Press "Enter" to skip to content

Certificate fiscale

Acte necesare pentru solicitarea eliberării CERTIFICATELOR DE ATESTARE FISCALĂ şi a ADEVERINŢELOR pentru înstrăinarea clădirilor şi a terenurilor

Persoane juridice

 • cerere tip privind eliberarea certificatului de atestare fiscală privind impozite şi taxe locale şi alte venituri la bugetul local pentru persoane juridice;
 • Actul de proprietate al imobilului (original şi copie):
 • Extras de carte funciară nu mai vechi de 30 zile SAU titlu de proprietate
 • Buletin sau carte de identitate a reprezentantului persoanei juridice (original şi copie).
 • Procură specială sau împuternicire (original şi copie)
 • Copie Certificat Unic de Inregistrare Fiscala

Persoane fizice

 • cerere tip privind eliberarea certificatului de atestare fiscală privind impozite şi taxe locale şi alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice;
 • Extras de carte funciară nu mai vechi de 30 zile SAU titlu de proprietate
 • Buletin sau carte de identitate a proprietarului (original şi copie).
 • Procură specială sau împuternicire (original şi copie)

 

Acte necesare pentru solicitarea eliberării CERTIFICATELOR DE ATESTARE FISCALĂ şi a ADEVERINŢELOR pentru înstrăinarea unui mijloc de transport

Persoane juridice

 • cerere tip privind eliberarea certificatului de atestare fiscală privind impozite şi taxe locale şi alte venituri la bugetul local pentru persoane juridice;
 • împuternicire din partea persoanei juridice (original şi copie);
 • copie certificată a cărţii de identitate a mijlocului de transport care va face obiectul înstrăinării (original şi copie);
 • buletin sau carte de identitate împuternicit/reprezentant.
 • Copie Certificat Unic de Inregistrare Fiscala

Persoane fizice

 • cerere tip privind eliberarea certificatului de atestare fiscală privind impozite şi taxe locale şi alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice;
 • împuternicire din partea persoanei fizice (original şi copie);
 • copie certificată a cărţii de identitate a mijlocului de transport care va face obiectul înstrăinării (original şi copie);
 • buletin sau carte de identitate proprietar sau împuternicit.

Obs. Dacă în cuprinsul cererii de eliberare a certificatului fiscal rubrica referitoare la împuternicit este completată, nu este necesara depunerea unei noi împuterniciri la ridicarea certificatului fiscal, cu excepţia situaţiei în care persoana care ridica certificatul este alta decât cea înscrisa în cerere. În acest caz, împuternicirea specială se va anexa la exemplarul care se arhivează la dosarul fiscal. Precizăm că împuternicirea va fi prezentata organului fiscal în original, semnată şi ştampilată.

 

Eliberarea certificatelor de atestare fiscală este supusă taxelor de timbru de 11 lei, care se achită la caseria unităţii.(birou nr.2)

Eliberarea certificatelor de atestare fiscală se face doar ca urmare a achitării tuturor taxelor şi a sumelor (amenzi, penalităţi etc) datorate bugetului local. 
Copyright © 2021 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.