Press "Enter" to skip to content

Ședințe de Consiliu Local 2011

Planificarea şedinţelor ordinare ale C. L. Moşniţa Nouă în 2011
Ședinţele se vor desfãşura la sediul Primăriei Moşniţa Nouă, la orele 16.30

  1. miercuri, 26 ianuarie
  2. miercuri, 23 februarie
  3. miercuri, 30 martie
  4. miercuri, 27 aprilie
  5. miercuri, 25 mai
  6. miercuri, 29 iunie
  7. miercuri, 27 iulie
  8. miercuri, 31 august
  9. miercuri, 28 septembrie
10. miercuri, 26 octombrie
11. miercuri, 30 noiembrie
12. miercuri, 21 decembrie
 
26 ianuarie 2011

Nr.
crt
 Denumire act  Conţinut  Anexe Obs
 1 Dispoziţie 4/ 20.01.2011  privind convocarea in sedinta ordinara a membrilor Consiliului Local Mosnita Noua    
 2  Proiect de hotărâre  privind aprobarea repozitionarii drumului de exploatare DE 267 si rectificarea suprafetei parcelelor cu numar cadastral Ps 266 si Ps 322,inscrise in C.F. 2222 Mosnita Noua    
3 Proiect de hotărâre Privind aprobarea rectificarii Planului Urbanistic Zonal, intocmit de S.C. Ma Studio S.R.L. aprobat prin H.C.L. cu nr.131/2009 cu noul traseu de strada si modificarea parcelelor ca suprafete, in conformitate cu planurile anexate    
 4  Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. beneficiar Unipan Ilia    
 5  Proiect de hotărâre  privind aprobarea predarii in cadrul „Programului national de innoire a parcului auto”, a autoturismelor Dacia Berlina cu nr.de inmatricuare TM 10 PMN si Dacia Break cu numar de inmatriculare TM 44 PSV si achizitionarea unui autoturism pentru Primaria Mosnita Noua    
 6  Proiect de hotărâre  privind stabilirea taxei locale speciale pentru eliberarea certificatului de divort pe cale administrativa    
7 Proiect de hotărâre privind accesul gratuit la Sala de Sport din localitatea Mosnita Noua a unor gategorii de cetateni ai comunei Mosnita Noua    
8 Proces verbal  al şedinţei ordinare de consiliu din 26.01.2011    

 

23 februarie 2011

Nr. crt
Denumire
act
Conţinut Anexe Obs
1 Dispoziţie 16/ 18.02.2011  privind convocarea in sedinta ordinara a membrilor Consiliului Local Mosnita Noua    
2 Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului local al comunei Mosnita Noua, pe anul 2011

Anexa2

Anexa3

 
3 Proiect de hotărâre  privind aprobarea redistribuirii stocului de faina si zahar din Programul PEAD 2010, ramas nedistribuit dupa finalizarea etapei a II-a (25.02.2011)    
4 Proiect de hotărâre  privind aprobarea modificarii anexei nr.1,pct.18 din Hotararea Consiliului Local cu nr.164/2010 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes local pentru anul fiscal 2011    
5 Proiect de hotărâre  privind aprobarea completarii Hotararii Consiliului Local Mosnita Noua cu nr.66/2010 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a parcelelor de teren conform P.U.Z parcela 171/1 Mosnita Noua si a caietului de sarcini    
6 Proiect de hotărâre  privind aprobarea concesionarii suprafetei de 39,25 mp, cuprinsa in C.F. 125 Mosnita Noua, nr.cadastral 679/1, Sad1, Cabinetului Medical Veterinar Dr.Bobic Narcis Sabin, in vederea amenajarii unui cabinet medical veterinar    
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea intocmirii documentatiei in vederea contractarii unui imprumut bancar pe termen lung,pentru realizarea de investitii publice de interes local    
8 Proiect de hotărâre   privind infiintarea Societăţii Comerciale MOŞNIŢEANA S.R.L.    
9 Proces verbal  al şedinţei ordinare de consiliu din 23.02.2011

 

14 martie 2011

Nr. crt
Denumire
act
Conţinut Anexe Obs
1 Dispoziţie 31/ 07.03.2011 privind convocarea in sedinta extraordinara a membrilor Consiliului Local Mosnita Noua    
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Mosnita Noua, pe anul 2011

