Press "Enter" to skip to content

PJ – Declararea mijloacelor de transport

Declararea mijloacelor de transport

 • declaraţia de impunere a mijlocului de transport până la 12 t , peste 12 t , barci;
 • copie CUI;
 • documentul ce atestă proprietatea (factură, contract) – un exemplar original + 4 copii xerox
 • certificatul fiscal de la vânzător SAU viza din REMTI a primariei de care apartine vanzatorul
 • copie certificată a cărţii de identitate a vehiculului care va face obiectul dobândirii;
 • fişa înmatriculare.
 • copie carte de identitate administrator/reprezentant firma

 

Declararea mijloacelor de transport care fac obiectul unui contract de leasing

 • declaraţia de impunere a mijlocului de transport până la 12 tpeste 12 t , barci;
 • copie CUI;
 • copia certificată în conformitate cu originalul a contractului de leasing şi a  procesului verbal de predare primire;
 • copia certificată a cărţii de identitate a mijlocului de transport care va face obiectul contractului de leasing
 • fişa înmatriculare.
 • copie carte de identitate administrator/reprezentant firma

 

Declararea mijloacelor de transport la finalizarea contractului de leasing

 • copia certificată în conformitate cu originalul a facturii cu valoarea reziduală (în care să se identifice mijlocul de transport ) / declaraţiei vamale / actului constatator, după caz;
 • copia certificată în conformitate cu originalul a cărţii de identitate a mijlocului de transport;
 • fişa înmatriculare;
 • împuternicire  ( necesară pt. ridicarea fişei de înmatriculare);
 • certificat fiscal de la societatea de leasing (numai în cazul contractelor de leasing intern);
 • copie carte de identitate administrator/reprezentant firma

Obs.: în cazul în care mijloacele de transport nu au fost luate în evidenţa Primăriei Moşniţa Nouă, se procedează conform punctului D.

Declararea mijloace de transport aduse din import

 • Pentru mijloacele de transport aduse din import, în vederea declarării se vor depune la registratura Primăriei Moşniţa Nouă următoarele documente:
 • declaraţii de impunere 2 exemplare până la 12 t , peste 12 t , barci
 • copie certificată a documentului ce atestă proprietatea (factură, contract) traduse in limba romana de catre un traducator autorizat
 • fişa de înmatriculare
 • copie certificată a cărţii de identitate a vehiculului tradusa in limba romana de catre un traducator autorizat 
 • copie certificată a cărţii de identitate a vehiculului emisa de autoritatile romane, daca este cazul
 • copie carte de identitate administrator/reprezentant firma

Excepţie: În cazul în care nu sunteţi în posesia cărţii de identitate a vehiculului, veţi depune  în termen de 5 zile lucrătoare de la eliberarea cărţii de identitate a vehiculului de RAR actele menţionate mai sus.

Declararea înstrăinării mijlocului de transport

 • declaraţia fiscală completată la toate rubricile;
 • documentul ce atestă instrainarea (factură, contract) – un exemplar original + 4 copii xerox
 • originalul sau copia certificatului fiscal;
 • copie certificată a cărţii de identitate a mijlocului de transport care face obiectul înstrăinării.
 • copie carte de identitate administrator/reprezentant firma
 • copie carte de identitate cumparator
Copyright © 2021 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.