Press "Enter" to skip to content

PF – Declararea terenurilor

PF – Declararea terenurilor

 • declaraţie de impunere tip;
 • copie carte de identitate/buletin/paşaport proprietar;
 • copie titlu de proprietate sau act de dobândire (contract de vânzare-cumpărare, schimb imobiliar, certificat de moştenitor, donaţie, etc);
 • copie extras carte funciara

Incepând cu data de 02.12.2008 „Declaraţiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe clădiri” , „Declaraţiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe teren”, „Cererile de scoatere din evidenţa fiscală” şi actele anexate acestora se depun de fiecare proprietar/coproprietar.

ex: În cazul unui bun impozabil, teren/clădire deţinut în coproprietate de doi sau mai mulţi coproprietari, fiecare coproprietar va depune în vederea luării în evidenţă actele necesare impunerii prevăzute mai sus.

PF – Declararea dezmembrărilor de teren

 • declaraţie de impunere tip;
 • copie carte de identitate/buletin/paşaport proprietar;
 • copie plan de situaţie sau plan parcelar.
 • act notarial de dezmembrare

PF – Scoaterea din evidenţa fiscală a  terenurilor

 • copie act de înstrăinare  (vânzare-cumpărare, schimb imobiliar, donaţie etc)
 • copie carte de identitate/buletin/paşaport proprietar;
 • cerere scrisa.
 • copie act de identitate al cumparatorului
Copyright © 2021 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.