Anexa2

 
3 Proiect de hotărâre  privind aprobarea infiintarii Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Mosnita Noua

Anexa2

 
4 Proces verbal al şedinţei extaordinare de consiliu din 14.03.2011    

 

30 martie 2011

Nr. crt
Denumire
act
Conţinut Anexe Obs
1 Dispoziţie 39/ 25.03.2011 privind convocarea in sedinta ordinara a membrilor Consiliului Local Mosnita Noua    
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului intravilan in suprafata de 500 mp situat in localitatea Mosnita Noua, cuprins in C.F. nr.407127 Mosnita Noua,nr.top 407127 si vanzarea terenului proprietarului constructiilor, d-nei Pascaru Yldico    
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea recompensarii cuplurilor care au implinit 50 de ani de la incheierea casatoriei si a persoanelor care au implinit varsta de 80 de ani    
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea decontarii pe luna septembrie, octombrie,noiembrie,decembrie 2010 si ianuarie,februarie 2011 a cheltuielilor de transport la si de la locul de munca a personalului diddactic care nu isi are domiciliul in localitatea in care isi desfasoara activitatea    
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica,aterenurilor atribuite in baza Legii 15/2003,cumparatorilor de buna credinta a constructiilor,in baza contractelor de vanzare cumparare    
6 Proiect de hotărâre privind acceptarea donatiei oferite de S.C. Entec S.R.L.,in valoare de 3150 lei,constand in servicii realizare  website, www.primariamosnita.ro    
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii H.C.L. cu nr.1/26.01.2011 prin care s-a aprobat repozitionarea drumului de explotare DE267 si rectificarea suprafetei parcelelor cu nr. cadastral Ps266 si Ps 322 din localitatea Albina,inscrise in C.F. nr.2222    
10 Proces verbal al şedinţei ordinare de consiliu din 30.03.2011    

 

12 aprilie 2011

Nr. crt Denumire act Conţinut Anexe Obs
1 privind convocarea in sedinta extraordinara a membrilor Consiliului Local Mosnita Noua    
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic „Extindere reţea de alimentare cu apă în comuna Moşniţa Nouă , localitatea Moşniţa Nouă şi localitatea Moşniţa Veche , realizare staţie de pompare de ridicare de presiune”    
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate „Extindere reţea canalizare menajeră în localităţile Moşniţa Nouă şi Moşniţa Veche, comuna Moşniţa Nouă ”    
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiar comuna Moşniţa Nouă    
5 Proces verbal al şedinţei extraordinare de consiliu din 12.04.2011    
 

 

27 aprilie 2011

Nr.
crt
Denumire act Conţinut Anexe Obs
1 privind convocarea in sedinta ordinara a membrilor Consiliului Local Mosnita Noua    
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului intravilan in suprafata de 500 mp situat in localitatea Mosnita Noua, cuprins in C.F. nr.407127 Mosnita Noua,nr.top 407127 si vanzarea terenului proprietarului constructiilor, d-nei Pascaru Yldico    
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica,a terenurilor atribuite in baza Legii 15/2003,cumparatorilor de buna credinta a constructiilor,in baza contractelor de vanzare cumparare    
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea decontarii pe luna martie 2011 a cheltuielilor de transport la si de la locul de munca a personalului diddactic care nu isi are domiciliul in localitatea in care isi desfasoara activitatea.    
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii in concesiune a parcelelor de teren cuprinse in C.F. nr.401925 Mosnita Noua, nr.topografic 591/2/2-603/2/2,582/1/1/3/2/2, 583/2/2/21, si in C.F. nr. 401926 Mosnita Noua, nr.topografic 591/1/2/2-603/2/2,582/1/1/3/2/2,583/2/2/22,d-nelor Simu Claudia Violeta si Pantea Ramona Eugenia in vederea construirii de locuinta.    
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de denumiri de strazi Planul Urbanistic Zonal ( nr.cad Ps 190/1 )localitatea Moşniţa Veche, Planul Urbanistic Zonal ( nr.cad.Ps 171/1) localitatea Moşniţa Nouă si Planul Urbanistic Zonal ( nr.cad.405423) Urseni    
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea intabulării construcţiei ,, Sala de sport cu nivel de practică sportivă competiţională locală”,în domeniul public al comunei Moşniţa Nouă, în C.F. 405094    
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajarii spatiului,din vechiul sediu al primariei,in care isi va desfasura activitatea Serviciul de Evidenta a Persoanelor Mosnita Noua    
9 Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.Z beneficiari Chiorean Saveta si Chiorean Cristian    
10 Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.Z beneficiari Rotarescu Agneta Ecaterina,S.C. Gauss Environment S.R.L    
11 Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.Z beneficiari Ferenczi
Rozalia,Salanki Tiberiu
   
