Press "Enter" to skip to content

PF – Scutiri de la plata impozitului

PF – Scutiri de la plata impozitului

  • cerere;
  • copie carte de identitate/buletin/paşaport proprietar;
  • copie act care atesta faptul că beneficiază de scutire (certificat de handicap, adeverinţă de venit, etc);
  • declaraţie pe proprie răspundere că nu beneficiaza de scutire la alte proprietăţi pe care le detine (in cazul persoanelor cu handicap, veteranilor de razboi, beneficiarilor legii 189/2003);
  • copie act proprietate

  

Scutiri de la plata impozitului

Facilităţi acordate persoanelor  fizice în temeiul Legii nr. 227/2015

Scutirea de impozit pe clădiri, impozit pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, de  taxele speciale adoptate de consiliile locale, precum şi de alte taxe locale stabilite conform Codului fiscal:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_227_2015.htm#A456

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_227_2015.htm#A464

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_227_2015.htm#A469

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_227_2015.htm#A476

 

Copyright © 2021 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.