Press "Enter" to skip to content

Indemnizația pentru creșterea copilului, conform OUG 111_2010, modificata prin Legea 66_2016

 

CONDIŢII  DE ACORDARE A INDEMNIZAŢIEI

Indemnizaţii pentru copii: conform OUG 111/2010, modificata prin Legea 66/19.04.2016 

 

INDEMNIZAŢIE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI PÂNĂ LA  VÂRSTA DE  2/ 3 ANI
OUG 111/2010, modificata prin legea 66/2016 
Când solicitant este  MAMA  ŞI ARE STAGIU DE COTIZARE (şi a lucrat în ultimele 12 luni succesive în ultimele 24 luni)
SE POATE SOLICITA DIRECT STIMULENTUL DE INSERTIE din a 43 zi de la data nașterii copilului sau dupa terminarea concediului medical de maternitate
 • CERERE TIP tipizatde la primărie;
 • COPIE  XEROX DUPĂ CEREREA DE SOLICITAREA CONCEDIULUI PENTRU ÎNGRIJIREA COPILULUI, DEPUSĂ, ÎNREGISTRATĂ  ŞI AVIZATĂ FAVORABIL DE ANGAJATOR,care să fie cu  menţiunea  “conform cu originalul”, semnătura autorizată şi ştampila angajatorului în original;
 • Copie xerox de pe Anexa de suspendare a Contractului/Contractelor de Muncă și a tuturor activităților din care sunt obținute venituri;
 •  BI/ CI AMBII PĂRINŢI, copie și original;
 •  CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE PĂRINŢI, copie și original. Pentru părinţii necăsătoriţi se întocmeşte ancheta  socială conform HG 1291/2012;
 • CERTIFICAT DE NAŞTERE COPIL/II, copie și original;
 • ALTE ACTE ÎN FUNCŢIE DE SITUAŢIE (dovada stagiului de cotizare asimilat, unde e cazul, adeverinţă de la Administraţia finanţelor publice privind încetarea activităţii şi declaraţia privind  veniturile realizate pentru P.F.A. sau I.F., adeverinţă de absolvire la zi a şcolii sau diplomă de licenţă, sentinţă sau hotărâre de plasament, adopţie, după caz etc.);
 • LIVRET DE FAMILIE – după caz, copie și original;
 • EXTRAS DE CONT, pentru virament bancar pe numele solicitantului alocaţiei, dacă se optează pentru virament bancar şi nu prin poştă;
 • 1 DOSAR PLIC.
Art. 11. – Dreptul la concediul pentru creșterea copilului stabilit potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se acorda pe baza netransferabilă persoanelor ai căror copii se nasc începand cu data de 1 martie 2012, precum și celor aflate în situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2), începând cu aceasta data, în situația în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condițiile de acordare a acestuia, după cum urmează:
    a). cel puțin o luna din perioada totală a concediului de creștere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;
    b).  în situația în care persoana prevazută  la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia.”
Când solicitant este  MAMA ( şi se află în îngrijire copil anterior celui pt. care solicită dreptul)
 Nu se iau în calcul cele 42 de zile după naşterea copilului pentru stabilirea datei de intrare în ICC și
Pentru plata perioadei de suprapunere a plăților după nașterea celui de al doilea  copil se depune ocerere de plata suprapunerii cu copie CI parinte  si CN copil, la AJPIS TIMIS, str. MERCY nr.1-2
SE POATE SOLICITA DIRECT STIMULENTUL DE INSERTIE dupa terminarea concediului de crestere a primului copil
 • CERERE TIP tipizatde la primărie;
 • ADEVERINŢĂ  DE LA AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE  SOCIALĂ, unde se află în concediu pentru creșterea copilului;
 •  COPIE  XEROX DUPĂ CEREREA DE SOLICITAREA CONCEDIULUI PENTRU ÎNGRIJIREA COPILULUI, DEPUSĂ, ÎNREGISTRATĂ  ŞI AVIZATĂ FAVORABIL DE ANGAJATOR,care să fie cu  menţiunea  “conform cu originalul”, semnătura autorizată şi ştampila angajatorului în original;
