Press "Enter" to skip to content

Ședințe de Consiliu Local 2014

Ședințe de consiliu local 2014

 1. joi, 30 ianuarie 2014
 2. miercuri, 26 februarie 2014
 3. miercuri, 26 martie 2014
 4. miercuri, 30 aprilie 2014
 5. miercuri, 28 mai 2014
 6. miercuri, 25 iunie 2014
 7. miercuri, 30 iulie 2014
 8. miercuri, 27 august 2014
 9. miercuri, 24 septembrie 2014
 10. miercuri, 29 octombrie 2014
 11. miercuri, 26 octombrie 2014
 12. miercuri, 17 decembrie 2014

 

30 ianuarie 2014

Nr. crt Denumire act Conţinut Anexe Obs
0 Disp.11/ 24.01.2014 privind convocarea in sedinta ordinară a membrilor Consiliului Local Moşniţa Nouă    
1 Proiect de hotărâre
privind aprobarea bugetului comunei Moşniţa Nouă pe anul 2014
 
2 Proiect de hotărâre
– compartiment funcţional în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moşniţa Nouă

   
3 Proiect de hotărâre
 
pentru modificarea H.C.L. cu nr.28/28.02.2008 privind stabilirea locaţiei pentru desfăşurarea activităţii Poliţiei Comunitare
 
4 Proiect de hotărâre
 
privind aprobarea redistribuirii stocului de alimente din Programul PEAD 2013, rămas nedistribuit după finalizarea etapei a I-a II-a (Listele suplimentare)
   
5 Proiect de hotărâre
 
privind   aprobarea „Planului de lucrări sau de acţiuni de interes local” care se vor efectua cu persoanele beneficiare de ajutor social
   
6 Proiect de hotărâre
 
privind aprobarea modificării H.C.L. cu nr. 107/2006 în sensul atribuirii în folosinţă gratuită şi a suprafeţei de 200 sau 201(după caz) mp teren concesionat, aferent celor 300 mp atribuiţi tinerilor din localitatea Moşniţa Nouă, în baza Legii 15/2003, în vederea construirii de locuinţă, conform tabelului anexat la prezenta hotărâre
   
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Moşniţa Nouă prin Consiliul Local Moşniţa Nouă la constituirea „Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş-APDT Timiş”    
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA  Anexa  
9 Proiect de hotărâre
 
privind aprobarea privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA
   
10 Proces verbal al şedinţei ordinare de consiliu din 30 ianuarie 2014    
 

 

Documente pentru şedinţa ordinară de consiliu din 26 februarie 2014

Documente pentru şedinţa ordinară de consiliu din 26 martie 2014

Documente pentru şedinţa ordinară de consiliu din 30 aprilie 2014

Documente pentru şedinţa ordinară de consiliu din 28 mai 2014

Documente pentru şedinţa ordinară de consiliu din 25 iunie 2014

Documente pentru şedinţa ordinară de consiliu din 30 iulie 2014

Documente pentru şedinţa ordinară de consiliu din 27 august 2014

Documente pentru şedinţa ordinară de consiliu din 24 septembrie 2014

Documente pentru şedinţa ordinară de consiliu din 29 octombrie 2014

Documente pentru şedinţa ordinară de consiliu din 26 noiembrie 2014

Documente pentru şedinţa ordinară de consiliu din 17 decembrie 2014

Copyright © 2021 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.