Press "Enter" to skip to content

Avize de oportunitate

Nr.

crt.

Aviz de oportunitate Amplasament Beneficiar Proiectant Documentație
2016
1.

Nr. 17.264/

28.10.2016

Comuna Moșnița Nouă,

sat Moșnița Veche,

C.F. nr. 419136,

Nr. cad. A 115/1

Cristinel IRINOIU

Gabriela IRINOIU

Ioan Romulus FRĂSIE

Anamaria FRĂSIE

S.C. Atelier CAAD S.R.L

1. Memoriu tehnic

2. Încadrare în zonă

3.Plan – situația existentă

4. Plan – reglementări urbanistice

5. Plan – proprietatea asupra terenurilor

6. Plan – propuneri de mobilare

7. Plan – studiu de cvartal

8. Imagini tridimensionale propunere mobilare

2 Nr. 18.444/ 28.10.2016

Comuna Moșnița Nouă,

sat Moșnița Veche,

C.F. nr. 418284,

Nr. cad. 418284

Claudiu RAD-LOHĂNEL

Monica RAD-LOHĂNEL

S.C. MELVIN S.R.L.

1. Încadrare în P.U.Z. Director

2. Plan – situația existentă

3. Plan – reglementări urbanistice

3

Nr. 18.446/

28.10.2016

Comuna Moșnița Nouă,

sat Moșnița Veche,

C.F. nr. 418427,

Nr. cad. A92/1/30,

respectiv

C.F. nr. 418428,

Nr. cad. A92/1/31

Ioța MAXIM

Srebrenca MAXIM

Traian CIUCUR

S.C. MELVIN S.R.L.

1. Încadrare în P.U.G.

2. Plan – situația existentă

3. Plan – reglementări urbanistice

2017
1 Nr. 483 / 25.01.2017

Comuna Moșnița Nouă,

sat Urseni,

C.F. nr. 407155,

Nr. cad. 407155 (A 596/9)

Gafton CIURUȘ S.C. MELVIN S.R.L.

1. Memoriu tehnic

2. Încadrare în zonă

3.Plan – situația existentă

4. Plan – reglementări urbanistice

5. Plan – studiu de cvartal

6. Panou

2 Nr. 457 / 25.01.2017

Comuna Moșnița Nouă,

sat Albina,

C.F. nr. 401962

Nr. cad. 401962 (A 723/4)

Vasile MUNGIU

Marioara MUNGIU

Iulia DAN

Miodrag KOHN

Ozana Maria KOHN

Gabriel Adrian KOLLER

Eniko Ilonka KOLLER

S.C. MS-CAD S.R.L.

1. Memoriu tehnic

2. Încadrare în PUZ Director

3.Plan – încadrare în PUG

4. Plan de situație

5. Plan – reglementări urbanistice

 

3 20.494 / 25.01.2017

Comuna Moșnița Nouă,

sat Moșnița Nouă,

C.F. nr. 401439,

Nr. cad. 401439 (A107/3/b/1),

respectiv,

C.F. nr. 417617,

Nr. cad. 417617 (A107/3/b/2)

Ana-Maria AL ABBOUD

Ana-Sorina AL ABBOUD

Mohamed ABBOUD

Avram FLOREA

Aurelia FLOREA

S.C. Atelier CAAD S.R.L.

1. Memoriu tehnic

2. Plan de încadrare în zonă

3.Plan situația existentă

4. Plan – reglementări urbanistice

5. Proprietate asupra terenurilor

6. Propuneri de mobilare

7. Studiu de cvartal

8. Imagini tridimensionale propunere mobilare

4 9 / 11.07.2017

Comuna Moșnița Nouă,

sat Moșnița Nouă,

C.F. nr. 401439,

Nr. cad. 401439 (A107/3/b/1),

respectiv

C.F. nr. 417617,

Nr. cad. 417617 (A107/3/b/2)

Ana-Maria AL ABBOUD

Ana-Sorina AL ABBOUD

Mohamed ABBOUD

Avram FLOREA

Aurelia FLOREA

S.C. Atelier CAAD S.R.L

1. Memoriu tehnic

2. Panou

3. Încadrare în zonă

4. Situația existentă

5. Reglementări urbanistice

6. Proprietate asupra terenurilor

7. Propunere mobilare

5 11 / 24.07.2017

Comuna Moșnița Nouă,

sat Moșnița Veche,

C.F. 400622,

Nr. cad. 116/2/4

Tiberiu GRUIȚĂ

Daniela Elena GRUIȚĂ

S.C. FISHER ARHITECT DESIGN

1. Memoriu

2. Încadrare în PUZ director

3. Situație existentă

4. Reglementări urbanistice

6 13 / 31.07.2017

Comuna Moșnița Nouă,

sat Moșnița Veche,

C.F. 415050, 415046, 415521

Nr. cad.

A129/20, A129/21,

A129/22

Ana BULZAN

Gheorghe CRIȘAN

BIA DUMITRELE ELENA EMILIA

1. Anunț

2. Concept propus

3. Memoriu

4. Încadrare în zonă

5. Situația existentă

6. Reglementări urbanistice

7 14 / 31.07.2017

Comuna Moșnița Nouă,

sat Moșnița Veche

C.F. 419902, 419315

Nr. cad. A115/14, A115/13

Dan JEBELEANU S.C. FISHER ARHITECT DESIGN S.R.L.

1. Memoriu

2. Încadrare

3. Situația există

4. Reglementări urbanistice

5. Panou

8 15 / 31.07.2017

Comuna Moșnița Nouă,

sat Moșnița Veche

C.F. 411157, 411160, 411159

Nr. cad. A242/2/1, A242/2/2/1, A242/2/2/2

Dorin Grațian PRODAN S.C. FISHER ARHITECT DESIGN S.R.L.

1. Memoriu

2. Încadrare

3. Situația existentă

4. Reglementări urbanistice

5. Studiu cvartal

9 16 / 31.07.2017

Comuna Moșnița Nouă

sat Moșnița Veche

C.F. 410899

Nr. cad. A889/1

Cornelia FILIP S.C. FISHER ARHITECT DESIGN S.R.L.

1. Memoriu

2. Încadrare în zonă

3. Situația existentă

4. Reglementări urbanistice

5. Studiu cvartal

10 17 / 31.07.2017

Comuna Moșnița Nouă

sat Moșnița Veche

C.F. 417153

Nr. cad. A79/2/11

Aurel NEAGOE S.C. FISHER ARHITECT DESIGN S.R.L.

1. Memoriu oportunitate

2. Situația existentă

3. Reglementări urbanistice

4. Panou

Copyright © 2021 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.