Press "Enter" to skip to content

Alocație de stat

 

ACTE NECESARE LA DEPUNEREA DOSARULUI PENTRU:
ALOCAŢIA DE STAT – LEGEA  61/1993 SI OUG  97/2007-
COPII NĂSCUŢI ÎN ROMÂNIA

1 Dosar plic care va conține:

 • CERERE TIP tipizatde la primărie;
 • CERTIFICAT DE NAŞTERE COPIL, copie și original;
 • BI/ CI PĂRINŢI, copie și original;
 • CERTIFICAT DE NAŞTERE COPIL/II AFLAȚI ÎN ÎNTREȚINERE, copie și original;
 • EXTRAS DE CONT, pentru virament bancar pe numele solicitantului alocaţiei, dacă se optează pentru virament bancar şi nu prin poştă;
 • 1 DOSAR PLIC.
Notă:
1. dosarul cu actele necesare se depune la primăria de domiciliu sau unde solicitantul are reședință;
2. plata se asigură lunar de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș pe bază de mandat poștal sau în cont personal.

 

COPII NĂSCUŢI ÎN  ŢĂRILE U.E.
1 Dosar plic care va contine:
 • CERERE TIP  tipizat de la primărie;
 • ANEXA I – tipizat (de la primărie) completată  cu majuscule şi CORECT (adică citind anexa să ne putem da seama dacă familia locuieşte încă în Spania, Italia, etc. , dacă lucrează sau nu, etc.);
 • CERTIFICAT DE NAŞTERE COPIL (românesc), copie și original;
 • ACT NAŞTERE  din statul membru U.E. în care s-a nascut copilul, copie și original;        
 • B.I./ C.I. ,C.I.P., ambii părinți, copie și original;
 • Dovada ca a solicitat si nu primeste / nu mai primeste  sau mai primeste drepturi pentru copii, din statul U.E.
  COPII DOCUMENTE DE ŞEDERE
  (rezidenţă) pt. membrii familiei (inclusiv copii), care nu trebuiesc traduse doar  semnate la primărie pt.  conformitate cu originalul (care trebuie prezentat la depunerea dosarului);
 • CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE, copie și original;
 • Copie xerox de pe contractul de muncă din străinătate – dacă este cazul;
 • Adeverinta de scolarizare sau de frecventare a gradinitei, cresei, in Romania, pentru familiile intoarse in tara, unde este cazul.
  EXTRAS DE CONT
  pentru virament bancar pe numele solicitantului alocaţiei, dacă se optează pentru virament bancar şi nu prin poştă;
 • Împuternicire de la notar din România sau de la ambasada statului unde are rezidenţă, pentru persoana din România care depune dosarul la primărie – dacă este cazul;

 

Notă:
1. dosarul cu actele necesare se depune la primăria de domiciliu sau unde solicitantul are reședință;
2. plata se asigură lunar de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș pe bază de mandat poștal sau în cont personal.
Copyright © 2021 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.