 • BI/ CI AMBII PARINTI, copie și original;
 • CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE PĂRINŢI, copie și original. Pentru părinţii necăsătoriţi se întocmeşte ancheta  socială conform HG 1291/2012;
 • CERTIFICAT DE NAŞTERE COPIL/II, copie și original;
 • ALTE ACTE ÎN FUNCŢIE DE SITUAŢIE (dovada stagiului de cotizare asimilat, unde e cazul, adeverinţă de la Administraţia finanţelor publice privind încetarea activităţii şi declaraţia privind  veniturile realizate pentru P.F.A. sau I.F., adeverinţă de absolvire la zi a şcolii sau diplomă de licenţă, sentinţă sau hotărâre de plasament, adopţie, după caz etc.);
 • LIVRET DE FAMILIE – după caz, copie și original;
 • EXTRAS DE CONT, pentru virament bancar pe numele solicitantului alocaţiei, dacă se optează pentru virament bancar şi nu prin poştă;
 • 1 DOSAR PLIC.
Art. 11. – Dreptul la concediul pentru creșterea copilului stabilit potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se acorda pe baza netransferabilă persoanelor ai căror copii se nasc începand cu data de 1 martie 2012, precum și celor aflate în situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2), începând cu aceasta data, în situația în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condițiile de acordare a acestuia, după cum urmează:
 1.  cel puțin o luna din perioada totală a concediului de creștere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;
 2.  în situația în care persoana prevazută  la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia.”
INDEMNIZATIE PENTRU CRESTEREA COPILULUI PÂNĂ  LA 2/3 ANI
CONFORM OUG 111/2010, modificata prin legea 66/2016  
Când solicitant este TATA CU STAGIU DE COTIZARE
SE POATE SOLICITA DIRECT STIMULENTUL DE INSERTIE din a 43 zi de la data nasterii copilului sau dupa terminarea concediului medical de maternitate si daca mama nu a lucrat si nu a beneficiat de concediu de maternitate, de la data nasterii copilului
 • CERERE TIP tipizatde la primărie;\
 • COPIE  XEROX DUPĂ CEREREA DE SOLICITAREA CONCEDIULUI PENTRU ÎNGRIJIREA COPILULUI, DEPUSĂ, ÎNREGISTRATĂ  ŞI AVIZATĂ FAVORABIL DE ANGAJATOR,care să fie cu  menţiunea  “conform cu originalul”, semnătura autorizată şi ştampila angajatorului în original;
 • Copie xerox de pe Anexa de suspendare a Contractului/Contractelor de Muncă și a tuturor activităților din care sunt obținute venituri;
 • ADEVERINȚĂ DE LA ANGAJATOR cu perioada concediului de maternitate (de sarcină și lăuzie),  dacă mama a avut concediu de maternitate  sau DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE a mamei că nu a lucrat și nu a beneficiat de concediu medical sarcină și lăuzie;
     –   BI/ CI AMBII PĂRINŢI, copie și original;
 • CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE PĂRINŢI, copie și original. Pentru părinţii necăsătoriţi se întocmeşte ancheta  socială conform HG 1291/2012;
 • CERTIFICAT DE NAŞTERE COPIL/II, copie și original;
 • ALTE ACTE ÎN FUNCŢIE DE SITUAŢIE (dovada stagiului de cotizare asimilat, unde e cazul, adeverinţă de la Administraţia finanţelor publice privind încetarea activităţii şi declaraţia privind  veniturile realizate pentru P.F.A. sau I.F., adeverinţă de absolvire la zi a şcolii sau diplomă de licenţă, sentinţă sau hotărâre de plasament, adopţie, după caz etc.);
 • LIVRET DE FAMILIE – după caz, copie și original;
 • EXTRAS DE CONT, pentru virament bancar pe numele solicitantului alocaţiei, dacă se optează pentru virament bancar şi nu prin poştă;
 • 1 DOSAR PLIC.
