Press "Enter" to skip to content

Ședințe de Consiliu Local 2010

Planificarea ședinţelor ordinare ale C. L. Moșnița Nouă în 2010
Ședințele se vor desfășura la sediul Primăriei Moșnița Nouă, la orele 16.30

  1. miercuri, 27 ianuarie
  2. miercuri, 24 februarie
  3. miercuri, 31 martie
  4. miercuri, 28 aprilie
  5. miercuri, 26 mai
  6. miercuri, 30 iunie
  7. miercuri, 28 iulie
  8. miercuri, 25 august
  9. miercuri, 29 septembrie
10. miercuri, 27 octombrie
11. miercuri, 24 noiembrie
12. miercuri, 22 decembrie

30 septembrie 2010

Nr.
crt
Denumire act Conţinut Anexe Obs.
1 Dispoziţie 171/ 24.09.2010 privind convocarea in sedinta ordinara a membrilor Consiliului Local Mosnita Noua    
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Mosnita Noua,pe anul 2010

Anexa1

Anexa2

 
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea functionarii Scolii cu clasele I-VIII Mosnita Noua in anul scolar 2010-2011    
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea traseului „Varianta de ocolire Timisoara Sud” pe teritoriul comunei Mosnita Noua, conform planurilor anexate si a conditiilor enumerate mai jos Anexa  
5 Proiect de hotărâre privind acceptarea donatiei oferite de S.C. DATA PRINT INTERNATIONAL S.R.L., constand in echipament de imprimare format mare (plotter A0)    
6 Proiect de hotărâre privind revocarea art.2 din H.C.L. cu nr.213/2009 prin care s-a desemnat d-na Tamas Mariana,neindemnizata pentru a face parte din Consiliul de Administratie al Scolii cu clasele I-VIII Urseni    
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii suprafetei terenului extravilan situat in localitatea Mosnita Veche,cuprins in C.F. 408017 de la suprafata de 82.200 mp inscrisa in cartea funciara la suprafata reala masurata de 83.654 mp    
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea completarii art.1 lit.m) si al art.2 lit.h) din anexa nr.1 la H.C.L. cu nr.61/31.10.2008 privind aprobarea Planului de Masuri pentru asigurarea participarii institutiilor publice, agentilor economici si a cetatenilor comunei Mosnita Noua la realizarea actiunilor de infaptuire si pastrare a ordinii si curateniei pe teritoriul comunei si la efectuarea la timp a activitatilor edilitar gospodaresti    
9 Proiect de hotărâre privind aprobarea instrumentarii proiectului cuprins in axa prioritara 1, masura 125, „Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii”, in vederea construirii si modernizarii drumurilor de exploatare care sa asigure accesul public la exploatatiile agricole pe o lungime totala de 13 km in comuna Mosnita Noua    
10 Proiect de hotărâre privind achizitionarea de geamuri si usi cu tamplarie p.v.c. si sticla termoizolanta,l a Scoala cu clasele I-IV din localitatea Mosnita Veche, Gradinita din Mosnita Veche si la Scoala cu clasele I-IVIII Urseni    
11 Proiect de hotărâre privind achizitionarea a doua centrale termice la Gradinita din localitatea Mosnita Noua    
12 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii cimitirelor comunale inscrise in C.F. 484 Urseni, numar cadastral 309/b/2/b in suprafata de 13.012 mp,respectiv C.F. 403305Urseni, numar 309/b/2/a in suprafata de 6663 mp si al sistemului de iluminat public in domeniul public al comunei Mosnita Noua    
13 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local Mosnita Noua nr.34/19.10.1999 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mosnita Noua, modificata prin Hotararea nr.16/20.06.2002 Anexa  
14 Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita ,a unui teren in suprafata de 450 mp,in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Mosnita Veche, tinerilor mentionati in tabelul care face parte integranta din prezenta hotarare Anexa  
15 Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita, a unui teren in suprafata de 450 mp,in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Mosnita Veche, d-nei Androvics Monika Elena    
16 Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita ,a unui teren in suprafata de 450 mp,in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Mosnita Veche, d-nei Dumitrescu Ramona    
17 Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita ,a unui teren in suprafata de 450 mp,in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Mosnita Veche, d-nului Anitoiu Alin C-tin    
18 Proiect de hotărâre privind completarii H.C.L. cu nr. 112/2010 prin care s-a aprobat achizitionarea unui tractor agricol, in vederea efectuarii lucrarilor de intretinere si curatire a suprafetelor de pasune, aflate in proprietatea comunei Mosnita Noua, din subventia repartizata de catre Agentia de Plati si Interventie in Agricultura pe anul 2009    
19 Proiect de hotărâre privind P.U.Z beneficiari Stoeckl Petru, Stoeckl Angela, Stoeckl Helmut,Stoeckl Frieda Ana, Ferencz Dorina, Ferencz Tiberiu, Telescu Mircea, Telescu Maria, Traistaru Maria, Soceanu Nicoleta Ramona, Sferle Maria Dana si Vitelaru Rodica    
20 Proces verbal al şedinţei ordinare de consili din 30.09.2010    
 