12 Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.Z beneficiari Rotarescu Agneta Ecaterina    
13 Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.Z beneficiari Megan Ovidiu Octavian,Megan Anca  Elena, Schimdt Alexandru, Bizoi Andrei Octavian, Bizoi Cristian Gabriel    
14 Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.Z beneficiari Palicoat S.R.L    
15 Proiect de hotărâre privind aprobarea inlocuirii centralei telefonice din sediul Primariei Mosnita Noua cu o centrala NEC PHILIPS, oferita de S.C. ROMTELECOM S.A.    
16 Proces verbal  al şedinţei ordinare de consiliu din 27.04.2011    
 

 

16 mai 2011

Nr.
crt
Denumire act  Conţinut  Anexe Obs
 1  privind convocarea in sedinta de indata a membrilor Consiliului Local Mosnita Noua    
 2 Proiect de hotărâre  privind stabilirea suprafetei de teren agricol pentru care se va depune cerere de sprijin pe suprafata pentru campania 2011 la A.P.I.A Timis    
 4 Proces verbal  al şedinţei extraordinare de consiliu din 16.05.2011    
 

 

25 mai 2011

Nr.
crt
 Denumire act  Conţinut Anexe  Obs
 1  privind convocarea in sedinta ordinara a membrilor Consiliului Local Mosnita Noua    
2 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2011    
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2012    
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Local Referitor la Implicarea Publicului în Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism sau de Amenajare a Teritoriului  
Retras
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea cadrului – continut în vederea obtinerii avizului de oportunitate pentru documentatiile de urbanism de tip PUZ şi PUD    
6 Proiect de hotărâre Privind aprobarea decontarii pe luna aprilie 2011 a cheltuielilor de transport la şi de la locul de munca a personalului didactic care nu isi are domiciliul în localitatea în care isi desfasoara activitatea    
 7 Proiect de hotărâre  privind aprobarea achizitionarii unui sistem de alarmare pentru Sala de Sport din localitatea Moşniţa Nouă    
8 Proiect de hotărâre  privind stabilirea taxelor pentru eliberarea documentelor de catre Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanei Moşniţa Nouă    
9 Proces verbal  al şedinţei ordinare de consiliu din 16.05.2011    
 

 

27 mai 2011

Nr.
crt
Denumire act Conţinut Anexe Obs
1 privind convocarea in sedinta de indata a membrilor Consiliului Local Mosnita Noua    
2 Proiect de hotărâre Privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local Mosnita Noua nr.34/19.10.1999 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mosnita Noua, modificata prin Hotararea nr.16/20.06.2002,modificata prin Hotararea cu nr.130/30.09.2010  Anexa  
3 Proiect de hotărâre Privind aprobarea instrumentării proiectuluiAmenajare drumuri agricole în comuna Moşniţa Nouă , judeţul Timiş” pentru care se solicită finanţarea prin Fondul EuropeanAgricol pentru Dezvoltare Rurală , Măsura 125 , Submăsura 125 a2 „Infrastructură agricolă de acces”

Anexa1

Anexa2

 
4 Proces verbal al şedinţei extraordinare de consiliu din 27.05.2011    
 

 

20 iunie 2011

Nr.
crt
Denumire act Conţinut Anexe Obs
1 Privind convocarea in sedinta extraordinară a membrilor Consiliului Local Mosnita Noua    
2 Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special imputernicitului Consiliului Local al comunei Mosnita Noua in Adunarea Generala ordinara a Asociatilor ,,Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Timis”    
3 Proces verbal al şedinţei extraordinare de consiliu din 20.06.2011    

 

