noua
Suma: 4.327.590,34 lei
Stadiu: Evaluare
Data depunere cerere finantare: 06.12.2023
Data semnare contract de finanțare: În așteptare