Press "Enter" to skip to content

PF – Declararea clădirilor

PF – Declararea clădirilor – case nou edificate

 • declaraţie de impunere tip;
 • copie carte de identitate, buletin, paşaport proprietar;
 • copie autorizaţie de construcţie;
 • copie proces verbal de recepţie finală;
 • copie memoriu tehnic şi de arhitectură;
 • copie plan nivel.
 • certificat de edificare
 • copie extras de carte funciara

 

PF – Declarare impunere apartamente/cladiri

 • declaraţie de impunere tip;
 • copie carte de identitate/buletin/paşaport proprietar;
 • copie act de dobândire (contract vânzare – cumpărare, schimb imobiliar, certificat de moştenitor, donaţie, sentinţă judecatorească etc).
 • copie extras de carte funciara

Incepând cu data de 02.12.2008 „Declaraţiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe clădiri” , „Declaraţiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe teren”, „Cererile de scoatere din evidenţa fiscală” şi actele anexate acestora se depun de fiecare proprietar/coproprietar.
ex: În cazul unui bun impozabil, teren/clădire deţinut în coproprietate de doi sau mai mulţi coproprietari, fiecare coproprietar va depune în vederea luării în evidenţă actele necesare impunerii prevăzute mai sus.

 

PF – Declararea apartamentarii clădirilor

 • declaraţie de impunere tip;
 • copie carte de identitate/buletin/paşaport proprietar;
 • copie act de dezmembrare;
 • plan de dezmembrare care să conţină schiţa imobilului şi suprafaţa construită.
 • copie extras de carte funciara

 

PF – Scoaterea din evidenţa fiscală a imobilelor

 • autorizaţie de demolare;
 • proceds verbal de desfiinţare (când este cazul);
 • copie act de înstrăinare  (vânzare-cumpărare, schimb imobiliar, donaţie etc)
 • copie carte de identitate/buletin/paşaport proprietar;
 • copie carte de identitate/buletin/paşaport cumparator;
 • cerere.
 • copie extras de carte funciara
Copyright © 2021 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.