23 iunie 2011

Nr.
crt
Denumire act Conţinut Anexe Obs
1 privind convocarea in sedinta de indata a membrilor Consiliului Local Mosnita Noua    
2 Proiect de hotărâre privind sustinerea Comunei Mosnita Noua in parteneriatul la realizarea proiectului,,Cooperare transfrontaliera pentru imbunatatirea sistemului de management al protectiei mediului si pregatirea interventiilor in situatii de urgenta"    
3 Proiect de hotărâre privind sustinerea Scolii cu clasele I-VIII Mosnita Noua in parteneriatul la realizareaproiectului ,, Retea transfrontaliera pentru integrarea sociala a copiilor prin sport"    
4 Proces verbal al şedinţei extraordinare de consiliu din 23.06.2011    

 

29 iunie 2011

Nr.
crt
Denumire act Conţinut Anexe Obs
1 privind convocarea in sedinta de indata a membrilor Consiliului Local Mosnita Noua    
2 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Mosnita Noua, pe anul 2011    
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea decontarii pe luna mai 2011 a cheltuielilor de transport la si de la locul de munca a personalului diddactic care nu isi are domiciliul in localitatea in care isi desfasoara activitatea    
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de salubrizare al comunei Mosnita Noua    
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de denumiri de strazi in Planul Urbanistic Zonal Serena (nr.cad.A184-185/1) localitatea Mosnita Noua,aprobat prin H.C.L. cu nr.132/26.09.2007    
6 Proiect de hotărâre privind achizitionarea unei masini de cosit cu motor in doi timpi,in vederea desfasurarii activitatii angajatilor din cadrul Serviciului Public Comunitar de Utilitati Publice al comunei Mosnita Noua    
7 Proces verbal al şedinţei ordinare de consiliu din 27.06.2011    

 

27 iulie 2011

Nr.
crt
Denumire act Conţinut Anexe Obs
1 Privind convocarea în şedinţă ordinară a membrilor Consiliului Local Moşniţa Nouă    
2 Proiect de hotărâre
privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Moşniţa Nouă în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş
   
3 Proiect de hotărâre
privind aprobarea decontării pe luna iunie 2011 a cheltuielilor de transport la şi de la locul de munca a personalului didactic care nu îşi are domiciliul în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea
   
4 Proiect de hotărâre
privind alocarea sumei de 2.000 lei, Asociaţiei Culturale S.F. Gheorghe din localitatea Urseni, pentru achiziţionarea de obiecte în vederea amenajării unui punct muzeal cu caracter etnografic în localitatea Urseni
   
5 Proiect de hotărâre
privind aprobarea proiectului tehnic nr.12/2011 întocmit de S.C. Eurodraft S.R.L. pentru „Continuarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare clădire Cămin Cultural din localitatea Urseni”.
   
6 Proiect de hotărâre
privind aprobarea proiectului tehnic nr.12/2011 întocmit de S.C. Eurodraft S.R.L. pentru „Continuarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare clădire Cămin Cultural din localitatea Albina”
   
7 Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.Z, beneficiar S.C. Tacoruis S.R.L.    
8 Proiect de hotărâre
privind aprobare P.U.Z, beneficiari Surugiu Iordache şi Surugiu Cornelia
   
9 Proiect de hotărâre
privind aprobare P.U.Z, beneficiar Dumitraşcu Cosmina
   
10 Proiect de hotărâre
privind aprobare P.U.Z, beneficiari Mesenschi Iulian şi Mesenschi Emilia Claudia
   
11 Proces-verbal
al şedinţei ordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă
   

 

