Press "Enter" to skip to content

Anunțuri publice

Anunțuri 2018

1. Anunț public privind elaborarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Compartimentului de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Moșnița Nouă

2. Anunț public privind conferirea post-mortem a titlului de „Cetățean de onoare” al Comunei Moșnița Nouă celor șase delegați la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918

 

Anunțuri 2017

1.Anunț public privind elaborarea proiectului de buget al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2017.

 

2.Anunț public privind elaborarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea unor reglementări urbanistice și indicatori teritoriali ogligatorii pentru dezvoltării urbane din extravilanul comunei Moșnița Nouă.

 

3.Anunț public privind elaborarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul comunei Moșnița Nouă, pe anul 2017.

 

4.Anunț public privind elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentației în vederea elaborării unui Plan Urbanistic Zonal pentru terenul cu nr. cadastral NGL 166 situat în Moșnița Nouă, cu destinația de Parc cu Acces Public Nelimitat.

 

5.Anunț public privind elaborarea proiectului privind principiile de proiectare corespunzătoare mansardelor.

        – Referat

 

6. Anunt public privind elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organziare si functionare a Salii de Sport din Comuna Mosnita Noua.

 

7. Anunt public privind elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organziare si functionare a parcurilor si locurilor de joaca din Comuna Mosnita Noua.

 

8. Anunt public privind elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea intocmirii documentatiei in vederea elaborarii unui Plan Urbanistic Zonal pentru terenul cu nr. cadastral NGL 166 situat in Mosnita Noua, cu destinatia zona de agrement si de recreere.

 

9. Anunț public privind retragerea dreptului de folosință gratuită și a dreptului de concesiune după caz, asupra terenului atribuit în baza Legii 15 / 2003, în localitățile Moșnița Veche, Urseni și Albina beneficiarilor cuprinși în anexele nr. 1 – 3 la prezenta hotărâre pentru nerespectarea obligației de a începe construirea locuinței în termen de 1 an de la data atribuirii.

         – liste terenuri

 

10. Anunt public privind elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Utilizare al Pietei Volante din Mosnita Noua.

11. Anunț public privind elaborarea proiectului de hotărâre privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorării impozitului cu 500% pentru terenurile agricole nelucrate 2 ani consecutiv și cu până la 500% la clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilanul Comunei Moșnița Nouă. 

 

Copyright © 2018 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.