Press "Enter" to skip to content

PF – Declararea mijloacelor de transport

PF – Declararea mijloacelor de transport

  • declaraţia de impunere a mijlocului de transport până la 12 t , peste 12 t , barci;
  • copie carte de identitate/buletin/paşaport proprietar;
  • copie act de dobândire (factura, contract de vânzare cumpărare, donaţie, leasing financiar, sentinţa judecatorească, certificat de moştenitor, etc – vizate de primaria de care apartine vanzatorul) pentru vehiculele dobândite în străinătate (traduceri legalizate în original a cărţii de identitate a vehiculului şi contractului de vânzare cumpărare) ;
  • copie carte de identitate a vehiculului;
  • fişa de înmatriculare;

 

PF – Scoatere din evidenta fiscală a mijloacelor de transport

  • declaraţia de scoatere a mijlocului de transport până la 12 t , peste 12 t , barci;
  • original + 4 copii xerox act ce atestă înstrăinarea mijlocului de transport (factură, contract de vânzare-cumpărare, donaţie, etc)/scoaterea din funcţiune/furtul/schimbarea domiciliului/încetarea contractului de leasing înainte de scadenţă/scoaterea definitivă din ţară a mijlocului de transport.
  • copie carte de identitate vehicul;
  • copie act de identitate proprietar (persoana care a înstrăinat  mijlocul de transport şi solicită scoaterea din evidenţă a mijlocului de transport)
  • copie act de identitate cumparator

 

În cazul  in care persoana care a dobândit mijlocul de transport respectiv are domiciliul în altă localitate, se va depune şi actul  de identitate al persoanei care a dobândit mijlocul de transport în cauză în copie xerox.

Copyright © 2021 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.