 

27 octombrie 2010

Nr.
crt
Denumire act Conţinut Anexe Obs.
1 Dispoziţie 202 / 21.10.2010 privind convocarea in sedinta ordinara a membrilor Consiliului Local Mosnita Noua    
2 Proiect de hotărâre Privind aprobarea intabularii in domeniul public al comunei Mosnita Noua a drumurilor de exploatare cuprinse in proiectul axa prioritara 1, masura 125,,Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii”    
3 Proiect de hotărâre Privind aprobarea achiziţionării unui ciocan rotopercutor cu toate accesoriile, în vederea executării lucrărilor de demolare de către angajaţii Serviciului Comunitar de Utilităţi Publice al comunei Moşniţa Noua    
4 Proiect de hotărâre Privind aprobarea recompensarii cuplurilor care au implinit 50 de ani de la incheierea casatoriei si a persoanelor care au implinit varsta de 80 de ani
Anexa nr.2
 
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua, beneficiari Calin Vasile, Calin Aurica ,Ciobanasu Dorel, Ciobanasu Marinela    
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua, beneficiar Galik Eugen Mihai Matei    
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua, beneficiar Pustea Mircea Ion Nita    
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua,beneficiari Galuti Nicolae, Galuti Alexandra,Talamuga Ioan Viorel,Talamuga Raluca Carla, Stana Mihai, Stana Lidia Cristina    
9 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua, beneficiari S.C. I.M.S Group S.R.L., Cernescu Simion Alexandru Horia, Cernescu Silvia    
10 Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Local al comunei Moşniţa Nouă cu Cabinetul de Medicină Dentară ,,Dent’er” dr. Drăgan Ramona în vederea amenajării unui cabinet stomatologic în imobilul cuprins in C.F. nr.175, nr.cadastral 383-384 din localitatea Moşniţa Veche    
11 Proiect de hotărâre  privind aprobare Planului Urbanistic Zonal-Dezvoltare Zona Rezidentiala cu Functiuni Complementare, Dotari si Servicii Publice Mosnita Noua, beneficiar Pomana Maria    
12 Proces verbal  al şedinţei ordinare de consiliu local din 27.10.2010    
 

 

24 noiembrie 2010

Nr.
crt
Denumire act Conţinut Anexe Obs.
1 Dispoziţie 213/ 19.11.2010 privind convocarea in sedinta ordinara a membrilor Consiliului Local Mosnita Noua    
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea reabilitării şi extinderii vestiarelor de la stadionul de fotbal din localitatea Urseni    
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a terenului cuprins în C.F. nr.1759 Moşniţa Nouă, nr. cadastral A135-137/1/36 în suprafaţă de 601 mp, d-nei Dobre Lizica Elena, în vederea construirii de locuinţă    
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea alocarii sumei de 30 lei/voluntar al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Moşniţa Nouă, pentru fiecare intervenţie la care participă, în vederea satisfacerii nevoilor de hrană, apă şi curatenie a ţinutei folosite pe parcursul intervenţiilor    
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea noii limite dintre Unităţile Administrativ-Teritoriale Giroc şi Moşniţa Nouă  harta  
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.2 din H.C.L cu nr.148/2010 privind aprobarea achiziţionării unui utilaj pentru împrăştiat material antiderapant şi a unui plug de curăţat zăpada    
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Local al comunei Moşniţa Nouă la ,,Grupul de Acţiune Locala Zonala colinara Giarmata-Recaş-Zăbrani” în vederea atragerii de fonduri europene începând cu anul 2014    
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării drumurilor de acces, prin pietruire pentru organizare de şantier, în vederea viabilizării terenurilor cu nr. cadastral Ps171/1,cuprinse în documentaţia de urbanism nr.14/2007 întocmită de S.C. MA STUDIO S.R.L.,aprobată prin H.C.L. cu nr.131/ 28.07.2009    
9 Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării unei documentaţii tehnice şi extinderea reţelei de apa cu 1300 m pentru viabilizarea terenului cu nr. cadastral Ps171/1, cuprins în documentaţia de urbanism nr.14/2007 întocmită de S.C. MA STUDIO S.R.L. aprobata prin H.C.L. cu nr.131/ 28.07.2009    
10 Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentaţiilor necesare pentru reambularea şi intabularea drumurilor comunale Dc96 şi Dc98 în domeniul public al comunei Moşniţa Nouă, cât şi intabularea în domeniul public a drumului de exploatare De78/2.    
11 Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.Z. beneficiariMUNTEANU CONSTANTIN ALIN, MOTROC CRISTINA MARIA, COMĂNESCU BOGDAN STELIAN, NEAGU MIHAI, BALINT GIB MIHAI, DĂRĂMUŞ ALEXANDRU VASILE, SAVU ALEXANDRA, TĂTUCU CRISTINA    
12 Proces verbal al şedinţei ordinare de consiliu local din24.11.2010    
 

