Press "Enter" to skip to content

Anunțuri publice

Anunțuri 2019

COMUNICAT privind situația livării de mâncare în condiții improprii:

Consiliul de Administrație al școlii a răspuns prompt la chemarea domnului primar și a directorului școlii într-o ședință de urgență pentru a analiza și a stabili o soluție pentru situația critică
În urma verificărilor s-a descoperit în documentațiile dosarului de achiziție faptul că firma cu pricina a fost adjudecată în urma criteriilor stabilite de consiliul director, consiliu din care fac parte: părinți, cadre didactice, consilieri locali și primarul. Dosarul în speță a fost dezbătut astăzi în plenul Consiliului Director și s-a ajuns la următoarea concluzie: firma respectivă a fost clasată drept câștigătoare ca urmare a aprobării și a degustării pe o anumită perioadă de timp a produselor prezentate de trei firme, printre care și cea în cauză, de către persoane desemnate de consiliul de administrație.

Cazul este de o gravitate maximă și se tratează ca atare. Urmează a se lua măsuri drastice cu privire la firma de catering.
Doamna director a încetat începând cu ziua de ieri orice fel de colaborare cu firma în cauză, făcând și demersurile necesare în vederea bunului mers a actului instituțional. Astăzi, în Consiliul Director s-a hotărât rezilierea contractului inițial și aprobarea unui contract provizoriu pentru o perioadă interimară cu o altă firmă, stabilindu-se totodată și o comisie desemnată din Consiliul Director pentru monitorizarea activității firmei nou contractate, identificarea locației acesteia, precum și asigurarea în ceea ce privește condițiile în care firma își desfășoară activitatea.
Școala urmează să întreprindă toate demersurile și procedurile legale pentru a începe noua colaborare. Documentele cu privire la acest caz se găsesc în instituția de învățământ și sunt foarte elocvente. Regretăm aceste grave întâmplări care au creat neplăceri de toate părțile, totodată asigurăm tot concursul și bunele intenții în numele instituțiilor pe care le reprezentăm în remedierea situației.

Acum, asigurată fiind colaborarea provizorie cu noua firmă, care este verificată amănunțit, ne ocupăm intens pentru a face demersurile necesare în vederea tragerii la răspundere a societății comerciale care poarta vina celor întâmplate.

 

Anunt public privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pe anul 2020.

 

Anunt public privind aprobarea taxelor de acces tonaj si regulamentului pentru eliberarea si folosirea autorizatiilor de acces tonaj privind stabilirea conditiilor de acces a autovehiculelor cu masa maxima autorizata de peste 3,5 tone pe strazile si drumurile din Comuna Mosnita Noua.

 

Anunț public privind elaborarea proiectului de hotărâre pentru modificarea art. 1 a H.C.L cu nr. 79/2011 privind stabilirea taxelor locale pentru cosirea vegetației

 

Anunț public privind Completarea, depunerea și transmiterea declarației unice pentru anul 2019

 

 

Anunt public pentru elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Moșnița Nouă, pentru anul 2019.

 

Anunț public privind întreruperea furnizării de energie electrică,  în data de 17.01.2019.

 

Anunț public privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la Nivelul Comunei Moșnița Nouă pentru perioada 2018 – 2023

Anunțuri 2018

Anunț public privind aprobarea limitării vitezei autovehiculelor prin amplasarea unui semn de circulație cu 30km/h și interzicerea circulației atelajelor de orice fel, tractate de animale în localitatea Moșnișa Veche, str. Bisericii

Anunț public privind elaborarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Compartimentului de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Moșnița Nouă

Anunț public privind conferirea post-mortem a titlului de „Cetățean de onoare” al Comunei Moșnița Nouă celor șase delegați la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918

 

Anunțuri 2017

1.Anunț public privind elaborarea proiectului de buget al comunei Moșnița Nouă, pe anul 2017.

 

2.Anunț public privind elaborarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea unor reglementări urbanistice și indicatori teritoriali ogligatorii pentru dezvoltării urbane din extravilanul comunei Moșnița Nouă.

 

3.Anunț public privind elaborarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul comunei Moșnița Nouă, pe anul 2017.

 

4.Anunț public privind elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentației în vederea elaborării unui Plan Urbanistic Zonal pentru terenul cu nr. cadastral NGL 166 situat în Moșnița Nouă, cu destinația de Parc cu Acces Public Nelimitat.

 

5.Anunț public privind elaborarea proiectului privind principiile de proiectare corespunzătoare mansardelor.

        – Referat

 

6. Anunt public privind elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organziare si functionare a Salii de Sport din Comuna Mosnita Noua.

 

7. Anunt public privind elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organziare si functionare a parcurilor si locurilor de joaca din Comuna Mosnita Noua.

 

8. Anunt public privind elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea intocmirii documentatiei in vederea elaborarii unui Plan Urbanistic Zonal pentru terenul cu nr. cadastral NGL 166 situat in Mosnita Noua, cu destinatia zona de agrement si de recreere.

 

9. Anunț public privind retragerea dreptului de folosință gratuită și a dreptului de concesiune după caz, asupra terenului atribuit în baza Legii 15 / 2003, în localitățile Moșnița Veche, Urseni și Albina beneficiarilor cuprinși în anexele nr. 1 – 3 la prezenta hotărâre pentru nerespectarea obligației de a începe construirea locuinței în termen de 1 an de la data atribuirii.

         – liste terenuri

 

10. Anunt public privind elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Utilizare al Pietei Volante din Mosnita Noua.

11. Anunț public privind elaborarea proiectului de hotărâre privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorării impozitului cu 500% pentru terenurile agricole nelucrate 2 ani consecutiv și cu până la 500% la clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilanul Comunei Moșnița Nouă. 

 

Copyright © 2019 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.