Art. 11. – Dreptul la concediul pentru creșterea copilului stabilit potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se acorda pe baza netransferabilă persoanelor ai căror copii se nasc începand cu data de 1 martie 2012, precum și celor aflate în situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2), începând cu aceasta data, în situația în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condițiile de acordare a acestuia, după cum urmează:
 1.  cel puțin o luna din perioada totală a concediului de creștere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;
 2.  în situația în care persoana prevazută  la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia.”
INDEMNIZATIE PENTRU CRESTEREA COPILULUI PÂNĂ  LA 2/3 ANI
CONFORM OUG 111/2010, modificata prin legea 66/2016 
Când solicitant este celălalt părinte (TATA) pentru 1 LUNĂ când are stagiu de cotizare 12 luni succesive în ultimele 24 luni înainte de nașterea copilului
SE POATE SOLICITA DIRECT STIMULENTUL DE INSERTIE din a 43 zi de la data nasterii copilului sau dupa terminarea concediului medical de maternitate si daca mama nu a lucrat si nu a beneficiat de concediu de maternitate, de la data nasterii copilului
 • CERERE TIP tipizatde la primărie;
 • COPIE  XEROX DUPĂ CEREREA DE SOLICITAREA CONCEDIULUI PENTRU ÎNGRIJIREA COPILULUI, DEPUSĂ, ÎNREGISTRATĂ  ŞI AVIZATĂ FAVORABIL DE
 • Decizie de reincepere a activitatii mamei 
 • ANGAJATOR,care să fie cu  menţiunea  “conform cu originalul”, semnătura autorizată şi ştampila angajatorului în original;
 • ADEVERINŢA TIP- COMPLECTATĂ DE ANGAJATOR- ANEXA NR. 2 LA INSTRUCTIUNI (cu stagiul de cotizare);
 • Copie xerox de pe Anexa de suspendare a Contractului/Contractelor de Muncă și a tuturor activităților din care sunt obținute venituri;
 •  BI/ CI AMBII PĂRINŢI, copie și original;
 • CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE PĂRINŢI, copie și original. Pentru părinţii necăsătoriţi se întocmeşte ancheta  socială conform HG 1291/2012;
 • CERTIFICAT DE NAŞTERE COPIL/II, copie și original;
 • ALTE ACTE ÎN FUNCŢIE DE SITUAŢIE (dovada stagiului de cotizare asimilat, unde e cazul, adeverinţă de la Administraţia finanţelor publice privind încetarea activităţii şi declaraţia privind  veniturile realizate pentru P.F.A. sau I.F., adeverinţă de absolvire la zi a şcolii sau diplomă de licenţă, sentinţă sau hotărâre de plasament, adopţie, după caz etc.);
 • LIVRET DE FAMILIE – după caz, copie și original;
 • EXTRAS DE CONT, pentru virament bancar pe numele solicitantului alocaţiei, dacă se optează pentru virament bancar şi nu prin poştă;
 • 1 DOSAR PLIC.
Art. 11. – Dreptul la concediul pentru creșterea copilului stabilit potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se acorda pe baza netransferabilă persoanelor ai căror copii se nasc începand cu data de 1 martie 2012, precum și celor aflate în situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2), începând cu aceasta data, în situația în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condițiile de acordare a acestuia, după cum urmează:
 1.  cel puțin o luna din perioada totală a concediului de creștere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;
 2.  în situația în care persoana prevazută  la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia.”
CONDIŢII  DE ACORDARE A  STIMULENTULUI  DE INSERŢIE  2013
CONFORM  art.7/ OUG 111/2010 şi modificata prin legea 66/2016 
SE POATE SOLICITA DIRECT STIMULENTUL DE INSERTIE fără intrare în concediu de îngrijire a copilului
 • domicilul stabil sau reşedinţa în comuna Moşniţa-Nouă;
