Press "Enter" to skip to content

Alocație de stat

 

ACTE NECESARE LA DEPUNEREA DOSARULUI PENTRU:
ALOCAŢIA DE STAT – LEGEA  61/1993 SI OUG  97/2007-
COPII NĂSCUŢI ÎN ROMÂNIA
 • CERERE TIP tipizat de la primărie;
 • CERTIFICAT DE NAŞTERE COPIL, copie și original;
 • BI/ CI PĂRINŢI, copie și original;
 • CERTIFICAT DE NAŞTERE COPIL/II AFLAȚI ÎN ÎNTREȚINERE, copie și original;
 • EXTRAS DE CONT, pentru virament bancar pe numele solicitantului alocaţiei, dacă se optează pentru virament bancar şi nu prin poştă;
 • 1 DOSAR PLIC.
 
Notă:
1. dosarul cu actele necesare se depune la primăria de domiciliu sau unde solicitantul are reședință;
2. plata se asigură lunar de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș pe bază de mandat poștal sau în cont personal.

 

COPII NĂSCUŢI ÎN  ŢĂRILE U.E.
 
 • CERERE TIP  tipizat de la primărie;
 • ANEXA I – tipizat (de la primărie) completată  cu majuscule şi CORECT (adică citind anexa să ne putem da seama dacă familia locuieşte încă în Spania, Italia, etc. , dacă lucrează sau nu, etc.);
 • CERTIFICAT DE NAŞTERE COPIL (românesc), copie și original;
 • ACT NAŞTERE  din statul membru U.E. în care s-a nascut copilul, copie și original;        
 • B.I./ C.I. ,C.I.P., ambii părinți, copie și original;
 • COPII DOCUMENTE DE ŞEDERE (rezidenţă) pt. membrii familiei (inclusiv copii), care nu trebuiesc traduse doar  semnate la primărie pt.  conformitate cu originalul (care trebuie prezentat la depunerea dosarului);
 • CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE, copie și original;
 • Copie xerox de pe contractul de muncă din străinătate – dacă este cazul;
 • EXTRAS DE CONT pentru virament bancar pe numele solicitantului alocaţiei, dacă se optează pentru virament bancar şi nu prin poştă;
 • Împuternicire de la notar din România sau de la ambasada statului unde are rezidenţă, pentru persoana din România care depune dosarul la primărie – dacă este cazul;
 • 1 DOSAR PLIC.
Notă:
1. dosarul cu actele necesare se depune la primăria de domiciliu sau unde solicitantul are reședință;
2. plata se asigură lunar de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș pe bază de mandat poștal sau în cont personal.
Copyright © 2019 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.