31 august 2011

Nr.
crt
Denumire act Conţinut Anexe Obs
1 Disp. 90 26.08.2011 privind convocarea in şedinţă ordinară a membrilor Consiliului Local Moşniţa Nouă    
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2011    
3 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar de până la 10.000 lei ,d-nului Pogan Radu Marcel, în vederea cumpărării de materiale de construcţie    
4 Proiect de hotărâre privind instituirea taxei locale speciale pentru închirierea terenurilor de fotbal de pe raza comunei Moşniţa Nouă    
5 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1.837 lei d-nei Neag Maria, în vederea decontării cheltuielilor de înmormântare ale defunctei Neag Ioana    
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii unei scene cu copertină în curtea Şcolii cu clasele I-VIII din localitatea Urseni    
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a parcelelor de teren cuprinse în C.F. 21155 situate în localitatea Albina şi a caietului de sarcini    
8 Proiect de hotărâre privind completarea anexei la H.C.L. cu nr.61/2008 privind aprobarea Planului de Măsuri pentru asigurarea participării instituţiilor publice şi a cetăţenilor la realizarea acţiunilor de înfăptuire şi păstrarea a ordinii şi curăţeniei    
9 Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. cu nr.66/2010 prin care s-a aprobat concesionarea prin licitaţie publică deschisă a parcelelor de teren , conform P.U. Z parcela Ps171/1 Moşniţa Nouă    
10 Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor locale pentru cosirea vegetaţiei    
11 Proiect de hotărâre privind acordarea post-mortem a titlului de ,, Cetăţean de onoare” al comunei Moşniţa Nouă celei ce care a fost Burescu Aurelia, secretar al comunei Moşniţa Nouă    
12 Proces verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă din 31.08.2011    

  

14 septembrie 2011

Nr.
crt
Denumire act Conţinut Anexe Obs
 1 disp. 95 12.09.2011 privind convocarea in şedinţă extraordinară a membrilor Consiliului Local Moşniţa Nouă    
 2 Proiect de hotărâre  privind atribuirea în folosinţă gratuită, a unui teren în suprafaţă de 500 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii 15/2003, în localitatea Urseni    
 3 Proiect de hotărâre  privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului atribuit în baza Legii 15/2003, beneficiarilor care nu au respectat obligaţia de a începe construirea locuinţei în termen de 1 an de la data atribuirii    
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării lucrărilor de proiectare pentru realizare Plan Urbanistic Zonal Activităţi Economice şi ulterior a lucrărilor de scoatere din circuitul agricol cât şi a dezlipirii parcelelor în conformitate cu planul urbanistic zonal aprobat    
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării lucrărilor de proiectare şi de execuţie a unor capele pentru cimitirele din comuna Moşniţa Nouă    
6 Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. cu nr.61/28 04 2010 prin care s-a aprobat atribuirea de denumiri străzi în localităţile Moşniţa Nouă,Moşniţa Veche şi Albina    
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor pentru reparea acoperişului pe partea din faţă,reabilitarea termică, refacerea tencuielilor exterioare pentru faţada principală,construirea unei rampe pentru persoane cu dizabilităţi şi refacerea trotuarului la clădirea Primăriei Moşniţa Nouă ( fostul cămin cultural )    
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii încălzirii centrale pe gaz la fosta sală de sport, clădirea şi grupul sanitar din curtea Şcolii cu Clasele I-VIII din Moşniţa Nouă precum şi reabilitarea fostului şopron pentru destinaţia de centrală termică    
9 Proiect de hotărâre privind aprobarea transferării în custodia S.C. MOŞNIŢEANA S.R.L. a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe aferente Serviciului Comunitar de Utilităţi Publice al comunei Moşniţa Nouă    
 10 Proiect de hotărâre  privind aplicarea Comunei Moşniţa Nouă la Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi    
 11 Proces verbal  al şedinţei extraordinare de consiliu din14.09.2011    

 

22 septembrie 2011

Nr.
crt
Denumire act Conţinut Anexe Obs
1 Disp. 108 22.09.2011 privind convocarea in şedinţă de îndată a membrilor Consiliului Local Moşniţa Nouă    
2 Proiect de hotărâre privind  aprobarea predării în folosinţă gratuită către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a terenurilor aparţinând domeniului public al comunei Moşniţa Nouă, pe care se amplasează obiectivul de investiţie „Extindere reţea de alimentare cu apă în comuna Moşniţa Nouă, localitatea Moşniţa Nouă şi localitatea Moşniţa Veche”, pe perioada realizării proiectului    
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea predării în folosinţă gratuită către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a terenurilor aparţinând domeniului public al comunei Moşniţa Nouă, pe care se amplasează obiectivul de investiţie  „Extindere reţea canalizare menajeră în comuna Moşniţa Nouă, localitatea Moşniţa Nouă şi localitatea Moşniţa Veche”,  pe perioada realizării proiectului    
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate „Extindere reţea canalizare menajeră în localităţile Moşniţa Nouă şi Moşniţa Veche, comuna Moşniţa Nouă ”    
5 Proiect de hotărâre privind  aprobarea studiului de fezabilitate „Extindere reţea de alimentare cu apă în comuna Moşniţa Nouă,localitatea Moşniţa Nouă şi localitatea Moşniţa Veche, realizare staţie de pompare de ridicare de presiune ”    
6 Proces verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local Moşniţa Nouă    

