Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Stema comunei Moșnița Nouă

Guvernul României

Hotărârea nr. 897/2014 privind aprobarea stemei comunei Moşniţa Nouă, judeţul Timiş

În vigoare de la 29.10.2014 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 787 din 29.10.2014.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic.

(1) Se aprobă stema comunei Moşniţa Nouă, judeţul Timiş, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
Victor-Viorel PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
regionale şi administraţiei publice,
Nicolae-Liviu DRAGNEA

Bucureşti, 15 octombrie 2014.
Nr. 897.
ANEXA Nr. 1

STEMA 
comunei Moşniţa Nouă, judeţul Timiş

ANEXA Nr. 2
DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Moşniţa Nouă, judeţul Timiş

Descrierea stemei

Stema comunei Moşniţa Nouă, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.

În partea superioară, în dreapta, în câmp roşu, se află o barză de aur păşind spre dreapta.

În partea superioară, în stânga, în câmp albastru, se află un vânător păşind spre stânga, văzut din semiprofil, care ocheşte cu o puşcă cu cocoş, pe deasupra unei căprioare care sare spre stânga, totul de aur. Vânătorul este echipat în ţinuta secolul al XVIII-lea cu tricorn pe cap, redingotă descheiată având mâneci cu manşetă şi buzunar, vestă şi cizme răsfrânte. La vestă, mâneci şi redingotă, se văd nasturii dispuşi în şir în număr de 8, 2, 11.

În partea inferioară, în dreapta, în câmp albastru, se află un pom dezrădăcinat de care se sprijină un urs orientat spre dreapta, totul de aur.

În partea inferioară, în stânga, în câmp roşu, se află o albină de aur.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Cele patru cartiere indică faptul că localitatea se compune din patru sate şi reprezintă ecosistemul complex al rezervaţiei, principalul obiectiv fiind protejarea berzei albe.

Vânătorul şi căprioara reprezintă elemente preluate de pe sigiliul localităţii Moşniţa Veche, iar ursul şi pomul sunt elemente preluate de pe sigiliul localităţii Urseni.

Albina simbolizează satul cu acelaşi nume care a fost autoatribuit din recunoştinţă faţă de banca “Albina”, care a ajutat coloniştii veniţi în zonă la ridicarea caselor şi a căror ocupaţie, care se practică încă, era boştinăritul.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.