Press "Enter" to skip to content

Obținerea ajutorului social acordat în baza legii 416_2001, modificată

ACTELE NECESARE CARE SE DEPUN PENTRU OBŢINEREA
AJUTORULUI  SOCIAL ACORDAT ÎN BAZA LEGII 416/2001, MODIFICATĂ
 • ADEVERINŢĂ DE VENIT (de la Administraţia Financiară Timişoara din P-ţa 700), pentru persoanele adulte, apte de muncă sau copiii în vârstă de peste 16 ani care nu mai merg la şcoală;
 • CERTIFICAT MEDICAL ( de la medicul specialist în medicina muncii pentru personale adulte şi copiii peste 16 ani inapte de muncă din punct de vedere medical);
 • ADEVERINŢĂ DE LUARE ÎN EVIDENŢĂ LA ŞOMAJ  CĂ SE AFLĂ ÎN CĂUTAREA UNUI   
   LOC DE MUNCĂ (pentru persoanele adulte apte de muncă sau copiii în vârstă de peste 16 ani  care nu mai merg la şcoală şi care se depun la dosar din 3 în 3 luni)
                        – nu trebuie să prezinte adeverinţe de la AJOFM (şomaj) femeile care au în îngrijire copii cu vârsta sub 7 ani sau persoanele care deţin Cerificat medical de incapacitate de la Comisia de evaluare a capacităţii de muncă din cadrul Casei de Pensii;
 
 • ACTELE DE STARE CIVILĂ ALE TUTUROR MEMBRILOR DE FAMILIE (certificate de naştere, Buletin Identitate/ Carte Identitate, Carte Identitate Provizorie, certificat de căsătorie, deces etc., după  caz,)
 • ACTELE DE PROPRIETATE ASUPRA LOCUINŢEI (sau declaraţie pe proprie răspundere că nu deţine acte sau locuinţă – după caz)
 • ADEVERINŢĂ DE LA PRIMĂRIE (registru agricol) CU SUPRAFAŢA DE  TEREN ARABIL CE O  DEŢINE/ NU DEŢINE ÎN PROPRIETATE ŞI DACĂ ARE SUBVENŢIE APIA (declaraţie cu motivul pentru care nu se lucrează terenul) – pentru fiecare adult din familie;
 • ADEVERINŢĂ DE ŞCOLARIZARE/SAU NU (pentru copiii de vârstă şcolară cu menţiunea dacă beneficiază sau nu de bursă şcolară care nu are caracter social);
 • CUPON ALOCAŢIE DE STAT (unde e cazul);
 • CUPOANE VENITURI (cupon pensie, şomaj, alte venituri din drepturi şi indemnizaţii etc);
 • CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP ( – unde e cazul);
 • SENTINŢE CIVILE (de divorţ, de executare a unei pedepse privative de libertate, plasament, încredinţare, adopţie, tutelă, etc, (unde e cazul);
 • ALTE ACTE SAU DECLARAŢII PE PROPRIE RĂSPUNDERE PENTRU SITUAŢIILE SPECIALE (la solicitarea primăriei pentru verificarea situaţiei ).
Notă:
1. actele necesare se depune la primăria de domiciliu sau unde solicitantul are reședință;
2. plata se asigură lunar de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș pe bază de mandat poștal sau în cont personal.
 
Copyright © 2021 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.