Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Termenele de plată ale impozitelor

1.Termene de plată pentru impozitul/taxa pe clădiri

    Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

   Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de catre contribuabili persoane fizice, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%, iar pentru persoane juridice, de 5%.

    Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

 2.Termene de plată pentru impozitul/taxa pe teren

     Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

    Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de catre contribuabili persoane fizice , până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%, iar pentru persoane juridice, de 5%. Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat.

 3.Termene de plată pentru impozitul/taxa pe mijloacele de transport.

     Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

    Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de catre contribuabili persoane fizice, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%, iar pentru persoane juridice, de 5%.

    Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

   Deţinătorii, persoane fizice sau juridice străine, care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport in România, în conditiile legii, au obligaţia să achite integral, la data solicitării, impozitul datorat pentru perioada cuprinsa între data de intâi a lunii următoare celei în care se înmatriculează şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv.

    In situatia in care inmatricularea priveste o perioada care depaseste data de 31 decembrie a anului fiscal in care s-a solicitat inmatricularea, detinatorii prevazuti la alin. (3) au obligatia sa achite integral impozitul pe mijlocul de transport, pana la data de 31 ianuarie a fiecărui an, astfel:

a) in cazul in care inmatricularea priveste un an fiscal, impozitul anual;

b) in cazul in care inmatricularea priveste o perioadă care se sfarseste înainte de data de 1 decembrie a aceluiasi an, impozitul aferent perioadei cuprinse intre data de 1 ianuarie si data de intai a lunii urmatoare celei in care expira inmatricularea.

 4.Termene de plată pentru taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate

     Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se varsa la bugetul local, lunar pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestarii servicii de reclama si publicitate.

 5.Termene de plată pentru taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate

     Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se plăteşte anual, anticipat sau trimestrial, in patru rate egale, pana la datele de 15 mertie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv.

 6.Termene de plată pentru impozitul pe spectacole

    Impozitul pe spectacole se plăteşte la bugetul local al unutatii administrativ-teritoriale in raza careia are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva. Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar la data de 15, inclusiv a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.

 7.Termene de plată pentru taxa hotelieră

     Unitatile de cazare au obligatia de a varsa taxa hoteliera la bugetul local, lunar, pana la data de 10 , inclusiv, a lunii urmatoare celei in care s-a colectat taxa hoteliera de la persoanele care au platit cazarea.