 • să fi lucrat anul anterior naşterii, adică stagiu de cotizare de 12 luni în ultimele 24 luni anterior datei naşterii copilului sau stagiu asimilat (ex: şomaj, concedii medicale sau maternitate, indemnizaţie creştere copil, concedieri colective, beneficiar pensie invaliditate, absolvent cursuri universitare cu diplomă de licenţă sau adeverinţă, militar în termen;
 • dosarul se depune la primărie în termen de maxim 60 de zile lucrătoare de la data solicitării, după terminarea concediului de maternitate (adică sarcină şi lăuzie respectiv 126 zile, dar nu mai devreme de a- 43 a  zi de la data  naşterii copilului) dacă se solicită direct stimulentul de inserție, dacă dosarul se depune peste termenul anterior menționat  (60 zile) stimulentul se solicită şi se primeşte din luna depunerii dosarului;
 • pentru opţiunea de  1 an de indemnizaţie creştere copil, reluarea activităţii la locul de muncă pentru a  solicita sitmulentul de inserţie trebuie să se facă înainte de împlinirea vârstei de un an a copilului, iar pentru opţiunea de  2 ani de indemnizaţie creştere copil, reluarea activităţii la locul de muncă pentru a  solicita sitmulentul de inserţie trebuie să se facă după  împlinirea vârstei de 1 an a copilului;
 • dacă părintele care a solicitat primul indemnizația pentru creșterea copilului până împlinirea vârstei de 1 an a copilului sau  doi ani își reia activitatea înainte cu cel puțin 3 luni de împlinirea vârstei de 1 an a copilului sau înainte cu cel puțin 6 luni de împlinirea vârstei de 2 ani a copilului, anulează obligativitatea celuilat părinte de a solicita cel puțin o lună indemnizație pentru creșterea copilului și pe perioada rămasă până la împlinirea vârstei de doi ani a copilului se poate solicita printr-un nou dosar plata stimulentului de inserție;
 • pentru părinţii necăsătoriţi se întocmeşte ancheta socială conform HG 1291/2012
ACTE NECESARE PENTRU  STIMULENTUL DE INSERŢIE  PENTRU CRESTEREA COPILULUI PÂNĂ la 1 an sau 2 ani
 • CERERE TIP tipizatde la primărie;
 • ADEVERINŢA TIP- COMPLECTATĂ DE ANGAJATOR- ANEXA NR. 2 LA INSTRUCȚIUNI (cu stagiul de cotizare) – când se solicită direct stimulentul;
 • ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE ANGAJATOR din care să rezulte că și-a reluat activitatea începând cu data de …..
 • ACTUL ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE MUNCĂ de reluare a activităţii,  sau CĂ LUCREAZĂ ŞI ÎN PREZENT FĂRĂ ÎNTRERUPERE (pt. tata), când se solicită direct stimulentul;
 •  ADEVERINȚĂ DE LA ANGAJATOR cu perioada concediului de maternitate (de sarcină și lăuzie),  dacă mama a avut concediu de maternitate  sau DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE a mamei că nu a lucrat și nu a beneficiat de concediu medical sarcină și lăuzie;
     –   BI/ CI AMBII PĂRINŢI, copie și original;
     –   CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE PĂRINŢI, copie și original. Pentru părinţii necăsătoriţi se întocmeşte ancheta  socială conform HG 1291/2012;
 • CERTIFICAT DE NAŞTERE COPIL/II, copie și original;
 • LIVRET DE FAMILIE – după caz, copie și original;
 • EXTRAS DE CONT, pentru virament bancar pe numele solicitantului alocaţiei, dacă se optează pentru virament bancar şi nu prin poştă;
 • 1 DOSAR PLIC.
Notă:
1. dosarul cu actele necesare se depune la primăria de domiciliu sau unde solicitantul are reședință;
2. plata se asigură lunar de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș pe bază de mandat poștal sau în cont personal.

 

Copyright © 2021 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.