 

9 decembrie 2010

Nr.
crt
Denumire act Conţinut Anexe Obs
1 Dispoziţie 223/ 06.18.2010 Privind convocarea în sedinta extraordinară a membrilor Consiliului Local Moşniţa Nouă    
2 Proiect de hotărâre Privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Moşniţa Nouă,pe anul 2010    
3 Proiect de hotărâre Privind aprobarea Regulamentului pentru funcţionarea unităţilor ce desfasoara
activitati comerciale şi servicii de piata în comuna Moşniţa Nouă
   
4 Proiect de hotărâre Privind stabilirea impozitelor asupra mijloacelor de transport pentru anul fiscal 2011    
5 Proiect de hotărâre Privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes local pentru anul fiscal 2011    
6 Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor sociale,acordate de la bugetul local al comunei Moşniţa Nouă,elevilor inscrisi  la Scolile cu clasele I-VIII din comuna Moşniţa Nouă    
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii de cadouri cu ocazia “Sarbatorii Craciunului “,prescolarilor şi scolarilor de la Scolile cu clasele I-VIII din comuna Moşniţa Nouă    
8 Proiect de hotărâre Privind aprobarea intabularii strazii unice din catunul Rudicica,in domeniul public al comunei Moşniţa Nouă    
9 Proiect de hotărâre Privind aprobarea recompensarii cuplurilor care au implinit 50 de ani de la incheierea casatoriei şi a persoanelor care au implinit varsta de 80 de ani    
19 Proiect de hotărâre Privind atribuirea în folosinta gratuita,a unui teren în suprafata de 500 mp,in
vederea construirii unei locuinte proprietate personala, în conformitate cu
prevederile Legii 15/2003, în localitatea Albina, C.F. nr.20986,parcela cu
nr.cadastral Ps266/2/2/2, d-nei Schipor Rodica Chivuta
   
11 Proces verbal al şedinţei extraordinare de consiliu din 9 decembrie 2010    
 

 

22 decembrie 2010

Nr.
crt
Denumire act Conţinut Anexe Obs
1 Dispoziţie 221/ 16.18.2010 Privind convocarea în sedinta ordinară a membrilor Consiliului Local Moşniţa Nouă    
2 Proiect de hotărâre privind imputernicirea primarului comunei Mosnita Noua,Ioan Sorincau, sa efectueze eventualele rectificari de buget, inclusiv trecerea in fondul de rulment a eventualului excedent bugetar,in perioada 23.12.2010-31.12.2010    
3 Proiect de hotărâre privind insusirea variantei finale a stemei comunei Mosnita Noua, jutetul Timis  stema  
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea achitarii alocatiei de hrana in cuantum de 7 lei/persoana, din bugetul local al comunei,prescolarilor inscrisi la Gradinita cu Program Prelungit din localitatea Mosnita Noua,care provind din familii cu venituri reduse    
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea decontarii pe luna iunie si activitatea de vara 2010 a cheltuielilor de transport la si de la locul munca a personalului didactic care nu isi are domiciuliul in localitatea in care isi desfasoara activitatea    
6 Proiect de hotărâre privind acordarea de facilitati pe mijloacele de trasnport in comun al S.C. Super-Imposer S.R.L., care efectueaza transportul pe ruta comuna Mosnita Noua-Timisoara    
7 Proiect de hotărâre Proiect de hotarare privind aprobarea reabilitarii Drumului de exploatare dintre catunul Rudicica şi DC96    
8 Proces verbal al şedinţei ordinare de consiliu din 22 decembrie 2010    
Copyright © 2021 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.