Press "Enter" to skip to content

Obținerea ajutorului de încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri

 

ACTELE NECESARE CARE SE DEPUN  CU CEREREA PENTRU OBŢINEREA
AJUTORULUI PENTRU  ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI – OUG 70/2011
  • ACTELE DE STARE CIVILĂ ALE TUTUROR MEMBRILOR DE FAMILIE (certificate de naştere, Buletin Identitate/ Carte Identitate, Carte Identitate Provizorie, certificat de căsătorie, deces etc., după  caz,)
  • COPIE XEROX DE PE ACTELE DE ÎNCREDINŢARE, PLASAMENT, TUTELĂ, ADOPȚIE MINOR – unde este cazul;
  • ACTE  DOVEDITOARE  PRIVIND  VENITUL TUTUROR MEMBRILOR DE FAMILIE OBȚINUT ÎN LUNA ANTERIOARĂ DEPUNERII CERERII: adeverință cu salariu net (cu specificarea clară a orelor suplimentare și a bonurilor de masă sau a primelor – unde e cazul), toate cupoanele de: pensii, alocații de sprijin, ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, indemnizații, alocații de stat, burse, rente viagere, sau alte venituri – din luna anterioara depunerii cererii – dupa caz
  • EXTRAS DE CARTE FUNCIARA  pentru casa și grădina și pentru extravilan – actualizat, CONTRACT DE ÎNCHIRIERE LOCUINȚĂ, CERTIFICAT MOȘTENITOR, CONTRACT VÂNZARE-CUMPĂRARE  pentru uzufruct viager, etc. – după caz;
  • ADEVERINŢĂ DE LA PRIMĂRIE (registru agricol) CU SUPRAFAŢA DE  TEREN ARABIL CE O  DEŢINE/ NU DEŢINE ÎN PROPRIETATE ŞI DACĂ ARE SUBVENŢIE APIA (declaraţie cu motivul pentru care nu se lucrează terenul) – pentru fiecare adult din familie;
  • COPIE XEROX de pe talonul mașinii;
  • ÎMPUTERNICIRE   NOTARIALĂ  DIN PARTEA PROPRIETARULUI CASEI,  pentru persoanele care locuiesc cu titlu gratuit;
  • Ultima factură emisă de firma de distribuţie gaze naturale  sau de curent electric, după caz.
            Notă:
                   1. dosarul cu actele necesare se depune la primăria de domiciliu sau unde solicitantul are reședință;
   2. plata se face la casieria primăriei de domiciliu, iar banii sunt asigurați de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș.
Copyright © 2021 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.