Press "Enter" to skip to content

Alocație pentru susținerea familiei – Legea 277-2011

CONDIŢII DE ACORDARE A ALOCAŢIILOR COMPLEMENTARE:

 • se acordă familiilor (căsătorite sau în concubinaj) care au în îngrijire copii preşcolari sau care urmează cursurile şcolare fără întrerupere sau abandon, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
 • să nu deţină bunuri imobile şi mobile peste cele prevăute în cererea şi declaraţia pe propria răspundere la cap.G;
 • să anunţe primarul,  în 10 zile, despre orice modificare intervenită în componenţa familiei, a veniturilor,  abandonul şcolar sau împlinirea vârstei de 18 ani a copiilor, de natură să modifice cuantumul acordat sau să-l anuleze, survenită în timpul acordării drepturilor. Modificarea intervenită este obligatoriu să fie anunţată în scris  prin depunerea la primărie unei cereri cu declaraţie pe propria răspundere şi actele doveditoare, în funcţie de situaţie pentru a fi operate modificările survenite în dosarul de plată. caz contrar dosarul va fi suspendat din plată şi se vor recupera sumele plătite necuvenit;

         acte necesare la depunerea dosarului pentru:

           

ALOCAŢIA  PENTRU SUSŢINEREA  FAMILIEI – legea 277/2010, HG 38/2011 cu modificările ulterioare

 • CERERE TIP tipizat – de la primărie;
 • Livret de familie (cei care nu-l deţin pot solicita eliberarea lui la Serviciul de Stare Civilă în baza actelor de identitate originale ale membrilor de familie ) – în original şi copie;
 • ACTELE DE STARE CIVILĂ ALE TUTUROR MEMBRILOR DE FAMILIE (certificate de naştere, Buletin Identitate/ Carte Identitate, Carte Identitate Provizorie, certificat de căsătorie, deces etc., după  caz,)
 • Adeverinţe de venituri (cu salariul  net de la locul de muncă), cupoane alte drepturi, etc. – în original;
 • Adeverinţe că nu au  venituri pentru părinţii care nu lucrează, de la Administraţia Finanţelor Publice Timişoara– în original;
 • Adeverință de la primări (registru agricol) cu suprafața de teren arabil ce o deține/nu deține în proprietate – pentru fiecare adult din familie;
 • Adeverinţa /le emise de şcoală  pentru copii de vârstă şcolară că urmează cursurile şcolare- în original;
 • Alte acte în funcţie de situaţie ( sentinţă:  plasament, adopţie, încredinţare, divorţ, declaraţii pe proprie răspundere că se/nu se gospodăresc împreună cu alte persoane din casă, etc) – în original și copie
 • Copie extras Carte Funciară
 • 1 DOSAR PLIC.

 

Notă:

1. dosarul cu actele necesare se depune la primăria de domiciliu sau unde solicitantul are reședință;

2. plata se asigură lunar de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș pe bază de mandat poștal sau în cont personal.

CUANTUMURI ALOCAȚIE DE SUSȚINEREA FAMILIEI

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII ALOCAŢIILOR COMPLEMENTARE

Copyright © 2021 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.