Press "Enter" to skip to content

PJ – Declararea terenurilor

Declararea dobândirii terenurilor

  • DECLARAŢIE IMPUNERE TEREN în 2 exemplare, completată la toate rubricile prevăzute de formular (la rubrica terenuri cu construcţii se va completa cu suprafaţa liberă aşa cum rezultă din contract);
  • ACTUL DE DOBĂNDIRE (neapărat pagina cu autentificarea);
  • BALANŢA SAU NOTA CONTABILĂ aferentă lunii in care s-a înregistrat în contabilitate valoriea imobilului dobândit;
  • pentru ca terenul achiziţionat să fie considerat în altă categorie de folosinţă decât cea a terenurilor pentru construcţii, contribuabilul trebuie să aibă obiect de activitate agricultura şi să facă dovada clară că înregistrează venituri din această activitate

 

În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan,  înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se calculează conform prevederilor alin. (3)-(5), numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultura;
b) au înregistrate în evidenta contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).

În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unităţii administrativ-teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculează conform prevederilor privind calculul impozitului pe teren  cu construcţii.

 
Declararea înstrâinării terenurilor

  • DECLARAŢIE SCOATERE TEREN – solicitare scrisa de catre administratorul firmei sau reprezentantul acesteia;
  • ACTUL DE ÎNSTRĂINARE (neapărat pagina cu autentificarea);
  • BALANŢA SAU NOTA CONTABILĂ aferentă lunii în care s-a înregistrat în contabilitate stornarea valorii imobilului instrăinat;
  • Copie act identitate al noului proprietar
Copyright © 2021 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.