 

28 septembrie 2011

Nr. crt Denumire act Conţinut Anexe Obs
1
Dispoziţia 
 
privind convocarea in sedinta extraordinara a membrilor Consiliului Local Mosnita Noua    
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2011    
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol al terenului înscris în C.F. nr.405094 Moşniţa Nouă,nr.cadastral 405094,în suprafaţă de 8744 mp,pe care s-a edificat ,, sala de sport cu nivel de practică sportivă competiţională locală ”din localitatea Moşniţa Nou    
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea recompensării persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani  Anexa  
5 Proces verbal al şedinţei extraordinare de consiliu din 12.04.2011    

 

 26 octombrie 2011

Nr.
crt
Denumire act Conţinut Anexe Obs
1 Disp.  .2011 privind convocarea in şedinţă  a membrilor Consiliului Local Moşniţa Nouă    
2 Proiect de hotărâre  privind aprobarea achiziţionării unei grape cu discuri semigrele şi a unui plug reversibil, în vederea întreţinerii păşunilor aflate în administrarea Primăriei Moşniţa Nouă    
3 Proiect de hotărâre  privind aprobarea instalării a câte unui sistem de încălzire centrală în cele două corpuri de clădire din curtea Şcolii cu clasele I-VIII Moşniţa Nouă şi în sediul vechi al Primăriei Moşniţa Nouă    
4 Proiect de hotărâre  privind aprobarea decontarii pe luna septembrie 2011 a cheltuielilor de transport la si de la locul de munca a personalului didactic care nu isi are domiciliul in localitatea in care isi desfasoara activitatea Anexa   
5 Proiect de hotărâre  privind aprobarea recompensării persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani sau 50 de ani de la încheierea căsătoriei    
 6 Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperarii Consiliului Local Moşniţa Nouă cu Asociaţia Culturală Sfântul Gheorghe din Urseni, în vederea editării şi publicării monografiei localităţii Urseni          
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol al terenurilor cu nr. cadastral A135-137/1/1 şi A135-137/1 rezultate în urma dezlipirii conform P.U.Z aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Moşniţa Nouă cu nr.105/2006 respectiv 18/2007        
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului înscris în C.F. nr.497 Urseni , nr.top 309/b/2/c/1/1/1/1/23, în suprafaţă de 1439 mp în proprietatea privată a comunei Moşniţa Nouă, iar ulterior dezlipirea lui în două parcele de 1000 şi 439 mp          
9 Proiect de hotărâre     privind aprobarea schimbării categoriei de folosinţă terenurilor identificate prin C.F. nr. 115,nr.top 693/9 şi nr.top 693/10 cu suprafaţa de 204 mp respectiv 106 mp din categoria ,,utilitate publică ” în categoria de folosinţă ,, curţi construcţii intravilan”         
10 Proiect de hotărâre privind aprobarea predarii in cadrul ,, Programului national de înnoire a parcului auto’’, a autoturismelor Dacia Berlina cu nr.de înmatricuare TM 10 PMN si Fiat Tempra cu număr de înmatriculare TM 10 PFV si achiziţionarea unui autoturism Dacia Logan pentru Primăria Moşniţa Nouă         
11 Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în suma de 4.000 lei d-nului Mada Bogdan,sportiv de performanţă la kaiac-canoe,din localitatea Urseni, în vederea participării la Jocurile Olimpice London 2012       
12 Proiect de hotărâre privind rezilierea unilaterală a contractului de concesiune cu nr. 1590/2004, beneficiar S.C. Mat – Horst S.R.L., încheiat în vederea concesionării terenului cu nr.cadastral Ps 139 şi Ps 145 din Moşniţa Nouă, pentru neplata redevenţei          
13 Proces verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă    

 

