Press "Enter" to skip to content

PJ – Declararea clădirilor

DECLARAREA DOBÂNDIRII CLĂDIRILOR

 • DECLARAŢIE IMPUNERE CLĂDIRI, în 2 exemplare, completată la toate rubricile prevăzute de formular (obligatoriu va fi inscris numărul de contact);
 • Actul de dobândire al imobilului (obligatoriu depusă pagina cu autentificarea actului);
 • BALANŢA SAU NOTA CONTABILĂ aferentă lunii in care s-a înregistrat în contabilitate valoarea imobilului achiziţionat ( semnată, ştampilată şi datată);
 • extras de carte funciara
 • Copie act identitate al administratorului sau reprezentantului firmei
 • Copie Certificat Unic de Inregistrare Fiscala

 

DECLARAREA REEVALUĂRII CLĂDIRILOR

 •  DECLARAŢIE IMPUNERE CLĂDIRI, în 2 exemplare, completată la toate rubricile prevăzute de formular (se va completa la rândul 1 din declaraţie ultima valoare de inventar a clădirii declarată la organul fiscal şi înregistrată în contabilitatea persoanei juridice, iar la rândul 2 din declaraţie se va înscrie numai diferenţa rezultată în urma reevaluării);
 • RAPORTUL DE EVALUARE copie xerox, certificată conform cu originalul;
 • Copie act identitate al administratorului sau reprezentantului firmei
 • Copie Certificat Unic de Inregistrare Fiscala

 

DECLARAREA MODERNIZĂRILOR EFECTUATE LA CLĂDIRI

 • DECLARAŢIE IMPUNERE CLĂDIRI, în 2 exemplare, completată la toate rubricile prevăzute de formular (se va completa la rândul 1 din declaraţie ultima valoare de inventar a clădirii declarată la organul fiscal şi înregistrată în contabilitatea persoanei juridice – anterior efectuării modernizării-, iar la rândul 2 din declaraţie se va trece valoarea modernizării);
 • PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR (semnat, ştampilat şi datat);
 • AUTORIZAŢIE DE CONSTRUCŢIE (dacă a fost cazul – toate paginile);
 • BALANŢA SAU NOTA CONTABILĂ aferentă lunii în care s-a înregistrat în contabilitate valoarea modernizărilor.
 • Copie act identitate al administratorului sau reprezentantului firmei
 • Copie Certificat Unic de Inregistrare Fiscala

 

DECLARAREA ÎNSTRĂINĂRII CLĂDIRILOR

 • DECLARAŢIE IMPUNERE CLĂDIRI, în 2 exemplare, completată la toate rubricile prevăzute de formular (se va completa la rândul 1 din declaraţie ultima valoare de inventar a clădirii declarată la organul fiscal şi se va trece în chenar – stornare);
 • ACTUL DE ÎNSTRĂINARE (neapărat pagina cu autentificarea);
 • BALANŢA SAU NOTA CONTABILĂ aferentă lunii în care s-a înregistrat în contabilitate stornarea valorii imobilului înstrăinat;
 • Copie act identitate al administratorului sau reprezentantului firmei
 • Copie Certificat Unic de Inregistrare Fiscala
Copyright © 2021 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.