Press "Enter" to skip to content

Vânzarea terenurilor agricole din extravilan

LEGEA NR. 17/2014 – privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

ANEXA Nr. 1A la normele metodologice – Formular pentru persoane fizice –

ANEXA Nr. 1A la normele metodologice – Formular pentru persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică ce se înregistrează în registrul comerţului

ANEXA Nr. 1B la normele metodologice – Formular pentru persoane fizice –

ANEXA Nr. 1B la normele metodologice  – Formular pentru persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică ce se înregistrează în registrul comerţului –

ANEXA Nr. 1C la normele metodologice

ANEXA Nr. 1D la normele metodologice – Formular pentru persoane fizice –

ANEXA Nr. 1D la normele metodologice  – Formular pentru persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică ce se înregistrează în registrul comerţului –

ANEXA Nr. 1E la normele metodologice

ANEXĂ Nr. 3A  la normele metodologice

Copyright © 2020 Primăria Comunei Moșnița Nouă. Toate drepturile rezervate.