14 noiembrie 2011

Nr.
crt
Denumire act Conţinut Anexe Obs
1 Disp. 123 09.11.2011 privind convocarea in şedinţă extraordinară a membrilor Consiliului Local Moşniţa Nouă    
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării costurilor aferente funcţionării programului Bblionet în cadrul Primăriei Moşniţa Nouă,cu acces public gratuit la internet    
3 Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local Moşniţa Nouă cu S.C. Imobiliare şi Construcţii S.R.L. în vederea realizării unor investiţii care să asigure condiţiile tehnice necesare funcţionării unui sistem de clorinare şi pompare ce va determina explotarea forajului din localitatea Albina cu apă potabilă    
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Comunei Moşniţa Nouă la Pactul Primarilor (Covenant of Mayors) şi participarea Comunei Moşniţa Nouă la Proiectul “O abordare inclusivă, de la egal la egal, pentru implicarea conurbaţiilor şi aglomerărilor urbane largi din UE, pentru participarea la Pactul Primarilor” („An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide urban areas in participating to the CovenANT of Mayors”) – acronim CONURBANT, cod proiect IEE/ 10/380/SI 2.5894 7, finanţat de Comisia Europeană prin Programul Intelligent Energy Europe    
5 Proces verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local Moşniţa Nouă    

 

30 noiembrie 2011

Nr.
crt
Denumire act Conţinut Anexe Obs
1 Disp.  129 25.11.2011 privind convocarea in şedinţă  ordinară a membrilor Consiliului Local Moşniţa Nouă    
2 Proiect de hotărâre  privind aprobarea decontării pe luna octombrie 2011 a cheltuielilor de transport la si de la locul de munca a personalului didactic care nu îşi are domiciliul in localitatea in care îşi desfăşoară activitatea    
3 Proiect de hotărâre  privind aprobarea recompensării persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani sau 50 de ani de la încheierea căsătoriei  Anexa  
4 Proiect de hotărâre  privind aprobarea concesionării suprafeţei de 39,25 mp, cuprinsă în C.f. nr.125 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 679/1,Sad1,identificat în releveu ca farmacie veterinară, S.C. Dr. Bobic Narcis Sabin S.R.L., C.U.I. 28124777, în vederea desfăşurării activităţii medical veterinare    
5 Proiect de hotărâre  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2012    
 6 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. beneficiari Cicioc Vasile Daniel, Cicioc Maria, Lăzău Gavril, Lăzău Ecaterina    
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. beneficiari Niorba Vladimir, Rusneac Gheorghe, Rusneac Valentina    
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z beneficiari S.C. Tacoruis S.R.L.    
9 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z beneficiar Rotărescu Agneta Ecaterina     
10 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z beneficiar Morar Florian    
11 Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.Z beneficiari Bolos Daian, Roşca Neculai    
12 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Servicii Auto şi Dotări Aferente, beneficiari S.C. Imobiliaria S.R.L.    
13 Proces verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă    

 

21 decembrie 2011

Nr.
crt
Denumire act Conţinut Anexe Obs
1 Disp. 136 16.12.2011 privind convocarea in şedinţă  ordinară a membrilor Consiliului Local Moşniţa Nouă    
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului propriu al primarului comunei Moşniţa Nouă, conform Anexei nr.1 şi nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre  
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea decontarii pe luna noiembrie  2011 a cheltuielilor de transport la si de la locul de munca a personalului didactic care nu isi are domiciliul in localitatea in care isi desfasoara activitatea    
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii cu 1 an a contractului de comodat încheiat în vederea atribuirii în folosinţă gratuită a clădirii administrative în suprafaţă de 94 mp şi a terenului în suprafaţă de 1.000 mp din suprafaţa totală de 13322 mp cuprinse in C.F. nr. 1989 nr cadastral 429-430/2 Mosnita Veche , Asociaţiei Casa Rafa, în vederea amenajarii unui centru de zi pentru copii care frecventeaza şcolile publice din comuna Moşniţa Nouă    
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin finaciar minorului Mircea Eduard Andrei,în vederea efectuării unei intervenţii chirurgicale pentru vindecarea de tetrapareză spastică    
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea completării H.C.L. cu nr.144/2009 privind instutirea unor taxe locale speciale    
7 Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 28.586 lei din bugetul local al comunei,în vederea achiziţionării de veselă pentru Căminele Culturale din localităţile Albina, Moşniţa Veche şi Urseni    
8 Proces verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă    

 

Copyright © 2021 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.